สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
20 พ.ค. 2567 00065-018175 Karisya Milda ISSI Jawa barat Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
20 พ.ค. 2567 00065-018087 Yoga anugrah Pratama ISSI Jawa Barat Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
20 พ.ค. 2567 00065-018157 กวินภพ อัคฮาด sisatchanalai BMX racing (SBR) Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
20 พ.ค. 2567 00065-018157 กมลภพ อัคฮาด Sisatchanalai BMX racing (SBR) Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
20 พ.ค. 2567 00065-018150 วีระ คล้ายมณีหาญ Khaymaneehan Team Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
20 พ.ค. 2567 00065-018148 ธีรเดช พุฒอุดม สมุทรปราการ เตี๋ยวไก่มะระ 3อ. ปากน้ำ Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 อนัญญา จารุเพ็ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
19 พ.ค. 2567 00065-017807 ปัณณทัต ชาลี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 พีรพัฒน์ ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 กานต์ กันซัน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-017807 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
19 พ.ค. 2567 00065-018143 ชินโชติ ใจอยู่ Royal Group Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018143 ชนกันต์ ใจอยู่ Royal Sky Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018143 ภันทิลา เอี่ยมชัย Royal Sky Challenge : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
19 พ.ค. 2567 00065-018143 ภัทรชนน ใจอยู่ Royal Sky Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018141 กฤษณพงศ์ วาริชา BMX พระนครศรีอยุธยา Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018141 ณัฐชยา จั่นแสง BMX พระนครศรีอยุธยา Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
19 พ.ค. 2567 00065-018133 บุญญฤทธิ์ แววศรี PROJECT B Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018133 อิทธิกร แววศรี PROJECT B Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018132 กมลภพ กิจวานิชเสถียร โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018130 ภคิน ทับสี โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018130 กัญจน์ณัฏฐ์ ก้องเวหา โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
19 พ.ค. 2567 00065-018130 แจ็ส เชื้อชาติกะเหรี่ยง โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบรี Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018130 ตุลา เชื้อชาติกะเหรี่ยง โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018130 ไนอู เชื้อชาติกะเหรี่ยง โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018131 อิทธิพัทธ์ แววศรี PROJECT B Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018128 สิระกร ไชยเมือง Prime19 Phayao Peacock Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018128 วัชรพล สุขเกษม Prime19 Phayao Peacock Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018128 พงศภัค ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018128 ธนธรณ์ ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
19 พ.ค. 2567 00065-018126 พีรวิชญ์ ญวนมี Happy growth Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018124 รักษพล โลตุฤทธิ์ LAKE CROSS Challenge : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
18 พ.ค. 2567 00065-017767 Ariff Jufri Airdroz Development Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-017767 Sallehin Rakim Airdroz Development Challenge : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018025 HADRIC TADASKI AHON SORHABIKE x SINTHORN Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018112 HAOXUAN CHEN Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018101 นารา หวังพนาวงศ์ SS Bike Club Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018106 ZIYUE WANG guang dong zhuhai Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 มาติส ชาร์ลส์ ภัทรวรรธน์ โอเพอร์ทิ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018105 ZIMING ZHOU guang dong zhuhai Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 วรินทร ณัฐลภัสชาญชัย 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธนกฤต พลอยเลี้ยง 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธยศ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 เวหา จารยะพันธุ์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธีรดนย์ วนะภู-ติ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 กรวีร์ จักรพรม 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ฑิฆัมพร เตียมตา 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 จิรวัฒน์ ไทยเจริญ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 รินรดา สุขประสาท 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 วินทกร สุขประสาท 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ภูรี กวินปริยาภัทร 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018103 YINGMEI ZHOU guang dong zhuhai Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธยาน์ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 เปมิกา สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธัญพร ศรแสง 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธนกร ศรแสง 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 ธีธาดา ชมศรี 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 หฤษฎ์ กฤษดาธานนท์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018104 วสันต์ สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
18 พ.ค. 2567 00065-018102 QIANYA JIANG Wuhan Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
17 พ.ค. 2567 00065-018100 นลินเทพ ภคบวรเกียรติ Project B Korat Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
17 พ.ค. 2567 00065-018098 นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ Project B korat Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
17 พ.ค. 2567 00065-017479 YICHEN HUANG Huhehao te Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
17 พ.ค. 2567 00065-018088 ภาคิน บวรวนิชพงษ์ Project B Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
17 พ.ค. 2567 00065-018085 Raiden Raga ISSI Jawa Barat Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
17 พ.ค. 2567 00065-017938 ปวริศ คล้ายมณีหาญ Khaymaneehan Team Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018081 ณัฏฐกิตต์ กิจนิตย์ชีว์ SPECIALBOY910อุบลการแว่น Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018080 มังกร เปรมาสวัสดิ์ SPECIALBOY910 Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018080 เมธา ศิลปสอน SPECIALBOY910 Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018080 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
16 พ.ค. 2567 00065-018074 สมโชค รื่นรวย สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ธนกฤต ภาคยกุล สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ธีทัตกร ภูวิเศษ สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 จินตภัส เสริมกล้า สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ณภัทร คายสูงเนิน สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ขวัญกิตติกานต์ ทิพย์สมบัติ สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 วรนิพิฐ อุดพ้วย สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 กรกนก สร้อยวัน สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
16 พ.ค. 2567 00065-018074 พีรศุภ นาคนาวา สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
16 พ.ค. 2567 00065-018074 ธนัญญา ลอดสุโข สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018057 SEONGHAE YEO DBA Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018054 สมศักดิ์ เซ็งหลี LAKE CROSS Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018054 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018054 พร้อม สอนนุชา LAKE CROSS Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018051 RAUDAHTUSSAKINAH MOHD RASHID JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018051 MUHAMMAD SYAHABUDDIN HASHIM JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018051 MUHAMMAD ARIQ HEIDRIQ MD ZAIDI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018051 MUHAMMAD RAIF MD. RASIDI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018051 MUHAMMAD RIYADH SAFIY MD. RASIDI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 วัชนันทน์ นนตรี Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 พิชญะธิดา ปทุมเพชร Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018049 กฤฏิญา เจริญมี Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018049 อนัญญา กุลบุญ Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018049 ณภัทร ชินเชี่ยวชาญ Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 กมลเทพ อู่วิเชียร Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 ชยธร ยาวิราช Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 ชุติพนธ์ กุลบุญ Stay Strong Thailand Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 ปรัตถกร ยาเพชร 8Finish & โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 พ.ค. 2567 00065-018049 รวิสรา ยาเพชร 8Finish & โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
15 พ.ค. 2567 00065-018049 วิชชฤทธิ์ เจริญมี 8Finish Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
14 พ.ค. 2567 00065-017548 ธำมรงค์ เลิศสำราญ - Challenge : รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย
14 พ.ค. 2567 00065-017548 ธิบดิ์ธำรัฐษ์ เลิศสำราญ - Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
12 พ.ค. 2567 00065-018018 ชาญวิทย์ ตันทการณ์ 893distro Challenge : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
12 พ.ค. 2567 00065-018010 Destyo Santoso Santoso Bike Academy Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-018006 성해 여 DBA Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ปุณณาภา หมอกสีนาค SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 จิระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 กิตตินนท์ รื่นภักดิ์ธรรม SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ธิติสรณ์ อยู่สบาย SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 อัฟฟาน ทรัพย์กลิ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอิสลามสันติชน Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ธิติกร นาคสังข์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอู่ทิพย์ สมุทรปราการ Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ชานนท์ ลีวัน SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 ธนาดุล ตักโพธิ์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
11 พ.ค. 2567 00065-017081 กันต์ธีร์ ชูไชย SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเซนดอมินิก Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
10 พ.ค. 2567 00065-017948 ธรา สานนท์ Ts.312 Thailand team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
10 พ.ค. 2567 00065-017946 JIHO OH DBA Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017905 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017905 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
9 พ.ค. 2567 00065-017905 พิมพ์ลภัส ใจอยู่ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017905 ถิรณิชา จั่นเพิ้ง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017478 สุริยา รังษี CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 กันตพัฒน์ มหาวิเศษศิลป์ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 กันตพัฒน์ โพธิ์ศรี CK Racing Rayong-โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 เตชินท์ รังษี CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ศุภกฤต ชาญด้วยกิจ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 วัชรพงษ์ โพธิ์ศรี CK Racing Rayong-โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ชินกฤต รังษี CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 อิษฎา เต่งภาวดี CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 นฤปกรณ์ ป้องป้อม CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ธนวัฒน์ เกษรางกูล CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 กิตติ์โภคิน บัวดัด CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 พิชชา ปรีชา CK Racing Rayong (โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง) Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017478 อลินดา ปรีชา CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ภาคิน พิมปุ้ย CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ปุณณวิชญ์ ผลบุญ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 วชิรวิทย์ ทองสุขพงศ์ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ไรวินท์ แพรสมบูรณ์ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ทักษ์ดนัย วิทยาสรรเพชร CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ปุณยวีร์ หิรัญมูล CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 อาชวิณ พิมปุ้ย CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ทศรัสมิ์ เรืองสุข เปรมวิชัย CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ลิณลดา รัตน้ำหิน CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017478 ญาณิน แพรสมบูรณ์ CK Racing Rayong Team Challenge : รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง
9 พ.ค. 2567 00065-017662 HYUNJUN JUNG DBA Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
8 พ.ค. 2567 00065-017804 BALQIS HUMAIRAH AJI KHAIRUNNISA PUSLATDA BMX JATIM HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
8 พ.ค. 2567 00065-017804 ANANDA IVAN PUTRA DIRANGGA PUSLATDA BMX JATIM HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
8 พ.ค. 2567 00065-017874 minha kwon DBA Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
8 พ.ค. 2567 00065-017873 Sanha Kwon DBA Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
7 พ.ค. 2567 00065-017826 MINJU KWON DBA Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
7 พ.ค. 2567 00065-017814 Haydee Fayciela Slompn UNJ + SBA Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
7 พ.ค. 2567 00065-017814 Mazora Sandiori Slompn UNJ + Black box Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
7 พ.ค. 2567 00065-017814 Arma Yoga Saputra Bmx Slompn UNJ + Karya Toko Nanik Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
7 พ.ค. 2567 00065-017814 Muhamad Firmandhika Alhamzah Bmx Slompn UNJ + GGYM Blitar Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
7 พ.ค. 2567 00065-017814 Muhammad Danae Almer Abdiel Bahtiar Slompn UNJ , Elcloths Fourty Four Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
7 พ.ค. 2567 00065-017771 Muhammad Zebe Kaffa Abdiel Elcloths Fourty Four Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
7 พ.ค. 2567 00065-017812 บวรวิชญ์ แววศรี PROJECT B Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
6 พ.ค. 2567 00065-017776 ณัฏฐกิตติ์ กลิ่นเนียม love bike สายซิ่ง Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
6 พ.ค. 2567 00065-017752 ณัฏฐณิชา กลิ่นเนียม love bike สายซิ่ง Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
6 พ.ค. 2567 00065-017768 ทฤฒมน ทองหนู Jaojhom Sport Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017762 MUHAMMAD AFIF HAMKA IZHAM JOHOR Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
5 พ.ค. 2567 00065-017762 MUHAMMAD SHAFIQ HAIQAL MOHD JEFFRI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
5 พ.ค. 2567 00065-017753 ชาคริตย์ ขำสอาด PROJECT B Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
5 พ.ค. 2567 00065-017505 นันท์นภัส สว่างสุข S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 สุกัลญา บุญมั่น S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 ภากร สิทธิญาณ S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 เจนจิรา สุขชา S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 ปภาดา ครองโปร่ง S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 ปภิชญา ครองโปร่ง S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 ณัฐวรรณ ตาใส S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
5 พ.ค. 2567 00065-017505 วรัสยา จันทรักษา S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
5 พ.ค. 2567 00065-017505 เขมิกา ศรีโสภา S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
4 พ.ค. 2567 00065-017741 ALARIC JOURDAN PRAYOGA Mypertamina BMX Squad Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
4 พ.ค. 2567 00065-017738 YANXIANG NIU TIANJIN ROYALBABY Challenge : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
4 พ.ค. 2567 00065-017738 BAOYU WANG TIANJIN ROYALBABY Challenge : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
4 พ.ค. 2567 00065-017722 SZARNILLAN AGATE BMX STAR JAKARTA Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
4 พ.ค. 2567 00065-017722 FADHIL ABYOSO VIRDIANTO BMX STAR JAKARTA Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017701 รัชชานนท์ ตันพิรุฬห์ Liberty Racing Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017182 DARWISY ADRIAN MUHAMMAD NIZAR JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 AZA RAINI PUTRI SANTOSO BIKE ACADEMY HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
3 พ.ค. 2567 00065-017176 ALDIRA IQBAL PRATAMA RACHMAD BMBS BAKPIAKU YCBMX HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 QUILLA FATIMATUZ ZAHRA BAT RACING YC BMX HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
3 พ.ค. 2567 00065-017176 MALIQ PATTU PUTRA ARUNG BAT RACING YC BMX HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 FIORENZA PRIANGGO BAT RACING PSP YCBMX HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
3 พ.ค. 2567 00065-017176 DHAFI ALFAKHRI TAUHID DBMX ISSI KOTA BANDUNG HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 RYU ZAKI AL AFKARI DBMX Whydoiride ISSI kota bandung HAPPY RACING INDONESIA Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 ARYA GANA SUTA JAYA NAGARA HAPPY RACING INDONESIA MANUT TUHAN Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
3 พ.ค. 2567 00065-017176 HIROSHI EKA PUTRA JAYA WISESA HAPPY RACING INDONESIA MANUT TUHAN Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
1 พ.ค. 2567 00065-017677 Muhammad ibnu Rusyidaulia BMX PUTRA ASAHAN Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
1 พ.ค. 2567 00065-017667 Ararya Kaivan Mahesvara Santoso Bike Academy Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
1 พ.ค. 2567 00065-017668 ธันวา พันพลอย อิสระ Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
1 พ.ค. 2567 00065-017655 Rod Fountain O2xL&D Racing Challenge : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017618 JIAYI LI TIANJIN GUANYANG TEAM Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017618 ZIYAN LI TIANJIN ROYALBABY TEAM Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
30 เม.ย. 2567 00065-017638 IZZ MUHAMMAD KHALISH BIN MOHD SYAHIRAN AIMSPINNING ATHLETES Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017638 IFFAT ANAQI BIN MOHD SYAHIRAN AIMSPINNING ATHLETES Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017637 MUHAMMAD AATHIF FAKHRUDDIN BIN MUHAMMAD FADHIL HAFIZ AIMSPINNING ATHLETES Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017411 MUHAMMAD NIZAR SABTU JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017411 MUHAMMAD HARRAZ ASFA MUHAMMAD NIZAR JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
30 เม.ย. 2567 00065-017411 NUR ELYNA ZAFIRAH ZAILEE JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
30 เม.ย. 2567 00065-017411 MUHAMMAD FAKRULLAHSYA MOHD FAIRUZ JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MOHD MUZAINI MUSA JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017626 AYRA SOFEA MOHD NORHAFIZIE JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MUHAMMAD QAYYUM HAKIMI ZULKEFLI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MUHAMMAD RIZQY MOHD MUZAINI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MUHAMMAD SHAZLAN HAZIQ OTHMAN JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MUHAMMAD AFIF DANISH YUSRI JOHOR Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MOHAMAD NUR IMAN MOHAMAD RASID JOHOR Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
29 เม.ย. 2567 00065-017626 MUHAMMAD ZUL AMIRUL MOHD RASHIDI JOHOR Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
29 เม.ย. 2567 00065-017626 PUTERI BALQIS MASEK JOHOR Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
29 เม.ย. 2567 00065-017150 MOCHUAN WANG TIANJIN ROYALBABY Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017150 ZIMING QI TIANJIN ROYALBABY Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
29 เม.ย. 2567 00065-017150 SZETUNG LEE TIANJIN ROYALBABY Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
28 เม.ย. 2567 00065-017540 NAUFAL AAKIF HILMI FAKHRI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
27 เม.ย. 2567 00065-017604 Qianzy Kyla windarwanto Santoso Bike Akademi Indonesia Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
27 เม.ย. 2567 00065-017593 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team - T.U.P.P Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
27 เม.ย. 2567 00065-017593 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
27 เม.ย. 2567 00065-017593 ขุน ศิริ Liberty Racing Team Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
25 เม.ย. 2567 00065-017560 Tsai Chi ling MUDkids Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
25 เม.ย. 2567 00065-017559 กวินตรา ปั้นประดับ 893distro Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
24 เม.ย. 2567 00065-017327 พุทธภูมิ นาคแป้น O2 Cycling-CSK Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
24 เม.ย. 2567 00065-017327 ภูมิใจไทย นาคแป้น O2 Cycling-CSK Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
23 เม.ย. 2567 00065-017444 MILES LIAO Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
22 เม.ย. 2567 00065-017513 ฐิติวัสส์ พงศ์ถาวรกมล Project B Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
22 เม.ย. 2567 00065-017507 ARISSA ZAHRAA ZAINUDIN JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
22 เม.ย. 2567 00065-017507 QISYA BATRISYIA OTHMAN JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
20 เม.ย. 2567 00065-017502 Syafiq Arief Bin Mohamad Ariffin Johor Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
20 เม.ย. 2567 00065-017501 สุวัชร ชูชาวนา BMXพิจิตร มางาย โรงเรียนบ้านท่าพิกุล Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
19 เม.ย. 2567 00065-017477 OTHMAN MOHD BAHER TSK 85 Challenge : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
16 เม.ย. 2567 00065-017410 UZAIFA ADLY HASSAN ADLI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
16 เม.ย. 2567 00065-017410 UZAYR ADLY HASSAN ADLI JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
16 เม.ย. 2567 00065-017409 ZIXUAN JIANG Chengdu Challenge : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
15 เม.ย. 2567 00065-017404 JUNMING SHUI Qitiandasheng Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
15 เม.ย. 2567 00065-017401 ปัณณวิชญ์ เปียหลิ่ม ไม่มี Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
14 เม.ย. 2567 00065-017378 Tsz Hong Chong AD Sports Club Challenge : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
14 เม.ย. 2567 00065-017378 Emma Edith Cook Akki Pro Team Hong Kong Challenge : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
14 เม.ย. 2567 00065-017378 Brian Lam Cook Akki Pro Team Hong Kong Challenge : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
10 เม.ย. 2567 00065-016699 ศิวิต นิลศร อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
10 เม.ย. 2567 00065-017350 Yanbo Huang Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-017334 จิรายุ ภูนุช Project-B , โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-017334 รวิพล ภูนุช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Project-B Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
8 เม.ย. 2567 00065-017331 XIANBIN CHE Chongqing Challenge : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-016699 โชติชัย เด่นชัยประดิษฐ์ อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-016699 ชญานนท์ สุขประเสริฐ อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-016699 วรางคณา สว่างศรี อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
8 เม.ย. 2567 00065-016699 ภูดิท โสมะภีร์ อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-016699 พิสิฐพงศ์ เด่นชัยประดิษฐ์ อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
8 เม.ย. 2567 00065-016699 ณัฐวุฒื โตทอง อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
8 เม.ย. 2567 00065-016699 ธนาภรณ์ โตทอง อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นทั่วไปหญิง
8 เม.ย. 2567 00065-016699 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
7 เม.ย. 2567 00065-017319 ปกป้อง ร่มฉัตรมงคล hometoday intend เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
7 เม.ย. 2567 00065-017317 GUANWEI YI Kunming Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
6 เม.ย. 2567 00065-017308 ภูเล ธเนศพร โช๊คพ้อยท์ MTเจริญยนต์ สหายภูเล(ผมไม่ยอม) 893DISTRO Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
4 เม.ย. 2567 00065-017212 พัฒน์ภูศิษฐ์ พ่วงโกศล - Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-017295 เดชาธร ม่วงกร Bangmod Squad Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-016711 MINJOON KIM REVOLUTION Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-016711 JEONGMIN PARK REVOLUTION Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-016711 MINJUN CHOI REVOLUTION Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-016711 YOONHO OH REVOLUTION Challenge : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
2 เม.ย. 2567 00065-017201 ญาณภัทร ชิวปรีชา 893DISTRO Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
1 เม.ย. 2567 00065-017208 พรอนันต์ สุขเทพ ไม่มี Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
29 มี.ค. 2567 00065-017244 AMREEL DANIEL JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
29 มี.ค. 2567 00065-017244 AMEREEZ DANIEL JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
28 มี.ค. 2567 00065-017244 RIZQI DANIEL JOHOR Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
25 มี.ค. 2567 00065-017209 ZIYUAN LUO Chongqing Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
24 มี.ค. 2567 00065-017210 ทองภูมิ ทองคำผดุง - Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
24 มี.ค. 2567 00065-017207 PENGZE FAN Chengdu Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
21 มี.ค. 2567 00065-017203 Xuming Hu Wuhan Challenge : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
18 มี.ค. 2567 00065-017200 Mikha Zuhayr Norman Singapore Cycling Federation Challenge : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
18 มี.ค. 2567 00065-017200 Mas Ridzwan BIN MOHAMAD ALI Singapore Cycling Federation Challenge : รุ่นทั่วไปชาย
18 มี.ค. 2567 00065-017200 Ilyasaq Lee Rossdi Singapore Cycling Federation Challenge : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
18 มี.ค. 2567 00065-017200 Tara Alayna Weilin Bte Muhammad Khalid Singapore Cycling Federation Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
18 มี.ค. 2567 00065-017198 Hong Jihu school bmxracing Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
15 มี.ค. 2567 00065-017187 JEON Heewoo school bmxracing Challenge : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
15 มี.ค. 2567 00065-017187 CHOI Junho school bmxracing Challenge : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
15 มี.ค. 2567 00065-017187 CHOI Junhyuk school bmxracing Challenge : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
15 มี.ค. 2567 00065-017187 Kim Seowook school bmxracing Challenge : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
8 มี.ค. 2567 00065-017082 จินเทียน หนี - Challenge : รุ่นอายุ 5 ปีชาย
5 มี.ค. 2567 00065-016988 Pheeraphark Opasthaveesup projectB Challenge : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
21 ก.พ. 2567 00065-016689 กฤติเนตร สว่างวงศ์ธรรม ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima Challenge : รุ่นอายุ 9 ปีชาย

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663