สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
16 มี.ค. 2566 00041-012522 ธันวา พันพลอย อิสระ BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012521 สาธร มะลิรักษ์ sport for life-rock shox-ไร่พรพัฒนา MTB Supercross : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012519 นฤบดินทร์ ชินสา Believe 999 Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012518 วัชราวลี ชินสา Believe 999 Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012516 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012515 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
Championship (C1) (Sunday) : Women Junior (aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 นาดา บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 พรรณทิวา ศรีคำ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 ภูมิใจไทย นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มี.ค. 2566 00041-012513 กณวรรธน์ เชื้อทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (A) BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012512 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012510 กฤษณพงศ์ วาริชา BMX พระนครศรีอยุธยา MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012508 Ari Kristanto INDONESIA NATIONAL TEAM BMX Racing : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012507 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์วารีภิรมย์ Project B Optima รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012507 อนันต์ จุลโกศัย ศุนย์กีฬาวารีภิรมย์ project b รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012506 อัครินทร์ กังวานก้องสกุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012506 กฤตภัค กังวานก้องสกุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012506 ตินน์ เอี่ยมมงคลสกุล Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012505 เฉลิมพล บุญโต ชมรม​กีฬา​จักรยาน​ BMX ​และกีฬา ​X-TREME​​ ชัยนาท​ SCB​ BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 มี.ค. 2566 00041-012468 ประพันธ์ บุญถนอม - BMX Racing : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012503 นิธิศ สุขนภาสวัสดิ์ BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012501 พิสิฐ นิลสนธิ โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012502 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012501 ภคิน ทับสี โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012501 ธนาธาร งามบุญสืบ โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012501 กัญจน์ณัฏฐ์ ก้องเวหา โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012501 กมลภพ กิจวานิชเสถียร โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012497 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Limitless BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012500 รักษพล โลตุฤทธิ์ BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012498 วิชิตพงษ์ มงคลศิริ อบจ.&อีซูซุสุพรรณ&ส้มตำ88ซีฟู๊ดสุพรรณ&ฮาชิชา BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men 23 (aged 19 to 22 )
รอการชำระเงิน
15 มี.ค. 2566 00041-012496 ชิณัฏฐ์ จิตตั้งธรรมกุล 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012496 พรรษกฤช พฤกษามาตย์ 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธีทัตกร ภูวิเศษ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 จินตภัส เสริมกล้า สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธีรเดช พุฒอุดม สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 กันต์พิทักษ์ ทองมาก สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธนกฤต ภาคยกุล สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ฐัชคาวินเดชน์ ชูทาน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 วรนิพิฐ อุดพ้วย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 กรกนก สร้อยวัน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 พีรศุภ นาคนาวา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ธนัญชนก ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
MTB Supercross : รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012495 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012492 อชิระ ถกลธรรมสิริ BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012491 คุณธรรม โชตินอก ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012491 นัทธ์หทัย กิจซื่อตรง ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มี.ค. 2566 00041-012490 ติณณ์ ไชยปลัด ไทบ้านBURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012489 ปวิตร ช้างเผือก อบจ. & อีซูซุสุพรรณบุรี MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012488 ธนาภรณ์ โตทอง อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นทั่วไปหญิง
Championship (C1) (Sunday) : Women 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ดวงกมล พลศักดิ์ บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 มาลิสา มานพ บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 จิลดา ยุบลศิริ บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012487 ณํฐวุฒื โตทอง อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012459 สุกัลญา บุญมั่น บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012486 วรางคณา สว่างศรี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012459 จิรนันท์ โมโม บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ภากร สิทธิญาณ บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012485 ธันพิสิษฐ์ ราชปวนยูร บุคเคล่ ซาลอน boucles salon BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012484 ศิวิต นิลศร อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012459 เจนจิรา สุขชา บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ปภาดา ครองโปร่ง บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ปภิชญา ครองโปร่ง บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ณัฐวรรณ ตาใส บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 ปวันรัตน์ จันทร์เรือง บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 วรัสยา จันทรักษา บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012459 เขมิกา ศรีโสภา บ้านเด็กหญิงสระบุรี BMX Racing : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012483 ศิวัต นิลศร อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012482 ปรัชญาธรรศ สระทองอินทร์ อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012481 ณรงค์วัฒน์ สระทองอินทร์ อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012480 ชญานนท์ สุขประเสริฐ อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012479 วรปรัชญ์ เมธิยนนท์ Megamac BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012478 ภานุวิชญ์ ศรีสว่่าง อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012477 ภูวเดช ศรีสว่าง อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012469 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
MTB Supercross : รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012476 หทัยเพชร ใจสว่าง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012475 อภิสิทธิ์ ใจอยู่ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012474 พิมพ์ลภัส ใจอยู่ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012472 ชนาธินาถ จั่นเพิ้ง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นทั่วไปหญิง
Championship (C1) (Sunday) : Women 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012471 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012470 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
MTB Supercross : รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012451 สิรินทรา ชูเกษร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012467 ภาสกร สุนทรนที - BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012465 ทฤฒมน ทองหนู Jaojhom Sport BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 สุริยา รังษี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ธีระวัฒน์ รัตน้ำหิน CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 กันตพัฒน์ มหาวิเศษศิลป์ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 กันตพัฒน์ โพธิ์ศรี CK Racing (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012464 ลิขสิทธิ์ พิมพา Pump track อรัญประเทศ BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 เตชินท์ รังษี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ศุภกฤต ชาญด้วยกิจ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 วัชรพงษ์ โพธิ์ศรี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ชินกฤต รังษี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 อิษฎา เต่งภาวดี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ธนวัฒน์ เกษรางกูล CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ปุณณวิชญ์ ผลบุญ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 วชิรวิทย์ ทองสุขพงศ์ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 จิรสิน ทองทวี CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ไรวินท์ แพรสมบูรณ์ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ทศรัสมิ์ เรืองสุข เปรมวิชัย CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 พิชชา ปรีชา CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ณฐมน อินเทพ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ลิณลดา รัตน้ำหิน CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 ญาณิน แพรสมบูรณ์ CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012463 อลินดา ปรีชา CK Racing Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012461 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012458 ฐิติโชติ ยะอนันต์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012457 ยุทธนา บุญยะปานะสาร 893 Distro MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
รอการชำระเงิน
14 มี.ค. 2566 00041-012456 ปริชญ์ศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์ WAREEPIROM OPTIMA BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012455 Freddy Minchin L&D Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012454 Frank Myers L&D Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012453 Nico Lovegrove L&D Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มี.ค. 2566 00041-012452 ภาณุพัฒน์ อมรนิมิตร SPORT FOR LIFE - ROCK SHOX - ไร่พรพัฒนา BMX Racing : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012450 อิทธิบูรณ์ ชูเกษร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012449 พีรวิชญ์ ญวนมี Happy growth BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012449 พีรวัส ญวนมี Happy growth BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012447 วสันต์ สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 อโรชา แกล้ววิกิจ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 โมกข์ ปั้นปราง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ฑิฆัมพร เตียมตา 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธยศ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ปริชญ์ จ่างทอง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ภูรี กวินปริยาภัทร 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 จิรวัฒน์ ไทยเจริญ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 นนทกร อินทร์โคกสูง กองทัพบก 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธนกร ศรแสง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธนกฤต พลอยเลี้ยง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธัญพร ศรแสง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธีรดนย์ วนะภูติ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธยาน์ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012445 ปุณิกา สุริวงศ์ บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 กรวีร์ จักรพรม 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 เปมิกา สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 คามิน พราหมณะนันทน์ 1LAP2WIN MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 ธีธาดา ชมศรี 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 รินรดา สุขประสาท 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 วินทกร สุขประสาท 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012445 โมไนยตรัย สุริวงศ์ บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 เวหา จารยะพันธุ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012446 หฤษฎ์ กฤษดาธานนท์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 สิระกร ไชยเมือง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 พชร หอมประไพ Prime 19 BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 วัชรพล สุขเกษม Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 พงศภัค ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 กฤษกร บุญพวง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012444 ธนธรณ์ ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012443 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ SORHABIKE X SINTHORN MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 ปุณณาภา หมอกสีนาค SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 จันทร์ชนก บุนนาค SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 กานต์ กันซัน SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอิสลามสันติชน BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 กิตตินนท์ รื่นภักดิ์ธรรม SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 ธิติสรณ์ อยู่สบาย SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 อัฟฟาน ทรัพย์กลิ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอิสลามสันติชน BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 ธิติกร นาคสังข์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอู่ทิพย์ สมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012406 ชานนท์ ลีวัน SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012441 ณัฐวุฒิ จั่นแสง BMX พระนครศรีอยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012440 ณัฐชยา จั่นแสง BMX พระนครศรีอยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012439 Rod Fountain L&D Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012438 อินอาม หมัดปัญญา SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 มังกร เปรมาสวัสดิ์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 เชษฐา ใยยุง SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 นิวัตติ์ บัวบาน SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 ฤทธิศักดิ์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 นิคม ชัยธีระพันธุ์กุล SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 เมธา ศิลปสอน SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 ภัสชาญา เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012437 พลอยรดา ใยยุง SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012436 พุทธภูมิ นาคแป้น O2 Cycling-CSK BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012436 พร้อมคุณ นิมิตราภรณ์ O2 Cycling BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012436 เดชาธร ม่วงกร O2 Cycling BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012434 รวิสรา ยาเพชร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012433 วิลดาร์ท มามะ 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012434 ปรัตถกร ยาเพชร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012432 วิลรดา มามะ 983distro BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012430 ณชพน วรรณศรี Prime 19 BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มี.ค. 2566 00041-012430 รัชพล วรรณศรี Prime 19 BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012429 ภัทรชนน ใจอยู่ Royal Sky BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012429 ภันทิลา เอี่ยมชัย Royal Sky BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012429 ชนกันต์ ใจอยู่ Royal Sky BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012429 ชินโชติ ใจอยู่ Royal Group BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012428 ภูเล ธเนศพร MTเจริญยนต์ สหายภูเล 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012427 อัครินทร์ โยธินกำจรชัย บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012426 สัจจธร ธิติศักดิ์สกุล 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012424 นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ Project B Korat BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012425 บวรวิชญ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012425 บุญญฤทธิ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012425 อิทธิกร แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012425 อิทธิพัทธ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012423 พิชญะ วาทะพุกกณะ 40 UP BMX Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012418 ชลิตา กล่อมพงษ์ บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012420 ปวริศ คล้ายมณีหาญ LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012420 สมศักดิ์ เซ็งหลี LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012420 สายธาร เพ็ชรนุ่ม LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012420 กอลงกต อังคณาวิศัลย์ LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012420 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Cheung Kam Tsui AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Brian Lam Cook AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
รอการชำระเงิน
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Adam Alan Cook AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Emma Edith Cook AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Hiu Yeung Tse AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 มี.ค. 2566 00041-012419 Ho Yiu Tse AD Sports Club, Hong Kong BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 มี.ค. 2566 00041-012400 RAFELINO RAHENDRA WINS MEUBEL INDONESIA BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012417 FASYA AHSANA RIFKI 76 RIDER BMX SQUAD Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
11 มี.ค. 2566 00041-012417 RIO AKBAR 76 RIDER BMX SQUAD Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
11 มี.ค. 2566 00041-012416 พิชชาภา บุญถนอม - BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012416 พชรพล บุญถนอม - BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 วัชนันทน์ นนตรี Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 พิชญะธิดา ปทุมเพชร Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 กฤฏิญา เจริญมี Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 ภิรญา วรรณบวร Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 อนัญญา กุลบุญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 กมลเทพ อู่วิเชียร Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 ณภัทร ชินเชี่ยวชาญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 CHAYANUT BOONLERT Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012415 ชุติพนธ์ กุลบุญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012414 ณัฏฐณิชา กลิ่นเนียม love bike สายซิ่ง BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012413 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มี.ค. 2566 00041-012413 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet Liqui Moly Cycling Team BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
Championship (C1) (Sunday) : Women Junior (aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012412 พีรภาคย์ โอภาสทวีทรัพย์ projectB BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012411 ธาวิน งามทองกวาว 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012410 Muhd Sanusi Darwish Putra Malaysia-Kedah DWish BMR Academy BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012409 นพดล คล้ายมณีหาญ LAKE CROSS MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012405 IZZ MUHAMMAD KHALISH MOHD SYAHIRAN AIM SPINNING BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012405 IFFAT ANAQI MOHD SYAHIRAN AIM SPINNING BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มี.ค. 2566 00041-012408 พินิจณภัทร นามโสภา บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012404 Nor Azam Nur Muhaimin DWish BMR Academy BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012404 Abdullah Irfan Faris DWish BMR Academy BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012404 Muhd Sanusi Arif Putra DWish BMR Academy BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012402 ปกป้อง ร่มฉัตรมงคล hometoday intend เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012403 ภัทร ขันดา Flying freedom โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012403 ภูริภัทร ขันดา Flying freedom โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012398 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012401 กวินตรา ปั้นประดับ 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มี.ค. 2566 00041-012399 HIROSHI EKA PUTRA JAYA WISESA OUTLET23 ARDIANS MX YOGYAKARTA BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012397 ปุลวัชร ชมประโคน ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ธนพล จูงกลาง Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ธเนศพล แพร่ยะ Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 กวินภพ อัคฮาด sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ธวีร์ แพร่ยะ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ธิรภัทร์ ปิยะรัตน์ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ธารธรรม จูงกลาง sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 การัณยภาส พึ่งศรี Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ชวกร ปิ่นทอง sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ทินกร เพ็ชรสิน Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 อชิระ วุฒิพงษ์สิริ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 พีรพัฒน์ ขาวดี sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 จักรกฤต อังกาบ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 พิษณุพันธ์ ร่วงรู้ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 กรภัทร์ โทมดอน sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012396 ชัยรัตน์ โทมดอน sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012395 จิรายุ ภูนุช Project-B , โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012395 รวิพล ภูนุช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Project-B BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มี.ค. 2566 00041-012394 ชาญวิทย์ ตันทการณ์ 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012393 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012393 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012393 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012393 ขุน ศิริ Liberty Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012392 ภวินท์ สุ่มมาตย์ ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012391 ภูภูมิ กังวานก้องสกุล Project B (วชิราวุธวิทยาลัย) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012390 พัฒน์ภูศิษฐ์ พ่วงโกศล - BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012389 ญาณภัทร ชิวปรีชา 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มี.ค. 2566 00041-012388 ธนัชพงศ์ จารุรังสีพัชญ์ มหาสิน MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มี.ค. 2566 00041-012385 มานพ ฉัตรวรโสภณ 893 distor BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
6 มี.ค. 2566 00041-012383 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มี.ค. 2566 00041-012383 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มี.ค. 2566 00041-012382 Mas Ridzwan Bin Mohamad Ali Singapore National Team BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
6 มี.ค. 2566 00041-012382 Tara Alayna Weilin Bte Muhammad Khalid Singapore National Development Squad BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
6 มี.ค. 2566 00041-012382 Mikha Zuhayr Norman Singapore National Development Squad BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
5 มี.ค. 2566 00041-012380 Alaric jourdan Prayoga Jogja BMX Squad - Mypertamina BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 มี.ค. 2566 00041-012380 Dafa damayra Pria prayoga Jogja BMX Squad - Mypertamina BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 มี.ค. 2566 00041-012380 Ivan hendrix Kurniawan Jogja BMX Squad - Mypertamina BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 มี.ค. 2566 00041-012379 Minjun Choi REVOLUTION BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 มี.ค. 2566 00041-012377 กฤติเนตร สว่างวงศ์ธรรม ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน