วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
16 ธ.ค. 2565 14:07 00034-010063 ศุภกัฐ อุ่นใจ Fast Pure_|| ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 13:56 00034-010060 ภูริพรรธน์ ลีลาสง่าวุฒิ Turbo ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 13:12 00034-010037 ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร Jedi Southsidekids ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 12:57 00034-010059 ณัฐภัทร ไชยพูน HUGO KidsPlayBike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 12:46 00034-010058 ดวิน หรดาล POSH Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 12:39 00034-010057 หฤษฏ์ธนัน เดชโภคาทรัพย์ Ryujin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 12:33 00034-009963 วริศรา ตันติปรีชาวงศ์ Warisara - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 12:30 00034-009963 วิศรุต ตันติปรีชาวงศ์ Niceky - ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 11:25 00034-009896 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 11:17 00034-010056 ปกรณ์ ปิติทศพร PJ Pure II ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 11:13 00034-010054 รชต อินทิม PROD สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 11:09 00034-009997 นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ Ploy Korat Racing ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 11:01 00034-010053 ณัฐภัทร วิเศษไชย Thammer สหายขาไถ(อีซูซุบ้านบึง) ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 10:58 00034-010052 อโรชา แกล้ววิกิจ หนูดี Balance Bike Velodrome (โค้ชตั้ม เรสซิ่ง) ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 10:54 00034-010051 พศิน วิกรมพานิชกุล KanKan ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 09:59 00034-010044 อัศดิณย์ อ่ำเจริญ Mustang โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย-วัดหวายกรอง ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 09:59 00034-010050 ศรัณย์กรณ์ ปราโมทย์ ซูการ์ - ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 09:32 00034-010049 ชัยอนันต์ จุลกะเสวี Sky ทีมkidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 09:05 00034-009631 คุณากร ศรชัยญาติ KUN SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ธ.ค. 2565 00:47 00034-010048 ณัฐกฤต พัฒนวนิชชากร DDPD YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 23:58 00034-010047 ชยพล แวมประชา Martin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 23:13 00034-010045 อิทธิกร อินถา Philip - ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 22:08 00034-010042 ญาณิน แพรสมบูรณ์ Yaya สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 22:05 00034-010042 ไรวินท์ แพรสมบูรณ์ Win สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 22:04 00034-009941 วชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง กราฟฟิก Graphic SpeedRiderChiangmai ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 21:32 00034-010039 สุภัสสร จันทนนัฏ BRIGHT Kids play bike ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 21:31 00034-010039 สรวิชญ์ จันทนนัฏ Blue Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 21:23 00034-010040 ธรา สานนท์ Gaaw Ts.312 Thailand Team ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 21:09 00034-010038 ปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒณา THONPOON ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 20:22 00034-009759 อันนูร หนูและ อันนูร(ANNUR) ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 18:36 00034-010035 นัชชา โพธิ์นิ่มแดง UMI pure ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 17:38 00034-010034 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Mangkon สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 15:58 00034-010031 อารยา แอนเดรียน ซาฮาเรียฟ Araya - ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 15:57 00034-009784 ณัฏฐภพ ดีแก้ว PHOB/พบ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 15:47 00034-010030 ธาม ศุวิลเวธน์ TIME ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 15:33 00034-010029 ศรัณย์พงศ์ วงศ์อนุ ORGAN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 15:25 00034-009954 ศรัณพัฒน์ วงศ์อนุ AUGUST ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:40 00034-010022 อินธัช และโวหาร Akin ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:26 00034-010027 ชีวานนท์ ขัติกุล Meekhun​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:26 00034-010025 ปุณณภพ สุนทรสาร Poon PURE II ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:06 00034-009832 รีม่า รัตนวิทย์ REMA PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:05 00034-009832 ธนวัฒน์ พรสิริอนันต์ Alpha PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:03 00034-009832 ภาคิน โพธิ์อ่วม Prok PTM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:02 00034-009832 ปุญญารัสมิ์ บุญมา Geamhom PTM ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 14:01 00034-009832 ศิรภัสสร บุญมา Gimgieow PTM ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:59 00034-009832 กรชวินทร์ ศุภกิจเจริญ Shinna PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:58 00034-009832 ณัฐวลัญช์ ตั้งตัวดี Panther PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:56 00034-009748 เหนือปราชญ์ ศรีหมั่น ์Nueapratch ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:56 00034-009832 ชิณวรรธน์ แก้วชุ่ม Asia PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:55 00034-009832 อชิตพนธ์ สุขศิริ Plawan PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:53 00034-009832 ภาคิน รอดเทศ Nice PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:53 00034-010024 ศุภกร โลหะสุวรรณ คอปเตอร์ Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:52 00034-009832 ภิญญาพัชญ์ เกตุวงษ์ Peace PTM ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:50 00034-009832 ภิญญามาศ เกตุวงษ์ Preme PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:50 00034-009659 ธนาตุล ฉอสันเทียะ NAVA Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:49 00034-009832 นาวิน อยู่สุขเจริญ Nawin PTM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:48 00034-009832 อารียา อยู่สุขเจริญ Leyah PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:46 00034-009955 ปัณณ์มิกา คงราศรี เฌอลิลิน Sherlilyn SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:44 00034-009955 ด.ช.ชนนดิษ คงราศรี ชอนป์ SHAWN SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:35 00034-009849 รณกร โลหะสุวรรณ คลูต้า Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:34 00034-009832 ภูมิพัฒน์ สุวรรณวัฒนา PATTER PTM ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:32 00034-009832 โชติกา กุศลธรรมรัตน์ August PTM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:31 00034-009928 ณัฏฐนันท์ ตันพลีรัตน์ Noney ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:30 00034-010023 พิชา เพ็ชรนก กุนซือ Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:18 00034-010014 เจ้าจอมทัพ บุญมั่น ็ีืHunterz Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:15 00034-010012 รินรดา เกษตรภิบาล Little SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:14 00034-010019 วัชรการต์ สมวัธน์ TABO - ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 13:08 00034-009969 ซุเบร หมัดยะลาน Zubess - ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 12:58 00034-010018 โชติปภา สุวรรณวารี Peace หมูมีนบุรี ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 12:51 00034-009991 พิมพ์วรีย์ ศักดิ์สกุลไกรเลิศ Eri - ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 12:36 00034-010016 ปรียาดา น้อยชมภู NANa Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 12:12 00034-009783 ทินภัทร แต้มแก้ว AKIN Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 12:10 00034-009965 ณพบ วงพล U.N. Balance bike hua-hin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 11:32 00034-010011 ธนากฤต อานอ่อน THANA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:58 00034-010004 ปฏิพล ปานกำเหนิด QQ sbb ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:46 00034-009977 ณคุณ พูลอ้อย ์Nakhun KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:38 00034-009862 ธนาฤธ พรหมมานนท์ PhuThan SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:35 00034-010003 ธาดา มหาเมฆทัศนีย์ Thda SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:32 00034-010002 ณนิรันดร์ วัชรพรธนารัตน์ MUGEN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:23 00034-010000 ภรัณยู สุรจิราภรณ์ KEN Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:22 00034-009998 วรินรัตน์ ชุ่มชาติ Before Before ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
15 ธ.ค. 2565 10:17 00034-009999 ตฤณ เหลือกาฬ Tryn YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 10:12 00034-009996 นภชนก เสงี่ยมสุนทร SMILE - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 09:49 00034-009992 ทิพย์ลาวัณย์ ฉลาดรอบ GRAND - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 09:45 00034-009994 ชินณดา โควิสุทธิ์ LIN Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 09:42 00034-009993 จิรันตน์วิชญ์ ไชยเสนา Henry Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 09:20 00034-009987 วริษฐา บุตรดา ANNA PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 09:10 00034-009985 ณัฐรินีย์ คงสวัสดิ์ Jin ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 08:44 00034-009983 ศรัณย์ภัทร ชื่นชม Sharif Believe999 Racing Team ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 06:46 00034-009970 ธารณ์ ชูภู่ Atom desu dessert ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 ธ.ค. 2565 06:00 00034-009980 ปัณณธร หน่อสกูล มาร์วิน SOUTHSIDEKIDS ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 23:52 00034-009696 มีคุณณ์ ศรีสวัสดิ์กุล Dindin ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 23:25 00034-009975 กรภัทร ภัทรามรุต PACER ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 23:09 00034-009912 ธีรดนย์ วนะภูติ Anda 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 22:15 00034-009794 จุลภัคร แดงโต Junior ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 21:58 00034-009973 ธนานพ ธนะวัง MON ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 21:57 00034-009974 อริญญา ก้อนคำ Arin สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 21:50 00034-009868 ก้องฤทธิ์ธา ก้อนคำ Anda สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 21:48 00034-009971 ชญานิศา รักมาก PINE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 21:01 00034-009829 ธัญชนก มีสุข Yok ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 20:31 00034-009967 ขอบคุณ มะปรางทอง Khobkhun i am Team ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 20:09 00034-009964 ณัฐพัฒน์ วิเชียรโชติ STAMP SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 20:05 00034-009964 ณัฐพล วิเชียรโชติ SKY SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 19:15 00034-009960 กุลริศา ถวิล ผิงอัน ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 19:14 00034-009960 ธาวิน ถวิล ฮิม ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 18:59 00034-009956 กันตพิชญ์ เมธาพิพัฒน์ Cooper SBB ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 17:37 00034-009850 จิรพงศ์ แซ่ตั้น TINTIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 17:21 00034-009953 ธีรฉัตร มัจฉากล่ำ Atom ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 17:08 00034-009949 พิธา ปริญญาพล CAPTAIN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 16:56 00034-009951 ปาลิดา แสงขัติ Lida ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 16:28 00034-009948 วรินทร ชีพเรืองรอง LION Southside Kids ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 16:04 00034-009946 กันตภณ เนตรทิพย์ NAKKY PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 15:44 00034-009853 กรวีร์ จักรพรม คิดดี 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 15:44 00034-009944 กัญญาภัทร เนตรทิพย์ NATTY PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 15:16 00034-009744 ชรัณทัศน์ เจริญโรจนภักดิ์ Phuri เฉลิมพล ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 15:14 00034-009644 ณพิชญ์ นิวันติ Intuch ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:54 00034-009916 กรวิชญ์ พูนสุขเจรืญ Leng SPEED RIDER CHIANG MAI ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:51 00034-009942 ภูวภัทร จันทรประภา HYDE PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:35 00034-009940 โภควินท์ ชำนาญช่าง Philip ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:21 00034-009736 วชิรวิทย์ บุตรดา Arno PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:17 00034-009938 คณิน ศรีนุเคราะห์ Trikhun SBB Samutprakan balancebike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:11 00034-009935 เมธาสิทธิ์ อนันเอื้อ สปัน ท่าข้าวประจบ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:11 00034-009938 คุณัชญ์ ศรีนุเคราะห์ Jaokhun SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:10 00034-009937 ธาริน จรัสปรีดาลาภ TYME SouthSide kids ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:08 00034-009936 พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช Lisha South side kid ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:03 00034-009933 ปนิตา ตรีประเสริฐรัตน์ ิBONUS ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 14:00 00034-009933 อัศวิน ตรีประเสริฐรัตน์ อั่งเปา ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 13:58 00034-009738 นัยน์นภา โรจนนันทเศรษฐ์ Meseoul - ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 13:36 00034-009930 วรัชยา ไตรรัตน์ บีเกล SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 13:32 00034-009930 นภัทร ไตรรัตน์ กาย SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 13:29 00034-009929 ภาสวินท์ จันทรินทร์ Pokpong ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 12:33 00034-009878 นีราภา เสาร์เรือน Neera PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 12:02 00034-009922 ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล POPCORN Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 12:01 00034-009925 ณัฐวรรธน์ จันทรใส Singto ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:57 00034-009922 ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล PEPPER Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:29 00034-009919 พชรวัฒน์ ฉิมแฉ่ง VICTOR Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:27 00034-009892 ธนิษฐา วิทยาสรรเพชร Smile ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:23 00034-009892 ทักษ์ดนัย วิทยาสรรเพชร nine ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:22 00034-009918 ตาณ ตุรงคราวี GAWE ภูเก็ต ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:14 00034-009730 จิรภัทร รุ่งทิม Pump Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 11:11 00034-009914 ธนกฤษ โห้วัฒนรัตน์ RT ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
14 ธ.ค. 2565 11:08 00034-009730 เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา Poppy Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 10:50 00034-009869 สรินทร์ธยา จินดามุกข์ Preemko Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 10:21 00034-009913 ลลวัลย์ คูธนะวนิชพงษ์ Honey - ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 10:13 00034-009866 อภิวิชญ์ คันโนะ Erik Pure ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 09:49 00034-009911 อินทัช อุตสาหะ Inline ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 09:21 00034-009910 ปัณณทัต จำเริญวรทศ KAN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 08:45 00034-009909 ภูริชญา ประเวทย์จิตต์ PAM ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ธ.ค. 2565 00:46 00034-009906 พชรพล ปาระปิน โฟโต้ Foto PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 23:03 00034-009903 ฌอง มงคลประเสริฐ Jean (ฌอง) ไม่มีทีมครับ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 22:51 00034-009904 นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย Fadear ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 22:00 00034-009900 ปรรณกร แก้วทอง Prodpran SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 21:56 00034-009901 นิตินัดดา จันทร์รัศมี TANKHUN Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 21:53 00034-009857 ธนบูลย์ ภู่วรวรรณ Yingdee ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 21:50 00034-009899 อธิธรรม์ สกุลชิต PAOHUE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 21:22 00034-009760 อรุณรัตน์ จิรวิมุต PorPeang โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 21:12 00034-009897 ธามัน แย้มขะมัง สายฟ้า (SAIFAH) PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 20:21 00034-009895 กฤตติกา จีบเจือ Pround-Fa - ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 20:18 00034-009895 ธนกฤต จีบเจือ Paen-Din - ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 20:05 00034-009893 พิชญาภัค จันทรังษี Onsen - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 19:47 00034-009884 ภวินท์ โลหะจินดา Copter สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 19:46 00034-009596 รัชชาวิชช์ เติมทอง Brave Pure ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 18:28 00034-009888 คิรากร สุวรรณนาวิน Lens ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 17:54 00034-009889 เปมิกา สนสวัสดิ์ Surprise SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 17:39 00034-009879 รชณกร ขวดสาลี่ Nitas สุพรรณบุรี ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 17:29 00034-009887 กนกวรินทร์ กุลกิติบวร Chuenjai KIDS PLAY BIKE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 16:10 00034-009882 พิชญาพร วารีกุล Paint South side kids ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 14:13 00034-009876 เธียรฮั่น กุ่ย Beno Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 14:08 00034-009876 นัวฐ์น่า กุ่ย Bella Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 13:57 00034-009875 พชรพล โทสุวรรณ Tiw PL-TEAM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 13:52 00034-009703 ปัญญ์นภัส สุนทรัตต์ Cherbell PLTEAM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 13:49 00034-009872 นภกร มิมมา Naseem SKD bike team ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 13:35 00034-009873 ภูมิพัฒน์ นันทศรีรัตน์ ๋JANJAO KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 13:23 00034-009871 ทศรัสมิ์ เรืองสุข เปรมวิชัย AKIN (อคิน) สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 12:53 00034-009870 อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ Tonkhun สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 11:37 00034-009865 ธนนรีนารถ ศรีแก้ว Thananarenard ทีม น้องดาริน-ดารัณ ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 11:32 00034-009848 ปภาดา จิรภัทร์วงศ์ Time SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 11:30 00034-009863 สาริศา เฟื่องวิชา ฮานา SBB ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 11:28 00034-009863 สาริศ เฟื่องวิชา ฮันเตอร์ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 11:24 00034-009864 ศุภกฤต พฤกษ์เนรมิตร Leo SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 10:38 00034-009859 ณฐภัทร แก่นภักดี PHURI สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 10:25 00034-009856 วรัญช์ธิตา ฉิมแฉ่ง VETA Alpha Genic Team ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 10:14 00034-009851 ไรวินต์ ครุฑสังวาลย์ PLAWAN PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 10:11 00034-009855 กฤษณพงศ์ พงษ์สิทธิ์ AKIN Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 09:50 00034-009607 อรยา ศักดิ์สมิง RAN Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 09:32 00034-009807 ชัยบดินทร์ สมสิบ DJ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 09:27 00034-009734 ปวริศว์ พรมประเสริฐ Oscar KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 09:03 00034-009809 ปาณัสม์ ศรีสมัย Aleef ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 08:49 00034-009787 เจ้าพระยา เผ่าจินดา Daiki ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 08:16 00034-009846 ญาณกร พลีไพล Matang ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 06:13 00034-009844 อธิปัตย์ ทองนาค SunShine ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ธ.ค. 2565 03:56 00034-009847 ณัฐรุจา จ้อยปาน เมทัล ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 23:16 00034-009845 วรินทร ไวกุลเพ็ชร Sipthis Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 21:31 00034-009816 ณัฏฐกิตติ์ กลิ่นเนียม saving money ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 20:55 00034-009837 อัครวัฒน์ หมาดเส็น FAHARN Southsidekids/โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 20:51 00034-009836 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ Grace 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 20:47 00034-009836 กัญจน์กฤตย์ เลิศศิริสมบัติ Grant 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 20:24 00034-009834 ศิรินภา เศียรอุ่น Smile SouthSide Kids ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 19:40 00034-009831 วชิรวิทย์ ประกายรุ่งรัศมี Genius Pure_II ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 19:10 00034-009758 อคิระ สะลาม อาคิร ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 19:09 00034-009830 อกิระ ตุลยกุล AKIRA Southsidekid ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 18:48 00034-009771 ชนนน อัศวเจริญกุล Termtem ยักษ์ เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 18:45 00034-009739 ณวุฒิ เขมะจิรเสฐ อาเล้ง ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 18:42 00034-009827 เอกกฤต กล่อมจิตร์ Ralf SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 18:01 00034-009826 ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ Pitt ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 17:56 00034-009825 อภิญญา วังกาใจ INT SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 17:24 00034-009824 พงศ์ภัคศิน ธนาดำรงศักดิ์ PAWIN - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 17:09 00034-009823 โมกข์ ปั้นปราง AJ 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 16:58 00034-009822 วรวัฒน์ เรืองรอง WORAWAT ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 16:01 00034-009820 ธีรภัทร หนูชู NAME South Side kids ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 15:57 00034-009819 สิรภพ ตั้งมั่น Doraemon SIRAPHOB PATTAYA ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 15:51 00034-009818 เกวลิน วิลัยตรวจ Gail BLB NSN ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 15:27 00034-009817 ชินพัฒนชัย บุญอาจ Austin ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 14:50 00034-009813 นัฐรดา นนทศักดิ์ GALE ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 14:21 00034-009770 ภูมิพิชญ์ วานิกร TINN ALPHA GENIC ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 13:54 00034-009729 รวิสรา ศรีรัตน์ สายไหม SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 13:38 00034-009810 คีตา จันทร์เปล่ง เวฬา - ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 12:56 00034-009808 โรมีโอ สิงห์ตระหง่าน NETO kids play bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 12:12 00034-009806 ธนทัต วนาลีสุขสันต์ HOR ไม่มี ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 12:04 00034-009805 พงษ์พัฒน์ เงางาม YAI i am TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 12:02 00034-009654 พชร แซ่เจีย Poong Poong ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 11:49 00034-009804 กัณญภัทร ธันญะทวี ANYA ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 11:15 00034-009798 ณัจฉรียา ฟังประเสริฐสุข Chertham ตลาดสี่มุมเมือง ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 11:07 00034-009801 ณัฐธนิสชา โพธิ์ทอง Jinjin ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 10:35 00034-009796 ดุษฎี จ้อยทองมูล MEEKHUN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 10:31 00034-009655 นิติรัตน์ ปานทอง ORCA Orcabike cycling ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 10:26 00034-009799 จิณณะพัชญ์ ประสงค์อาสา Odin ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 10:09 00034-009763 ภูรินท์ ยางเนียม Earth - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 09:12 00034-009790 ณิชชยา ลิมปิติ มิลิน(MILIN) Southsidekid ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 09:06 00034-009790 ปริญ ลิมปิติ คินคิน(KINKIN) South silde kid ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 08:40 00034-009793 ปราณนต์ น้ำดอกไม้ Captain ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 08:39 00034-009795 ปวัน แพทยานนท์ Arnon ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 08:28 00034-009792 กัญญาภัค สังฆะสอน VaVa BunnyRider ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 08:18 00034-009791 อชิรฎา วงศ์ประเสริฐ ญาดา SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 08:16 00034-009791 อชิรญา วงศ์ประเสริฐ อัญญา SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 07:02 00034-009788 ภูมิพัฒน์ แก้วกอง AUGUST Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 02:10 00034-009772 ปภารัณณ์ คล้ายทองคำ Luntao - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ธ.ค. 2565 01:01 00034-009786 ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล ART ภูเก็ต ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 23:48 00034-009639 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ไม่มี ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 23:00 00034-009769 ชลนที สร้างคำ Natee NTracingEV ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 22:58 00034-009781 แสนต้น สนขุนทด Khunkhao ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 22:42 00034-009776 ภูมิพัฒน์ ทวีมโนเวทย์ ONGSA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 22:38 00034-009780 ชิษณุชา นิวาศานนท์ Archa - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 22:27 00034-009779 ธนากฤต หาญนฤชัย Khiri ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 21:28 00034-009774 ปภานัน พิทักษ์ BINA PURE_II ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 18:26 00034-009767 รชณกร เพชรศรีช่วง Dontri Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 18:04 00034-009757 อดิ้ล คงแสงภักตร์ Adil UBike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 18:00 00034-009765 ทยากร เกียรติลัภนชัย วินนิ่ง KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 17:56 00034-009764 ทักษกร เกียรติลัภนชัย แสตมป์ KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:40 00034-009761 ตฤณ ต่อเทียนชัย อาร์ตี้ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:34 00034-009762 ธนวรรธ์ เกตุแก้ว Audi ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:07 00034-009754 ทัพพ์ภูวิศ อนุรักษ์จันทรา Pacific Ubike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:06 00034-009756 ณณนวรรตม์ เกษศรีรัตน์ Aladin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:05 00034-009753 พลัฏฐ์ ไทยประเสริฐ Typhoon SBB ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 16:05 00034-009755 แอชตัน เฮา แอชตัน ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 15:58 00034-009731 ณฐพงศ์ สุขะพันธ์ Namo KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 15:21 00034-009752 ลาภิศ ณ พัทลุง Bokeh SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 14:36 00034-009750 ธีทัต ศึกวัฒนา Premier ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ธ.ค. 2565 13:14 00034-009749 ชยางกูร หลีธิวงศ์ Audi ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ธ.ค. 2565 07:04 00034-009737 ธิบดิ์ธำรัฐษ์ เลิศสำราญ PINTO ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 22:00 00034-009735 THAMDEE SUMMAARRIYAMAK BETTER Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 15:57 00034-009733 ญาณิดา เกิดนอก ALIN ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 15:47 00034-009728 ศิรัญภัทร์ เกิดนอก AVA โคราช ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 14:56 00034-009732 อามิสา เลิศฤดีพร Anmi SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 14:53 00034-009727 ติณณภพ สุตตเขตต์ J-Di ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 14:31 00034-009726 เคนโตะ โอทสึ Kento ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 14:22 00034-009713 รวิ อินทรคล้าย Tin Tin - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ธ.ค. 2565 10:17 00034-009704 สหรัฐ เหลืองธนรัฐ์ jacky ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 ธ.ค. 2565 06:18 00034-009700 รัตนพร เขียวคำรพ Disney น้องไม่มีทีม ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ธ.ค. 2565 23:03 00034-009626 พิชยะ รจนา Thunder Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ธ.ค. 2565 22:05 00034-009695 รินรดา ทรัพย์กลิ่น MAYA SORHABIKE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ธ.ค. 2565 16:51 00034-009684 Wan Adra Mikayla Binti Wan MOhd Muzri Mikayla Selangor ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
8 ธ.ค. 2565 16:46 00034-009613 วินทร์ โชคไพบูลย์กิจ Wynn . ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ธ.ค. 2565 14:55 00034-009676 ธนพล หนูทอง DENART Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ธ.ค. 2565 13:52 00034-009674 ปุญณดา สุวรรณนาคะ PRIMMY Alpha Genic ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 22:34 00034-009658 วัชราวลี ชินสา AiNA Believe 999 Racing Team ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 22:20 00034-009624 นฤบดินทร์ ชินสา ALEEF SRC RACING ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 21:50 00034-009656 มาร์คัส สิริจรูญชัย MARCUS ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 21:48 00034-009656 มิล่า สิริจรูญชัย MILA ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 20:09 00034-009588 ปรมัตถ์ ลักษณ์จำลอง BM SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 19:15 00034-009584 สุภกร วรกุลกิจปรีชา KAO Minirider ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 16:37 00034-009600 พรภวิษย์ แสงแห่งธรรม Plateau Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 16:30 00034-009651 ชวิพัฒน์ ลำพุทธา Kierin KWR ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
รอการชำระเงิน
7 ธ.ค. 2565 10:03 00034-009633 พนิตพร พันธุโม TRAINER สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ธ.ค. 2565 09:23 00034-009628 ณัฐพล ศิริรักษ์ Japan ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 19:50 00034-009619 ปกป้อง สงปรีชา LEO SBB ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 19:47 00034-009619 เปมิกา สงปรีชา Lookmee SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 14:45 00034-009615 กรวิชญ์ สังข์ไพร MAWIN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 10:47 00034-009611 ฑิฆัมพร เตียมตา UNNA 1LAP2WIN ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 09:48 00034-009608 เอก​ภัทร​ พันธ์​บุบ​ผา​ Phop Eakrach​ Racing​ Team​ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 08:45 00034-009606 วชิรวิทย์ โพธิสัตย์ PORSCHE Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ธ.ค. 2565 00:25 00034-009602 ณพิชญ์ กุลฤชากร Aim Yamato Racing Kids ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ธ.ค. 2565 20:41 00034-009597 ลลนา เพชรน่าชม ปูเปี้ยว ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
รอการชำระเงิน
5 ธ.ค. 2565 15:45 00034-009592 มาริตา หมานนุ้ย Marin Kids play bike ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ธ.ค. 2565 13:46 00034-009589 ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ Anchan M8thailand ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ธ.ค. 2565 12:42 00034-009587 มิลินทร์ธิรา ธนาภัทรฐานันท์ MIRA Alpha Genic​ ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ธ.ค. 2565 11:42 00034-009586 ณภัค ทัพภะ Skye Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ:

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน