สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
17 ก.พ. 2567 00061-016604 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ PBB CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016603 จีรพา พันธุ์สวัสดิ์ เด็กสุราษฎร์ by sjj โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016602 รณกฤต มั่นเที่ยง Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016601 กฤติน เยาวภักดิ์ Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016600 โอภาส ทวีลาถพูนผล HeroBike อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016599 จิรกฤต อาจเมือง LENSO.CC โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016598 บัญชา เนียมน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
17 ก.พ. 2567 00061-016594 Yan Naing Htet RCC Myanmar Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016588 ธนพร โคโตสี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016588 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016588 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016585 อัศวิน จ่าหมื่นไวย์ NJ Cycling เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016584 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ สมาคมจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ckr cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016578 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ KIMLAI_KENNEL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016583 วรุตม์ แปะกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016582 ธนาคม จูมพระบุตร แม่กิมไล้ xกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016581 ปิยพงษ์ ฉิมวารี IRISIN โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016579 พาสิษฐ์ วิศรุตศิลป์ เสาร์สารสิน โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016576 วรพจน์ ฟุ้งสุข PEA-TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016575 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016574 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016573 จริญญา สืบจากถิ่น Fisherman’s Friends - Amornbike/Walailak University เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016572 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
16 ก.พ. 2567 00061-016569 ดรัณ ปัญญาวัน S.I.C.T samui international cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016568 กรณ์ สังฆบุญ Bold Michelin Thailand team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016567 ธนัญญา ใจช่วง Core nutrition cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016562 พงศ์พล ทองศรี Fisherman's Friend Surat Thani ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016561 กิตติเดช ไชยมุสิก แม่กิมไล้-กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016560 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016559 เอกพล ภูพวก Bbl cycling club เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016557 ยุทธนา มะโน กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016556 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016555 สราวุฒิ สิริรณชัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016554 วรณัน นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016553 ธงชัย เบียดนอก ดาบเชียร รถตัดหญ้า ปัญญาประดิษฐ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016551 ศิรภัสสร ชาติกำเหนิด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016550 บุสริน การะมีแน โค้ชคมสันต์&Lomocycle ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016549 วินทกร สุขประสาท PWACC เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016542 ธนกฤต จิตตเสถียร elves​ gsb13fnc​ bikefiction​ team​ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016543 อามีน ดอเล๊าะ Dirtboy Downhill Phuket ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016544 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016538 ฤชายุส์ คู่คิด สมาคมกีฬาชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดปราจีนบุรี(เขาอีโต้)) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016537 Youp Kuiper LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016537 Harry George Shaw LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016535 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016534 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016529 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016527 พุทธ พุทธรัตนชาติ Wareephirom optima project b ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016526 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี Kaze custom factory team เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016525 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016523 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 00061-016523 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016520 สุรพล สุขช่วย Trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016512 ศุภกิจ บุญมีมา Werewolfcycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016519 ฌอง เมสสานา LENSO.CC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016519 พรเทพ ทัพศิริ LENSO.CC โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016518 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี Core nutrition cycling team chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016519 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง LENSO.CC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016490 สุรพงษ์ ขาวละออง จักรยาน ธกส. โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016515 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle /Core nutrition / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016517 สมมาตร เร้าใจ เชียงคาน มทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016517 พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016400 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016513 ฟิกรี หนูทอง Grant Thornton ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016511 กีรติ สุขประสาท BIKENET KAZEcustomfactory สโมสรจักรยานกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016510 ซาฟารี หมุดโต๊ะหมัด Grantthornton ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016509 ปวินท์สรรค์ จิตต์มั่นการ RP MangKang (อาร์พี มั่งคั่ง) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016508 ณัฐวิชช์ แก้วรัตน์ AGC วีนิไทย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016507 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016504 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016506 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016505 รัชพล วรรณศรี ์NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016505 ณชพน วรรณศรี NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016498 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi จักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016502 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016494 Herbert Josef HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016501 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016499 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016497 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016496 นนทกร อินทร์โคกสูง 1LAP2WIN MARIN BIKE กองทัพบก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016493 ชัญญานุช คุตชิตา Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016493 วุฒิภัทร เพ็งพินิจ Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016492 ภูวดล โคตพรม ราชนาวีHeroBike&Core-nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2567 00061-016491 มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 Shane Russell Goodhew AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 Gruffudd John Pugh-Jones AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 ซูพียัน สิงมะเมิง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 เฉลิมพล กล้าหาญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 มนตรี ธีระทีป AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 ก.พ. 2567 00061-016491 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016488 ฐิติ​รัตน์ ยงยิ่งยืน เลิศวสิน​ วัสดุก่อสร้างยุคใหม่​ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 พลอยอันดา สร่างไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016486 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 บุณยกร สกุลณา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016487 สถาพร กรรถาวร HCCT BY ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 จักรพันธุ์ อินทรคล้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 กณวรรธน์ เชื้อทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ปกรณ์เกียรติ ทองหล่อ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ปราโมทย์ เนเต็ก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 อนัญญา จารุเพ็ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 อธิคุณ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 พรรณทิวา ศรีคำ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 รัชต รัชตธาดา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016482 ชูศักดิ์ ทองสุข Soi 10 Home โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016483 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวี bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016477 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016477 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016481 ฟาริก หนูทอง Bike team โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016480 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016479 นาดา บินมูฮำหมัด จักรยานกรุงเทพมหานคร&มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016478 ฐิติพร โพวัฎฏะ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016476 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 อนุสรณ์ จ่ามีเคน Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 พีรพล เจริญสุข สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยาน บช.ตชด. Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016475 กวินนาฏ เครือทอง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016474 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016431 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Beachboyteam โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016431 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016473 Duan Sicheng โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016472 ธนากฤต อานอ่อน เนินนุ่ม CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016471 กลทีบ์ จุนาพงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team(นครศรีธรรมราช) เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016471 ณิชา จุนาพงศ์ Bikenet ( Nakhonsithammarat ) team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016465 ทรัพย์สงกรานต์ โพธิ์สิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด.ชมรมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016464 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016463 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี Core Nutrition Cyclingteam Chaoyang อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016463 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016462 ชินพัฒน์ สุขจรรยา Bikezone Core nutrition Veetireco นักปั่นพลังมเาดีดทีม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016460 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อยราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016459 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ Lomocycle Core nutrition veetireco เทศบาลเมืองหนองปรือ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016457 อิสริยา ชูพุทธพงษ์ Peterjame โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016456 ธนกฤต จินา A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016456 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016455 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016375 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ S.I.C.T ร.25พัน2 กองทัพบก เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 วิภาวี มั่งคั่ง SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016453 กุลนิษฐ์ น้ำใจสุข Core Nutrition CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016452 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE x SINTHORN มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016451 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016450 นิธินันท์ หลวงเมือง สโมสร Lomocycle Chonburi โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016449 กษิดิ์เดช นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi ร.ร วัดพระยาสุเรนทร์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016448 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารีWAB-Core Nutrition cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2567 00061-016447 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2567 00061-016445 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016444 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016443 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016442 ณัฐชนน ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016427 ณัฐภัทร ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016345 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016345 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016345 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Prime19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016345 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 ธนพนธ์ วงศ์หล้า ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016438 Richard Coulson โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016436 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016437 ก้องเกียรติ ประสมแก้ว Suratthani by sjj โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016436 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016436 อุกกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016434 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016433 ธนินชวัล เดชผล Remap เมืองนนท์345 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016432 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Roojai Insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016411 ณัฐกฤต แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016342 ภูริวัจน์ วัชรไชยธนินท์ Nomalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016323 สรรพงศ์ ทานอก WTC โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016430 พันตรีหญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016429 ดนุเดช มะหะหมัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา Hatyai cycle zone ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016426 ชานนท์ สายะพันธ์ Dirtboy downhill phuket ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016425 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016424 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016422 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวีค่ายตากสิน Trina chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016423 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe’ โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016421 ธนเดช สุนันทคันธรส To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016418 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016418 ขจรยศ สมานรัตน์ Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016417 มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ CYCLE MANIA PHITSANULOk โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016416 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016416 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016413 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016413 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016413 ธนภัทร คำสี Bike net ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2567 00061-016412 ณัฐปภัสร์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2567 00061-016412 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016409 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016410 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Ck Racing Thailand Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016409 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016403 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016408 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016407 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016406 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016402 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016401 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill - CN) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016399 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016398 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016397 ศุภโชค แก้วสุยะ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016396 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016395 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016394 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016393 เจษฏา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016392 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016391 มณฑล ปรางค์สิริสกุล ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016390 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016388 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016386 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016385 ธัญชนก จินาภิรมย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฏร์ธานี ร.รบางสวรรค์วิทยาคม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016338 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016383 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016383 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2567 00061-016381 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016381 ธรรมนูญ ไชยบุตร ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2567 00061-016381 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016378 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016377 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016376 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ krich jersey สโมสรจักรยานกองทัพบก สมาคมกีฬาแห่งจ.ปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016373 จุฑามาศ อริยะปพน Sporttech ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016374 Bruno Walker Testo Cycling Team, Kanchanaburi โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016373 ณัฐณิชา โสวรรณขจร Sporttech ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016372 พีรพงศ์ ลาดเงิน ROOJAI insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016344 บัณฑิต​ บุญ​ทัน​ SAMUI​ MTB​ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016371 วิทวัส วารี (Grantthornton)ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016370 สหรัฐ ไซมอนส์ Grant Thornton Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016369 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยคอลนูเทอไลน์โรงเรียนถาวรานุกูลสมุทรสงคราม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016369 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยคอลนูเทอไลน์โรงเรียนศรัทธาสมุทรสงคราม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016368 เนติ สมานสันติ GrantThornton cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016367 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016366 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-S Factory เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016363 ฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อ SJJ BIKE โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016361 ชนาธิป ไพรเลิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016361 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016361 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016360 สุกิจ หูสุวรรณา - โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2567 00061-016361 นันทวิช กงเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 ก.พ. 2567 00061-016359 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team - T.U.P.P ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016357 ชานนท์ ศรีประเสร SJJ Bike โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016356 ติณพัตน์ เมืองเดช Fisherman'sfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016355 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016315 กวิสรา อ่ำกำเนิด Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016337 ธนวัฒน์ แสนตา ROOJAI INSURANCE โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016328 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
9 ก.พ. 2567 00061-016328 ยุทธนา โภคทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
9 ก.พ. 2567 00061-016353 จิณณะ ทิพยศรี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016352 Pascal Triebel Belvaux ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016351 Jos Wallig HCCT BY ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016350 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
9 ก.พ. 2567 00061-016348 เอกพล คงบัว Taorider Suratthani โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016347 สุริยา แสงบุญ Pumbike liqui moly Hopinn specialized lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 ก.พ. 2567 00061-016346 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล Woodlandcycling NarakCafe ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016343 ปิ่นภัค เชียงสวน Royal Thai Navy Core Cycling เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016341 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี ศรีราชาแพคกิ้งวู้ด โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
8 ก.พ. 2567 00061-016340 วิโรจน์ ปูเงิน Kathu Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016340 สมบัติ ขันธ์อ่อน Kathu Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016340 อภิรักษ์ ด้วงเกิด Sakae Ngam Love Bike โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016340 ทรงเกียรติ อาทรกิจ Kathu Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016339 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016335 อารี ภูฆัง เฮง เฮง ไซคลิ้ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016333 ธราธร ภูธรารักษ์ BUDTENDER Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016332 อริตา สุขโฉม GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016331 พชร หอมประไพ Prime 19+โรงเรียนทัพราชวิทยา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016330 คฑาวุธ ติวัน Prime 19+โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 ก.พ. 2567 00061-016330 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016328 อัศราวุธ อ่อนรัศมี LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
7 ก.พ. 2567 00061-016328 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
7 ก.พ. 2567 00061-016327 ภูริเดช อินทะผิว ROOJAI INSURANCE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016326 ก้องภพ ทิมาไชย ROOJAI NOLINE INSURANCE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
7 ก.พ. 2567 00061-016324 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016325 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOMKOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016325 กมลรดา ขาวปลอด KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016322 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ Lomocycle core nultrition เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016321 อลงกรณ์ จงบรรดาล เซียนไบค์จันทบุรี /gemburi /กระทิงไบค์/ เกษตรร้อยลี้/จันทบุรีพลาสสติก/ซอย-3ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016319 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Liquimoly hopinn ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 ก.พ. 2567 00061-016318 เอกพล แย้มทับ Peter jame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
6 ก.พ. 2567 00061-016313 วิทยา เกิดสมจิตต์ HCCT By ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
6 ก.พ. 2567 00061-016312 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ Optima Project B รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
6 ก.พ. 2567 00061-016311 แทนคุณ ชนูดหอม หจก.นครเจริญสุขก่อสร้างทุ่งสง/นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016310 กฤตภาส หอมขจร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016309 อภิชยา หันทยุง Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 ภูภูมิ คำก๋อง GEMBURI เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 ธนธานี คำมา Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 ก.พ. 2567 00061-016270 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016308 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016307 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016307 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016306 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016306 สุวัฒน์ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 ก.พ. 2567 00061-016305 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 ก.พ. 2567 00061-016267 Friedrich Pelz BMC asia bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
2 ก.พ. 2567 00061-016300 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 ก.พ. 2567 00061-016299 ธนภรณ์ หะหมาน ISSARA CAPE/Core nutrition เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ก.พ. 2567 00061-016298 กิตติภณ เอี่ยมคล้าย Keabi Bike Club เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 ก.พ. 2567 00061-016288 อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
2 ก.พ. 2567 00061-016287 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Trinx Chaoyang OKO / สิงห์บุรี เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator-CN) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
2 ก.พ. 2567 00061-016274 วฤต ลี้เกรียงไกร WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 ก.พ. 2567 00061-016269 สนสาร อังคะนาวิน ISARACHON2012 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 ก.พ. 2567 00061-016265 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core Nutrition ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
1 ก.พ. 2567 00061-016264 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
31 ม.ค. 2567 00061-016257 สุทิน เลิศวัลลภ Worldbike Sriracha โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ม.ค. 2567 00061-016255 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
31 ม.ค. 2567 00061-016251 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ ์ืNongName Cycline Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
31 ม.ค. 2567 00061-016248 วชิรัตน์ จันทร PeterJame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 ม.ค. 2567 00061-016241 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016236 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี TRINX Chaoyang OkO เสือภูเขา (MTB-CN) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
29 ม.ค. 2567 00061-016227 วชิรวิช ว่องไวทวีวงศ์ - โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
29 ม.ค. 2567 00061-016230 สุนทร เทียมทัด Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016230 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016230 วันเฉลิม บัวคำ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016230 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016215 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016228 ปัณณกรณ์ กรังทอง Bikejoy โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา จ.สมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016226 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี CORENUTRITION TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 ม.ค. 2567 00061-016225 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
29 ม.ค. 2567 00061-016223 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
29 ม.ค. 2567 00061-016221 กฤติเดช ณภัทรเศรษฐ์ กิจวารี โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 ม.ค. 2567 00061-016217 นพพร แจงบำรุง รองปื้ด นัมเบอร์ 9 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน