วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
5 ม.ค. 2565 15:52 00011-003570 กุมุท ลิ้มวัฒนชัย เวรนด์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 15:24 00011-003569 ธีร์ธวัช คุณภู่ ชายชุดขาวดำ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 15:15 00011-003566 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 14:39 00011-003568 อรนุช สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 14:33 00011-003552 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 14:27 00011-003567 ธนโชติ เจริญยิ่งไพศาล ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 14:24 00011-003388 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 14:10 00011-003563 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 13:25 00011-003564 พงศ์พัชร พงศ์อายุกุล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 12:39 00011-003562 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 12:29 00011-003561 สุทิศา สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 12:19 00011-003560 เสวก สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 12:12 00011-003559 สุรัตน์ นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 12:03 00011-003558 ศุภกฤต แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 11:55 00011-003557 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 11:46 00011-003556 ธนกร ม่วงคำ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2565 05:43 00011-003550 นิพนธ์ สุขประสาท สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
5 ม.ค. 2565 05:32 00011-003550 ปวัญรัตน์ เพชรลือ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 23:56 00011-003547 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 23:11 00011-003549 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 22:28 00011-003546 ณัฐชา สาครเจริญ ไซม่อนไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 22:21 00011-003505 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team (CKK ลำพูน) เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 21:55 00011-003420 วุฒิชัย คำเสมอ TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 21:45 00011-003542 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 21:31 00011-003542 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 20:48 00011-003541 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 20:40 00011-003538 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 18:53 00011-003535 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 18:35 00011-003531 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 18:31 00011-003534 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 18:23 00011-003533 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 18:19 00011-003529 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 17:38 00011-003516 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 15:51 00011-003528 สิทธิพล โกมลเวชกุล Wattup ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 15:46 00011-003427 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 15:34 00011-003368 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 15:34 00011-003427 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 15:23 00011-003525 ภูมินทร์ เสือคง Zeroboy กองทัพภาคที่ 1 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 14:29 00011-003523 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 14:19 00011-003522 มาลัย นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 14:11 00011-003521 พรรณิภา ณรงค์ชัย PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 14:04 00011-003520 ประทีป พักตรพันธานนท์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 13:59 00011-003511 ฐาปณันต์ ทิพเจริญ TCJ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 13:52 00011-003513 เอกพล แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 13:31 00011-003509 ชนณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ อิสระ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 13:18 00011-003451 สายชล อำมิน KM5 SURIN เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 13:06 00011-003514 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี Core/Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 12:37 00011-003510 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 11:33 00011-003507 สิทธิชัย ไกรแก้ว รองเท้าปั่นจักรยาน Race Bike เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 11:09 00011-003506 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2565 10:25 00011-003504 นิวัต อินตะนัย TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 10:04 00011-003475 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี spw เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 09:26 00011-003502 ทักษิณธร คำมีทัน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 09:12 00011-003352 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 09:09 00011-003503 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
4 ม.ค. 2565 00:48 00011-003500 Noppasoon Maha เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 22:56 00011-003499 สุพรรณี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 22:43 00011-003498 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 22:27 00011-003496 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 22:26 00011-003495 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 21:46 00011-003488 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:45 00011-003490 นัทกานต์ สุกก่ำ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:43 00011-003341 ฉัตรชัย นาคทองคำ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:42 00011-003482 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:39 00011-003484 พลฉัตร นาคทองคำ Kaze custom factory team ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:38 00011-003489 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:32 00011-003487 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:28 00011-003486 วินัย ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 21:23 00011-003485 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:17 00011-003483 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:11 00011-003481 ขวัญตา ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง ระนองไบค์เรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 21:07 00011-003471 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:03 00011-003478 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 21:03 00011-003473 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core/ Chaoyang Tires โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 20:54 00011-003467 กฤติเดช ณภัทรเศรษฐ์ TCP โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 20:44 00011-003426 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 20:42 00011-003474 นนทศักดิ์ อรรถธรรม ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 19:56 00011-003413 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 17:41 00011-003465 ปฤณ ณ นครพนม TCPxKitwaree โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 17:05 00011-003463 อัทสรณ์ พันธ์สอาด LH -Lienghuag Rice Ayutthaya กองทัพภาคที่ 2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 17:00 00011-003463 สราวุฒิ สิริรณชัย KAZE FACTORY-กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 15:40 00011-003462 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 15:24 00011-003461 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 14:51 00011-003460 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 14:36 00011-003456 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 14:08 00011-003457 กฤษณพงษ์ สาสุนทร TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 12:38 00011-003455 โชติ ธรรมาจักร์กุล Trihub ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 12:31 00011-003455 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 12:28 00011-003455 นิธิวัชร์ ทิพยทัศน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 12:25 00011-003455 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ Keep Pushing Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 12:11 00011-003455 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 09:18 00011-003449 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 09:13 00011-003449 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 09:02 00011-003449 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
3 ม.ค. 2565 08:56 00011-003450 สันติกร สมนึก Geebik Surin ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2565 07:15 00011-003447 เสกสรรค์ แหวนเงิน SRCC โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2565 18:12 00011-003444 วรมินทร์ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
2 ม.ค. 2565 17:50 00011-003442 ปกรณ์เกียรติ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
2 ม.ค. 2565 17:39 00011-003440 กฤติน พฤกษชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2565 13:56 00011-003439 วัชรวีร์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2565 09:45 00011-003353 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
2 ม.ค. 2565 08:33 00011-003436 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ eastzone bike เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2565 21:07 00011-003434 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
1 ม.ค. 2565 20:26 00011-003433 สกล ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
1 ม.ค. 2565 19:57 00011-003433 คณพศ ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
1 ม.ค. 2565 15:57 00011-003351 อนุชา คำศิริ วัตต์อัพ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2565 11:36 00011-003430 Wichsarut Pakdeelerswanich BLUETEAM KRABI ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2564 11:48 00011-003333 ธนภัทร เหมือนเงิน เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
31 ธ.ค. 2564 11:38 00011-003333 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
31 ธ.ค. 2564 11:27 00011-003333 ธนันญภณ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
31 ธ.ค. 2564 10:51 00011-003333 สมชาย เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
31 ธ.ค. 2564 09:57 00011-003333 จุฑามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 22:43 00011-003419 โอกาส บัวลอย ราชนาวี core nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 21:40 00011-003390 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2564 21:25 00011-003390 ปราโมทย์ ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2564 20:50 00011-003390 ชัยปราการ ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2564 20:36 00011-003390 ขจรศักดิ์ สิงห์งอย ชมรมกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2564 17:11 00011-003410 ณรงค์ จันทวี อบต.เสือเมืองแปะ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2564 15:18 00011-003325 สุทนต์ คำคง แปดริ้ว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 11:07 00011-003421 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 11:03 00011-003421 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 10:53 00011-003412 เกียรติศักดิ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 10:51 00011-003380 ประวีร์ ตั้งประเสริฐ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 10:49 00011-003412 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
30 ธ.ค. 2564 10:37 00011-003394 วุฒิพงษ์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2564 17:31 00011-003411 วิษณุ วิทยาประโคน อบต.เสือเมืองแปะ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2564 12:23 00011-003416 กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
29 ธ.ค. 2564 12:13 00011-003415 คมสันต์ อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
29 ธ.ค. 2564 11:57 00011-003414 ธนกร พัฒนกิจสิริ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2564 16:03 00011-003413 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
28 ธ.ค. 2564 14:30 00011-003403 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
28 ธ.ค. 2564 01:18 00011-003407 ธีรวัฒน์ ศรียะลา Bike net ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 20:15 00011-003404 ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ แม่กิมไล้ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ ภูพานไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 15:29 00011-003395 สมยศ ศิริมงคล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 15:25 00011-003403 ไกรสร จงประเสริฐ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
27 ธ.ค. 2564 14:24 00011-003395 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 14:12 00011-003395 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:30 00011-003395 จริญญา สืบจากถิ่น Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:23 00011-003395 ธนกฤต หะหมาน Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:18 00011-003395 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:13 00011-003395 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:09 00011-003395 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 13:03 00011-003395 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 12:57 00011-003401 วิศณุ กลอนผา สอ.รฝ ขยับดากยามเย็นสโมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 12:49 00011-003395 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 12:31 00011-003395 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 12:20 00011-003395 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2564 09:58 00011-003387 ชาธิกานต์ ยี่สุ่น Aof Pharmacy SmilePlus Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
25 ธ.ค. 2564 22:54 00011-003391 ณัฐชา สาครเจริญ ไซม่อนไบค์ (หนองคาย) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
25 ธ.ค. 2564 20:55 00011-003392 วัชรวิทย์ สัมพันธวงศ์ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
25 ธ.ค. 2564 12:47 00011-003389 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Cycling​ community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ธ.ค. 2564 11:07 00011-003343 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ธ.ค. 2564 11:04 00011-003343 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 ธ.ค. 2564 10:35 00011-003375 Pakorn Lohasakulwong แม่กิมไล้ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ ภูพานไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ธ.ค. 2564 10:31 00011-003383 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม MOOBIN GO EASY RIDE CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 21:37 00011-003378 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 21:29 00011-003350 พงศ์เทพ อิ่มแก้ว GravityLAB BY.หมอเส็ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 21:16 00011-003377 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 17:23 00011-003350 วรกนก วิริยะกุล GravityLAB BY.หมอเส็ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 17:20 00011-003376 วิศวกร คุณสัตย CHULALONGKORN UNIVERSITY โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 13:03 00011-003342 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี & Aran team cass fresh & chaoyang โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 12:42 00011-003374 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 11:59 00011-003372 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 11:49 00011-003370 เสกสรร อมรวุฒิกรณ์ แม่กิมไล้ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ ภูพานไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 10:32 00011-003367 คมกฤช สมศรี PRAVECH RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 10:07 00011-003366 ชาญ ตรีอุโภชน์ นางรองไบค์คลับ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 10:04 00011-003318 วันชนะ อุดมศรี Aof Pharmacy SmilePlus Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 09:59 00011-003318 สิทธิพงษ์ มูลสุวรรณ Aof Pharmacy SmilePlus Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2564 09:18 00011-003365 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 09:12 00011-003365 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 08:58 00011-003365 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2564 04:39 00011-003363 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 18:21 00011-003346 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 16:41 00011-003358 อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 16:25 00011-003357 ขัตติยะ ศรีโสดา LX ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2564 14:42 00011-003320 สุริยา บุดดาเคน นางรองไบค์คลับ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2564 14:36 00011-003347 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 14:23 00011-003336 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 13:56 00011-003338 นรินทร์ สองเมือง ทีมราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 13:55 00011-003324 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 13:12 00011-003315 วันเฉลิม บัวคำ Krickปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
22 ธ.ค. 2564 12:51 00011-003332 ทศพล ธิแปง กองเรือยุทธการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2564 12:17 00011-003327 ศุภกานต์ อ่อนศรี หนองคาย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2564 11:07 00011-003321 ขัตติยะ ศรีโสดา LX ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ:

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน