สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
11 พ.ค. 2567 00067-018004 ปุณยนุช เปียหลิ่ม Fadell หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-018004 ปัณณวิชญ์ เปียหลิ่ม Triton ไม่มี หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-018003 ชญณิพัฑฒ์ เก่งวิชา Payu KHLONGHAT BALANCE BIKE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017998 ชลินทรา นาคภูพิศ Milin หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017995 พลณกัณฑ์ Choomek KIMAUI รถถังฝั่งธน หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017996 ทินกร เงินสูงเนิน Sun YRK หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017993 ธีรวัฒน์ ภูกัณหา Theravat น้องแทนคุณ หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017991 พิมพ์มาดา ลี Pillar PillarPuifah หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017989 ปุณณวิช บุญราศรี Chiwin Omyim family หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017986 นภัสดล ฉันสำราญ Kimhan หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017984 ภัทรธิดา วอกลาง NADA เสือเผ่น โคราช หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017981 ข้าวขวัญ พูลเกษม A-rin KIDS PLAY BIKE หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017978 ศุภกัฐ อุ่นใจ Pure ll หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017979 ณคุณ พูลอ้อย Nakhun YRK หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017972 กฤตนัน พลมั่น Panyo สระแก้ว หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017974 สรวิชญ์ จันทนนัฏ Blue Kids play bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017975 จิณณ์ เกษมสุข Jin - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017974 สุภัสสร จันทนนัฏ ไบร์ท Kids play bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017972 ศิลาดล พลมั่น Poonno สระแก้ว หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017969 ธาดา มหาเมฆทัศนีย์ Tada SBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017968 ธนกฤต งามวิวัฒน์ธรรม Gundam หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017967 ณภัทร ตุ้มทอง Phupha Whanyen by Dad wang หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017964 กมลพิชญ์ พ่วงศรี Lomar - หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017965 ชนกันต์ พลภักดี Purii หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017964 โชติภณ พ่วงศรี Singto - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017962 ธนิดา ป้อมน้อย Boeing SBB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017963 ณรดา นาคทะเล Crystal หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017961 กรธวัช หมื่นชำนาญ Pord ทีมช้าง หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017957 กฤชพล สอนรอด Money หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017956 จักรพันธ์ อ้นศรี Bio - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2567 00067-017955 ณิชานี โตรักษา ABB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 พ.ค. 2567 00067-017839 วิษณุ ประจันบาน DEW SKBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 พ.ค. 2567 00067-017839 โอบนิธิ เหล็กญวน AOB SKBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 พ.ค. 2567 00067-017928 สรธร แขวงมาศ KAWEE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 พ.ค. 2567 00067-017929 นาคินทร์ พานิช Cooper SD TEAM หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017816 นิตินัดดา จันทร์รัศมี Tankhun Kids Play Bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017926 โภคิน ประกายทอง Bave YRK หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017924 นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย FADEAR NCBB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017919 อิทธิกร อินถา Filippo Omyimkidsfamily หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017923 ปรียาดา น้อยชมภู nana Pure_ll & Carbonshop หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017921 ปภาดา จิรภัทร์วงศ์ Time Fujin Racing Thailand หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017916 รลินณ์ วอกลาง TiGy เสือเผ่น โคราช หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017920 เจ้าพระยา เผ่าจินดา Daiki - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017883 นราพร ศิริเบญจวรรณ Nest Khlonghat balance bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017860 ณิศรา มุจจลินท์วิมุติ PIN หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017916 ภวินทร์ วอกลาง TiGer เสือเผ่น โคราช หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017918 ณัทณเอก พุ่มพูน Halong หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017860 ณฤทธิ์ มุจจลินท์วิมุติ PHONG หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017913 บุญนิสา เกลี้ยงณรงค์ ABB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017825 ณัฐธภา พุ่มพูน ็Hoa Hoa หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017915 ณัฐณิชา ล่องทอง Ava Pure ll หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017913 เปรมมิกา เกลี้ยงณรงค์ ABB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017911 สุพิชญา ศิริบูรณ์ Lina หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017910 ภูมิพัฒน์ นันทศรีรัตน์ JANJAO KPB หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017884 อรยา ศักดิ์สมิง RAN Chang หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017906 อชิรวิชญ์ เขียนจัตุรัส Phupoom หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017909 พิชชานันท์ ใจรักษ์ ABB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017884 อาธิ ศักดิ์สมิง Sun Chang หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017906 อชิรญา เขียนจัตุรัส Phuping - หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017908 ชินณดา โควิสุทธิ์ LIN Pure_II หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017538 อรญาณี ภาวศุทธิพันธุ์ หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
9 พ.ค. 2567 00067-017903 วรภพ วิศิษฐ์กิจการ Noah - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017838 ศุภกฤต พฤกษ์เนรมิตร Leo Fujin Racing Thailand หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017687 ปองภพ มีชัย CAPTAIN KIDS PLAY BIKE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017901 ลลิตพงษ์ สงคราม TIGER แม่บุ๋มสั่งลุย หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017834 ธนพัต กัลยานาม Mekhun - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017899 อารียา อยู่สุขเจริญ Leyah KPP Balancebike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017899 นาวิน อยู่สุขเจริญ นาวิน KPP Balancebike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017864 วุฒิชล ฟุ้งสุช Marty มาร์ตี้ - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017864 ชลวุฒิ ฟุ้งสุข Moska มอสก้า - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017898 มหาสมุทร ทองแดง Max ไม่มี หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017894 รฐาภรณ์ ผลพานิชย์ หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017892 ธนาพล ผลพานิชย์ Thana หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017893 เกวรินทร์ มะประสิด Yabira Phuketbikekids หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017831 ปุญญพัตน์ รอดอุตส่าห์ Rodtang Dragon Kids หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017889 อัซมี่ ภู่เงิน AZMI PURE_II หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017887 รมิตา การพงศรี Mizlyn Whanyen by dad wang หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017886 กาลเวลา จันทราศรี Tyme KPP Balance Bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00067-017885 ณัฐพัชร์ รัตนไชยตระกูล SAVE SAVE AYUTTHAYA หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017875 ชามิส จีระทรัพย์ Shamis หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017881 ชณานนท์ มูฮำหมัด Nasvee ดี เน็ทเวิร์ค หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017882 ศักปภัทร โลกคำลือ Design Chang หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017876 เก็ตธนา นนทิอัฑฒกร ฮาร์เก็ต กรมทหารราบที่ 5 หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017863 ปารัต สุขสำราญ Highhope หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017859 ณัฏฐนันท์ สุภาภา หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017862 ธรรมดี สัมมาอาริยมรรค Better YRK หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017845 วิศรุต ตันติปรีชาวงศ์ NICE_KY FU-JIN RACING TH หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
8 พ.ค. 2567 00067-017845 วริศรา ตันติปรีชาวงศ์ NINE FU-JIN RACING TH หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
8 พ.ค. 2567 00067-017842 ปัณณวรรธณ์ ปิ่นมณี Take off - หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017617 อาคิรา ปะสังติโย AKI Chang หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017811 แสนดี จงจิตสุขวิทยา SANDY KPP Balance Bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00067-017755 ธนวรรธ ยศตีนเทียน Kao หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
7 พ.ค. 2567 00067-017568 ชญานนท์ พุ่มเพ็ชร์ Chamil Omyim kids family หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017832 อาณกร ดีกร DUMBELL KHLONGHAT BALANCE BIKE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017835 ธนพงษ์ เนียรจิตต์ Project หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017798 รัศวัฒน์ บิลมาศ Kirin Pure_|| หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017833 ธนจักร เนียรจิตต์ ProGram หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017828 อภิสรา หวดสันเทียะ Phakkad หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017824 ศรวัส พุ่มเพ็ชร์ MIPERM หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
7 พ.ค. 2567 00067-017821 พัชญ์สิตา เก่งวิชา MILIN KHLONGHAT BALANCE BIKE หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017822 ศุภวิชญ์ พุ่มเพ็ชร? MIPROM หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
รอการชำระเงิน
7 พ.ค. 2567 00067-017821 ภัคธีมา เก่งวิชา MALI KHLONGHAT BALANCE BIKE หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017817 ณภัทร พิชญาภัควังโฉม PL-TEAM หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017820 Nuo Na Gooi Bella Kids Play Bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017820 Tian Han Gooi Beno Kids Play Bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017818 ซีรีน ภู่เงิน CELINE PURE_II หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017813 ธนเกียรติ เกตุศิริ CANTO RIVERDALE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017810 ภูวิช สุระขันธ์ Jaonaay หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017659 ครองภพ สีคำ ฺิBos หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00067-017658 กนกรัตน์ ผันครบุรี ข้าวหอม หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017802 ศรัณยพงศ์ ศิริพงศ์อำไพ R-TAI - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
รอการชำระเงิน
6 พ.ค. 2567 00067-017801 ผนินทร เทพสิงห์ TAGA หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017797 กฤตณัท ธรรมสนิท Good Pure Ii หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017796 ธนโชติ แก่นเจ๊ก Chok หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017792 ทินภัทร ทักขพาณิชย์ KAO สุกัญญา หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017783 จุลจักร จุรุพันธุ์ Bean SBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017789 สัณหณัฐ เล่าผิวพันธ์ เบิร์ดแลนด์ อรัญประเทศ หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017787 ปัญญพนต์ พิมพ์งาม PHUPHA - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017786 กวิน ราชจันดา Kawin Khonkaen balance bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017785 ณัฏฐิกา อ่อนน้อม Peanut Khonkaen Balance Bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017784 เปรมสิทธิ์ กีรติธนาสมบูรณ์ Mane' อมยิ้ม หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
6 พ.ค. 2567 00067-017782 พรรณนารา ไทยสยาม น้ำยิ้ม Namyim หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00067-017772 สิงห์เหนือ รามัญอุดม Singhanua PURE II หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2567 00067-017583 เอวารินทร์ กล้าแท้ AVA ไม่มี หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00067-017746 ปภาวิน วะรีวะราช NA - NINE Baan D Network หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00067-017745 ณัฐธยาน์ มะตัง Kiki Baan D Network หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00067-017737 กฤษฐ์หิรัญ โลหิตปุระ BEBE Kidsplaybike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00067-017718 นันทิพัฒน์ ดวงจันทร์ - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00067-017708 ชวโรจน์ ทองยา ไทยแลนด์ (Thailand) บ้านททท. หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00067-017707 ทอง ทองยา ทอง (Thong) บ้านททท. หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00067-017706 ธันย์ธารา บัวเขียวอ่อน Thara หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00067-017695 นภัทร อายุยืน Lugus ไม่มี หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2567 00067-017697 บริภุต ปฏิรูปานนท์ Earth นักแข่งอิสระ หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2567 00067-017590 ณัฐชญา ลาเอ็ด Paint - หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2567 00067-017515 ชวิศ แก้วก่า Roddum หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2567 00067-017656 สิรวิชญ์ ชุบทอง Paul หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2567 00067-017656 นภัสวรรณ ชุบทอง Napas หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 เม.ย. 2567 00067-017613 นพธวัช ลิ่มบุตร KRIT Phuket bike kids หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
แจ้งชำระเงินแล้ว
30 เม.ย. 2567 00067-017643 พลัฏฐ์ ไทยประเสริฐ Typhoon SBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 เม.ย. 2567 00067-017641 ณธีทัศน์ ลิ้มประเสริฐ Aunva หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
30 เม.ย. 2567 00067-017571 ชัญญาภัค เชยโพธิ์ Miya Kids play Bike หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 เม.ย. 2567 00067-017625 ธานานันท์ บุญเกิด Lion Hua Hin Balance Bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 เม.ย. 2567 00067-017610 ณัฏฐภพ กิมะโน Bruno - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
29 เม.ย. 2567 00067-017572 นภัทร กิมพิทักษ์ Mathang MT Balnce Bike หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 เม.ย. 2567 00067-017612 ปกรณ์ลภัส งามสม Po หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 เม.ย. 2567 00067-017597 ณัฐวรรธน์ พรรุ่งเรือง Phupha - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 เม.ย. 2567 00067-017596 ปฏิพล ปานกำเหนิด QQ QQ หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 เม.ย. 2567 00067-017587 เด็กหญิงภูริตา สายยศ AVA ABB หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 เม.ย. 2567 00067-017586 ปัณณวิชญ์ จั่นเผือก PUNPUN Chang หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 เม.ย. 2567 00067-017585 ปุญญพัฒน์ จันทร์พวก A-Tor หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
26 เม.ย. 2567 00067-017584 ชนัศชัย ไชยรส Google - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 เม.ย. 2567 00067-017578 รชณกร ขวดสาลี่ Nitas สุพรรณบุรี หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
รอการชำระเงิน
25 เม.ย. 2567 00067-017575 ทยากร นาคย่านยาว Autta จินดาขาไถ หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 เม.ย. 2567 00067-017508 ลลิตา จัตวนิชย์ Peeair ไม่มีทีม หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 เม.ย. 2567 00067-017570 ปราณนต์ น้ำดอกไม้ Captain Avengers หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 เม.ย. 2567 00067-017567 ศุภโชค พงษ์สระพัง Ninja หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 เม.ย. 2567 00067-017516 ณธัชพงศ์ กีมขุนทด DINO หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 เม.ย. 2567 00067-017544 ปัณณวิชญ์ แพทย์จัตุรัส THARA หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 เม.ย. 2567 00067-017532 ปกรณ์ รักสุจริต Pita SBB หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 เม.ย. 2567 00067-017509 ภูริทัตต์ ภาวศุทธิพันธุ์ Luca - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 เม.ย. 2567 00067-017526 ภาคิณ รุ่งสว่าง GUY - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 เม.ย. 2567 00067-017523 พัฒน์ ตันสิน Kacha KIDS PLAY BIKE หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 เม.ย. 2567 00067-017520 ชยพล เข็มกำเนิด Saendee - หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 เม.ย. 2567 00067-017519 รินรดา ทรัพย์กลิ่น SORHABIKE X KIDSPLAYBIKE หนูน้อยขาไถ : หญิง : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
หนูน้อยขาไถ : หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 เม.ย. 2567 00067-017511 ยศวัจน์ ธนูศิลป์ Ma Aom Ma Aom หนูน้อยขาไถ : ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน