วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
6 ม.ค. 2566 14:06 00035-010418 อชิระ ขันคำกาศ Boston - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 13:58 00035-010482 นฤบดินทร์ ชินสา ALEEF SRC RACING ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 13:49 00035-010479 รินรดา เกษตรภิบาล Little SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 13:16 00035-010405 ธาดา มหาเมฆทัศนีย์ Thada SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 12:50 00035-010474 ศุภกัฐ อุ่นใจ Fast Pure_|| ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 12:49 00035-010475 วัชราวลี ชินสา aina SRC ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:58 00035-010472 เหนือปราชญ์ ศรีหมั่น ์Nueapratch ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:55 00035-010470 ธนิษฐา วิทยาสรรเพชร Smile ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:51 00035-010259 สิทธินันท์ จึงเรืองโรจน์ DIGI DIGI ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:50 00035-010470 ทักษ์ดนัย วิทยาสรรเพชร nine ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:26 00035-010468 ธนากฤต อานอ่อน THANA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:21 00035-010466 ภูริพรรธน์ ลีลาสง่าวุฒิ Turbo ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:11 00035-010465 นันทวัฒน์ ศรีวิเศษ ออก้า Korat Kids Racing ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 11:09 00035-010465 นันทพัทธ์ ศรีวิเศษ ออกัส Kotat Kids Racing ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 10:11 00035-010459 พศิน วิกรมพานิชกุล KanKan ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:53 00035-010438 ตฤณ ชมเดช TOKYO ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:49 00035-010458 ก้องภพ สิทธิ์กลาง TIME ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:45 00035-010457 นโม เพชรโสม Namo - ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:38 00035-010424 อคิรา ปากหวาน Tawan - ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:34 00035-010186 โชติปภา สุวรรณวารี Peace หมูมีนบุรี ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 09:25 00035-010456 ณัฐภัทร ไชยพูน HUGO KidsPlayBike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 08:55 00035-010451 โภควินท์ ชำนาญช่าง Philip ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 08:54 00035-010188 ปราบ กลิ่นเทศ PRAB ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 08:54 00035-010398 กมลภพ อัคฮาด Pingmon ๊UD RACE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 08:53 00035-010450 ศรัณย์ภัทร ชื่นชม Sharif Believe999 Racing Team ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 01:01 00035-010440 นัชชา โพธิ์นิ่มแดง UMI pure ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 00:31 00035-010439 ณัฏฐ์ฌาภัค เมธีสิริถิรกุล Meeyou PURE_II ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 ม.ค. 2566 00:13 00035-010333 อาคิรา นนททรัพย์ Ninja PURE ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 23:30 00035-010434 ณัฐศิวัช เมธีสิริถิรกุล RAPTOR PURE_II ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 23:11 00035-010437 พิสิษฐ์ อินทจันทร์ Poon Pure_II ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:55 00035-010432 อินทัช อุตสาหะ Inline ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:49 00035-010436 ณัฐพสิษฐ์ ศรีสะอาด TYWIN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:15 00035-010433 ภาคิน โพธิ์อ่วม Prok PTM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:13 00035-010433 วิภูวรรธน์ แก้วชุ่ม ASEAN PTM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:12 00035-010433 ภาคิน รอดเทศ Nice PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:11 00035-010433 ปุญญารัสมิ์ บุญมา Geamhom PTM ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:09 00035-010433 ศิรภัสสร บุญมา Gimgieow PTM ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:07 00035-010433 ภิญญาพัชญ์ เกตุวงษ์ Peace PTM ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:06 00035-010433 ภิญญามาศ เกตุวงษ์ Preme PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:05 00035-010433 โชติกา กุศลธรรมรัตน์ August PTM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:03 00035-010433 พชร สุวรรณวัฒนา Porshe PTM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 22:01 00035-010433 ภูมิพัฒน์ สุวรรณวัฒนา PATTER PTM ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:59 00035-010433 อชิตพนธ์ สุขศิริ Plawan PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:57 00035-010433 นาวิน อยู่สุขเจริญ Nawin PTM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:56 00035-010433 อารียา อยู่สุขเจริญ Leyah PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:54 00035-010433 ชิณวรรธน์ แก้วชุ่ม Asia PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:53 00035-010433 กรชวินทร์ ศุภกิจเจริญ Shinna PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:49 00035-010433 ณัฐวลัญช์ ตั้งตัวดี Panther PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:47 00035-010433 ธนวัฒน์ พรสิริอนันต์ Alpha PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:36 00035-010431 ณหฤทัย แซ่โง้ว wajang Little Goose ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:10 00035-010430 พรรณนารา ไทยสยาม น้ำยิ้ม Namyim ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:05 00035-010423 สิรวิชญ์ ชุบทอง Paul ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 21:03 00035-010423 นภัสวรรณ ชุบทอง Napas ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 20:39 00035-010429 ฐปณนม์ อะมะตะ Nubtang Pure_II ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 20:29 00035-010428 ศุภกร โลหะสุวรรณ Copter Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 20:26 00035-010428 รณกร โลหะสุวรรณ Kuta Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 19:16 00035-010224 กัญญาภัค สังฆะสอน vava BunnyRider ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 18:03 00035-010105 อคิรา ปากหวาน Tawan ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 16:41 00035-010422 มีคุณณ์ ศรีสวัสดิ์กุล Dindin ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 16:25 00035-010419 ปารัต สุขสำราญ ็็Highhope KUNG KA MU ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 14:56 00035-010416 รชต อินทิม PROD สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 14:16 00035-010411 อัศดิณย์ อ่ำเจริญ Mustang โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย-วัดหวายกรอง ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 12:41 00035-010406 ธีรดนย์ วนะภูติ ANDA 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:57 00035-010400 สรวิชญ์ จันทนนัฏ BLUE Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:55 00035-010404 ณคุณ อชิรญา ์Nakhun KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:50 00035-010403 วชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง กราฟฟิก GRAPHIC SpeedRiderChiangmai ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:43 00035-010401 ชีวานนท์ ขัติกุล Meekhun​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:41 00035-010400 สุภัสสร จันทนนัฏ BRIGHT Kids play bike ประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:11 00035-010316 ทศรัสมิ์ เรืองสุข เปรมวิชัย AKIN (อคิน) สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 11:02 00035-010399 วริษฐา บุตรดา ANNA PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 10:56 00035-010202 วชิรวิทย์ บุตรดา Arno PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 10:47 00035-010397 อริญญา ก้อนคำ Arin สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 10:45 00035-010396 ธีรภัทร หนูชู NAME South Side kids ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 10:41 00035-010395 ก้องฤทธิ์ธา ก้อนคำ Anda สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 10:17 00035-010394 สรินทร์ธยา จินดามุกข์ Preemko Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 09:36 00035-010391 นภกร มิมมา Naseem SKD bike team ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 09:35 00035-010393 ปรียาดา น้อยชมภู นานา Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 08:36 00035-010388 กุลริศา ถวิล ผิงอัน ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 08:35 00035-010388 ธาวิน ถวิล ฮิม ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 07:57 00035-010387 พิมพ์วรีย์ ศักดิ์สกุลไกรเลิศ Eri - ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 02:33 00035-010386 คีตา จันทร์เปล่ง Vela - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ม.ค. 2566 00:48 00035-010384 คุณากร ศรชัยญาติ KUN/คุณ SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 22:49 00035-010194 ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร Jedi Southsidekids ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 21:01 00035-010381 วรัชยา ไตรรัตน์ บีเกล SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 20:58 00035-010381 นภัทร ไตรรัตน์ กาย SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 18:13 00035-010376 ภวินท์ โลหะจินดา Copter สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 17:29 00035-010375 พนิตพร พันธุโม TRAINER สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 14:28 00035-010372 ชินพัฒนชัย บุญอาจ Austin ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 13:45 00035-010371 กฤษณพงศ์ พงษ์สิทธิ์ AKIN Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 13:12 00035-010370 ตฤณ เหลือกาฬ TRYN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 13:07 00035-010368 ณนิรันดร์ วัชรพรธนารัตน์ MUGEN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 12:50 00035-010369 อธิป จาง เอี่ยมละออ Tee Tee สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 12:44 00035-010369 อภิวิชญ์ จาง เอี่ยมละออ Tin tin สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 12:38 00035-010367 ศิรินภา เศียรอุ่น Smile SouthSide Kids ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 12:29 00035-010366 ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล POPCORN Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 12:25 00035-010366 ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล PEPPER Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 11:57 00035-010364 ทินภัทร แต้มแก้ว AKIN Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 11:40 00035-010361 ณพิชญ์ นิวันติ Inthus ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 11:40 00035-010362 Pacharawat Chimchang VICTOR Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 11:14 00035-010359 ณัฐภัทร วิเศษไชย Thammer สหายขาไถ (อีซูซุบ้านบึง) ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 11:05 00035-010349 อรยา ศักดิ์สมิง RAN Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 10:33 00035-010357 ธรรมดี สัมมาอาริยมรรค Better Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 10:32 00035-010352 เคิร์ท ศิริเกียรติสูง Kurt ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 10:30 00035-010356 วชิรวิทย์ โพธิสัตย์ PORSCHE Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 10:04 00035-010159 ณัฎฐ์ชญา พูลสวัสดิ์ Anya หลานแม่เฒ่า ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 10:01 00035-010159 พิชามญชุ์ พูลสวัสดิ์ Ava หลานแม่เฒ่า ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 09:56 00035-010350 ปัณณ์มิกา คงราศรี เฌอลิลิน ( SHERLiLYN ) SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 09:49 00035-010350 ด.ช.ชนนดิษ คงราศรี SHAWN SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 08:26 00035-010146 นัฐรดา นนทศักดิ์ GALE ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 00:04 00035-010345 จิรภัทร รุ่งทิม PUMP Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 00:02 00035-010345 จิรันตน์วิชญ์ ไชยเสนา HENRY Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ม.ค. 2566 00:00 00035-010345 เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา POPPY Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 23:13 00035-010344 ภูริชญา ประเวทย์จิตต์ Pam ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 23:11 00035-010343 ธนบูลย์ ภู่วรวรรณ Yingdee ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 23:02 00035-010342 พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช Lisha South side kid ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 22:44 00035-010341 ปทิต คงแทน Ashin ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 20:58 00035-010337 ซุเบร หมัดยะลาน Zubess - ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 20:54 00035-010334 ชัยอนันต์ จุลกะเสวี Sky ทีมkidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 20:44 00035-010335 อันนูร หนูและ Annur (อันนูร) ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 20:34 00035-010289 แสนสุข ชื่นตา Aii ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 18:05 00035-010332 วัชรการต์ สมวัธน์ Tabo - ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 17:10 00035-010331 เอก​ภัทร​ พันธ์​บุบ​ผา​ Phop Eakrach​ Racing​ Team​ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 16:57 00035-010273 เปมิกา สนสวัสดิ์ Surprise SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 16:50 00035-010330 วรินทร ไวกุลเพ็ชร Sipthis Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 16:38 00035-010329 กันตพิชญ์ เมธาพิพัฒน์ Cooper_9FC SBB ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 16:07 00035-010326 ชญานิศา รักมาก PINE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 15:41 00035-010325 อามิสา เลิศฤดีพร Anmi SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 15:30 00035-010324 นภชนก เสงี่ยมสุนทร SMILE - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 15:05 00035-010323 ภูวภัทร จันทรประภา HYDE PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 14:19 00035-010321 พชรพล โทสุวรรณ tiw PL-TEAM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 14:18 00035-010321 ปัญญ์นภัส สุนทรัตต์ Cherbell PLTEAM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 13:48 00035-010318 ณัฐพัฒน์ วิเชียรโชติ STAMP SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 13:41 00035-010318 ณัฐพล วิเชียรโชติ SKY SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 13:37 00035-010318 ขอบคุณ มะปรางทอง Khobkhun i am Team ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 13:28 00035-010317 นิตินัดดา จันทร์รัศมี TANKHUN Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 12:25 00035-010315 ภาสวินท์ จันทรินทร์ pokpong ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:33 00035-010310 ธนทัต วนาลีสุขสันต์ HOR ไม่มี ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:31 00035-010312 สาริศ เฟื่องวิชา ฮันเตอร์ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:31 00035-010312 สาริศา เฟื่องวิชา ฮานา SBB ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:26 00035-010311 ณวุฒิ เขมะจิรเสฐ ARLENG ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:21 00035-010309 Kamnerdpet Sonkhunthod Khunkhao ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:11 00035-010308 ณัฐรินีย์ คงสวัสดิ์ Jin ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 11:00 00035-010305 ชัยบดินทร์ สมสิบ DJ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 10:54 00035-010124 ธนาฤธ พรหมมานนท์ PhuThan SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 10:40 00035-010307 กัญจน์กฤตย์ เลิศศิริสมบัติ Grant 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 10:38 00035-010307 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ Grace 1LAP2WIN ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 10:29 00035-010306 อารยา แอนเดรียน ซาฮาเรียฟ Araya - ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 10:02 00035-010304 วรัญช์ธิตา ฉิมแฉ่ง VETA Alpha Genic Team ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:51 00035-010303 อภิวิชญ์ คันโนะ Erik Pure ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:42 00035-010302 ชินาธิป พานทอง Inch Pure_ll ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:36 00035-010300 ณัฏฐภพ ดีแก้ว PHOB/พบ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:34 00035-010301 ชิษณุชา นิวาศานนท์ Archa - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:18 00035-010299 ภรัณยู สุรจิราภรณ์ KEN Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 09:09 00035-010298 ติณณภพ สุตตเขตต์ J-Di ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 08:10 00035-010297 ศรัณย์พงศ์ วงศ์อนุ ORGAN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 08:02 00035-010296 ศรัณพัฒน์ วงศ์อนุ AUGUST ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 07:58 00035-010295 ภูมิพัฒน์ นันทศรีรัตน์ JANJAO KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 07:36 00035-010109 พงษ์พิพัฒน์ สมจริยา ORCA ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 00:34 00035-010274 ชนนิษฐ์ ม่วงศรเขียว อินดี้ KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 00:07 00035-010294 นิธาน สุขะ TUINDER Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ม.ค. 2566 00:03 00035-010293 ธาวัน สุขะ MASTER Kids Play Bike ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 23:54 00035-010292 วชิรวิทย์ ประกายรุ่งรัศมี Genius Pure_II ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 22:47 00035-010291 ทิพย์ลาวัณย์ ฉลาดรอบ GRAND - ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 21:49 00035-010290 ณัฐรุจา จ้อยปาน เมทัล ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 21:25 00035-010267 รัชชาวิชช์ เติมทอง เบรฟคุง Pure ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 21:08 00035-010286 อิทธิกร อินถา Philip - ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 18:24 00035-010281 ปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒณา THONPOON ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 18:14 00035-010280 กนกวรินทร์ กุลกิติบวร Chuenjai KIDS PLAY BIKE ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 18:03 00035-010278 อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ Tonkhun สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 15:52 00035-010258 จิรโรจน์ ทรัพย์เอนก UJ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 14:32 00035-010272 ปฏิพล ปานกำเหนิด QQ sbb ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 13:21 00035-010268 ปรรณกร แก้วทอง Prodpran SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 12:50 00035-010266 ปัณณวิชญ์ หน่อสกูล Martyn Southsidekids ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 12:30 00035-010264 ปัณณธร หน่อสกูล Marwyn SOUTHSIDEKIDS/โรงเรียนวรพัฒน์ ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 12:24 00035-010263 ณิชชยา ลิมปิติ MILIN Southsidekid ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 12:18 00035-010262 กัณญภัทร ธันญะทวี ANYA ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 09:27 00035-010261 สิรภพ ตั้งมั่น Doraemon SIRAPHOB PATTAYA ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ม.ค. 2566 01:06 00035-010260 ณัฐกฤต พัฒนวนิชชากร DDPD YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 21:54 00035-010257 ปภาดา จิรภัทร์วงศ์ Time SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 20:44 00035-010256 ณัฐวรรธน์ จันทรใส SingTo ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 17:56 00035-010254 รชณกร ขวดสาลี่ ไนตัส สุพรรณบุรี ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 14:27 00035-010252 ปาลิดา แสงขัติ Lida ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 11:58 00035-010209 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Mangkon สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 09:23 00035-010250 นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย FADEAR ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 08:08 00035-010249 พิชญาภัค จันทรังษี Onsen/ออนเซ็น - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ม.ค. 2566 01:37 00035-010248 เฟาวาซ เปรมใจ Fawwaz Southside kids ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 22:00 00035-010246 ดุษฎี จ้อยทองมูล MEEKHUN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 21:57 00035-010247 เจ้าจอมทัพ บุญมั่น Hunterz Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 21:55 00035-010246 ธนานพ ธนะวัง MON ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 20:52 00035-010244 ชินณดา โควิสุทธิ์ LIN Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 17:07 00035-010243 กรวิชญ์ พูนสุขเจรืญ Leng SPEED RIDER CHIANG MAI ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 12:22 00035-010158 Nuo Na Gooi Bella Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 12:13 00035-010158 Tian Han Gooi Beno Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ธ.ค. 2565 04:22 00035-010240 ภูมิพัฒน์ แก้วกอง AUGUST Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 21:15 00035-010114 จิณณะพัชญ์ ประสงค์อาสา Odin ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 20:48 00035-010239 ณพบ วงพล U.N. Balance bike hua-hin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 18:27 00035-010238 ณัฐน์ชนนท์ พิสิฐจำนง PaoPao ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 14:56 00035-010237 ณภัค ทัพภะ SKYE Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 14:41 00035-010236 ณพิชญ์ กุลฤชากร Aim Yamato Racing Kids ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 14:31 00035-010235 ธรา สานนท์ Gaaw Ts.312 Thailand Team ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 13:22 00035-010234 วรวัฒน์ เรืองรอง WORAWAT ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 10:53 00035-010232 อภิญญา วังกาใจ INT SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 06:51 00035-010231 อัครวัฒน์ หมาดเส็น FAHARN Southsidekids/โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 02:10 00035-010230 พชร แซ่เจีย Poong Poong (พุงพุง) ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 ธ.ค. 2565 01:40 00035-010229 ฌอง มงคลประเสริฐ ่่่่่JEAN (ฌอง) ไม่มีทีมครับ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 14:26 00035-010223 อกิระ ตุลยกุล Akira Southsidekid ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 14:17 00035-010222 ธีทัต ศึกวัฒนา Premier SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 14:08 00035-010181 นีราภา เสาร์เรือน Neera PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 13:24 00035-010221 อินธัช และโวหาร Akin ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 11:45 00035-010220 ทักษกร เกียรติลัภนชัย STAMP KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 10:23 00035-010220 ทยากร เกียรติลัภนชัย WINNING KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 08:51 00035-010219 ธัญกร อัมระปาล ิบอส ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 08:23 00035-010218 ปัณณทัต จำเริญวรทศ KAN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 06:03 00035-010217 รชณกร เพชรศรีช่วง Dontri Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 02:36 00035-010216 จิรวัฒน์ แซ่ตั้น TINTIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 00:45 00035-010214 กฤตติกา จีบเจือ Prond-Fa - ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ธ.ค. 2565 00:42 00035-010214 ธนกฤต จีบเจือ Paen-Din - ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 22:55 00035-010213 กฤตนัน ศรีจำพลัง Jaonaiy - ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 22:35 00035-010117 อนาวิน ตันติ์พิพัฒน์ Allen ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 20:37 00035-010212 นัยน์นภา โรจนนันทเศรษฐ์ Meseoul - ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 18:13 00035-010211 ปุณณภพ สุนทรสาร Poon PURE II ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 17:12 00035-010210 ไรวินต์ ครุฑสังวาลย์ PLAWAN PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 12:48 00035-010207 ณัจฉรียา ฟังประเสริฐสุข Chertham ตลาดสี่มุมเมือง ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 12:30 00035-010206 อัศวิน ตรีประเสริฐรัตน์ Aung-Pao ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 12:27 00035-010206 ปนิตา ตรีประเสริฐรัตน์ Bonus ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ธ.ค. 2565 11:45 00035-010205 ศุภกฤต พฤกษ์เนรมิตร Leo SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 22:24 00035-010199 กันตภณ เนตรทิพย์ NAKKY PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 22:17 00035-010198 กัญญาภัทร เนตรทิพย์ NATTY PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 21:43 00035-010197 อดิ้ล คงแสงภักตร์ Adil UBike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 20:38 00035-010195 ชารีฟ มานะพันธ์ Sharif ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 19:21 00035-010132 ธนพล หนูทอง DENART Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 16:28 00035-010193 ดวิน งานการ aokbab ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 14:47 00035-010191 รวิ อินทรคล้าย Tin Tin - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
27 ธ.ค. 2565 14:39 00035-010190 ชลนที สร้างคำ Natee NTracingEV ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 13:27 00035-010189 อัครินทร์ สุขภูมิรินทร์ ยีนส์ Sangthai racing ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 11:39 00035-010111 ญาณกร พลีไพล Matang ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 09:27 00035-010185 รัสสิมนต์ เรือนเมา Tiana ฮักเมา คอฟฟี่ Triple S ประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 09:19 00035-010184 รังสิมันห์ เรือนเมา Timetai ฮักเมา คอฟฟี่ Triple S ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 08:15 00035-010183 ภูมิพิชญ์ วานิกร TINN ALPHA GENIC ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 07:23 00035-010182 ปุญณดา สุวรรณนาคะ PRIMMy Alpha Genic ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ธ.ค. 2565 01:31 00035-010180 ธามัน แย้มขะมัง SAIFAH PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 22:34 00035-010178 มาริตา หมานนุ้ย Marin Kids play bike ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 22:29 00035-010177 อธิธรรม์ สกุลชิต PAOHUE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 22:12 00035-010133 ศุภณัฐ นรเดชานนท์ JEDI ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 20:30 00035-010175 นิติรัตน์ ปานทอง ORCA สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 18:27 00035-010173 ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล อาร์ต ภูเก็ต ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 16:17 00035-010171 ปราชญ์​ ปัญญาอิ่นแก้ว PRAAD ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 15:53 00035-010170 ปวริศว์ พรมประเสริฐ Oscar KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:45 00035-010165 พีรศุษม์ พันธุ์น้อย Delta ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:39 00035-010166 พชรพล ปาระปิน โฟโต้ Foto PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:19 00035-010126 ภีมท เลิศรุจิกุล Persie PL Team ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:19 00035-010164 อชิรฎา วงศ์ประเสริฐ Yada (ญาดา) SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:17 00035-010164 อชิรญา วงศ์ประเสริฐ Anya (อัญญา) SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:06 00035-010163 ภูมิพัฒน์ ทวีมโนเวทย์ ONGSA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:03 00035-010161 คณิน ศรีนุเคราะห์ Trikhun SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:02 00035-010162 อคิระ สะลาม อาคิร ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:01 00035-010161 คุณัชญ์ ศรีนุเคราะห์ Jaokhun SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 14:00 00035-010160 รัตนพร เขียวคำรพ Disney น้องไม่มีทีม ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 13:46 00035-010157 ณฐภัทร แก่นภักดี Phuri สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 13:37 00035-010156 พิธา ปริญญาพล CAPTAIN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 13:26 00035-010155 ธีรฉัตร มัจฉากล่ำ Atom ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 13:12 00035-010153 ทัพพ์ภูวิศ อนุรักษ์จันทรา Thuppuwis Ubike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 12:50 00035-010152 ปาณัสม์ ศรีสมัย Aleef - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 11:57 00035-010151 ณัฐธนิสชา โพธิ์ทอง Jinjin ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 11:47 00035-010149 วริศรา ตันติปรีชาวงศ์ Nine SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 11:46 00035-010149 วิศรุต ตันติปรีชาวงศ์ Nice_ky SBB ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 11:09 00035-010147 ชญานนท์ พุ่มเพ็ชร์ Chamil ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 11:05 00035-010092 ฑิฆัมพร เตียมตา UNNA 1LAP2WIN ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 10:42 00035-010144 ภูรินท์ ยางเนียม Earth - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 09:47 00035-010143 รินรดา ทรัพย์กลิ่น MAYA KIDSPLAYBIKE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 09:41 00035-010142 เจ้าพระยา เผ่าจินดา Daiki ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 09:11 00035-010141 รวิสรา ศรีรัตน์ สายไหม SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 08:23 00035-010140 พิชยะ รจนา THUNDER Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ธ.ค. 2565 07:47 00035-010138 ชนนน อัศวเจริญกุล Termtem ยักษ์ เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 23:21 00035-010137 พงษ์พัฒน์ เงางาม YAI i am TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 22:39 00035-010136 ณฐพงศ์ สุขะพันธ์ NAMO KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 22:01 00035-010134 ณณนวรรตม์ เกษศรีรัตน์ Aladin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
25 ธ.ค. 2565 19:33 00035-010131 จุลภัคร แดงโต Junior ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 18:33 00035-010130 กิตติเมธ โชคชัย SUN ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
25 ธ.ค. 2565 16:51 00035-010129 พิชญาพร วารีกุล Paint South side kids ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 15:38 00035-010128 วรินทร ชีพเรืองรอง LION Southside Kids ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 12:53 00035-010125 ธนาตุล ฉอสันเทียะ NAVA Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 09:46 00035-010113 ณัฐพล ศิริรักษ์ Japan ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ธ.ค. 2565 08:56 00035-010123 ปราณนต์ น้ำดอกไม้ Captain America Avengers ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ธ.ค. 2565 23:55 00035-010121 ลาภิศ ณ พัทลุง Bokeh SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ธ.ค. 2565 12:48 00035-010118 อรชุน บุญสิริพาณิชย์ ศร Westminster Montessori ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ธ.ค. 2565 10:46 00035-010115 ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ Pitt ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ธ.ค. 2565 09:35 00035-010112 ปภานัน พิทักษ์ BINA PURE_II ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 23:06 00035-010110 อธิปัตย์ ทองนาค SunShine ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 20:43 00035-010106 ธารณ์ ชูภู่ Atom desu dessert ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 14:14 00035-010103 โมกข์ ปั้นปราง AJ 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 14:05 00035-010102 โรมีโอ สิงห์ตระหง่าน NETO kids play bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 13:22 00035-010101 Atsushi Shimokawa ATSU ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 13:20 00035-010101 Hisashi Shimokawa HISA ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 12:02 00035-010099 ธิบดิ์ธำรัฐษ์ เลิศสำราญ PINTO - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 10:45 00035-010094 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
23 ธ.ค. 2565 10:39 00035-010093 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ไม่มี ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 09:11 00035-010091 ชรัณทัศน์ เจริญโรจนภักดิ์ Phuri - ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 08:35 00035-010090 ณัฏฐกิตติ์ กลิ่นเนียม Saving money love bike สายซิ่ง ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 08:25 00035-010089 ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ Anchan M8 thailand ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ธ.ค. 2565 06:14 00035-010088 พรภวิษย์ แสงแห่งธรรม Plateau Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 23:11 00035-010087 เกวลิน วิลัยตรวจ Gail BLB NSN ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 22:21 00035-010086 พลัฏฐ์ ไทยประเสริฐ Typhoon SBB ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 22:21 00035-010085 ธนิดา ป้อมน้อย Boeing ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 22:08 00035-010084 สุภกร วรกุลกิจปรีชา KAO Minirider ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 21:26 00035-010083 มิลินทร์ธิรา ธนาภัทรฐานันท์ MIRA Alpha Genic​ ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 21:15 00035-010082 Punnasorn Klaythongkom Luntao - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 19:26 00035-010081 กรวิชญ์ สังข์ไพร MAWIN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 19:22 00035-010080 เปมิกา สงปรีชา Lookmee SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 19:19 00035-010080 ปกป้อง สงปรีชา LEO SBB ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 19:17 00035-010079 เอกกฤต กล่อมจิตร์ Ralf SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ธ.ค. 2565 16:01 00035-010078 ณัฏฐนันท์ ตันพลีรัตน์ NONEY ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ:

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน