วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 บุญช่วย ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 โศภณ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 สุกัญญา อาจสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 ศิริสุข ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 เจษฏา บินมูฮำหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:56 #00025-007992 นภารัตน์ ศรแสง สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:52 #00025-007989 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:54 #00025-007990 ไพโรจน์ อาจสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:48 #00025-007988 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:43 #00025-007986 แสงตะวัน ไชยสอน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:47 #00025-007987 นเรศ แก่นบุตร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:43 #00025-007985 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:36 #00025-007984 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:23 #00025-007982 ปฤษชญานนท์ ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:23 #00025-007982 สิรศักดิ์ ศรแสง สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:23 #00025-007982 ขวัญลดา รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 16:29 #00025-007983 นฤนาท สิงสมุท GSB13_FNC Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 11:05 #00025-007876 ธนโชติ ไชยสอน TNC-RB/น้าเงาะ ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:29 #00025-007976 บุญฤทธิ์ เอี่ยมวิจิตร 6061BIKE​ ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:46 #00025-007980 อำนาจ เสาวรส - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:39 #00025-007978 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 23:03 #00025-007810 อัษฎาพงศ หนุนดี GSB13FNC Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:10 #00025-007971 เอกลักษณ์ ทองย่น CORE Nutrition Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:31 #00025-007977 มัลลิกาณ์ ศรีสุพัฒนะกุล CKR Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:20 #00025-007974 ธนกมล บัวแย้ม - Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 01:23 #00025-007906 ชูชาติ ธรรมแก้ว Core Nutrition Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 01:23 #00025-007906 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 15:17 #00025-007972 ลำเพียง พลเยี่ยม ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 14:37 #00025-007970 ธนกรชัย พุ่มบัว Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 15:05 #00025-007794 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา ยูริช็อป เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 13:45 #00025-007968 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 13:51 #00025-007969 กีรติ สุขประสาท KAZE CustomFactory Bike 4 All : AV Premium
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 11:33 #00025-007960 Brand Herbert josef Hero Bike ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 10:24 #00025-007955 ณรินทร์ภัทร สุริยะศศิธรรม คันน่อง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 10:24 #00025-007955 กฤตภาส สุระการ คันน่อง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 12:32 #00025-007966 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 12:28 #00025-007965 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 12:27 #00025-007964 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 17:55 #00025-007788 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลิมไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 10:05 #00025-007952 กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport X วัยรุ่นมาสเตอร์สายขิง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 10:08 #00025-007953 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ประชา พักโพธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 นาดา บินมูฮำหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 พิรุณ รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 กฤษฎา ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 พีรศุภ นาคนาวา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ธนกร ศรแสง สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ธันพิสิษฐ์ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ณัฐภัทร บินมูฮัมหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ธัญพร ศรแสง สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 08:39 #00025-007951 กฤษณะ ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 07:45 #00025-007909 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี. ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 06:11 #00025-007949 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 06:11 #00025-007949 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ค. 2565 06:11 #00025-007949 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:32 #00025-007832 ศุภกฤต ศรีเมือง Aran cambohoy team Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 13:31 #00025-007821 ธนศาสตร์​ เขียวมณี GSB13FNC Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:37 #00025-007946 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 ลภัสวัฒน์ ปรานต์ลภัสเมธา SKYRIDER เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Sky Rider Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007945 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 18:10 #00025-007937 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 18:10 #00025-007937 อรุณ สีเหลือง โรงเรียนกีฬาลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 21:52 #00025-007943 วิทวัส วารี (Grantthornton bike)ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 14:51 #00025-007928 คมกฤษ เชาว์ดี ตามลมโพธาราม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 15:00 #00025-007539 นภดล ฤกษ์งาม TTL_POWER & KPB Bike ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 11:52 #00025-007816 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 14:17 #00025-007926 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ ท่ายาง ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 19:12 #00025-007940 มนต์ชัย คำปนารถ Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 19:14 #00025-007941 โอภาส ี่เอี่ยมคล้าย KRABI BIKE TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:43 #00025-007912 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 18:43 #00025-007938 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 20:05 #00025-007718 ปวินท์สรรค์ จิตต์มั่นการ BOX & CO ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 16:46 #00025-007594 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 ธนกร เพ็งประโคน โรงเรียนกีฬาลำปาง/มธุรดาทีม ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007744 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 17:17 #00025-007935 Phuwadol Kotprom สมาคมกีฬาจักรยานอำนาจเจริญ Hero bike ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 กันตวิทย์ สืบจันทร์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 เจษฎาพร ใจเย็น ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:33 #00025-007933 วีณา แต้มจันทร์ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:37 #00025-007934 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:26 #00025-007931 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:20 #00025-007930 รพีภัทร ธุมาสิงห์ Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:26 #00025-007931 นริศ คชพันธ์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 16:13 #00025-007929 เสรี เรืองศิริ Core nutrition cycling team chaoyang ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 14:39 #00025-007927 เจษฎา กฤตานุสาร HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 13:08 #00025-007921 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 12:59 #00025-007920 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 11:59 #00025-007919 ชนาวีร์ ธรรมจักรโยธิน HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:38 #00025-007910 ธนพัต บัวคำ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 11:10 #00025-007917 ปรีชา ชาลี วารีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 11:10 #00025-007917 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 10:56 #00025-007916 สุทธิพงษ์ ไตรเนตร SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007583 สุพจน์ ศรีไพรวรรณ์ AmsbikeCyclingpart ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 10:08 #00025-007915 กฤตย์ เหลืองเช็ง สักแต่ว่าปั่น ดีไวน์อิงค์ทีม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:54 #00025-007914 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 18:06 #00025-007841 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:54 #00025-007914 ศิรวิทย์ ถนอมจิต TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 วรวุฒิ นนตรี Stay Strong Thailand เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 ยุทธพล ปทุมเพชร Stay Strong Thailand เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 ชยพล บุญเลิศ Stay Strong Thailand เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 วัชนันทน์ นนตรี Stay Strong Thailand ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ Stay Strong Thailand ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:47 #00025-007913 พิชญะธิดา ปทุมเพชร Stay Strong Thailand ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 08:41 #00025-007911 สิริชัย พิศมัย Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 07:08 #00025-007908 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 07:07 #00025-007907 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 15:42 #00025-007707 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 00:31 #00025-007904 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 00:31 #00025-007904 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ค. 2565 00:31 #00025-007904 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 23:28 #00025-007903 ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland Cycling ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 22:56 #00025-007902 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 14:49 #00025-007826 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 14:49 #00025-007826 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 22:29 #00025-007900 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 11:26 #00025-007727 วินัย โพธิพัฒน์ อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 20:09 #00025-007894 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 20:14 #00025-007895 ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 19:51 #00025-007893 ซูพียัน สิงมะเมิง ฟิชเชอร์แมนเฟรนดีสุราษฎร์ธานี-AeroUP Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 19:40 #00025-007892 มยุรี พูลสวัสดิ์ Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 19:40 #00025-007892 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 20:11 #00025-007653 กิตติภณ เอี่ยมคล้าย Keabi Bike Club ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 11:32 #00025-007775 รวิสุต ณ สมาน Narathiwat Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 16:47 #00025-007889 อนวัช เเซ่ลิ่ม Aeroup Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 07:54 #00025-007582 นคร แก้วพันธ์งาม ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 07:54 #00025-007582 วิชาญ กลิ่นบัว ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 17:32 #00025-007891 มีชัย อั๊งคำ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 15:59 #00025-007647 อุดมศักดิ์ บำรุง ชมรมจักรยานอีสวอเตอร์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 07:54 #00025-007582 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 16:27 #00025-007888 สงกรานต์ ขันตี ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 15:37 #00025-007885 ปรเมศวร์ ชุมพล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 15:30 #00025-007884 จิตราพร สายสิงห์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 15:16 #00025-007883 ณภัทร กลิ่นชื่น Herobike ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 09:14 #00025-007814 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ - ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 13:38 #00025-007881 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 12:52 #00025-007880 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 12:26 #00025-007818 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 12:37 #00025-007878 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland Giant amorn Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:47 #00025-007859 ธนวิชญ์ เจริญบุญ Cherry bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 16:09 #00025-007709 ต่อศักดิ์ บุตรขำ ไม่มี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 13:04 #00025-007819 ธิษตยา ผลประดิษฐ์ GSB13FncCyclingTeam Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 ภูดิส เชื้อสุวรรณ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007874 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 10:23 #00025-007875 กษิติ นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 09:39 #00025-007872 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 09:23 #00025-007870 อุเทน ชูช่วย มะนาวหวาน เมืองเพชร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 09:50 #00025-007683 สุนิลธร เขียวสุวรรณ Corecyclingteam ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ก.ค. 2565 05:52 #00025-007868 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 ธนกฤต สุทธิวัฒนา LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 ฌอง เมสสานา LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 รักษ์ชนม์​ คอยชื่น​ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 จิรกฤต อาจเมือง LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 ณพวัฒน์ สร้อยทอง LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 รพีพงศ์ ประเสริฐนิจกุล LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 พรเทพ ทัพศิริ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:38 #00025-007858 ธีรวิทย์ เหลาโชติ LENSO CYCLING Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:13 #00025-007855 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี CHAOYANG พงศ์ไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:01 #00025-007854 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:01 #00025-007854 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 22:01 #00025-007854 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 14:14 #00025-007769 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 21:35 #00025-007852 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 21:33 #00025-007851 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 20:47 #00025-007848 ประพัฒน์ กตัญญสูตร D&Q team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 20:47 #00025-007848 ธัญญพัทธ์ กตัญญสูตร D&Q team ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 20:33 #00025-007847 ชวนากร เปลี่ยนศรี TKT Bike ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 16:51 #00025-007839 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ TN ศรีมหาโพธิ์ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 19:54 #00025-007846 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 10:21 #00025-007733 ปิติพร ภะมะรินทร์ ท่างามไบค์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 19:53 #00025-007806 สุวัฒน์ ลครชัย อิสระ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 16:58 #00025-007840 เนติ สมานสันติ grantthornton bikezone Bike 4 All : AV Premium
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 09:18 #00025-007799 ธัญชนก จินาภิรมย์ Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 18:06 #00025-007842 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยานไบค์เน็ต trinx Chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 21:55 #00025-007789 รัฐกิตติ์ ชมบุญ Cherrybike Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 16:12 #00025-007837 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone Bike 4 All : AV Premium
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 16:03 #00025-007836 ภัทธิญา สุทธิธรรม เซี่ยวลิ้มยี่ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:55 #00025-007835 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:35 #00025-007834 ณัฐพล ภักดีงามสอน Grantthornton bikezone Bike 4 All : AV Premium
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:33 #00025-007833 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:32 #00025-007831 อนันตชัย สาลี SKD bike term Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 15:28 #00025-007829 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx chaoyang ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 14:27 #00025-007823 คมกริช กะลีวัง SKD Bike Team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 14:36 #00025-007824 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 08:33 #00025-007783 อนุชิต วิรัตน์ SKD BIKE TEAM ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 13:22 #00025-007820 สมพงษ์ อินสว่าง SKD Bike Team ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 09:13 #00025-007813 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 09:13 #00025-007813 สุรชัย หวังปัญญา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 09:13 #00025-007813 วสันต์ บู่มา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 17:20 #00025-007787 สถาพร กรรถาวร SAWI CYCLING TEAM/สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 12:59 #00025-007800 ณัฏฐ์ เอื้อเจริญโชคสกุล - ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 09:50 #00025-007815 วุฒิกร ลิ้นทอง ไม่มี ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ค. 2565 07:47 #00025-007812 รัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา Grant Thornton Bike Zone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 23:09 #00025-007811 ดลวัฒน์ เชื้อขุนทด GSB13FNCCyclingTeam Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 21:11 #00025-007809 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 13:19 #00025-007573 ธชวรรณ สุทธาธาร - ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:48 #00025-007808 เผด็จ ยินดี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 วิไลลักษณ์ แสนสุข Free Style Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 สำราญ ศิริ Liberty Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 ขุน ศิริ Liberty Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 จารุณี ไวทยานนท์ Liberty Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 พัตธนา ไวทยานนท์ Liberty Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 20:24 #00025-007807 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 13:46 #00025-007801 ดนุนัย กันเพรียง Picasso bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 16:02 #00025-007802 เจษฎาพร อยู่ยั่งยืน Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ค. 2565 16:19 #00025-007804 กษิดิ์เดช นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 08:59 #00025-007784 ปรีชา คงปลี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 22:26 #00025-007797 สมรัก หมอประกอบ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 22:26 #00025-007797 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 08:26 #00025-007731 อธิคุณ ธนูมาก F.A.T.อยุธยา ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 ประวัติ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 ธาวิน อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 นาเดีย อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 สุพรรณี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 21:51 #00025-007772 สุวัฒน์ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 13:03 #00025-007793 ธนภัทร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 12:50 #00025-007792 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 13:03 #00025-007793 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 13:03 #00025-007793 ธนันญภร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 13:03 #00025-007793 สมชาย เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ค. 2565 09:48 #00025-007791 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCING TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 15:56 #00025-007786 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 08:24 #00025-007746 GO SENOO PCS Cannondale Madradar Cycling Team ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ค. 2565 10:55 #00025-007785 พรรณทิวา ศรีคำ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 16:26 #00025-007781 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 17:01 #00025-007782 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 15:09 #00025-007780 ธนกร ทรงนามศิริกุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 21:29 #00025-007759 จิรารัตน์ ลีละประยูร lensocycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 11:44 #00025-007777 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 11:35 #00025-007776 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 10:56 #00025-007773 ขันธ์นาค ไทยกล้า สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ค. 2565 10:56 #00025-007773 อติชาติ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 08:07 #00025-007643 สมจิตร โค้วเหลย อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 09:07 #00025-007763 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 09:07 #00025-007763 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 14:08 #00025-007768 ประสาน ทองดี ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 17:56 #00025-007771 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 16:40 #00025-007688 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 13:46 #00025-007767 ถิรวัฒน์ จันทร์สว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 12:10 #00025-007766 ธนวัฒน์ รื่นนิมิตร Ayutthaya family Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 22:11 #00025-007761 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ อิสระชล ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ค. 2565 10:21 #00025-007765 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 22:49 #00025-007762 วิทยา แพงป้อง HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 21:33 #00025-007637 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 15:26 #00025-007756 ภัคภาคิน เหมือนแก้ว PETER JAME Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 16:05 #00025-007757 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 07:58 #00025-007681 ณัฐวุฒิ สุขถาวร SKD Siamfirst Group ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 22:11 #00025-007745 พินิจ เพียรกสิกรรม สาครไบค์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 23:20 #00025-007720 ภัคพล ติระพงศ์ประเสริฐ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 22:11 #00025-007745 กิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 23:20 #00025-007720 ศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 13:03 #00025-007753 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 13:00 #00025-007752 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 12:58 #00025-007751 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 12:55 #00025-007750 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 12:52 #00025-007749 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 12:48 #00025-007748 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ค. 2565 12:38 #00025-007747 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 03:56 #00025-007552 ณัฐดนัย ทองหมัน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 20:34 #00025-007743 พิชชากร อินทรักษา - ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 20:34 #00025-007743 ณัฐนันท์ อิ้วตกส้าน Ranong Classic Club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 20:29 #00025-007742 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 15:04 #00025-007740 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 จิรครินทร์ ทิพย์พรม LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:29 #00025-007738 อานนท์ พึ่งภิญโญ HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 เกรียงไกร เจียรนัย LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : AV Premium
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 12:05 #00025-007736 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 10:17 #00025-007570 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 10:35 #00025-007734 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 18:41 #00025-007729 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 10:06 #00025-007732 ธานี แซ่ฉั่ว HCCT by ปั๊มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 14:19 #00025-007705 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool aroonsilp Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ค. 2565 06:40 #00025-007730 จิตตาภา ทับจันทร์ Fisherman’s Friend Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 14:32 #00025-007728 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 10:47 #00025-007726 ประเสิรฐ รัตนภูมิ วารีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 ณัฐกานต์ วัฒนากลาง Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 กิตติ นิ่มนวล Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 ศรัณยพงศ์ ขำศรี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007725 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ค. 2565 08:55 #00025-007724 จักรรัตน์ จุลโกศัย project b wareephirom เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 19:34 #00025-007715 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Perfect ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 13:00 #00025-007699 ทรัพย์อำนวย ศรีชม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 18:57 #00025-007714 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 16:25 #00025-007711 บัณฑิต เต็งสุวรรณ์ Submarine Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 15:42 #00025-007708 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 14:06 #00025-007703 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 13:58 #00025-007702 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 13:20 #00025-007700 ชัยทัต ชมเสาร์หัศ อรุณศิลป์ พงศ์ไบค์นครปฐม อักษะ2000 ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 13:20 #00025-007700 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อรูญศิลป์ พงศ์ไบค์นครปฐม อักษะ2000 ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 13:20 #00025-007700 ปธาน บุญชู อรุณศิลป์ พงศ์ไบค์นครปฐม อักษะ2000 ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 17:22 #00025-007671 สุรวุฒิ เปี่ยมศิริ อรุณศิลป์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 11:46 #00025-007697 เสถียรพงษ์ สุขสว่าง อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 16:08 #00025-007632 วีระชัย จุฬารมย์ Submarine Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 10:00 #00025-007695 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 10:00 #00025-007695 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2565 10:00 #00025-007695 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 10:01 #00025-007663 จิรพงศ์ อินทร์พิมพ์ ไบท์จอยMTBมหาชัย ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:46 #00025-007629 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 19:18 #00025-007692 ปิยพนธ์ วงศ์หล้า สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 19:18 #00025-007692 ธนพนธ์ วงศ์หล้า ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 19:03 #00025-007691 สาทิศ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 18:50 #00025-007690 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 11:54 #00025-007572 โชติกา จุนาพงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 11:54 #00025-007572 ณิชา จุนาพงศ์ Bikenet liquid moly cycling ( Nakhonsithammarat ) team ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 11:54 #00025-007572 กลทีบ์ จุนาพงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team(นครศรีธรรมราช) ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2565 09:35 #00025-007682 นิวัต เพชรแพร แจ้ บางอารมณ์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 20:57 #00025-007677 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 16:40 #00025-007633 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 19:58 #00025-007676 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 18:28 #00025-007674 ราชพันธ์ สกุลณา Heavy​ Series​5 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 19:31 #00025-007544 บุณยกร สกุลณา Heavy​ Series​5 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 14:58 #00025-007669 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 15:26 #00025-007670 อยู่โสบ รักดี อ่าวนางไบค์กระบี่ ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 14:47 #00025-007668 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 16:21 #00025-007648 ประสิทธิ์ ตาวัน อ่าวนางไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 10:03 #00025-007664 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง ธกส ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 22:25 #00025-007660 มานะห์ ดำกระบี่ รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007661 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2565 09:01 #00025-007661 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 11:13 #00025-007571 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 20:53 #00025-007656 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 21:49 #00025-007659 สิทธิกร สันดร Picasso Bike Thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 21:33 #00025-007658 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 21:21 #00025-007657 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 20:25 #00025-007654 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 20:03 #00025-007652 ปราการ ไม้จันทร์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 19:23 #00025-007651 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 16:29 #00025-007649 พิชิต น้อยวงค์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 ยุวดี ภูสีน้ำ Prime 19 ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 12:22 #00025-007646 บัญชา บรรดาพิมพ์ Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 ธีระ นิ่มเทียน Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 พชร หอมประไพ Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 คณิศร ยืนชนม์ Prime 19 ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 ไววิทย์ ติวัน Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 20:44 #00025-007635 เสรี มณีโชติ Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 15:35 #00025-007631 พรพิพัฒน์ เรืองเมือง สวนพุทธเซอร์กิต ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 10:32 #00025-007644 จีระพล ดวงวิเชียร moo pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 10:32 #00025-007644 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 21:55 #00025-007638 กษิดิ์เดช อัตตวงศกร Freedom cycling ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 06:17 #00025-007642 อรุณ วรากรกูล Holiday bao bao ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ค. 2565 00:01 #00025-007640 สมโภช ฐานทองรุ่งศิริ SingleTrackPhetburi ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 10:25 #00025-007624 Nattawut Chuenkag Marine Inter Suply Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 07:52 #00025-007564 ไกรสร พิมพาพร HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 15:17 #00025-007630 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 02:04 #00025-007551 อุบลวรรณ เฉียงใต้ PCC เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 02:04 #00025-007551 สิทธิชัย​ พึ่งผล PCC Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 เวียง ศรีไสว SCT ใจเกินร้อย : K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 20:40 #00025-007614 อัณณ์ แสนปัญญา มาดามฟิน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 ไชยยันต์ พิทักษ์พรชัย SCT ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 14:07 #00025-007628 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 10:52 #00025-007625 ประสิทธิ์ งามสมพล T2N TEAM ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 20:39 #00025-007612 ประทีป เทียมเมือง H.C.A.Thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 09:00 #00025-007621 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 09:00 #00025-007621 กวิสรา อ่ำกำเนิด gemburi ใจเกินร้อย : W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 09:03 #00025-007622 ชีวานนท์ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 09:03 #00025-007622 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 09:03 #00025-007622 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 08:12 #00025-007619 พีรพล สำรวย Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 08:12 #00025-007619 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ค. 2565 06:46 #00025-007618 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 04:50 #00025-007563 ภัทรพงษ์ หาญพนม HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 21:08 #00025-007615 รัชพล พูลทองคำ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 20:35 #00025-007611 อนุรักษ์ บุบผามาลา ปทุมธานี ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 19:47 #00025-007610 อานนท์ กลมกล่อม Madamefin มาดามฟิน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 19:45 #00025-007609 กิตติ ยิ้มพงษ์ อ่างทองไบค์ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 19:30 #00025-007607 ธเนศพล กุลเสวต Krichปั้มน้ำมันลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 18:50 #00025-007605 วันเฉลิม บัวคำ Hcctปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 18:31 #00025-007603 นวพล กาสา Madamefin Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 18:03 #00025-007602 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ ใจเกินร้อย : A : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 17:27 #00025-007600 วิทวัส วงษ์ศิลา Madamefin Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 16:59 #00025-007597 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 17:00 #00025-007598 อำนาจ บัวลอย HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 13:08 #00025-007590 ธนารัตน์ ไชยเสโน จักรยานทุ่งสงนครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 21:49 #00025-007549 พูลทรัพย์ เดือนเพ็ง - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 10:04 #00025-007585 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย - ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 13:31 #00025-007592 ณัฐพร มะลิบุญ แม่จำลองขนมหวาน & Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ค. 2565 11:23 #00025-007587 วัฒนชัย ชวลิตชัยชาญ Maru the fat cat Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 15:36 #00025-007576 เสกศักดิ์ รัตนบุรี จักรยานทุ่งสงนครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 21:16 #00025-007581 สุพจน์ กลิ่นเกลี้ยง F.A.T ใจเกินร้อย : F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 20:50 #00025-007579 สรวิศ คิดแสวง Core Nutaition Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 19:42 #00025-007578 เริงชัย หวัดสนิท ลมใต้ปีก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 18:18 #00025-007557 วีรพล แถวโชติ Core Nutaition cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 22:28 #00025-007569 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 22:28 #00025-007569 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ก.ค. 2565 14:27 #00025-007574 ธีระพงศ์ จันทรมาศ จักรยานทุ่งสงนครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 18:50 #00025-007568 ฐนพล ชาญอนุเดช - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 17:38 #00025-007567 วงศกร บูรณพงศ์ whisky banana Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 21:19 #00025-007561 พุฒิพงศ์ ธิเตจ๊ะ อรุณศิลป์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ก.ค. 2565 10:47 #00025-007565 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ - ใจเกินร้อย : L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 21:19 #00025-007561 ไชยยงค์ เจริญสุข อรุณศิลป์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 20:35 #00025-007560 ธีรพล ทวีสกุลสุข คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 20:11 #00025-007559 ยุทธพงค์ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 20:03 #00025-007558 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 17:31 #00025-007555 ชูศักดิ์ ทองสุข โบนัสทีม ใจเกินร้อย : J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ก.ค. 2565 13:59 #00025-007553 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 21:34 #00025-007548 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย PWT-FACTOR Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 20:43 #00025-007546 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง ใจเกินร้อย : C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 20:45 #00025-007547 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 20:45 #00025-007547 อนันต์ จุลโกศัย project b wareephirom ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 19:06 #00025-007543 พิมพิดา ลีละประยูร Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:42 #00025-007542 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:30 #00025-007541 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:30 #00025-007541 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:30 #00025-007541 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:03 #00025-007540 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:03 #00025-007540 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 16:03 #00025-007540 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 14:19 #00025-007538 ญาณวุฒิ แย้มสรวล ใจเกินร้อย : B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2565 13:15 #00025-007537 นรภัทร แย้มสรวล ใจเกินร้อย : H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST