วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
12 ม.ค. 2566 14:00 00036-010825 พนิตพร พันธุโม TRAINER สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:59 00036-010809 เหนือปราชญ์ ศรีหมั่น ์Nueapratch ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:53 00036-010821 ศุภกัฐ อุ่นใจ FAST Pure ll ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:52 00036-010820 ฐปณนม์ อะมะตะ Nub-Tang Pure_II ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:50 00036-010822 นฤบดินทร์ ชินสา ALEEF SRC RACING ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:27 00036-010816 อัญญา แกล้ววิกิจ อัญญา Balance Bike Velodrome (โค้ชตั้ม เรสซิ่ง) ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:23 00036-010815 พริษฐ์ จันทะคราม Robin ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:17 00036-010817 ปัณณวิชญ์ สุหัตถาพร Jedi Southsidekids ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:15 00036-010780 ชีวานนท์ ขัติกุล Meekhun​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:07 00036-010816 อโรชา แกล้ววิกิจ หนูดี Balance Bike Velodrome (โค้ชตั้ม เรสซิ่ง) ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 13:01 00036-010814 สิรภพ ตั้งมั่น Doraemon SIRAPHOB PATTAYA ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:57 00036-010812 รินรดา เกษตรภิบาล Little SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:57 00036-010813 วัชราวลี ชินสา Aina SRC ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:46 00036-010555 T.PHUANGKOSOL พ่วงโกศล James - ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:41 00036-010810 ณภัค ทัพภะ Skye Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:37 00036-010807 สาริศ เฟื่องวิชา ฮันเตอร์ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:35 00036-010807 สาริศา เฟื่องวิชา ฮานา SBB ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:34 00036-010808 ศุภกฤต พฤกษ์เนรมิตร Leo SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:26 00036-010806 ภรัณยู สุรจิราภรณ์ KEN Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:26 00036-010805 อภิญญา วังกาใจ INT SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:21 00036-010804 กันตภณ เนตรทิพย์ NAKKY PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:20 00036-010803 อินทัช อุตสาหะ Inline ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:17 00036-010800 ภูริพรรธน์ ลีลาสง่าวุฒิ Turbo ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:15 00036-010802 เจ้าจอมทัพ บุญมั่น ็ีืHunterz Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 12:12 00036-010801 กัญญาภัทร เนตรทิพย์ NATTY PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:52 00036-010798 ปรรณกร แก้วทอง Prodpran SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:50 00036-010797 กฤษณพงศ์ พงษ์สิทธิ์ AKIN Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:45 00036-010794 ดวิน หรดาล POSH Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:45 00036-010796 วรินทร ไวกุลเพ็ชร Sipthis Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:42 00036-010795 ณัฐภัทร ไชยพูน HUGO KidsPlayBike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:34 00036-010784 ธนิษฐา วิทยาสรรเพชร Smile ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:33 00036-010784 ทักษ์ดนัย วิทยาสรรเพชร Nine ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:27 00036-010495 ชารีฟ มานะพันธ์ Sharif ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:19 00036-010793 ชวลิต เมธาพิพัฒน์ น้องคูเปอร์ SBB ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:15 00036-010792 ดวิน งานการ ออกแบบ ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:13 00036-010791 นัชชา โพธิ์นิ่มแดง ยูมิ pure ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:10 00036-010789 อิทธิกร อินถา Philip - ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 11:10 00036-010790 ธนากฤต อานอ่อน THANA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:50 00036-010787 เอกกฤต กล่อมจิตร์ Ralf SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:49 00036-010785 ธามัน แย้มขะมัง สายฟ้า PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:45 00036-010786 วริษฐา บุตรดา ANNA PL-TEAM ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:41 00036-010694 พงษ์พัฒน์ เงางาม YAI i am TEAM ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:40 00036-010746 วชิรวิทย์ บุตรดา Arno PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:31 00036-010783 ธนาฤธ พรหมมานนท์ PhuThan SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:27 00036-010782 ณัฐพสิษฐ์ ศรีสะอาด TYWIN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 10:04 00036-010781 ปัณณธร หน่อสกูล Marwyn SOUTHSIDEKIDS/โรงเรียนวรพัฒน์ ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:51 00036-010779 แสนสุข ชื่นตา Aii(อ้าย) ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:49 00036-010778 ณณนวรรตม์ เกษศรีรัตน์ Aladin ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:48 00036-010777 ปฏิพล ปานกำเหนิด QQ sbb ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:37 00036-010776 เฟาวาซ เปรมใจ Fawwaz Southside kids ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:26 00036-010775 ชญานนท์ พุ่มเพ็ชร์ Chamil ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:19 00036-010773 นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย Fadear ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:17 00036-010770 รวิสรา ศรีรัตน์ saimai SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:15 00036-010771 ชินาธิป พานทอง Inch Pure_ll ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:08 00036-010769 วรัชยา ไตรรัตน์ Begel SBB ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 09:05 00036-010769 นภัทร ไตรรัตน์ GUY SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:59 00036-010763 คุณากร ศรชัยญาติ KUN/คุณ SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:49 00036-010767 Phokhawin Chamnanchang Philip ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:42 00036-010766 กมลภพ อัคฮาด Ping-mon ๊UD RACE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:23 00036-010765 ภูมิพัฒน์ นันทศรีรัตน์ ๋JANJAO KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:19 00036-010764 พงษ์พิพัฒน์ สมจริยา ORCA ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:18 00036-010761 ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล PEPPER Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:17 00036-010760 ติณณภพ สุตตเขตต์ J-Di ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:15 00036-010761 ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล POPCORN Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:15 00036-010762 ศรัณพัฒน์ วงศ์อนุ AUGUST ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 08:10 00036-010759 ศรัณย์พงศ์ วงศ์อนุ ORGAN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 06:31 00036-010758 ตฤณ เหลือกาฬ TRYN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 06:28 00036-010757 ณนิรันดร์ วัชรพรธนารัตน์ MUGEN YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 01:01 00036-010753 อธิปัตย์ ทองนาค SunShine ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 00:52 00036-010756 พชร แซ่เจีย Poong Poong (พุงพุง) ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ม.ค. 2566 00:30 00036-010755 ฌอง มงคลประเสริฐ JEAN (ฌอง) ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 23:55 00036-010754 ปนิตา ตรีประเสริฐรัตน์ BONUS ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 23:53 00036-010754 อัศวิน ตรีประเสริฐรัตน์ Aungpao PURE ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 23:32 00036-010752 กนกวรินทร์ กุลกิติบวร Chuenjai KIDS PLAY BIKE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 22:51 00036-010749 นภชนก เสงี่ยมสุนทร SMILE - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 22:41 00036-010602 อัญญารินทร์ สถิตพันธุ์เวชา อัญญ่า SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 22:37 00036-010748 ภูมิพัฒน์ ทวีมโนเวทย์ ONG-SA ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 22:25 00036-010747 กรภัทร ภัทรามรุต PACER เพซเซอร์ Korat Kids Racing ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 22:23 00036-010745 ปรียาดา น้อยชมภู nana (นานา) Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:53 00036-010741 อกิระ ตุลยกุล Akira Southsidekid ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:51 00036-010740 อชิรฎา วงศ์ประเสริฐ Yada (ญาดา) SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:50 00036-010738 ภัทร ถิ่นเพาะ patrick SPEED RIDER CHIANG MAI ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:49 00036-010740 อชิรญา วงศ์ประเสริฐ Anya (อัญญา) SpeedRiderChiangmai ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:48 00036-010737 นิธิศ โชติจันทร์ BJ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 21:43 00036-010739 ชิษณุชา นิวาศานนท์ อาชา - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 20:38 00036-010736 อริญญา ก้อนคำ Arin สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 20:33 00036-010735 ก้องฤทธิ์ธา ก้อนคำ Anda สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 20:11 00036-010733 ชัยบดินทร์ สมสิบ ดีเจ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 19:58 00036-010731 นฤปกรณ์ ป้องป้อม MANGKON สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 19:50 00036-010730 สิรวิชญ์ ชุบทอง Paul ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 19:48 00036-010730 นภัสวรรณ ชุบทอง Napas ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 19:36 00036-010615 รวิสุดา กุลวงษ์วาณิชย์ มิวส์ - ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 18:45 00036-010728 ปาลิดา แสงขัติ Lida ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 17:42 00036-010711 ณัฐรุจา จ้อยปาน เมทัล ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 17:27 00036-010727 ศุภกร โลหะสุวรรณ Copter Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 17:25 00036-010727 รณกร โลหะสุวรรณ Kuta Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:54 00036-010726 กัณญภัทร ธันญะทวี ANYA ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:52 00036-010725 ณัฐวรรธน์ จันทรใส Singto ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:37 00036-010724 ชินพัฒนชัย บุญอาจ Austin ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:31 00036-010723 ชัยอนันต์ จุลกะเสวี Sky ทีมkidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:28 00036-010722 พชร สุวรรณวัฒนา Porshe PTM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:28 00036-010722 ภาคิน รอดเทศ Nice PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:27 00036-010722 กรชวินทร์ ศุภกิจเจริญ Shinna PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:26 00036-010722 ชิณวรรธน์ แก้วชุ่ม Asia PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:25 00036-010722 ภาคิน โพธิ์อ่วม Prok PTM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:24 00036-010722 อชิตพนธ์ สุขศิริ Plawan PTM ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:24 00036-010722 ปุญญารัสมิ์ บุญมา Geamhom PTM ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:22 00036-010722 ศิรภัสสร บุญมา Gimgieow PTM ประเภทหญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:21 00036-010722 ภิญญาพัชญ์ เกตุวงษ์ Peace PTM ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:19 00036-010722 ภิญญามาศ เกตุวงษ์ Preme PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:18 00036-010722 อารียา อยู่สุขเจริญ Leyah PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:17 00036-010722 นาวิน อยู่สุขเจริญ Nawin PTM ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:16 00036-010722 ภูมิพัฒน์ สุวรรณวัฒนา PATTER PTM ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:15 00036-010722 โชติกา กุศลธรรมรัตน์ August PTM ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:14 00036-010722 ณัฐวลัญช์ ตั้งตัวดี Panther PTM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:14 00036-010722 ธนวัฒน์ พรสิริอนันต์ Alpha PTM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 16:06 00036-010720 นโม เพชรโสม Namo - ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 15:54 00036-010721 ชาญ​ โควิสุทธิ์​ Charn ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 15:05 00036-010719 แสนต้น สนขุนทด Khunkhao ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 14:57 00036-010718 นิตินัดดา จันทร์รัศมี TANKHUN Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 14:50 00036-010717 ภวินท์ โลหะจินดา Copter สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 14:49 00036-010714 กัญญ์ณพัชร์ ลิ่มทองน้อย Baibun นายพสิฐพงศ์ ลิ่มทองน้อย ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 14:09 00036-010716 ภูมิพัฒน์ แก้วกอง AUGUST Kidsplaybike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 14:08 00036-010715 รชต อินทิม PROD สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 13:34 00036-010712 วชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง กราฟฟิก/Graphic SpeedRiderChiangmai ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 13:28 00036-010691 มีคุณณ์ ศรีสวัสดิ์กุล Dindin ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 13:10 00036-010706 ปภาดา จิรภัทร์วงศ์ Time SBB ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 13:04 00036-010705 ธรรมดี สัมมาอาริยมรรค Better Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 13:00 00036-010703 วชิรวิทย์ โพธิสัตย์ PORSCHE Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 12:59 00036-010702 เคิร์ท ศิริเกียรติสูง Kurt ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 12:11 00036-010701 กิตติพัชญ์ จรวงศ์ Meekhun ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 11:59 00036-010700 กรวีร์ จักรพรม Kiddee 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 11:45 00036-010699 พชรพล ปาระปิน โฟโต้ - Foto PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 11:18 00036-010698 พันธ์ณิกา ศักดิ์พานิช Lisha South side kid ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:55 00036-010675 จิรภัทร รุ่งทิม จิรภัทร Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:52 00036-010675 จิรันตน์วิชญ์ ไชยเสนา HENRY Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:51 00036-010675 เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา POPPY Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:28 00036-010696 จิรพงศ์ แซ่ตั้น TINTIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:21 00036-010695 ทินภัทร แต้มแก้ว AKIN Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:12 00036-010693 พศิน วิกรมพานิชกุล KanKan ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:11 00036-010676 อัครินทร์ สุขภูมิรินทร์ Jeansยีนส์ Sangthai Family ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:10 00036-010692 พชรวัฒน์ ฉิมแฉ่ง VICTOR Alpha Genic Team ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 10:07 00036-010619 ณัฏฐภพ ดีแก้ว PHOB/พบ SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:48 00036-010690 ณัฏฐนันท์ ตันพลีรัตน์ Noney ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:38 00036-010688 ณัฐรินีย์ คงสวัสดิ์ Jin ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:30 00036-010687 ปัญญ์นภัส สุนทรัตต์ Cherbell PLTEAM ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:29 00036-010687 พชรพล โทสุวรรณ tiw PL-TEAM ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:28 00036-010686 ธนทัต วนาลีสุขสันต์ HOR ไม่มี ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 09:05 00036-010684 อภิวิชญ์ คันโนะ Erik Pure ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:41 00036-010682 ขอบคุณ มะปรางทอง Khobkhun i am Team ประเภทหญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:40 00036-010682 ณัฐพัฒน์ วิเชียรโชติ STAMP SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:38 00036-010682 ณัฐพล วิเชียรโชติ SKY SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:33 00036-010681 ศิรินภา เศียรอุ่น Smile SouthSide Kids ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:12 00036-010679 ณคุณ พูลอ้อย ์Nakhun KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 08:05 00036-010678 ธนวินท์ ไกรษรศรี BODYSLAM - ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 07:57 00036-010632 อันนูร หนูและ อันนูร(Annur) - ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 06:43 00036-010627 ณิชชยา ลิมปิติ Milin Southsidekid ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 01:30 00036-010653 เปมิกา สนสวัสดิ์ Surprise SBB ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ม.ค. 2566 00:00 00036-010674 พิมพ์วรีย์ ศักดิ์สกุลไกรเลิศ Eri - ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 23:42 00036-010673 ปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒณา THONPOON ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 23:41 00036-010672 กรวิชญ์ พูนสุขเจรืญ Leng SPEED RIDER CHIANG MAI ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 23:29 00036-010671 ณฐพงศ์ สุขะพันธ์ NAMO KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 23:09 00036-010670 ชีวานนท์ พลอยสีสวย Prom Zeus racing ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 22:52 00036-010669 พิชญาภัค จันทรังษี Onsen / ออนเซ็น กำแพงเพชร ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 22:27 00036-010651 ภูวภัทร จันทรประภา HYDE/ไฮ้ด์ PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 22:18 00036-010668 พรภวิษย์ แสงแห่งธรรม Plateau Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 21:43 00036-010667 ธรา สานนท์ Gaaw Ts.312 Thailand Team ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 21:35 00036-010509 พิธา ปริญญาพล CAPTAIN ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 21:23 00036-010666 ทัพพ์ภูวิศ อนุรักษ์จันทรา แปซิฟิก Ubike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 21:15 00036-010665 อามิสา เลิศฤดีพร Anmi SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 20:21 00036-010662 วรวัฒน์ เรืองรอง WORAWAT ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 20:18 00036-010663 ธีรดนย์ วนะภูติ ANDA 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 20:18 00036-010518 อดิ้ล คงแสงภักตร์ Adil UBike ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:53 00036-010659 ปราณนต์ น้ำดอกไม้ Captain America Avengers ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:51 00036-010660 กัญจน์กฤตย์ เลิศศิริสมบัติ Grant 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:50 00036-010660 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ Grace 1LAP2WIN ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:10 00036-010655 คีตา จันทร์เปล่ง Vela - ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:05 00036-010654 คณิน ศรีนุเคราะห์ Trikhun SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 19:04 00036-010654 คุณัชญ์ ศรีนุเคราะห์ Jaokhun SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 18:52 00036-010652 ธรรมธาดา พรหมเกาะ TADA - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 18:42 00036-010628 ปภารัณณ์ คล้ายทองคำ Luntao Chumphonbike (ชุมพรไบค์) ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 17:59 00036-010649 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ไม่มี ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
10 ม.ค. 2566 17:07 00036-010648 ณัฐกฤต พัฒนวนิชชากร Nuttakrit YRK ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 16:53 00036-010647 ณัจฉรียา ฟังประเสริฐสุข Chetham ตลาดสี่มุมเมือง ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 16:48 00036-010646 ธีรฉัตร มัจฉากล่ำ อะตอม ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 16:18 00036-010645 ธีรภัทร หนูชู NAME South Side kids ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 15:41 00036-010642 ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ Pitt ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 15:20 00036-010640 ทักษกร เกียรติลัภนชัย STAMP KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 15:20 00036-010641 นภกร มิมมา Naseem SKD bike team ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 15:17 00036-010640 ทยากร เกียรติลัภนชัย WINNING KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 14:36 00036-010639 ชญานิศา รักมาก PINE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 13:44 00036-010635 ชรัณทัศน์ เจริญโรจนภักดิ์ Phuri - ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 13:16 00036-010633 สรินทร์ธยา จินดามุกข์ Preemko Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 13:07 00036-010631 ธนพล หนูทอง DENART Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 12:55 00036-010613 ดุษฎี จ้อยทองมูล MEEKHUN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 12:53 00036-010630 ลาภิศ ณ พัทลุง Bokeh SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 12:51 00036-010613 ธนานพ ธนะวัง MON ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 12:44 00036-010629 ปาณัสม์ ศรีสมัย Aleef - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 11:28 00036-010625 ธีทัต ศึกวัฒนา Premier(พรีเมียร์) SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 11:26 00036-010582 จุลภัคร แดงโต Junior ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 11:13 00036-010624 อธิธรรม์ สกุลชิต POAHUE ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 11:10 00036-010605 อานนท์ โพยมรัตนสิน Punn ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 11:07 00036-010594 อรยา ศักดิ์สมิง RAN Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:57 00036-010526 วัชรากร พรหมเจียม Aston ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
รอการชำระเงิน
10 ม.ค. 2566 10:43 00036-010622 ญาณิน แพรสมบูรณ์ Yaya สหายขาไถ ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:41 00036-010620 ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน์ Anchan M8thailand ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:40 00036-010622 ไรวินท์ แพรสมบูรณ์ Win สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:38 00036-010621 ด.ช.ชนนดิษ คงราศรี เฌอลิลิน ( SHERLiLYN ) SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:37 00036-010621 นายอัฒรุต คงราศรี ชอนป์ ( SHAWN ) SBB ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 10:01 00036-010608 อภิวิชญ์ จาง เอี่ยมละออ TINTIN สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:59 00036-010612 ฑิฆัมพร เตียมตา UNNA 1LAP2WIN ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:56 00036-010611 รินรดา ทรัพย์กลิ่น MAYA KIDSPLAYBIKE ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:56 00036-010608 อธิป จาง เอี่ยมละออ TEETEE สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:53 00036-010578 ภูริชญา ประเวทย์จิตต์ Pam ยักษ์เชียงใหม่ ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:51 00036-010610 ณัฏฐกิตติ์ กลิ่นเนียม ออมตังค์ love bike สายซิ่ง ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:48 00036-010609 ประคัลภ์ ถิรเตียวสกุล อาร์ต ภูเก็ต ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:40 00036-010607 รชณกร เพชรศรีช่วง Dontri Kids play bike ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:38 00036-010606 อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ Tonkhun สหายขาไถ ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:05 00036-010603 พิชญาพร วารีกุล Paint South side kids ประเภทหญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 09:02 00036-010604 รวิ อินทรคล้าย Tin Tin - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 07:59 00036-010600 ธัญกร อัมระปาล ิบอส ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 01:02 00036-010597 เจ้าพระยา เผ่าจินดา Daiki ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 00:47 00036-010596 โรมีโอ สิงห์ตระหง่าน NETO kids play bike ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ม.ค. 2566 00:00 00036-010595 มาริตา หมานนุ้ย Marin Kids play bike ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 23:47 00036-010593 ปุณณภพ สุนทรสาร Poon PURE II ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 23:19 00036-010592 อัศดิณย์ อ่ำเจริญ Mustang โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย-วัดหวายกรอง ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 23:06 00036-010590 ทศรัสมิ์ เรืองสุข เปรมวิชัย AKIN (อคิน) สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 22:54 00036-010589 อัครวัฒน์ หมาดเส็น FAHARN Southsidekids/โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 22:50 00036-010588 พนพล ผุดผา Pride SBB SBB ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 22:45 00036-010587 ชินณดา โควิสุทธิ์ Lin / หลิน Pure_II ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 21:56 00036-010584 ณัฐพล ศิริรักษ์ Japan ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 21:50 00036-010585 ภาสวินท์ จันทรินทร์ Pokpong ไม่มี ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 21:41 00036-010579 ไรวินต์ ครุฑสังวาลย์ PLAWAN PL-TEAM ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 20:48 00036-010581 เกวลิน วิลัยตรวจ Gail BLB NSN ประเภทหญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 20:40 00036-010580 Nuo Na Gooi Bella Kids Play Bike ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 20:37 00036-010580 Tian Han Gooi Beno Kids Play Bike ประเภทชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 20:04 00036-010517 ธีรพัฒน์ วงค์สุขดี Pun Teeraphat ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:56 00036-010560 ณัฐปพน กุลวงษ์วาณิชย์ แอพพรูฟ - ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:56 00036-010577 กฤตติกา จีบเจือ Pround-Fa - ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:54 00036-010577 ธนกฤต จีบเจือ Paen-Din - ประเภทชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:36 00036-010574 ชนนน อัศวเจริญกุล Termtem ยักษ์ เชียงใหม่ ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:33 00036-010573 จิณณะพัชญ์ ประสงค์อาสา Odin ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:15 00036-010545 ปกป้อง สงปรีชา Leo SBB ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 19:13 00036-010545 เปมิกา สงปรีชา Lookmee SBB ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 18:50 00036-010572 นิติรัตน์ ปานทอง ORCA สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 18:01 00036-010570 ปวริศว์ พรมประเสริฐ Oscar KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 16:50 00036-010568 ปริญ รัตนาปิติปัญญา Mika ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 16:16 00036-010567 ปภานัน พิทักษ์ BINA PURE_II ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 15:49 00036-010565 ภูรินท์ ยางเนียม EARTH - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 15:36 00036-010486 ณัฐชา วันเพ็ญ SASHA - ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 15:28 00036-010520 พรรณนารา ไทยสยาม Namyim Namyim ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 13:58 00036-010562 ธนิดา ป้อมน้อย Boeing ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 13:46 00036-010558 สถิตคุณ ทองสา BM KIDS PLAY BIKE ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 13:31 00036-010559 ธิบดิ์ธำรัฐษ์ เลิศสำราญ PINTO - ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 12:55 00036-010557 กัญญาภัค สังฆะสอน VaVa BunnyRider ประเภทหญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 12:12 00036-010554 ปัณณทัต จำเริญวรทศ KAN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 12:07 00036-010553 นัฐรดา นนทศักดิ์ GALE ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 11:26 00036-010550 ณัฐธนิสชา โพธิ์ทอง จินจิน (Jinjin) ประเภทหญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 10:22 00036-010546 วรัญช์ธิตา ฉิมแฉ่ง VETA Alpha Genic Team ประเภทหญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 10:16 00036-010544 ศรัณย์ภัทร ชื่นชม Sharif Believe999 Racing Team ประเภทชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 10:15 00036-010542 กรวิชญ์ สังข์ไพร MAWIN SBB ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 10:09 00036-010543 ณฐภัทร แก่นภักดี PHURI สหายขาไถ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 09:49 00036-010541 สุพิชญา ดีเหลือ Japan ไม่มี ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 09:44 00036-010540 โมกข์ ปั้นปราง AJ 1LAP2WIN ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 09:28 00036-010539 สุภกร วรกุลกิจปรีชา KAO Minirider ประเภทชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 08:24 00036-010536 พลัฏฐ์ ไทยประเสริฐ Typhoon SBB ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 08:10 00036-010535 ญาณกร พลีไพล Matang Phuket bike kids ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 07:52 00036-010534 Hisashi Shimokawa HISA ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 07:50 00036-010534 Atsushi Shimokawa ATSU ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 07:27 00036-010533 ธารณ์ ชูภู่ Atom desu dessert ประเภทชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 01:03 00036-010530 พิชยะ รจนา Thunder Alpha Genic​ ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 00:52 00036-010529 วรินทร ชีพเรืองรอง LION Southside Kids ประเภทชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 00:35 00036-010528 ธนาตุล ฉอสันเทียะ NAVA Alpha Genic ประเภทชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ม.ค. 2566 00:17 00036-010527 วชิรวิทย์ ประกายรุ่งรัศมี Genius Pure_II ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 23:02 00036-010525 วิศรุต ตันติปรีชาวงศ์ Nice_ky SBB ประเภทชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 23:00 00036-010525 วริศรา ตันติปรีชาวงศ์ Nine SBB ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 21:59 00036-010524 ภูมิพิชญ์ วานิกร TINN ALPHA GENIC ประเภทชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 21:58 00036-010523 ชลนที สร้างคำ Natee NTracingEV ประเภทชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 21:47 00036-010522 ปุญณดา สุวรรณนาคะ PRIMMY Alpha Genic ประเภทหญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 21:11 00036-010498 มิลินทร์ธิรา ธนาภัทรฐานันท์ MIRA Alpha Genic​ ประเภทหญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ประเภทหญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 16:52 00036-010515 รัตนพร เขียวคำรพ Disney น้องไม่มีทีม ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ม.ค. 2566 11:51 00036-010511 นัยน์นภา โรจนนันทเศรษฐ์ Meseoul - ประเภทหญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน