วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม สถานะ
23 ก.ย. 2564 09:30 #00007-001417 กษิดิศ ล้านคำ แม่สอด 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 09:11 #00007-000992 จบเขต อุดร บ้านบึงไบค์แคร์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 07:51 #00007-001413 บัญชา อินกรรไกร shockview 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 06:45 #00007-001412 เกียรติศักดิ์ เจริญรัศมี โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ก.ย. 2564 06:24 #00007-001409 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:44 #00007-001377 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001386 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 22:30 #00007-001405 อารีรัตน์ ขวัญพงษ์ดี ไม่มี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:05 #00007-001366 เอกพล แย้มทับ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 22:15 #00007-001404 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 21:37 #00007-001164 ธนกร จัตุรัส 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:57 #00007-001402 ศุภชัย ยกย่อง ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:57 #00007-001402 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:49 #00007-001345 พีระพงษ์ ตุงคะเสน หนองมะนาวทีม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:36 #00007-001401 มีชัย กาญจโนภาส 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:16 #00007-001259 จิรวัฒน์ สินธุภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 21:00 #00007-001398 สมสมัย มวยดี NBM Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:16 #00007-001370 อัจฉรา แสงสูงเนิน NBM หนองบุญมาก 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 20:49 #00007-001396 บุญสม มโนวรกุล ไม่มี 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 21:27 #00007-001268 อานนท์ มารุ่งเรือง Core cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:47 #00007-001390 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ธีปนที ออนศรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 อนุทัต ไทยลา 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:33 #00007-001387 เสรี เรืองศิริ CORE ราชนาวี chaoyang 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:45 #00007-001389 นิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ไม่มี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 ปิยาวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:35 #00007-001388 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ชาญชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:24 #00007-001384 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001383 ภูวดล โคตพรม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 Micheal James Mulvenna AminoVital - Nich Cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 19:26 #00007-001385 Lucien Kirch AminoVital - Nich Cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 10:41 #00007-001356 ณรงเดช แสงฉาย echo 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:59 #00007-001381 จุฑามาศ อริยะปพน 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001378 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:51 #00007-001380 วรากร ผอบแก้ว ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001378 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ - กองทัพภาคที่ 2 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 18:49 #00007-001379 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 17:53 #00007-001375 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:18 #00007-001371 นลพรรณ บุญเล็ก SKYRIDER 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:37 #00007-001372 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ โรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 16:08 #00007-001369 จินตนา เทพจันตา Core Cycling Community 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:35 #00007-001367 เอกลักษณ์ เสือนาค Kingkong Bike 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 15:53 #00007-001368 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:27 #00007-001127 ฉันทนา หอมฉิน เพื่อนสัตหีบ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:45 #00007-001284 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:48 #00007-001363 กฤษฎา ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:24 #00007-000868 ธวัชชัย รู้หลัก singha เถินไบค์ทีม 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:48 #00007-001363 กฤษณะ ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 14:55 #00007-001364 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 เรณู เลขวัต bikezone เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 22:09 #00007-001342 เจียมจิตร สีแดง 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 13:03 #00007-001361 ณภัทร กลิ่นชื่น HopinnHotel cycling team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:23 #00007-001225 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Bike Zone 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001358 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Skyrider 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 09:51 #00007-001355 อนุชิต วรรณโต TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 11:06 #00007-001357 อุดมศักดิ์ แซ่นิ่ม สตาร์ทไซคลิ่ง 333 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:56 #00007-000908 จิตตาภา ทับจันทร์ - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 09:07 #00007-001353 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 08:56 #00007-001352 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 07:36 #00007-001350 กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 07:09 #00007-001349 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ก.ย. 2564 02:29 #00007-001346 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:18 #00007-001344 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ Lake cross เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 23:18 #00007-001344 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ Lake Cross 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 11:56 #00007-001322 สุนิลธร เขียวสุวรรณ C2CC 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 06:34 #00007-001245 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 22:42 #00007-001343 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 21:52 #00007-001340 พุฒิถณ ช่วยณรงค ท่าสะอ้าน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 12:15 #00007-001220 Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 บุญคุ้ม กันทะทิพย์ Mr.v Bike Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ศุภกิตดิ์ ตินตะโมระ Mr.v Bike Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 ชนาภัทร จันทร์สมบุญ Mr.v Bike Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:42 #00007-001325 วีระพงษ์ กิตติธเนศวร Mr.v Bike Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 20:10 #00007-001339 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี BMX อบจ.สุพรรณบุรี&อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001327 ชัยศิริ ลี้ประเสริฐ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 18:27 #00007-001335 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 18:27 #00007-001335 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 17:57 #00007-001334 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 17:48 #00007-001333 ภาสกร สิทธิสำอางค์ - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 06:46 #00007-001247 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 11:41 #00007-001321 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E-N-K-K-U เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 ธีรยุทธ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:32 #00007-001332 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลืมไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 เอก อินทรโฆษิต ENKKU 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001331 สามารถ ภู่โต E N K K U 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 15:12 #00007-001330 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 09:11 #00007-001274 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:17 #00007-001289 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 14:07 #00007-001329 ธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ WC 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 21:21 #00007-001094 สุวัฒน์ ลครชัย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 22:16 #00007-001270 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 09:50 #00007-001318 พงศกร ท้วมกรุง จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 12:22 #00007-001323 พงษ์ศักดิ์ สีเขียว ซุ้มเขาลิง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 สุรพล สุขช่วย Oko chaoyang saraburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 กิตติธัช ปินตา Oko chaoyang saraburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 ศุภานัน ปินตา Oko chaoyang saraburi 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:47 #00007-001286 กันตินันท์ ปินตา Oko chaoyang saraburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 19:14 #00007-001207 ชนิล ไทยง้วน Mr.V bike 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 05:13 #00007-001312 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 10:14 #00007-001320 แพรวพรรณ สินโฉมงาม KOM-KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 10:08 #00007-001319 วิภาวี ดีคาบาเลส เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 15:08 #00007-001097 อารีรันต์ สุขศิริ KOM KOM 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:37 #00007-001316 ประวัติชัย ไพโรจน์วิรุฬห์ พะวอไบค์แม่สอด 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001317 สัญชัย ถวิลอำพันธ์ Phayuhakhiri speed racing club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ก.ย. 2564 08:06 #00007-001314 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 06:01 #00007-000918 อภิรักษ์ เตชะแก้ว อิ่มหมีพีมัน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:58 #00007-001011 วิภานันท์ อนุสสรราชกิจ Baac 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:58 #00007-001011 วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อน Baac 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 01:36 #00007-000916 ปุริมปรัชญ์ เกตุเมือง ชมรมจักรยานอุทัยธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 21:11 #00007-001311 ธีรวิทย์ เหลาโชติ ราชบุรี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 20:17 #00007-001308 สัณฐิติ ไตรเพิ่มอนันต์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 20:18 #00007-001309 เอนก เชื้อนาค เสืออ่อนซ้อม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:23 #00007-000877 อัษฎาพงศ หนุนดี ทีมจักรยานGSB13FNC 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 19:39 #00007-001306 พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 CyclingTeam 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 19:44 #00007-001307 ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 CYCLING TEAM 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:40 #00007-001144 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 19:24 #00007-001155 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 18:36 #00007-001305 นมตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 17:50 #00007-001304 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE_YAI_CHAIYAPHUM 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 17:16 #00007-001302 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 16:36 #00007-001299 เมธี สุทธิโกมินทร์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 16:42 #00007-001301 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 14:18 #00007-001028 สวรรค์ จันทร์อุไร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:44 #00007-001298 จรัส อินทรอัมพร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:13 #00007-001296 มนตรี พลบุตร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001294 พีรยศ ลักขณานุกุล FROMM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001294 นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา FROMM 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 15:06 #00007-001293 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:49 #00007-001287 ฐาปณันต์ ทิพเจริญ shock view 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:20 #00007-001290 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 13:46 #00007-001285 เชน พ่วงจาด หันคาMTB 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 20:21 #00007-001034 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ไม่มี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 13:14 #00007-001026 ปัณณ​ธร​ แมลงภู่​ทอง​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 14:04 #00007-001288 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:56 #00007-001282 อพิรัตน์ กัลกุล TTL POWER 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:29 #00007-001280 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรมสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001278 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 10:55 #00007-001276 ประสิทธิ์ งามสมพล 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 16:31 #00007-001239 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 10:11 #00007-001275 วันเฉลิม บัวคำ แม่กิมไล้ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 20:34 #00007-001265 ธีรภาพ โตทัพ Kps 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 08:52 #00007-001273 อาทิตติยา ปิตตานัง singhabikeclub 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
20 ก.ย. 2564 08:51 #00007-001272 ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ - 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 01:28 #00007-001244 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ รร.ราชวินิตบางแก้ว 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 22:07 #00007-001269 กู้เกียรติ ชูทอง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 17:21 #00007-001049 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 17:21 #00007-001049 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 19:36 #00007-001263 สุพรรณดา หาระคุณโน Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:15 #00007-001255 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 09:07 #00007-001250 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001254 วรโชติ ละลี CK3 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 18:07 #00007-001262 ภิญญามาส ตามแต่รัมย์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 12:23 #00007-001171 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:11 #00007-001257 คฑาภัท ปรีชากิตติกร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:36 #00007-001260 ณัฐพล สิงหเสนี BKB Prachinburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 12:13 #00007-001253 คมกริช อยู่สกุล 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 16:14 #00007-001258 กฤต แก้วพวง โค้ชเงาะ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 14:22 #00007-001256 ชิณพัฒน์ เต้าสุวรรณ์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 11:12 #00007-001251 ธีระชาย แสงสวุรรณ BKB Prachinburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 11:12 #00007-001251 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 17:47 #00007-001086 เมธี อุดมชัยกิจ รับส่งตะวัน 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001249 วราวุธ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ก.ย. 2564 08:55 #00007-001249 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 10:25 #00007-001232 ปรีชา แน่งน้อย Tata egat bike 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 22:15 #00007-001243 สมยศ พื้นม่วง BKB PRACHINBURI 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 21:05 #00007-001242 เริงศักดิ์ อู่สุวรรณ สวนธน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 18:18 #00007-001240 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 18:23 #00007-001241 คณพศ แก้วบุตร Yenyen cucling club 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 13:25 #00007-001198 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001223 นายพรชัย โตกระโทก การบินไทย คมคม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:39 #00007-001236 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:39 #00007-001236 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 13:48 #00007-001237 สุระ จิตตวิวัฒน์ Bike revolution 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001235 พรเทพ ทัพศิริ ทีมจักรยานราชบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001235 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 09:21 #00007-001193 ปัณณ์ ปรัชญาภรณ์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 05:33 #00007-001132 มานัส รื่นพงษ์ Uthaithani cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:50 #00007-001211 ประสิทธิ์ มนทา ไทยน้ำทิพย์ รังสิต 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 20:31 #00007-001231 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 20:31 #00007-001231 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:31 #00007-001146 สุทิน เลิศวัลลภ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 16:10 #00007-001228 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:02 #00007-001222 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี เฉาหยาง พงศ์ไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:20 #00007-001135 เทิดศักดิ์ มูลเพ็ง จักรยานตาก​ STMN 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 14:16 #00007-001224 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001219 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 08:32 #00007-001217 สุทธิโรจน์ ชมทองเจริญชัย Kps 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ก.ย. 2564 00:49 #00007-001216 ปาราเมศ ชูดี KPS BIKE 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 23:58 #00007-001215 คณิ​ศร​ สระจิตร Hop inn 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 22:03 #00007-001213 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร Singhabikenet 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 21:53 #00007-001212 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:32 #00007-001210 นันทกร นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 20:32 #00007-001210 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 19:32 #00007-001208 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 18:53 #00007-001206 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 12:25 #00007-001196 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 17:43 #00007-001204 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 17:32 #00007-001203 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 ก.ย. 2564 13:12 #00007-001197 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ก.ย. 2564 15:42 #00007-000858 วีรยุทธ พามา บ้านท่าฉนวน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:00 #00007-001168 สมรัก หมอประกอบ ARANTEAN CASS FRESH & CHAOYANG ราชนาวี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 ภานุรุจ จะเชือนรัมย์ Skyrider 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 สมชาย ชมชื่น Skyrider 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 22:52 #00007-000989 ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคที่2 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 19:23 #00007-001189 ปวริศ มากสอน 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 18:03 #00007-001187 สำรวย นูรักษ์ ชายแดนโป่ง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 18:45 #00007-001188 Nirut Toma ปั่นทำไมล์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 12:45 #00007-001082 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 09:54 #00007-001167 น้ำฝน คุ้มครอง BunnyFamily 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 16:30 #00007-001185 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 09:54 #00007-001167 นพพร คุ้มครอง บางมัญไบค์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 16:09 #00007-001184 สว่าง รักษาศิล ถึกคลองหลวง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:14 #00007-001179 ชาญณรงค์์ ชัยชูโชติ SKD ทรายกองดิน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001182 เรืองศักดิ์ จันทร์สุข ไก่เหงา..โคราช 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:34 #00007-001183 ภาคภูมิ ถิระปรารมณ์ เส็งสั่งแซง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:22 #00007-001181 รุ่ง โคตรศาลา เส็งสั่งแซง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:18 #00007-001180 วระพล ศิริ Grantthornton bikezone 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 15:22 #00007-001181 ธนาคม จูมพระบุตร เส็งสั่งแซง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 14:37 #00007-001175 จักรา นันท์สุคนธ์ เส็งสั่งแซง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 14:56 #00007-001177 ณัฐภูมิ บุญรอด Grantthornton bikezone 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 10:31 #00007-001038 ภูมินทร์ เสือคง กองทัพภาคที่1 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 13:32 #00007-001173 จรินทร์ ปูควนัช Apple 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 11:16 #00007-001170 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ภวัต สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 10:21 #00007-001169 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 ก.ย. 2564 08:28 #00007-001165 ตนัย ไตรทิพยพงษ์ TWC 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:51 #00007-001160 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:15 #00007-001159 เสรี มณีโชติ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 20:07 #00007-001158 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 19:27 #00007-001156 กรรชิง ภมรศิริ FHBT 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 เสาวรส สุขประสาท อบจ. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 17:38 #00007-001153 วินทกร สุขประสาท โรงเรียนมารีปราจีนบุรี กองทัพบก 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:39 #00007-001148 ศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:39 #00007-001148 วุธวัฒธ์ วงษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:56 #00007-001149 นนทกร อินทโคกสูง กองทัพบก 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 15:37 #00007-001147 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:03 #00007-001084 ชวินทร์พล วัฒนาทวีธรรม YEN YEN BIKE CAFE 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:00 #00007-000926 อำนาจ บัวลอย HeroBike 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:00 #00007-000926 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:31 #00007-001143 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Konstantin Fast Roojai.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Sea Keong Loh Venture Wander 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 13:00 #00007-001142 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ ENKKU 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 12:51 #00007-001141 Peter Pouly TCP 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 10:38 #00007-001140 Oleg Fast AminoVital nich cycling team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 22:56 #00007-001131 จิรทีป ประภารัศมี Skyrider 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 20:33 #00007-001010 รังสรรค์ ลาจันทึก 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:40 #00007-001137 จิรพงศ์ อินทร์พิมพ์ ไบท์จอยMTBมหาชัย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:35 #00007-001136 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 08:08 #00007-001133 สมเกียรติ จิระงามทอง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 ก.ย. 2564 09:10 #00007-001134 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:42 #00007-001057 สมโภช​ กาญจนประภาส 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 พิชชากร อินทรักษา - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:27 #00007-000988 วิทยา เกิดสมจิตต์ - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 22:33 #00007-001104 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:26 #00007-001112 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core / Chaoyang Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:45 #00007-001128 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 มงคล ฟากวิลัย จักรยานสิงห์บุรี Trinx chaoyang oko 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 19:53 #00007-001125 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 20:00 #00007-001126 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 19:53 #00007-001125 Kumut Limwattanachai Roojai.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 10:44 #00007-001022 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ(สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์) 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 17:02 #00007-001123 ยุวรัตน์ จันทวงศ์ สิงโตไฟ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:07 #00007-000913 อำนาจ ยศะวสุวิสุทธิ์ ROOJAI.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 12:36 #00007-001111 อรรถโกวิท ต้นคำ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:41 #00007-001122 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:01 #00007-001119 สาคร คำตั๋น 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:01 #00007-001119 นพดล ขวดสอาด 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:09 #00007-001120 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 15:09 #00007-001120 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAN CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 14:11 #00007-001116 เสรี มณีโชติ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 14:14 #00007-001117 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core cyclingcommunity เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 ฉันทนา หอมฉิน Core cyclingcommunity 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:30 #00007-001113 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:30 #00007-001113 ฐ​นิญา​พร​ สิงห์​ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย EN 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 13:31 #00007-001114 นพดล ฤกษ์โรจี พิพัฒน์การยางทีม 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:36 #00007-000904 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 11:55 #00007-001109 ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 12:26 #00007-001110 ประชุม คงต่าย uthai thani cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 11:49 #00007-001108 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001071 นายทวีศักดิ์ ศรีช่วย พิพัฒน์การยางทีม 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001071 พิพัฒน์ แซ่เตียว พิพัฒน์การยางทีม 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 21:19 #00007-000950 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ก.ย. 2564 10:12 #00007-001106 พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สิงโตไฟนครสวรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 19:43 #00007-001098 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:32 #00007-001074 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ก.ย. 2564 13:01 #00007-001096 ประเทือง อินทร์พิทักษ์​ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 18:15 #00007-001007 ประสิทธิ์ จันเสรีกร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 19:14 #00007-001091 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 18:37 #00007-001088 ศิวกร เกษมสวัสดิ์ ท่าสะอ้าน ยูนิตี้ไบค์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 09:43 #00007-001066 กันตพัฒน์ แยบการไถ ทีมอุทัยธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 18:17 #00007-001087 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 15:45 #00007-001078 จำลอง ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:00 #00007-001001 ทศพร เดินไพร Triple-s 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001085 ศตวรรษ ฉิมสุข สิงโตไฟนครสวรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 15:33 #00007-001085 สมพล วรรณภักตร์ สิงโตไฟนครสวรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:26 #00007-000978 กัญจน์ ชัชวรัตน์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ก.ย. 2564 12:17 #00007-001081 นรานันทน์ พิศิษฐวานิช Hc 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 นิรุต อรรถพรพิทักษ์ เสือเฒ่า 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 พุทธิพงษ์ โขติสุภา เสือเฒ่า 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 20:42 #00007-001080 มานพ เพ็ชรัตน์ ท่าสะอ้าน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 19:55 #00007-001079 จินตนา เทพจันตา Core cyclingcommunity 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 15:45 #00007-001078 พรทิพย์ ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 13:21 #00007-001070 ดุสิต กันแก้ว STMN TAK 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:26 #00007-001077 กานต์ชน อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:26 #00007-001077 กวิสรา อ่ำกำเนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 14:12 #00007-001076 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 12:53 #00007-001069 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx oko กทม. 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 12:13 #00007-001068 นเรศ ช่างไม้ ชัยพฤกษ์ไบค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ก.ย. 2564 09:44 #00007-001067 สตรองวิลร์ ปราบชายแดน บุญผลาไบค์ทีม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:21 #00007-000966 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 15:44 #00007-000982 มณเทียร อินทร์เอม uthai thani cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:20 #00007-001063 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:26 #00007-001064 สามารถ จันทร์ทอง ปั่นประจำ-เสือสงขลา 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 21:07 #00007-001062 นิ​รุ​ธ​ มัชฌิมา Olebike Station bowin 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 20:55 #00007-001061 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 12:53 #00007-001025 ระเบียบ มัชฌิมา โอเล่ไบด์สเตชั่นบ่อวิน 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 06:16 #00007-000919 ราเชนทร์ ปิ่นพิมาย - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 20:03 #00007-001059 ไทวิชณ์ ภารา AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:54 #00007-001058 วุฒิพัฒร เพ็งพินิจ โลโมไซเคิ่ล 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001054 ชนาธิป ไพรเลิศ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:28 #00007-001054 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:37 #00007-001056 กฤษณะ กอบัว - 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 19:06 #00007-001051 ขวัญเรือน เทศผ่อง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 19:59 #00007-000986 สุริยา แสงบุญ pumbikelopburi ทภ.4 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 19:33 #00007-001008 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 10:45 #00007-001039 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:23 #00007-001017 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:10 #00007-001014 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:58 #00007-001046 นฤมล ทีดินดำ COFFEERIDE6AM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:44 #00007-001045 บรรพต เกลี้ยงล่ำ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 13:15 #00007-001044 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:48 #00007-001041 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 11:23 #00007-001040 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:07 #00007-000960 ศรายุทธ มัทธโว แปะซ้ง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ก.ย. 2564 09:53 #00007-001037 ขจรยศ สมานรัตน์ - 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 17:27 #00007-001031 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 สุฮัยมีน สายอ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 อำรี สายอ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 15:04 #00007-001029 ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 18:22 #00007-001033 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 16:23 #00007-001030 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 13:13 #00007-000997 ณัฐภูมิ ปั้นหุ่น ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 18:31 #00007-000983 อภินันท์​ อนันตสุชาติกุล 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 13:34 #00007-001027 วันชัย เจียรกุล 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ทศพร แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เฉลิม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เนิ่ม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ศิริญญา วงศ์ยะรา ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 วิฑูล ตลอดไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 นัทกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ณัฐชนนท์ จำปาทอง หิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 พีระพวษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:59 #00007-001024 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 11:46 #00007-001023 เชน กันจินะ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 อนู ประมวล COFFEERIDE6AM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 วินัย หมื่นเอ COFFEERIDE6AM 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ณัฐพงศ์ ปัทมดิเรกกุล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 วิทวัตน์ สินมงคล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ชลธิชา เปลี่ยนศรี TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:52 #00007-001021 ชรินรัตน์ ปินตาโมงค์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 06:00 #00007-000991 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 เพชรลดา มั่นคง​ ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์​ดรุณี 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 สัณฑ์ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 09:33 #00007-001020 รอด กาวิน PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 จักรพันธ์ ช้างชน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 22:25 #00007-001015 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 08:50 #00007-001018 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ย. 2564 06:59 #00007-001016 ประเสริฐ กิตติพงษ์ Uthaithani cycling team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 11:02 #00007-000964 ธีรภัทร โทมถา ชมรมจักรยานจังหวัดชัยนาท 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 21:23 #00007-000987 ชัยณรงค์ อ้วนถาวร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 อภิรักษ์ แจ้งธรรมมา CTM BIKE & TARARATROTTWEILER 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ภูวนัย กิจกอบชัย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ธารา เลี้ยงอำนวย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:12 #00007-001006 ภัทรภณ ลัดดากลม CTM BIKE & TARARATROTTWEILER 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 17:11 #00007-001005 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:28 #00007-001004 อโนทัย ปานมี รับส่งตะวัน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 16:02 #00007-001002 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 14:36 #00007-000998 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 12:36 #00007-000996 กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล ไม่มี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 อภิวิชญ์ ขวัญพงษ์ดี ชมรมจักรยานอุทัยธานี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 02:26 #00007-000990 ภควัท นิลฟัก สิงโตไฟนครสวรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:14 #00007-000928 สุรชัช ม่วงศิริ Soidao cycling team 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ธนภัร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัP 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
7 ก.ย. 2564 09:54 #00007-000993 ธนเดช เจริญพร soidao cycling 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 ธนันญภร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 จุฑามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 14:52 #00007-000931 สมชาย เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 ณัฏฐกิตติ์ ชาติรังสรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 เจนณรงค์ แก้วแท้ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:09 #00007-000972 พนม ศรีจันทร์ทอง 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 19:52 #00007-000985 ธนดล ศิริวงษ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 18:57 #00007-000984 นริศ กุลที Uthai Thani cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:05 #00007-000971 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 21:04 #00007-000909 บุญญฤทธิ์ สุนทรสุต School of Sharks - ENKKU 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 15:31 #00007-000981 มงคล ฝอยทอง Uthaithani Cycling team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 ภูริณัฐ จันต๊ะโมกข์ ชมรมจักรยานอุทัยธานี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:39 #00007-000979 ภิญโญ จันต๊ะโมกข์ ชมรมจักรยานอุทัยธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 14:02 #00007-000976 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:56 #00007-000975 ไตรรัตน์ ศรีนุช 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:40 #00007-000974 เกรียงศักดิ์ โตกราน สาครไบค์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 23:09 #00007-000915 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง BAAC 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 13:19 #00007-000973 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:26 #00007-000889 ศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์ ทัพทัน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:41 #00007-000970 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCLING TEAM 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:29 #00007-000968 ภัคภาคิน เหมือนแก้ว 25 Ride Bike 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:32 #00007-000969 ชาญณรงค์ เขตแดน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 12:26 #00007-000967 เสกล สิทธิวงศ์ Phitsanulokcycling 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 11:37 #00007-000965 ธนากร สุนทรัตต์ พีแอนด์เคไบค์สปอร์ต 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:48 #00007-000963 สรัลธร จันทร PUMBIKE 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:37 #00007-000962 เดชศรี หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:48 #00007-000963 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 10:37 #00007-000962 อภิชยา หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH 25 ก.ย. 64 : ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 15:39 #00007-000862 อนุชิต วิรัตน์ SKD 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ก.ย. 2564 09:30 #00007-000958 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 ธนวิชญ์ เจริญบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 รัฐกิตติ์ ชมบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 23:23 #00007-000957 สุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:47 #00007-000906 กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 22:51 #00007-000956 ราเชนทร์ การะวิง สิงโตไฟ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 22:32 #00007-000955 ปุญญพัฒน์ ศิริปโชติ Triple a 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 21:44 #00007-000951 เตชพัฒน์ พงษ์พรต สิงโตไฟ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 20:33 #00007-000947 ธัญวรัตม์ ตันติวงศ์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:01 #00007-000943 อุดมศักดิ์ ชัยยะ ชายแดนโป่งฯ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:23 #00007-000944 พินิจ เพียรกสิกรรม สาครไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 17:23 #00007-000944 กิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 16:50 #00007-000942 ชมภู่ ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:07 #00007-000913 Taratorn Phuthararaks ROOJAI.com Cycling Team 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : AV Premium
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 10:24 #00007-000923 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 16:20 #00007-000939 ปริญญา ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:58 #00007-000938 ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:35 #00007-000937 กันตวิทย์ สืบจันทร์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:25 #00007-000935 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB Prachinburi 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:21 #00007-000914 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:15 #00007-000934 อนันตวิทย์ เงินมา ศิษย์เก่าลานสักวิทยา 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:21 #00007-000914 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 15:08 #00007-000933 ไกรสร จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:43 #00007-000929 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 13:11 #00007-000927 วิทวัส เมฆสุต 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 08:34 #00007-000921 อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง รับส่งตะวัน 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B2 : AV35 Female
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 Eufrasio Fondoncontreras LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:49 #00007-000871 ธีรภัทร โทมถา 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 10:38 #00007-000924 ธนกฤต ทวีผล อุทัยธานี 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ก.ย. 2564 05:48 #00007-000917 พชรพล น้อยเผ่า Pumbikelopburi 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:15 #00007-000887 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 22:03 #00007-000912 ภาสกร สิทธิสำอางค์ Peterjame 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:50 #00007-000907 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:00 #00007-000896 คณธัช เอมะปาณ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 21:12 #00007-000910 ปณิธาน นิลแจ้ง 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:00 #00007-000896 อมรฤทธิ์ เอมะปาณ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:24 #00007-000900 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:42 #00007-000905 ฉลอง พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:35 #00007-000903 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 พิริยะ สอนไว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:29 #00007-000902 ศักดา ธรรมภักดิ์ 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:13 #00007-000897 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:26 #00007-000901 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 20:16 #00007-000898 Kitti Yimpong อ่างทอง ไบค์ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:35 #00007-000891 พีรวัส ทรัพย์ศรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:41 #00007-000893 จันทิรา เรือนไทย สิงโตไฟนครสวรรค์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C2 : AV30 Female
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:43 #00007-000894 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชแมนเฟรนด์สุราษร์-ยะลา 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:36 #00007-000892 กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:22 #00007-000888 คมสันต์ อินทรร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000885 จักรกฤษ ชัยเสนา 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000886 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 19:10 #00007-000884 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:35 #00007-000878 จิรายุทธ หนูวรรณะ PrinceBike 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:16 #00007-000865 เอกพันธ์ ขาวผ่อง Bitex cycling team 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:39 #00007-000869 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 18:05 #00007-000874 สกล ทองอ่อน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:39 #00007-000869 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle 25 ก.ย. 64 : รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:55 #00007-000872 วรพงษ์ เมืองสุข AMS Cycling Pertner 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:40 #00007-000870 คณพศ ทองอ่อน AMS Cycling Pertner/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : C1 : AV30 Male
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:05 #00007-000867 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 17:05 #00007-000867 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:27 #00007-000866 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม 25 ก.ย. 64 : ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 16:11 #00007-000864 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร 25 ก.ย. 64 : รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ก.ย. 2564 15:47 #00007-000863 ต่อศักดิ์ ทองนิโรจน์ 26 ก.ย. 64 : Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST