วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
27 พ.ค. 2566 11:01 00046-013559 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR Asian Master Challenge (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) : รุ่น 35-39 ปีชาย (พ.ศ. 1984-1988)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 พ.ค. 2566 07:17 00046-013558 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR Asian Master Challenge (เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น) : รุ่น 50-54 ปีชาย (พ.ศ. 1969-1973)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 17:45 00046-013424 ฟารดา ดุษดินทร์ - Asian Master Challenge (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) : รุ่น 30 ปีหญิงขึ้นไป (พ.ศ. 1988หรือปีก่อนหน้านั้น)
รอการชำระเงิน

หมายเหตุ:

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน