สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
23 มิ.ย. 2567 00072-018683 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 มิ.ย. 2567 00072-018681 ภัทรกร ไตรรัตนพิพัฒน์ มัดรวม cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2567 00072-018678 ชวลิต แสนเสน่ห์ ISARACHON2012 โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2567 00072-018676 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม NORMALIZE POWER / TURTLE CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2567 00072-018675 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2567 00072-018674 วฤต ลี้เกรียงไกร WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 มิ.ย. 2567 00072-018672 ศรุตานนท์ หมัดแก้ว SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 พีรพล เจริญสุข สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 เอกพล แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยาน บช.ตชด. Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 ขุนแผน ตุ้มทองคำ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 อนุสรณ์ จ่ามีเคน Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 เสวก สุขประเสริฐ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 สุรัตน์ นันทปัญจพร Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018671 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018670 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018667 ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018668 ธัญชนก จินาภิรมย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฏร์ธานี ร.รบางสวรรค์วิทยาคม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018667 นันทวิช กงเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018667 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018666 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ VSC Team Race โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018665 วิลเลี่ยม เฮเดน ค็อคเซดจ์ KOMKOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018664 กมลรดา ขาวปลอด KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018657 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOMKOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018657 นลินรัตน์ ช่างสุวรรณ KOMKOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018657 อารีรัตน์ 00002) KOMKOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018660 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Liquimoly hopinn ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 วิภาวี มั่งคั่ง SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 อนันดา ซอฮาซัน SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 กิตตินนท์ รื่นภักดิ์ธรรม SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018659 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE x SINTHORN มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 มิ.ย. 2567 00072-018658 พชร หอมประไพ Prime 19+โรงเรียนทัพราชวิทยา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018658 คฑาวุธ ติวัน Prime 19+โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 มิ.ย. 2567 00072-018658 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018655 พายุ แทงเกอร์สะลี่ เขาฉลากเอ็นดูโร่ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018656 ธนินชวัล เดชผล Remap เมืองนนท์345 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 มิ.ย. 2567 00072-018654 สุกิจ หูสุวรรณา - โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018653 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018642 รัฐพงษ์ ธนวัฒน์สิริ เจนเดชมอเตอร์ โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018640 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 มิ.ย. 2567 00072-018639 ธงชัย ยะแก้ว Common Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018637 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018636 ณัฐภัทร ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018635 ณัฐชนน ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018633 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018633 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018632 อภิชยา หันทยุง Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018631 จิณณะ ทิพยศรี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018630 พีรพงศ์ ลาดเงิน ROOJAI insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018629 ปัญญาวัฒน์ ทับเคลียว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018629 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018629 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018628 กอบชัย บุตรชัยงาม ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 มิ.ย. 2567 00072-018627 อลงกรณ์ จงบรรดาล เซียนไบค์จันทบุรี /gemburi /กระทิงไบค์/ เกษรร้อยลี้/จันทบุรีพลาสติก/ซอย-3ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 Oleg Fast AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 พงศ์พันธ์ ตุ่มแก้ว AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 จิโรจน์ วสุหิรัญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 ซูพียัน สิงมะเมิง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 เฉลิมพล กล้าหาญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 มนตรี ธีระทีป AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018618 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 มิ.ย. 2567 00072-018616 ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018603 ปัณณกรณ์ กรังทอง Bikejoy โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา จ.สมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018589 ณฐมน อินเทพ CK Racing Rayong Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018588 ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล KTL cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 เพชรพิศุทธิ์ สยามไชย Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ภูภูมิ คำก๋อง GEMBURI เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 ธนธานี คำมา Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018586 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018562 พิชิต ศิริชนะ KTL cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018584 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018584 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018583 รัชพล วรรณศรี ์NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018583 ณชพน วรรณศรี NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018491 วชิรัตน์ จันทร PeterJame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
18 มิ.ย. 2567 00072-018578 ติณพัตน์ เมืองเดช Fisherman'sfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018576 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018575 ธีรภัทร ยี่นาง Storywheel Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018575 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywhee Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018574 กวิสรา อ่ำกำเนิด Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018573 มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ CYCLE MANIA PHITSANULOK โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018535 วิทวัส เคารพ KTL cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018571 วีระชัย จุฬารมย์ SUBMARINE CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018485 ผไท ชัยชาญ พิจิตร ไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 มิ.ย. 2567 00072-018569 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2567 00072-018548 มานัส จิตรเหลื่อม ทีม ชมรมจักรยานนาคู โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2567 00072-018564 สิกขภัทท์ กองสุข Rav cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2567 00072-018514 มัลลิกา คิ้วสกุลกาญจน์ 6:00 Loong Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 มิ.ย. 2567 00072-018557 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
17 มิ.ย. 2567 00072-018541 อนุชิต จิตรเหลื่อม ทีม ชมรมจักรยานนาคู โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2567 00072-018536 ปิ่นภัค เชียงสวน Royal Thai Navy Core Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2567 00072-018534 ธงชัย เบียดนอก ดาบเชียร รถตัดหญ้า ปัญญาประดิษฐ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2567 00072-018530 อำนาจ เชยชมนุช Roll speed phichit โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2567 00072-018529 ประเสริฐ ชาวบางงาม Roll speed phichit โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2567 00072-018528 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2567 00072-018528 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2567 00072-018527 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Prime19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2567 00072-018527 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2567 00072-018526 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2567 00072-018524 ณัฐวุฒิ นิสสัยซื่อ โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2567 00072-018511 อารี ภูฆัง เฮง เฮง ไซร้คลิ้ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2567 00072-018522 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ ์ืNongName Cycline Team โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2567 00072-018507 กนิษฐา นาวารัตน์ - โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2567 00072-018521 อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
13 มิ.ย. 2567 00072-018520 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ Optima Project B รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2567 00072-018519 ชาตรี สุวดิษฐ์ กลุ่มจักรยานยับนะศรีราชา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2567 00072-018518 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีอมร สร้างศิลป์ บิวดิ้ง ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2567 00072-018477 พงษ์ศักดิ์ ศรีเจริญ Samui mtb โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2567 00072-018513 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ krich jersey สโมสรจักรยานกองทัพบก สมาคมกีฬาแห่งจ.ปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018510 วีรพล แถวโชติ Core Nutrition cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018508 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2567 00072-018506 รณกฤต มั่นเที่ยง Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018505 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018501 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018503 นภรณ วรผลึก COMMON CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2567 00072-018502 ธนภัทร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018502 ภิญญามาศ เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
12 มิ.ย. 2567 00072-018502 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
11 มิ.ย. 2567 00072-018498 สาธิต ศรีงาม Lonely ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018497 ฮัมซะห์ มิดำ Woodland cycling Narak Cafe’ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018497 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling NarakCafe ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018497 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe’ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018493 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
11 มิ.ย. 2567 00072-018496 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 มิ.ย. 2567 00072-018495 เอกพล แย้มทับ Peter jame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018490 อิสริยา ชูพุทธพงษ์ Peterjame โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2567 00072-018492 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
10 มิ.ย. 2567 00072-018488 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ ทีมกรมทหารราบที่3 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
10 มิ.ย. 2567 00072-018487 ภาณุพงศ์ วัดแพนลำ จักรยานกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2567 00072-018486 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ จักรยานกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2567 00072-018482 เกียรติรุจน์ จันขวา โรงเรียนแม่สอด เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 มิ.ย. 2567 00072-018481 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2567 00072-018479 สนสาร อังคะนาวิน ISARACHON2012 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2567 00072-018478 สุทิน เลิศวัลลภ Worldbike Sriracha ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2567 00072-018475 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2567 00072-018474 พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด KTL CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน