วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
23 ก.ย. 2564 09:30 #00007-001417 กษิดิศ ล้านคำ แม่สอด Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 09:11 #00007-000992 จบเขต อุดร บ้านบึงไบค์แคร์ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 07:51 #00007-001413 บัญชา อินกรรไกร shockview Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 06:45 #00007-001412 เกียรติศักดิ์ เจริญรัศมี โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 06:24 #00007-001409 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:44 #00007-001377 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001386 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 22:30 #00007-001405 อารีรัตน์ ขวัญพงษ์ดี ไม่มี Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:05 #00007-001366 เอกพล แย้มทับ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 22:15 #00007-001404 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 21:37 #00007-001164 ธนกร จัตุรัส รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:57 #00007-001402 ศุภชัย ยกย่อง ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:57 #00007-001402 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:49 #00007-001345 พีระพงษ์ ตุงคะเสน หนองมะนาวทีม ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:36 #00007-001401 มีชัย กาญจโนภาส ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:16 #00007-001259 จิรวัฒน์ สินธุภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:00 #00007-001398 สมสมัย มวยดี NBM Team ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:16 #00007-001370 อัจฉรา แสงสูงเนิน NBM หนองบุญมาก ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 20:49 #00007-001396 บุญสม มโนวรกุล ไม่มี ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 21:27 #00007-001268 อานนท์ มารุ่งเรือง Core cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:47 #00007-001390 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ธีปนที ออนศรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 อนุทัต ไทยลา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:33 #00007-001387 เสรี เรืองศิริ CORE ราชนาวี chaoyang ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:45 #00007-001389 นิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 ปิยาวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ชาญชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:24 #00007-001384 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 ภูวดล โคตพรม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 Micheal James Mulvenna AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 Lucien Kirch AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 10:41 #00007-001356 ณรงเดช แสงฉาย echo Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:59 #00007-001381 จุฑามาศ อริยะปพน Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001378 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:51 #00007-001380 วรากร ผอบแก้ว ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001378 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ - กองทัพภาคที่ 2 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001379 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 17:53 #00007-001375 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:18 #00007-001371 นลพรรณ บุญเล็ก SKYRIDER Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ โรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:08 #00007-001369 จินตนา เทพจันตา Core Cycling Community Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:35 #00007-001367 เอกลักษณ์ เสือนาค Kingkong Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:53 #00007-001368 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:27 #00007-001127 ฉันทนา หอมฉิน เพื่อนสัตหีบ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:48 #00007-001363 กฤษฎา ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:24 #00007-000868 ธวัชชัย รู้หลัก singha เถินไบค์ทีม รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:48 #00007-001363 กฤษณะ ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:55 #00007-001364 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 เรณู เลขวัต bikezone เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 22:09 #00007-001342 เจียมจิตร สีแดง ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 13:03 #00007-001361 ณภัทร กลิ่นชื่น HopinnHotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Bike Zone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001358 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Skyrider Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 09:51 #00007-001355 อนุชิต วรรณโต TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 11:06 #00007-001357 อุดมศักดิ์ แซ่นิ่ม สตาร์ทไซคลิ่ง 333 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:56 #00007-000908 จิตตาภา ทับจันทร์ - Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 09:07 #00007-001353 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 08:56 #00007-001352 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 07:36 #00007-001350 กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 07:09 #00007-001349 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:18 #00007-001344 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ Lake cross เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:18 #00007-001344 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ Lake Cross รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 11:56 #00007-001322 สุนิลธร เขียวสุวรรณ C2CC ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 06:34 #00007-001245 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 22:42 #00007-001343 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 21:52 #00007-001340 พุฒิถณ ช่วยณรงค ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 12:15 #00007-001220 Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 บุญคุ้ม กันทะทิพย์ Mr.v Bike Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ศุภกิตดิ์ ตินตะโมระ Mr.v Bike Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ชนาภัทร จันทร์สมบุญ Mr.v Bike Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 วีระพงษ์ กิตติธเนศวร Mr.v Bike Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 20:10 #00007-001339 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี BMX อบจ.สุพรรณบุรี&อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001327 ชัยศิริ ลี้ประเสริฐ ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 18:27 #00007-001335 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 18:27 #00007-001335 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 17:57 #00007-001334 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 17:48 #00007-001333 ภาสกร สิทธิสำอางค์ - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 06:46 #00007-001247 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 11:41 #00007-001321 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E-N-K-K-U เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 ธีรยุทธ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:32 #00007-001332 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลืมไบค์ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 เอก อินทรโฆษิต ENKKU Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 สามารถ ภู่โต E N K K U Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:12 #00007-001330 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 09:11 #00007-001274 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:17 #00007-001289 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 14:07 #00007-001329 ธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ WC ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 21:21 #00007-001094 สุวัฒน์ ลครชัย ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 22:16 #00007-001270 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 09:50 #00007-001318 พงศกร ท้วมกรุง จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:22 #00007-001323 พงษ์ศักดิ์ สีเขียว ซุ้มเขาลิง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 สุรพล สุขช่วย Oko chaoyang saraburi ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 กิตติธัช ปินตา Oko chaoyang saraburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 ศุภานัน ปินตา Oko chaoyang saraburi รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 กันตินันท์ ปินตา Oko chaoyang saraburi ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 19:14 #00007-001207 ชนิล ไทยง้วน Mr.V bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 05:13 #00007-001312 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 10:14 #00007-001320 แพรวพรรณ สินโฉมงาม KOM-KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 10:08 #00007-001319 วิภาวี ดีคาบาเลส เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 อารีรันต์ สุขศิริ KOM KOM ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:37 #00007-001316 ประวัติชัย ไพโรจน์วิรุฬห์ พะวอไบค์แม่สอด Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001317 สัญชัย ถวิลอำพันธ์ Phayuhakhiri speed racing club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:06 #00007-001314 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 06:01 #00007-000918 อภิรักษ์ เตชะแก้ว อิ่มหมีพีมัน ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:58 #00007-001011 วิภานันท์ อนุสสรราชกิจ Baac Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:58 #00007-001011 วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อน Baac Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 01:36 #00007-000916 ปุริมปรัชญ์ เกตุเมือง ชมรมจักรยานอุทัยธานี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 21:11 #00007-001311 ธีรวิทย์ เหลาโชติ ราชบุรี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 20:17 #00007-001308 สัณฐิติ ไตรเพิ่มอนันต์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 20:18 #00007-001309 เอนก เชื้อนาค เสืออ่อนซ้อม ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:23 #00007-000877 อัษฎาพงศ หนุนดี ทีมจักรยานGSB13FNC ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 19:39 #00007-001306 พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 CyclingTeam ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 19:44 #00007-001307 ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 CYCLING TEAM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:40 #00007-001144 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 19:24 #00007-001155 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 18:36 #00007-001305 นมตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 17:50 #00007-001304 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE_YAI_CHAIYAPHUM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 17:16 #00007-001302 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 16:36 #00007-001299 เมธี สุทธิโกมินทร์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 16:42 #00007-001301 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 14:18 #00007-001028 สวรรค์ จันทร์อุไร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:44 #00007-001298 จรัส อินทรอัมพร ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:13 #00007-001296 มนตรี พลบุตร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001294 พีรยศ ลักขณานุกุล FROMM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001294 นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา FROMM ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001293 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:49 #00007-001287 ฐาปณันต์ ทิพเจริญ shock view Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:20 #00007-001290 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:46 #00007-001285 เชน พ่วงจาด หันคาMTB รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 20:21 #00007-001034 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ไม่มี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 13:14 #00007-001026 ปัณณ​ธร​ แมลงภู่​ทอง​ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:04 #00007-001288 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:56 #00007-001282 อพิรัตน์ กัลกุล TTL POWER ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:29 #00007-001280 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรมสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001278 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 10:55 #00007-001276 ประสิทธิ์ งามสมพล รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 16:31 #00007-001239 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 10:11 #00007-001275 วันเฉลิม บัวคำ แม่กิมไล้ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 20:34 #00007-001265 ธีรภาพ โตทัพ Kps Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 08:52 #00007-001273 อาทิตติยา ปิตตานัง singhabikeclub ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 08:51 #00007-001272 ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ - ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 01:28 #00007-001244 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ รร.ราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 22:07 #00007-001269 กู้เกียรติ ชูทอง ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 17:21 #00007-001049 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 17:21 #00007-001049 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 19:36 #00007-001263 สุพรรณดา หาระคุณโน Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:15 #00007-001255 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 09:07 #00007-001250 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001254 วรโชติ ละลี CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 18:07 #00007-001262 ภิญญามาส ตามแต่รัมย์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 12:23 #00007-001171 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:11 #00007-001257 คฑาภัท ปรีชากิตติกร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:36 #00007-001260 ณัฐพล สิงหเสนี BKB Prachinburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 12:13 #00007-001253 คมกริช อยู่สกุล Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:14 #00007-001258 กฤต แก้วพวง โค้ชเงาะ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:22 #00007-001256 ชิณพัฒน์ เต้าสุวรรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 11:12 #00007-001251 ธีระชาย แสงสวุรรณ BKB Prachinburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 11:12 #00007-001251 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 17:47 #00007-001086 เมธี อุดมชัยกิจ รับส่งตะวัน รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001249 วราวุธ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001249 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 10:25 #00007-001232 ปรีชา แน่งน้อย Tata egat bike ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 22:15 #00007-001243 สมยศ พื้นม่วง BKB PRACHINBURI ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 21:05 #00007-001242 เริงศักดิ์ อู่สุวรรณ สวนธน ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 18:18 #00007-001240 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 18:23 #00007-001241 คณพศ แก้วบุตร Yenyen cucling club ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 13:25 #00007-001198 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001223 นายพรชัย โตกระโทก การบินไทย คมคม ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:39 #00007-001236 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:39 #00007-001236 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:48 #00007-001237 สุระ จิตตวิวัฒน์ Bike revolution Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001235 พรเทพ ทัพศิริ ทีมจักรยานราชบุรี ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001235 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 09:21 #00007-001193 ปัณณ์ ปรัชญาภรณ์ รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 05:33 #00007-001132 มานัส รื่นพงษ์ Uthaithani cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:50 #00007-001211 ประสิทธิ์ มนทา ไทยน้ำทิพย์ รังสิต ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 20:31 #00007-001231 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 20:31 #00007-001231 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:31 #00007-001146 สุทิน เลิศวัลลภ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 16:10 #00007-001228 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:02 #00007-001222 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี เฉาหยาง พงศ์ไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:20 #00007-001135 เทิดศักดิ์ มูลเพ็ง จักรยานตาก​ STMN ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:16 #00007-001224 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001219 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 08:32 #00007-001217 สุทธิโรจน์ ชมทองเจริญชัย Kps Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 00:49 #00007-001216 ปาราเมศ ชูดี KPS BIKE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 23:58 #00007-001215 คณิ​ศร​ สระจิตร Hop inn Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 22:03 #00007-001213 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร Singhabikenet ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 21:53 #00007-001212 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:32 #00007-001210 นันทกร นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:32 #00007-001210 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 19:32 #00007-001208 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 18:53 #00007-001206 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 12:25 #00007-001196 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 17:43 #00007-001204 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 17:32 #00007-001203 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 13:12 #00007-001197 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ก.ย. 2564 15:42 #00007-000858 วีรยุทธ พามา บ้านท่าฉนวน ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:00 #00007-001168 สมรัก หมอประกอบ ARANTEAN CASS FRESH & CHAOYANG ราชนาวี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 ภานุรุจ จะเชือนรัมย์ Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 สมชาย ชมชื่น Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคที่2 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001189 ปวริศ มากสอน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 18:03 #00007-001187 สำรวย นูรักษ์ ชายแดนโป่ง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 18:45 #00007-001188 Nirut Toma ปั่นทำไมล์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 12:45 #00007-001082 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 09:54 #00007-001167 น้ำฝน คุ้มครอง BunnyFamily ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 16:30 #00007-001185 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 09:54 #00007-001167 นพพร คุ้มครอง บางมัญไบค์ รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 16:09 #00007-001184 สว่าง รักษาศิล ถึกคลองหลวง ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:14 #00007-001179 ชาญณรงค์์ ชัยชูโชติ SKD ทรายกองดิน ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001182 เรืองศักดิ์ จันทร์สุข ไก่เหงา..โคราช ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:34 #00007-001183 ภาคภูมิ ถิระปรารมณ์ เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:22 #00007-001181 รุ่ง โคตรศาลา เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001180 วระพล ศิริ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:22 #00007-001181 ธนาคม จูมพระบุตร เส็งสั่งแซง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 14:37 #00007-001175 จักรา นันท์สุคนธ์ เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 14:56 #00007-001177 ณัฐภูมิ บุญรอด Grantthornton bikezone ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 10:31 #00007-001038 ภูมินทร์ เสือคง กองทัพภาคที่1 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 13:32 #00007-001173 จรินทร์ ปูควนัช Apple รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 11:16 #00007-001170 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ภวัต สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 08:28 #00007-001165 ตนัย ไตรทิพยพงษ์ TWC Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:51 #00007-001160 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:15 #00007-001159 เสรี มณีโชติ ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:07 #00007-001158 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 19:27 #00007-001156 กรรชิง ภมรศิริ FHBT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 เสาวรส สุขประสาท อบจ. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 วินทกร สุขประสาท โรงเรียนมารีปราจีนบุรี กองทัพบก รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:39 #00007-001148 ศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:39 #00007-001148 วุธวัฒธ์ วงษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:56 #00007-001149 นนทกร อินทโคกสูง กองทัพบก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:37 #00007-001147 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:03 #00007-001084 ชวินทร์พล วัฒนาทวีธรรม YEN YEN BIKE CAFE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:00 #00007-000926 อำนาจ บัวลอย HeroBike ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:00 #00007-000926 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:31 #00007-001143 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Konstantin Fast Roojai.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Sea Keong Loh Venture Wander Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:00 #00007-001142 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ ENKKU ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Peter Pouly TCP Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 10:38 #00007-001140 Oleg Fast AminoVital nich cycling team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 22:56 #00007-001131 จิรทีป ประภารัศมี Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:33 #00007-001010 รังสรรค์ ลาจันทึก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:40 #00007-001137 จิรพงศ์ อินทร์พิมพ์ ไบท์จอยMTBมหาชัย ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:35 #00007-001136 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 08:08 #00007-001133 สมเกียรติ จิระงามทอง ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:10 #00007-001134 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:42 #00007-001057 สมโภช​ กาญจนประภาส ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 พิชชากร อินทรักษา - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 วิทยา เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 22:33 #00007-001104 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:26 #00007-001112 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core / Chaoyang Team ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 มงคล ฟากวิลัย จักรยานสิงห์บุรี Trinx chaoyang oko ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 19:53 #00007-001125 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 19:53 #00007-001125 Kumut Limwattanachai Roojai.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 10:44 #00007-001022 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ(สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 17:02 #00007-001123 ยุวรัตน์ จันทวงศ์ สิงโตไฟ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:07 #00007-000913 อำนาจ ยศะวสุวิสุทธิ์ ROOJAI.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 12:36 #00007-001111 อรรถโกวิท ต้นคำ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:41 #00007-001122 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:01 #00007-001119 สาคร คำตั๋น Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:01 #00007-001119 นพดล ขวดสอาด Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:09 #00007-001120 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:09 #00007-001120 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAN CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 14:11 #00007-001116 เสรี มณีโชติ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 14:14 #00007-001117 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core cyclingcommunity เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 ฉันทนา หอมฉิน Core cyclingcommunity ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:30 #00007-001113 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:30 #00007-001113 ฐ​นิญา​พร​ สิงห์​ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย EN รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:31 #00007-001114 นพดล ฤกษ์โรจี พิพัฒน์การยางทีม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:36 #00007-000904 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 11:55 #00007-001109 ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 12:26 #00007-001110 ประชุม คงต่าย uthai thani cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001108 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001071 นายทวีศักดิ์ ศรีช่วย พิพัฒน์การยางทีม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001071 พิพัฒน์ แซ่เตียว พิพัฒน์การยางทีม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 21:19 #00007-000950 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 10:12 #00007-001106 พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 19:43 #00007-001098 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:32 #00007-001074 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 13:01 #00007-001096 ประเทือง อินทร์พิทักษ์​ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 18:15 #00007-001007 ประสิทธิ์ จันเสรีกร ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 19:14 #00007-001091 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 18:37 #00007-001088 ศิวกร เกษมสวัสดิ์ ท่าสะอ้าน ยูนิตี้ไบค์ รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 09:43 #00007-001066 กันตพัฒน์ แยบการไถ ทีมอุทัยธานี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 18:17 #00007-001087 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบค์ ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 15:45 #00007-001078 จำลอง ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:00 #00007-001001 ทศพร เดินไพร Triple-s Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001085 ศตวรรษ ฉิมสุข สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001085 สมพล วรรณภักตร์ สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:26 #00007-000978 กัญจน์ ชัชวรัตน์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 12:17 #00007-001081 นรานันทน์ พิศิษฐวานิช Hc ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 นิรุต อรรถพรพิทักษ์ เสือเฒ่า ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 พุทธิพงษ์ โขติสุภา เสือเฒ่า รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 20:42 #00007-001080 มานพ เพ็ชรัตน์ ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 จินตนา เทพจันตา Core cyclingcommunity ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 15:45 #00007-001078 พรทิพย์ ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001070 ดุสิต กันแก้ว STMN TAK ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:26 #00007-001077 กานต์ชน อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:26 #00007-001077 กวิสรา อ่ำกำเนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001076 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 12:53 #00007-001069 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx oko กทม. ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 12:13 #00007-001068 นเรศ ช่างไม้ ชัยพฤกษ์ไบค์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 09:44 #00007-001067 สตรองวิลร์ ปราบชายแดน บุญผลาไบค์ทีม ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:21 #00007-000966 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 15:44 #00007-000982 มณเทียร อินทร์เอม uthai thani cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:20 #00007-001063 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:26 #00007-001064 สามารถ จันทร์ทอง ปั่นประจำ-เสือสงขลา ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:07 #00007-001062 นิ​รุ​ธ​ มัชฌิมา Olebike Station bowin ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 20:55 #00007-001061 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 12:53 #00007-001025 ระเบียบ มัชฌิมา โอเล่ไบด์สเตชั่นบ่อวิน ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 06:16 #00007-000919 ราเชนทร์ ปิ่นพิมาย - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 20:03 #00007-001059 ไทวิชณ์ ภารา AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:54 #00007-001058 วุฒิพัฒร เพ็งพินิจ โลโมไซเคิ่ล รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001054 ชนาธิป ไพรเลิศ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001054 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:37 #00007-001056 กฤษณะ กอบัว - ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:06 #00007-001051 ขวัญเรือน เทศผ่อง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 19:59 #00007-000986 สุริยา แสงบุญ pumbikelopburi ทภ.4 ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 19:33 #00007-001008 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 10:45 #00007-001039 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:10 #00007-001014 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:58 #00007-001046 นฤมล ทีดินดำ COFFEERIDE6AM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:44 #00007-001045 บรรพต เกลี้ยงล่ำ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:15 #00007-001044 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:07 #00007-000960 ศรายุทธ มัทธโว แปะซ้ง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 09:53 #00007-001037 ขจรยศ สมานรัตน์ - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 17:27 #00007-001031 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 สุฮัยมีน สายอ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 อำรี สายอ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 18:22 #00007-001033 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 16:23 #00007-001030 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ณัฐภูมิ ปั้นหุ่น ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 18:31 #00007-000983 อภินันท์​ อนันตสุชาติกุล Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 13:34 #00007-001027 วันชัย เจียรกุล ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ทศพร แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เฉลิม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เนิ่ม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ศิริญญา วงศ์ยะรา ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 วิฑูล ตลอดไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 นัทกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐชนนท์ จำปาทอง หิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 พีระพวษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:46 #00007-001023 เชน กันจินะ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 อนู ประมวล COFFEERIDE6AM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 วินัย หมื่นเอ COFFEERIDE6AM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ณัฐพงศ์ ปัทมดิเรกกุล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 วิทวัตน์ สินมงคล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ชลธิชา เปลี่ยนศรี TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ชรินรัตน์ ปินตาโมงค์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 06:00 #00007-000991 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 เพชรลดา มั่นคง​ ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์​ดรุณี ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 สัณฑ์ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:33 #00007-001020 รอด กาวิน PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 จักรพันธ์ ช้างชน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:50 #00007-001018 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 06:59 #00007-001016 ประเสริฐ กิตติพงษ์ Uthaithani cycling team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 11:02 #00007-000964 ธีรภัทร โทมถา ชมรมจักรยานจังหวัดชัยนาท Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:23 #00007-000987 ชัยณรงค์ อ้วนถาวร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 อภิรักษ์ แจ้งธรรมมา CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ภูวนัย กิจกอบชัย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ธารา เลี้ยงอำนวย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ภัทรภณ ลัดดากลม CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:11 #00007-001005 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:28 #00007-001004 อโนทัย ปานมี รับส่งตะวัน ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:02 #00007-001002 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 14:36 #00007-000998 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 12:36 #00007-000996 กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล ไม่มี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 อภิวิชญ์ ขวัญพงษ์ดี ชมรมจักรยานอุทัยธานี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 02:26 #00007-000990 ภควัท นิลฟัก สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:14 #00007-000928 สุรชัช ม่วงศิริ Soidao cycling team ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ธนภัร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัP รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 09:54 #00007-000993 ธนเดช เจริญพร soidao cycling ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ธนันญภร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 จุฑามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 สมชาย เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 ณัฏฐกิตติ์ ชาติรังสรรค์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 เจนณรงค์ แก้วแท้ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 พนม ศรีจันทร์ทอง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 19:52 #00007-000985 ธนดล ศิริวงษ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 18:57 #00007-000984 นริศ กุลที Uthai Thani cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:05 #00007-000971 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 21:04 #00007-000909 บุญญฤทธิ์ สุนทรสุต School of Sharks - ENKKU Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 15:31 #00007-000981 มงคล ฝอยทอง Uthaithani Cycling team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 ภูริณัฐ จันต๊ะโมกข์ ชมรมจักรยานอุทัยธานี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 ภิญโญ จันต๊ะโมกข์ ชมรมจักรยานอุทัยธานี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:02 #00007-000976 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:56 #00007-000975 ไตรรัตน์ ศรีนุช Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:40 #00007-000974 เกรียงศักดิ์ โตกราน สาครไบค์ รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 23:09 #00007-000915 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง BAAC Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:19 #00007-000973 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:26 #00007-000889 ศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์ ทัพทัน ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:41 #00007-000970 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCLING TEAM รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:29 #00007-000968 ภัคภาคิน เหมือนแก้ว 25 Ride Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:32 #00007-000969 ชาญณรงค์ เขตแดน ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:26 #00007-000967 เสกล สิทธิวงศ์ Phitsanulokcycling ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 11:37 #00007-000965 ธนากร สุนทรัตต์ พีแอนด์เคไบค์สปอร์ต Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:48 #00007-000963 สรัลธร จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:37 #00007-000962 เดชศรี หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:48 #00007-000963 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:37 #00007-000962 อภิชยา หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 15:39 #00007-000862 อนุชิต วิรัตน์ SKD ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 09:30 #00007-000958 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 ธนวิชญ์ เจริญบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 รัฐกิตติ์ ชมบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 สุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:47 #00007-000906 กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 22:51 #00007-000956 ราเชนทร์ การะวิง สิงโตไฟ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 22:32 #00007-000955 ปุญญพัฒน์ ศิริปโชติ Triple a ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 21:44 #00007-000951 เตชพัฒน์ พงษ์พรต สิงโตไฟ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 20:33 #00007-000947 ธัญวรัตม์ ตันติวงศ์ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:01 #00007-000943 อุดมศักดิ์ ชัยยะ ชายแดนโป่งฯ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:23 #00007-000944 พินิจ เพียรกสิกรรม สาครไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:23 #00007-000944 กิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 16:50 #00007-000942 ชมภู่ ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:07 #00007-000913 Taratorn Phuthararaks ROOJAI.com Cycling Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 10:24 #00007-000923 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 16:20 #00007-000939 ปริญญา ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:58 #00007-000938 ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:35 #00007-000937 กันตวิทย์ สืบจันทร์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:25 #00007-000935 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB Prachinburi ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:21 #00007-000914 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:15 #00007-000934 อนันตวิทย์ เงินมา ศิษย์เก่าลานสักวิทยา รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:21 #00007-000914 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:08 #00007-000933 ไกรสร จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:11 #00007-000927 วิทวัส เมฆสุต ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 08:34 #00007-000921 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง รับส่งตะวัน ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 Eufrasio Fondoncontreras LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:49 #00007-000871 ธีรภัทร โทมถา ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 10:38 #00007-000924 ธนกฤต ทวีผล อุทัยธานี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 05:48 #00007-000917 พชรพล น้อยเผ่า Pumbikelopburi Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:15 #00007-000887 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:03 #00007-000912 ภาสกร สิทธิสำอางค์ Peterjame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:50 #00007-000907 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:00 #00007-000896 คณธัช เอมะปาณ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 21:12 #00007-000910 ปณิธาน นิลแจ้ง ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:00 #00007-000896 อมรฤทธิ์ เอมะปาณ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:24 #00007-000900 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:42 #00007-000905 ฉลอง พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:35 #00007-000903 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 พิริยะ สอนไว ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:29 #00007-000902 ศักดา ธรรมภักดิ์ รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:13 #00007-000897 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:26 #00007-000901 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:16 #00007-000898 Kitti Yimpong อ่างทอง ไบค์ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:35 #00007-000891 พีรวัส ทรัพย์ศรี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:41 #00007-000893 จันทิรา เรือนไทย สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:43 #00007-000894 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชแมนเฟรนด์สุราษร์-ยะลา ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:36 #00007-000892 กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:22 #00007-000888 คมสันต์ อินทรร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000885 จักรกฤษ ชัยเสนา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:35 #00007-000878 จิรายุทธ หนูวรรณะ PrinceBike ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:16 #00007-000865 เอกพันธ์ ขาวผ่อง Bitex cycling team รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:39 #00007-000869 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:05 #00007-000874 สกล ทองอ่อน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:39 #00007-000869 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:55 #00007-000872 วรพงษ์ เมืองสุข AMS Cycling Pertner ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:40 #00007-000870 คณพศ ทองอ่อน AMS Cycling Pertner/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:05 #00007-000867 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:05 #00007-000867 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:27 #00007-000866 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:11 #00007-000864 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 15:47 #00007-000863 ต่อศักดิ์ ทองนิโรจน์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST