วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
13 ต.ค. 2564 23:36 #00008-002224 วิศวกร แก้วทอง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 22:44 #00008-002223 ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี ท่าสะอ้าน รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 22:30 #00008-002222 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:01 #00008-002208 สามารถ จันทร์ทอง ปั่นประจำ-เสือสงขลา ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:21 #00008-001475 สุลาวรรณ​ สันเรือง อักษะ 2000 ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:21 #00008-001475 จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 22:14 #00008-002221 นพพล ศรีเมฆ แปะซ้่ง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:21 #00008-001475 ชัยทัต ชมเสาร์หัศ อักษะ 2000 ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:21 #00008-001475 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อักษะ 2000 ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:57 #00008-002219 ทศพล เวทย์กิตติพฤกษ์ แปะซ้่ง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 22:02 #00008-002220 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง BAAC Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:57 #00008-002218 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:54 #00008-002217 พิทวัส สีสานอก ทีมภูพานไบค์ กองทัพบก Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:29 #00008-002081 ธวัชชัย รู้หลัก singha เถินไบค์ทีม รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:42 #00008-002216 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002210 นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา Bike Zone ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:35 #00008-002213 ชัยธัส ชื่นชอบ เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 16:21 #00008-002184 เจษฎา วงษ์คำสิงห์ ATE cycling club ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002210 พีรยศ ลักขณานุกุล FROMM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 16:48 #00008-001694 เจษฏา จันทร์เหลือง Design Team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 21:00 #00008-002207 เชน พ่วงจาด หันคาMTB รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 20:51 #00008-002206 ณัฐพงศ์ กฤติกุลภัทร์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 07:32 #00008-001899 ปรัชญา เสาวรส หันคาMTB ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:55 #00008-002202 อานนท์ สว่างเพ็ง Go'Cc cycling samui Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 10:45 #00008-001768 ธัญญ์นรี ไล้สุวรรณชาติ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 20:01 #00008-002204 บดินทร์ วอนฤทธิ์ แปะซ้่ง รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 13:02 #00008-002160 ชลชัย ใจสว่าง S P A Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 ณัฐพล สระจูม ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 เอกลักษณ์ เสือนาค Kingkong Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 สุรชัย หาจัตุรัส Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 อิสรพงศ์ วังปรีชา ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 วรากร ผอบแก้ว ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 กฤษณะ ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:21 #00008-002200 กฤษฎา ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:47 #00008-002075 กิตติคุณ ประสานจิตร Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:47 #00008-002075 กรกิจ ประสานจิตร Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 19:07 #00008-002198 จิตรานุช นันทัชกุล TPCC Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 17:04 #00008-002187 วงศกร บูรณพงศ์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 18:30 #00008-002196 Konstantin Fast Roojai.com Cycling team Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 18:21 #00008-002194 ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ - ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 18:15 #00008-002193 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 18:06 #00008-002191 ปานพงษ์ บรรจงเปลี่ยน n/a Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:25 #00008-002038 เจิมขวัญ คันฉ้อง n/a ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 20:41 #00008-001798 จิรศักดิ์ จันทร์ทอง MM1 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 17:19 #00008-002189 กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:35 #00008-002173 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:35 #00008-002173 พรเทพ ทัพศิริ Lenso Cycling ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:35 #00008-002173 ธีรวิทย์ เหลาโชติ Lenso Cycling ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:58 #00008-002179 ณัฐฏ์พัชร์ จินดามาตย์ Pumbike เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 16:12 #00008-002182 มรกต พิเศาสุนทร รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:29 #00008-001987 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E-N-K-K-U เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:29 #00008-001987 สามารถ ภู่โต E N K K U Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:29 #00008-001987 ธีรยุทธ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:29 #00008-001987 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:29 #00008-001987 เอก อินทรโฆษิต E-N-K-K-U Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:28 #00008-002171 จิรายุทธ ทิพย์แก้ว ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:39 #00008-002175 สาริศา พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:38 #00008-002174 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:34 #00008-002172 รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:55 #00008-001862 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:47 #00008-002030 จรัส อินทรอัมพร ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:00 #00008-002168 อนันต์ไชย เชิดชูวงศ์ grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:00 #00008-002168 สมโภช วิศิษฎ์วัฒนกุล Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:00 #00008-002168 ณัฐพล ภักดีงามสอน grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 15:05 #00008-002169 ประสิทธิ์ งามสมพล ทีมหมึกแม่พะเยาว์ อยุธยา รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:51 #00008-002136 ภิรมย์ มีเชาว์ MHP cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:51 #00008-002136 นิพันธ์ จันทร์ศรี MHP cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002167 เกริดศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 14:34 #00008-002166 Suboran Chansopit Hero Bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 14:34 #00008-002166 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:51 #00008-002136 กฤษฏา พันไผ่ MHP cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 14:34 #00008-002166 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:18 #00008-002154 กันธิณัฏฐ์ โชติวิวัฒน์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:23 #00008-002155 ศิริพงษ์ เกตุพันธ์ ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 15:06 #00008-001852 พัชระ โสธารัตน์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 13:36 #00008-002162 Chavarin Parameejae 55 cycling team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:30 #00008-002146 สุรพงศ์ อยู่ทอง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:58 #00008-002159 อภิวิชญ์ จำปาเงิน - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 10:25 #00008-001807 ปณิธาน นิลแจ้ง ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:22 #00008-002062 Panitchpong Kannadee 55 cycling team ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:05 #00008-002152 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ยนต์ประดิษฐ์พระพุทธบาท Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:50 #00008-001742 ธนกร จัตุรัส รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:07 #00008-002153 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 12:05 #00008-002151 กิตตินันท์ เจริญกลาง GSB13FNC ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:19 #00008-002144 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:41 #00008-002149 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:17 #00008-002143 อภิวัฒน์ อัปมระกัง แม่น้ำไบค์เกาะสมุย ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:38 #00008-002122 ธวัชชัย งามสิริกุล ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:48 #00008-002150 ประวัติชัย ไพโรจน์วิรุฬห์ พะวอไบค์แม่สอด Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:19 #00008-002144 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:19 #00008-002144 ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:19 #00008-002144 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:27 #00008-002100 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends chiangmai ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:14 #00008-002142 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 07:56 #00008-002120 ณัฐวุฒิ พุกประทุม - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:04 #00008-002139 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:55 #00008-002137 สาโรจน์ เจียวยี่ Lungtaeng Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 11:04 #00008-002139 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:58 #00008-002138 ธงชัย ธนมั่งมี SKyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:58 #00008-002138 นลพรรณ บุญเล็ก SKYRIDER Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:45 #00008-002074 สุนิลธร เขียวสุวรรณ C2CC Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:01 #00008-002130 ธเนศ พิทยาธรเลิศ Herobike Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:07 #00008-002132 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 10:07 #00008-002132 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 09:26 #00008-002125 จบเขต อุดร บ้านบึงไบค์แคร์ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 09:32 #00008-002127 วิภาวี ดีคาบาเลส เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 09:32 #00008-002126 กษิดิศ ล้านคำ แม่สอด Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:44 #00008-002123 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:44 #00008-002123 ภูมิ เหล่าสีนาท CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:44 #00008-002123 ฆฤณธนัชย์ จันทร์สมบูรณ์ CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:44 #00008-002123 ภัทรภณ ลัดดากลม CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:44 #00008-002123 ธารา เลี้ยงอำนวย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 08:24 #00008-002121 วสัน สังวิบุตรกุล Lomocycle เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 07:31 #00008-002118 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 07:31 #00008-002118 ธีระชาย แสงสวุรรณ BKB Prachinburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 07:22 #00008-002117 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
13 ต.ค. 2564 07:22 #00008-002117 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:35 #00008-001940 สมนึก ศรีสมัย เขาเขียวมิตซูชลบุรี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:35 #00008-001940 ชาตรี ภัทราวุธ เขาเขียวมิตซูชลบุรี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:35 #00008-001940 สมนึก ศรีสมัย เขาเขียวมิตซูชลบุรี ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:35 #00008-001940 ชาตรี ภัทราวุธ เขาเขียวมิตซูชลบุรี ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 23:07 #00008-002116 วัลลภ หวานดี Popeye Phuket ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 23:03 #00008-002115 พงศธร เชนยะวนิช รร.ราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 22:58 #00008-002114 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 22:58 #00008-002114 ศุภชัย ยกย่อง ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 22:22 #00008-002111 อนวัช เเซ่ลิ่ม Popeye Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:24 #00008-001865 ศวัสชนม์ แซ่กี้ อบจ สุพรรณบุรี & อิซูซุอึ้งง่วนไต๋ รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:24 #00008-001865 นนทวรรธณ์ แซ่กี้ อบจ สุพรรณบุรี &อิซูซุอึ้งง่วนไต๋ รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:34 #00008-002102 อภิวัฒน์ พุทธนิรันดร์กุล SINGHA BIKENET ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002101 Micheal Mulvenna AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 22:06 #00008-002109 จุฑามาศ อริยะปพน Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002101 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.พะเยา) Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:40 #00008-001909 ภิญญามาส ตามแต่รัมย์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002101 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:49 #00008-002107 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Grantthornton bikezone ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:45 #00008-002105 เอนก เชื้อนาค เสืออ่อนซ้อม ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002101 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:31 #00008-002101 ธนัช ชูแว่น AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:49 #00008-002107 เรณู เลขวัต bikezone เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:18 #00008-002098 รังสรรค์ บัวมาศ พนมไพร mtb ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 21:39 #00008-002103 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:57 #00008-002093 ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:59 #00008-002096 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:59 #00008-002095 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง BAAC ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:48 #00008-002086 พีรภัทร บุญใส่​ FISHERMAN​ FREINDS​ CHIANG​ MAI ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:51 #00008-002089 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:47 #00008-002085 ธนาชัย ฉันท์ฉายา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:51 #00008-002088 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:52 #00008-002090 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:14 #00008-002078 บัณฑิต พาละคุณ บักฒ.เพื่อน.ราชนาวี Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:48 #00008-002086 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman Freinds Chiang mai ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:48 #00008-002087 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรมสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:31 #00008-002082 ภูวดล โคตพรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ HEROBIKE ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:43 #00008-002084 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 00:11 #00008-001425 เอกพันธ์ ขาวผ่อง Bitex cycling team รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:20 #00008-001928 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ HeroBike ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:19 #00008-002080 มนต์ชัย คำปนารถ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:20 #00008-001928 วัสนต์ พันธ์หินลาด HeroBike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:45 #00008-002016 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 15:30 #00008-001482 เมธี อุดมชัยกิจ รับส่งตะวัน รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 16:23 #00008-001856 ณัฏฐ์ เอื้อเจริญโชคสกุล Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 20:15 #00008-002079 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:20 #00008-001928 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:50 #00008-002067 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม​ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 07:32 #00008-001763 บัณฑิต​ พาละคุณ​ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:18 #00008-002071 วรพงษ์ พูลท้วม SPECIALBOY910 ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:47 #00008-002076 สุวัฒน์ ลครชัย ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:25 #00008-002072 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:54 #00008-002068 มนตรี เสาวหวานิชกิจ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:37 #00008-002064 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:37 #00008-002064 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:05 #00008-002069 ชโลทร ชมภูนุช - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 19:07 #00008-002070 สหรัฐ เนตรนันต์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:22 #00008-002061 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี Krich ปั๊มลุงเท่งชะอำ /VEE TIRECO /กองทัพบก ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 18:48 #00008-002066 อนุชิต วรรณโต TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 10:22 #00008-002008 สุนิลธร เขียวสุวรรณ C2CC ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 สิรินภา ปิ่นตุรงค์ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 ปิ่นมนัส มั่งน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 มยุรี พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:37 #00008-001988 นายระเบียบ เอกเกิด SISCO BIKE ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:57 #00008-001442 อัษฎาพงศ หนุนดี ทีมจักรยานGSB13FNC ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:39 #00008-001782 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 11:05 #00008-001551 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ อิสระ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 16:10 #00008-002057 วิทวัส วารี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:33 #00008-002051 เขตโสภณ หินเธาว์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:40 #00008-002015 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 23:01 #00008-001895 บุญ​ชัย​ ศิราจันทร์​ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:52 #00008-002054 รัฐศักดิ์ พงษ์ศักดิ์ขจร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:33 #00008-002051 ภัทราพร ศิริรัตน์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 13:41 #00008-001817 นิรันดร์ ลักษร Raka team ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:55 #00008-002055 ณภัทร กลิ่นชื่น HopinnHotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:33 #00008-002051 ภานุพงษ์ สิงห์คำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:48 #00008-002053 ธีรศักดิ์ อริยกุลไชยศิลป์ CPS Alpha ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:33 #00008-002051 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:39 #00008-002052 ภานุรุจ จะเชือนรัมย์ Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:39 #00008-002052 สมชาย ชมชื่น Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:33 #00008-002051 วัฒน์ธนพันธ์ สิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:39 #00008-002052 ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคที่2 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:07 #00008-002046 สมเกียรติ สงพะเนาว์ SCC Cafe_De_Cyclist Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:17 #00008-002048 สนิด มุ่งกรองกลาง Triple​ A Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:23 #00008-002050 วรวุฒิ วงษ์แก้ว CSPD Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:20 #00008-002049 ธเนศพล กุลเสวต Krichปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:52 #00008-002041 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:59 #00008-002044 ชัยยุทธ บรรเทาทุกข์ Mathurada Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 15:01 #00008-002045 อรนุช สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:54 #00008-002043 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002039 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:42 #00008-002040 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:56 #00008-002034 มธุรดา แจ่มกลัด Mathurada Team Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:56 #00008-002034 วีรชาติ นุชนุ่ม Mathurada Team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:01 #00008-002035 สุริยา หนอสีหา โอเล่ไล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 14:07 #00008-002037 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:56 #00008-002033 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:53 #00008-002032 ณัฐภูมิ บุญรอด Grantthornton bikezone ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:49 #00008-002031 วระพล ศิริ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:15 #00008-002026 อภิรักษ์ ศรเพชร SSS_เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:15 #00008-002027 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 13:20 #00008-002029 ปิยศรัณย์ ภุมรินทร์ คลับหมามุ่ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 12:52 #00008-002022 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 12:46 #00008-002021 ปุญญพัฒน์ ศิริปโชติ Triple a ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 21:51 #00008-001979 วัฒนะ ปิ่นพิมาย - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 12:24 #00008-002020 มานพ เพ็ชรัตน์ ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:30 #00008-002014 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:57 #00008-002017 เอกพล แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:30 #00008-002014 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:57 #00008-002017 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:30 #00008-002014 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 19:51 #00008-001701 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:30 #00008-002014 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:57 #00008-002017 ศุภกฤต แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:54 #00008-001953 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:07 #00008-002013 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:02 #00008-002012 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:02 #00008-002012 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:02 #00008-002012 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 11:01 #00008-002011 ปรีชานนท์ บุญสม ซุ่นเฮงพาวเวอร์พิค Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:29 #00008-001947 ทศพล เจริญพรหม เส็งสั่งแซง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:29 #00008-001947 ธนาคม จูมพระบุตร เส็งสั่งแซง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:57 #00008-002006 ชูชีพ​ ศรีขว่าง PBB Bike 4 All : C1 : AV30 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:29 #00008-001947 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ เส็งสั่งแซง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 วาทินี ลือขจร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 ภวัต สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:54 #00008-002005 ณรงเดช แสงฉาย echo ( เอคโค่ ) Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:45 #00008-002004 ภัทรพล กายดีสุด PrinceBike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:30 #00008-001908 รัชชานนท์ ไตรทิพย์รัตน์ Gemburi Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 10:57 #00008-001810 เศรษฐพงศ์ นาคสระน้อย GSB13FNC ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:29 #00008-002003 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 09:19 #00008-002002 พงษ์ศักดิ์ สีเขียว ซุ้มเขาลิง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 08:53 #00008-002000 จิตตาภา ทับจันทร์ - Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 11:33 #00008-001519 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:16 #00008-001969 ทิฆัมพร บัวจีน Sai cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:16 #00008-001969 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 07:53 #00008-001998 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ ท่าสะอ้าน ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 07:25 #00008-001997 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:29 #00008-001971 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 06:42 #00008-001995 วรวุฒิ นนตรี 8Finish เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 06:42 #00008-001995 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ 8Finish รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 06:42 #00008-001995 วัชนันทน์ นนตรี 8Finish รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 06:41 #00008-001994 อัจฉรา แสงสูงเนิน NBM หนองบุญมาก ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 07:33 #00008-001642 ฤทธิเกียรติ น้อยเอี่ยม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 23:04 #00008-001896 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 05:37 #00008-001992 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 23:04 #00008-001896 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 23:04 #00008-001896 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 ต.ค. 2564 00:24 #00008-001990 ธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ WC ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 23:04 #00008-001896 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ โรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:45 #00008-001989 ธรรมนูญ ศรีรักษา ชายแดนโป่ง ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 23:24 #00008-001986 สำรวย นูรักษ์ ชายแดนโป่ง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 22:50 #00008-001984 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB Prachinburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 22:43 #00008-001983 ภัทรพงศ์ งามทรง รร.ราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 23:39 #00008-001830 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ รร.ราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 22:22 #00008-001982 ศิริชัย สุขผล Zephyr. cc Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 22:10 #00008-001981 สิรภพ ไหมทอง CK3 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 21:39 #00008-001977 GEORGIOS ZAFIROPOULOS ZEPHYR.CC Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 21:41 #00008-001978 ธีระวัฒน์ รุ่งแสง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 19:46 #00008-001967 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ไม่มี ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 21:39 #00008-001977 pipattanamongkon maneemuom ZEPHYR.CC Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 07:33 #00008-001642 กัณณ์ กาญจนประชาชัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 ธีรเดช แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 19:28 #00008-001965 ธีรวัฒน์ ศรียะลา Bike net Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:36 #00008-001972 จตุรงค์ คงเจริญพร เทพศิรินทร์ cycling club รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 07:33 #00008-001642 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:38 #00008-001973 บุญส่ง เทศมัน Lovebike สายซิ่ง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 พรมนัส วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001974 ดลวัฒน์ เชื้อขุนทด GSB13FNCCyclingTeam ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 สมบัติ มั่งน้อย เสือชาบู ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 18:58 #00008-001698 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Prime19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 20:23 #00008-001970 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 19:42 #00008-001966 ณัฐพล จำชาติ Pumbike specialized lopburi Hopinn กองทัพบก Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 22:31 #00008-001761 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 10:52 #00008-001809 พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 19:26 #00008-001963 วรโชติ ละลี CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 05:38 #00008-001832 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ(สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:02 #00008-001859 ชลธิชา เปลี่ยนศรี TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 18:54 #00008-001958 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:02 #00008-001859 ณัฐพงศ์ ปัทมดิเรกกุล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 17:17 #00008-001956 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:51 #00008-001952 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Skyrider ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:46 #00008-001951 ศุภเดช มีทอง เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 17:09 #00008-001955 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ - กองทัพภาคที่ 2 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:34 #00008-001948 สำราญ ขาวขำ Peter Jame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:15 #00008-001946 วรยุทธ คะปัญญา เส็งสั่งแซง Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:04 #00008-001945 sureewon Thongoon AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 16:04 #00008-001945 สกล ทองอ่อน AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:38 #00008-001941 อภิรักษ์ ศรเพชร A2BIKE_YAI_CHAIYAPHUM กองทัพภาคที่2 ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:47 #00008-001456 พีรวัส ทรัพย์ศรี KD-BIKE ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:48 #00008-001930 วารุณี สุนทร Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 15:04 #00008-001939 ชัชพงศ์ ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 21:09 #00008-001568 สมสมัย มวยดี NBM หนองบุญมาก ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 14:42 #00008-001938 ช่อแก้ว ชุมพล Skyrider Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:43 #00008-001915 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:05 #00008-001885 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 14:11 #00008-001935 บรรพจน์ ภูฆัง peterjam รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 15:55 #00008-001855 พีระ ปัณฑวังกูร Je' Eoy 100Kilo Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 14:06 #00008-001934 ฉันทนา หอมฉิน Core Cycling Community ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 14:25 #00008-001937 ชวินทร์พล วัฒนาทวีธรรม YEN YEN BIKE CAFE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:54 #00008-001931 นฤนาท สิงสมุท เส็งสั่งแซง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 14:02 #00008-001933 วินัย โพธิพัฒน์ อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:32 #00008-001913 ศิวฐาวุฒิ กันธา เสือสันทราย เชียงใหม่ Cherry bike Yes Sure Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:44 #00008-001929 ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:20 #00008-001928 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 13:12 #00008-001927 KHONE DOUANG-APHAY เฮง เฮง ไซร์คลิ้ง ทีม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 18:55 #00008-001565 พงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย เฮง เฮง ไซร์คลิ้ง ทีม ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:07 #00008-001905 อาทิตติยา ปิตตานัง singhabikeclub ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 11:29 #00008-001923 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 11:23 #00008-001922 บุญญฤทธิ์ สุนทรสุต School of Sharks - ENKKU Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 11:23 #00008-001921 ปวริศ มากสอน Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 11:16 #00008-001920 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:46 #00008-001916 Akom Boonsongka Holidaybaobao Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:50 #00008-001919 Planetz Weerasak Peterjame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:49 #00008-001918 วชรกร ศุกรเสพย์ wwc Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 11:34 #00008-001619 นุชนาฏ จูกุล PWP ladya Cycling Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:56 #00008-001904 สุรพล สุขช่วย Oko chaoyang saraburi ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:02 #00008-001911 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 10:06 #00008-001912 ธีรภาพ โตทัพ Kps Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:51 #00008-001910 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกระลาโหม Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:51 #00008-001910 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:51 #00008-001910 วิฑูล ตลอดไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:59 #00008-001526 พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:59 #00008-001526 กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:11 #00008-001906 นิเวศ อยู่แย้ม PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 09:15 #00008-001907 สุทธิโรจน์ ชมทองเจริญชัย Kps Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:56 #00008-001904 กันตินันท์ ปินตา Oko chaoyang saraburi ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:56 #00008-001904 ศุภานัน ปินตา Oko chaoyang saraburi รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 11:50 #00008-001770 ปวีณ เสวี เสือสันทราย เชียงใหม่ Cherry bike Yes Sure Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 11:50 #00008-001770 ฉันทวัฒน์ ศรีดาวเรือง เสือสันทราย เชียงใหม่ Cherry bike Yes Sure Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 11:50 #00008-001770 วสันต์ ปัญญาเรือน เสือสันทราย เชียงใหม่ Cherry bike Yes Sure Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 11:50 #00008-001770 อภิโรจน์ เหล็กยอง เสือสันทราย เชียงใหม่ Cherry bike Yes Sure Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:03 #00008-001902 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:03 #00008-001902 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 08:07 #00008-001903 เสวก สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 07:39 #00008-001900 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 ต.ค. 2564 07:16 #00008-001898 นิรุต โตมา ไก่โห่ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 18:01 #00008-001663 ภาสกร สิทธิสำอางค์ Peterjame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:24 #00008-001889 ศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ stream bike korat ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:24 #00008-001889 ภัคพล ติระพงศ์ประเสริฐ stream bike korat ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 22:58 #00008-001894 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:46 #00008-001892 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:34 #00008-001703 ธนายุทธ ทองสุขพงศ์ Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:21 #00008-001876 ธัชพรรณ บุดดา อบจ.ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:34 #00008-001703 กันต์กนิษฐ์ ทะนงค์ Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:34 #00008-001703 วชิรวิทย์ ทองสุขพงศ์ Slideaway Pathumthain รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:31 #00008-001890 ภาณุพงศ์ บุญประชุม - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 16:32 #00008-001858 ชาญชัย ธรรมนาม Lovebikeสายซิ่ง ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:12 #00008-001887 กฤตย์ เหลืองเช็ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001882 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 21:09 #00008-001886 วิชัย เดชชีวะ Picasso Bike Thailand ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001882 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001882 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:31 #00008-001878 สรพงค์ ประจบพวก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:37 #00008-001881 อนันตชัย สาลี SKD biketeam Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001882 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:33 #00008-001880 ณัฐภรณ์ ยะอนินทร์ Picasso Bike Thailand Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:55 #00008-001883 ชัยณรงค์ อ้วนถาวร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:54 #00008-001882 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 13:30 #00008-001845 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:29 #00008-001877 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 09:09 #00008-001765 รังสรรค์ ลาจันทึก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:21 #00008-001876 ธนากร ศรีจันทร์ อบจ.ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001879 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:15 #00008-001874 พิชิต น้อยวงค์ โอเล่ไบค์สเตชั่นบ่อวิน ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:14 #00008-001873 พุทธิพงษ์ อบอุ่น ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 20:04 #00008-001872 ภัคภาคิน เหมือนแก้ว 25 Ride Bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 19:49 #00008-001791 คณพศ แก้วบุตร YEN YEN BIKE CAFE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 19:45 #00008-001870 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 19:40 #00008-001869 กนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 19:16 #00008-001868 Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:45 #00008-001867 ชาญณรงค์์ ชัยชูโชติ SKD ทรายกองดิน ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:41 #00008-001866 ประสิทธิ์ มนทา ไทยน้ำทิพย์ รังสิต Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:11 #00008-001864 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 18:41 #00008-001866 ประสิทธิ์ มนทา ไทยน้ำทิพย์ รังสิต ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:41 #00008-001861 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:58 #00008-001863 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCLING TEAM รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 19:38 #00008-001700 เพชรลดา มั่นคง​ ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์​ดรุณี ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 17:14 #00008-001860 ทศพล ประดู่ทอง - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 16:31 #00008-001857 วริศร ทวนนวรัตน์ - Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 14:37 #00008-001850 มัณฑนศิลป์ รื่นสุข Wwc Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 15:46 #00008-001854 จิรทีป ประภารัศมี Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 15:35 #00008-001853 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001601 พีรดนย์ กุณฑล Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 13:34 #00008-001846 พลพิพัฒน์ สุดเสน่หา Love Bike สายซิ่ง ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 13:09 #00008-001844 มานพ แสนตา แม่สอดไซคลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001601 ภราดล จิรวัฒน์จันทร์ Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 21:44 #00008-001829 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 12:49 #00008-001843 นิธิ แสนอาจหาญ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 12:19 #00008-001842 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 สว่างจิต แซ่โง้ว S P A Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 12:00 #00008-001841 กษิดิ์เดช นำเจริญ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 12:00 #00008-001841 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001601 อธิวััฒน์ จักร์สวน Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 นพดล มาศโอสถ S P A Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 หิรัญ ธรรมธนจิตต์ S P A Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001601 นวพล กาลา Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 กัญญารัตน์ เกษทองหลาง S P A Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ S P A Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 พลศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ S P A Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 ภัสกร อรุณศรี S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 สราวุฒิ ศุภรทวี S P A Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:32 #00008-001601 วิทวัส วงษ์ศิลา Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 11:06 #00008-001840 ฐิติพงษ์ สลีอ่อน S P A Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 09:15 #00008-001837 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 07:36 #00008-001835 วุฒิภัทร เพ็งพินิจ โลโมไซเคิ่ล รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 06:58 #00008-001834 บุญจันทร์ เพ็งพินิจ Lomocycle เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 06:31 #00008-001833 ชัญญานุช คุตชิตา Lomocycle รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 ต.ค. 2564 00:11 #00008-001831 ทินกร ปรีชาดิเรก ไม่มี ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:31 #00008-001436 ธนเดช เจริญพร Soidao Cycling Team ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:31 #00008-001436 สุรชัช ม่วงศิริ Soidao Cycling Team ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 20:23 #00008-001826 อุดมศักดิ์ ชัยยะ ชายแดนโป่งฯ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 20:30 #00008-001827 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:28 #00008-001524 อรุณ วรากรกูล Holiday bao bao ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 18:27 #00008-001825 พชร หอมประไพ pump track sakeao รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 18:12 #00008-001824 ธนนาเดช นันทกิจ เสือลูกรัง ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 17:56 #00008-001823 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 16:43 #00008-001822 ชนิล ไทยง้วน Mr.V bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 15:53 #00008-001821 ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 14:00 #00008-001819 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 13:55 #00008-001818 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 13:05 #00008-001729 ดุสิต กันแก้ว STMN TAK ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 12:18 #00008-001816 ณัฐวุฒิ ปานเอม Peter James Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 12:13 #00008-001815 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:37 #00008-001813 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:08 #00008-001811 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:08 #00008-001811 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:08 #00008-001811 นัทกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:08 #00008-001811 พีระพวษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 11:08 #00008-001811 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 17:15 #00008-001635 เศรษฐพงษ์ ศรีสมบัติ A2bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:39 #00008-001739 ธนดล คล้ายปาน NKT Cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 21:16 #00008-001500 ขจรยศ สมานรัตน์ HccT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 พรรณี เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 ณัฐภูมิ ปั้นหุ่น ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 วุธวัฒธ์ วงษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ต.ค. 2564 08:45 #00008-001806 อาสา สุวรรณ์ SISCO Bike ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:52 #00008-001658 ศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:36 #00008-001802 ราเชนทร์ ปิ่นพิมาย - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001801 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 20:37 #00008-001797 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด BIKE NET ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001788 จิรกฤต อาจเมือง Lensocycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 21:13 #00008-001499 อรรคพล พูลเพิ่ม เทสโต้ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 20:35 #00008-001796 ปราการ ไม้จันทร์ โอเล่ไบค์สเตชั้นบ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 20:23 #00008-001795 ระเบียบ มัชฌิมา โอเล่ไบด์สเตชั่นบ่อวิน ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 20:21 #00008-001794 นิ​รุ​ธ​ มัชฌิมา Olebike Station bowin ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 19:53 #00008-001792 ภควัต อินทร์กูล SINGHA Bikenet ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 16:05 #00008-001786 พีระพงษ์ ตุงคะเสน หนองมะนาวทีม ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 19:55 #00008-001793 ธัญพัฒน์ จันทร์ทอง MM1 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 19:34 #00008-001790 วิเชียร สัมพันธวงศ์ เส็งสั่งแซง ทีมกองทัพบก ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 17:01 #00008-001787 ฑิตถากร เค้าศรีวงษ์ Probike Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 17:01 #00008-001787 กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 16:08 #00008-001589 อังศุมาลี สังชม pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 16:08 #00008-001589 สหรัฐ ดวงวิเชียร pump track sakeao รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 15:21 #00008-001785 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:33 #00008-001778 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 15:21 #00008-001785 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:33 #00008-001778 พิรุณ รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:33 #00008-001778 ขวัญลดา รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:33 #00008-001778 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:59 #00008-001783 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชแมนเฟรนด์สุราษร์-ยะลา ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:18 #00008-001780 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 22:10 #00008-001673 คมสันต์ อินทรร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:36 #00008-001781 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:36 #00008-001781 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 14:36 #00008-001781 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:00 #00008-001734 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:45 #00008-001779 มหิธร บรรดาพิมพ์ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:27 #00008-001777 Ryan Albert Argame Danchang Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:23 #00008-001775 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:25 #00008-001776 มานะ ไชยสอน TNC-RB/น้าเงาะ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:23 #00008-001775 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:23 #00008-001775 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 13:05 #00008-001774 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 12:24 #00008-001771 สิทธิวัชร์ วิทยผโลทัย เซี่ยวลิ้มยี่ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 10:53 #00008-001769 สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์ Hopinn hotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 19:16 #00008-001539 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:40 #00008-001726 William Hayden Cocksedge KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 09:09 #00008-001765 พนม ศรีจันทร์ทอง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 07:58 #00008-001764 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ต.ค. 2564 07:58 #00008-001764 นันทกร นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 อุดมพล แดงมณี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 วิทยา แพงป้อง HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 22:01 #00008-001760 วิทวัส วารี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 21:22 #00008-001759 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:17 #00008-001755 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 20:24 #00008-001758 ศุภกร แพทย์ประสิทธิ์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 พิภัช เวสันเทียะ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 20:04 #00008-001757 Nantapon Ponlawan SiambikeZephry Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 เผด็จ ยินดี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 19:50 #00008-001756 จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:55 #00008-001753 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี BMX อบจ.สุพรรณบุรี&อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:30 #00008-001750 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:31 #00008-001751 เชน กันจินะ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:28 #00008-001749 ธนดล ศิริวงษ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:34 #00008-001738 รัฐกิตติ์ ชมบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:15 #00008-001748 Taratorn Phuthararaks ROOJAI.com Cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 18:06 #00008-001747 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:02 #00008-001745 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:02 #00008-001745 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:02 #00008-001745 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี เฉาหยาง พงศ์ไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:02 #00008-001744 สมชาย เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:03 #00008-001746 เสรี เรืองศิริ CORE ราชนาวี chaoyang ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 16:02 #00008-001743 ณภัทร ภักดีพันธ์ เสือหอบ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:32 #00008-001737 ณัฐวรรณชัย ปุริโสดม KohChang 2488 Cyclists Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:45 #00008-001741 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 22:25 #00008-001709 ธนวิชญ์ เจริญบุญ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 15:02 #00008-001735 โอกาส บัวลอย ราชนาวี ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 21:09 #00008-001670 บุญสม มโนวรกุล ไม่มี ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 14:27 #00008-001733 chatree Poosakul Peter Jame Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:19 #00008-001724 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:19 #00008-001724 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:46 #00008-001727 วลัยภรณ์ เล้าเจริญพนา Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 13:35 #00008-001731 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:19 #00008-001724 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:19 #00008-001724 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 11:49 #00008-001722 ศิวกร ป้อมยุคล ไม่มี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 12:55 #00008-001728 ศักดา ธรรมภักดิ์ CKR กำแพงเพชร รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 11:57 #00008-001723 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 10:53 #00008-001718 Alex Destribois-Coudroy KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 10:53 #00008-001718 วิฑูรย์ แกล้วกล้า KOM-KOM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 11:33 #00008-001721 มงคล กรองกลาง อิสระ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 11:16 #00008-001720 มนตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง สระบุรี ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 10:58 #00008-001719 มงคล ฝอยทอง Uthaithani Cycling team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 09:09 #00008-001716 คณิ​ศร​ สระจิตร Hopinn hotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:30 #00008-001714 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:36 #00008-001715 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:30 #00008-001714 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:36 #00008-001715 นิรุต อรรถพรพิทักษ์ เสือเฒ่า ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:30 #00008-001714 อารีรันต์ สุขศิริ KOM KOM ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:36 #00008-001715 พุทธิพงษ์ โขติสุภา เสือเฒ่า รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 08:30 #00008-001714 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
7 ต.ค. 2564 07:50 #00008-001713 บดินทร์ อมรไตรภพ บางลี่รัน ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 13:43 #00008-001690 ภราดร คงสังข์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:46 #00008-001705 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 22:30 #00008-001710 ส.ท.ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 17:40 #00008-001637 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 22:12 #00008-001544 กษิดิ์เดช จุลฬา ARANTEAN CASS FRESH Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 22:12 #00008-001544 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAN CASS FRESH Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:52 #00008-001706 กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 22:12 #00008-001544 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAN CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:46 #00008-001704 ปาริชาติ ไทยอาริยะ Triple​ A​ ขยับดากยามเย็น Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 21:24 #00008-001702 นริศ กุลที Uthai Thani cycling Team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 19:27 #00008-001699 นิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001695 Kitti Yimpong อ่างทอง ไบค์ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 16:09 #00008-001693 Wirat Sudsanguan MR.V bike ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 15:58 #00008-001692 พุทธศาสตร์ สีหะไตรย์ เสือลูกรัง ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 14:34 #00008-001691 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 11:55 #00008-001688 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 11:21 #00008-001686 นพดล ขวดสอาด Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 11:21 #00008-001686 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 10:55 #00008-001684 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 12:59 #00008-001627 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 pumbikeloburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 12:59 #00008-001627 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 pumbikeloburi ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 09:14 #00008-001608 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 12:52 #00008-001624 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 08:34 #00008-001678 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 08:26 #00008-001677 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 20:04 #00008-001664 วันเฉลิม บัวคำ Krich ปั้มน้ำมัรลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 ต.ค. 2564 05:28 #00008-001676 ศรัณยพงศ์ ขำศรี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 13:37 #00008-001656 นนทิวัฒน์ จันทรประสิทธิ์ So cool cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 22:28 #00008-001675 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 22:13 #00008-001674 ฐากูร ตะเภาพงษ์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 22:01 #00008-001672 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ Lake cross เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 21:47 #00008-001569 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ Lake Cross รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 21:18 #00008-001671 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 20:37 #00008-001665 ชัชชัย อยู่สบาย สมาคมจักรยานเมืองพัทยา ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 12:26 #00008-001470 ประสิทธิ์ จันเสรีกร ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 20:29 #00008-001495 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:50 #00008-001662 สุทิน เลิศวัลลภ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 พรพิมล โพธิ์วงษ์ อบจ.ปราจีนบุรี สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 นวพล บััวเผื่อน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 วินทกร สุขประสาท โรงเรียนมารีปราจีนบุรี กองทัพบก รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 17:12 #00008-001660 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี ประเภทหญิง : R : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 16:34 #00008-001659 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 11:22 #00008-001518 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 15:07 #00008-001657 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 13:37 #00008-001656 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool cycling Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 13:13 #00008-001655 ชนาธิป ไพรเลิศ ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 13:13 #00008-001655 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 13:01 #00008-001654 ปรีชา แน่งน้อย Tata egat bike ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 12:32 #00008-001650 วรพงษ์ เมืองสุข AMS Cycling Pertner ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 12:38 #00008-001652 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 12:32 #00008-001650 คณพศ ทองอ่อน AMS Cycling Pertner/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 12:06 #00008-001649 ฐ​นิญา​พร​ สิงห์​ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย EN รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 10:33 #00008-001645 Makoto Ochi ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 11:04 #00008-001647 จุฑามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 11:04 #00008-001647 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 15:23 #00008-001481 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 11:04 #00008-001647 ธนันญภร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 11:04 #00008-001647 ธนภัร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 11:17 #00008-001648 สตรองวิลร์ ปราบชายแดน บุญผลาไบค์ทีม ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 22:31 #00008-001640 ธนโชติ ไชยสอน TNC-RB/น้าเงาะ ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 10:57 #00008-001646 ฐาปณันต์ ทิพเจริญ shock view Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 10:45 #00008-001613 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 ต.ค. 2564 09:39 #00008-001644 ศรายุทธ มัทธโว HANG HANG CYCLING ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 22:12 #00008-001544 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAN CASS FRESH ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 ศิริสุข ลอดสุโข Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 ปฤษชญานนท์ ลอดสุโข Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 สุพรรณดา หาระคุณโน Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 วราวุธ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 ธนัญญา ลอดสุโข Slideaway Pathumthain รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 20:06 #00008-001638 อุเทน ชูช่วย มะนาวหวาน เมืองเพชร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 ธนัญชนก ลอดสุโข Slideaway Pathumthain รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:42 #00008-001446 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:35 #00008-001444 กฤษฎา จำรูญจารีต Zeroboy Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:35 #00008-001444 ภูมินทร์ เสือคง กองทัพภาคที่1 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:35 #00008-001444 สุระ จิตตวิวัฒน์ ENKKU กองทัพภาคสองครับ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 20:36 #00008-001639 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 12:56 #00008-001626 อนุชิต วิรัตน์ SKD ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 11:44 #00008-001620 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx oko กทม. ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 17:16 #00008-001636 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ประเภทชาย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 12:25 #00008-001623 กวิสรา อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน รุ่นเด็ก : Y : รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 15:10 #00008-001634 นเรศ ช่างไม้ ชัยพฤกษ์ไบค์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ณัฐภัทร คำสา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ทรายทอง คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 15:13 #00008-001585 กิติวัฒน์ สุขพันธุ์ถวร Noob rider Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 10:49 #00008-001615 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 15:13 #00008-001585 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ Noob rider Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 11:49 #00008-001621 พนธ์กานต์ อัครธนานันต์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 10:47 #00008-001614 พรพิพัฒน์ เรืองเมือง Bikejoy mtb.mahachai รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 10:56 #00008-001616 ชัยวัฒ คงคล้าย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 06:55 #00008-001429 ไชยยงค์ เจริญสุข Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 09:36 #00008-001609 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:31 #00008-001600 พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:31 #00008-001600 ศตวรรษ ฉิมสุข สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:31 #00008-001600 สมพล วรรณภักตร์ สิงโตไฟนครสวรรค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 ต.ค. 2564 09:01 #00008-001607 วิทยา เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 19:48 #00008-001491 พิชชากร อินทรักษา - ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 11:19 #00008-001553 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core cyclingcommunity เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 11:19 #00008-001553 จินตนา เทพจันตา Core Cycling Community ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 22:02 #00008-001606 ศิลา คงเรือง AOT Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 21:53 #00008-001605 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 20:52 #00008-001602 ธนัชกฤษฏิ์ พงษ์ไพบูลย์ Oneminute cycling team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 18:03 #00008-001593 จิรายุทธ หนูวรรณะ PrinceBike ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 19:18 #00008-001595 ฉัตรชัย นาคทองคำ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 23:17 #00008-001572 พลฉัตร นาคทองคำ Kaze custom factory team ราชนาวี Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 17:24 #00008-001591 Makoto Ochi Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:39 #00008-001437 พินิจ เพียรกสิกรรม สาครไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:39 #00008-001437 กิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ ประเภทชาย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 14:11 #00008-001584 ปริษา เบญจภาภักดิ์ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 09:27 #00008-001577 นิยม ตรีพืช Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 13:54 #00008-001582 ภาคย์ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 13:33 #00008-001580 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 07:50 #00008-001575 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 13:40 #00008-001556 ทองพัน นฤภัย Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 14:56 #00008-001480 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 06:23 #00008-001574 เดชศรี หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 ต.ค. 2564 06:23 #00008-001574 อภิชยา หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH ประเภทหญิง : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 23:33 #00008-001573 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 19:37 #00008-001566 วีณา แต้มจันทร์ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 14:24 #00008-001558 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 16:44 #00008-001562 พิเชษฐ์ ตนะวัฒนา เสือหอบ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 16:12 #00008-001534 ชาญชัย ศรีจันทร์ ประเภทชาย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 15:45 #00008-001561 ปภากร พวงวงษ์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 15:22 #00008-001560 นนทศักดิ์ อรรถธรรม ราชนาวี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 11:02 #00008-001550 ทักษิณา การโชค Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 14:04 #00008-001557 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core / Chaoyang Team ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 21:54 #00008-001543 ธนาวุธ งามคม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 14:40 #00008-001529 พิตรพิบูล ศรีชัยกนกพัฒน ไม่มี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 14:40 #00008-001529 ทรงวุฒิ ศรีชัยรัตนกูล ไม่มี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 06:46 #00008-001428 พีรดนย์ ภู่พลอย CompMoto Cycling Team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 16:44 #00008-001536 นิวัฒน์ อัศวดารา Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 10:17 #00008-001548 สมรัก หมอประกอบ ARANTEAN CASS FRESH & CHAOYANG ราชนาวี ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 ต.ค. 2564 09:23 #00008-001546 จิดาภา ไชยกิตติชนะ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 03:06 #00008-001426 จิรัฏฐ์ ทับเป็นไทย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 22:36 #00008-001545 นิติธร นิลโนรี แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 21:25 #00008-001541 ภาธิกร เรืองจิตต์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 กันตวิทย์ สืบจันทร์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:15 #00008-001523 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 15:13 #00008-001532 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลืมไบค์ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 14:53 #00008-001530 อมร ยอดรัก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 14:14 #00008-001528 จำเริญ ฝั่นปัญญา เฉลิมไบค์ ประเภทชาย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 08:38 #00008-001507 พีรกานต์ ผดุงภักดีวงศ์ - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:40 #00008-001455 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 13:08 #00008-001522 สันติ คชรัตน์ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:40 #00008-001455 สรัลธร จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 10:28 #00008-001515 จีระ จัทพูฒ Holiday Bao Bao Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 11:34 #00008-001520 ธิติ ศรีสกุล Holiday baobao Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 10:17 #00008-001514 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 10:07 #00008-001512 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 09:55 #00008-001511 Nattawut Chuenkag Holiday Bao Bao Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 18:48 #00008-001487 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 09:36 #00008-001510 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx ประเภทชาย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 ต.ค. 2564 09:10 #00008-001508 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 23:38 #00008-001505 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle รุ่นน้ำหนัก : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 23:32 #00008-001504 Rujiras Thongroj WhyPracticeJustRace Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 22:13 #00008-001502 สมโชค สิริสุขสง่าพงศ์ แสนราชสีห์ stv เมืองพล Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 20:46 #00008-001497 กษม สุวรรณประเวก แปะซ้ง ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 19:04 #00008-001489 พชรพล น้อยเผ่า Pumbikelopburi Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 18:58 #00008-001488 ธนกฤต พวงทอง ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 17:37 #00008-001486 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ธนพร คูเกรียงไกร COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 อารีรัตน์ จิตตะคาม COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 สอีด เบญจวิเชียร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:45 #00008-001477 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ลลิตา บุญชม COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 โฆษิต หว้ากลาง COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ประณต สินชัย COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 นลพรรณ รินทรสวัสดิ์ COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:38 #00008-001476 ธนิต เกตุศิริ SIAMBIKE CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ธรณ์ธันย์ ใจเพียร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:01 #00008-001459 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 13:14 #00008-001473 พูลทรัพย์ เดือนเพ็ง - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ชาลิจันทร์ บัวศรี COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 วรยุทธ์ อรุณนาวีศิริ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ลลิตา จันทร์พวง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 เกศกนก สีตะวัน COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:03 #00008-001460 ชยพัทธ์ วงศ์สุวรรณ KCC CYCLNG TEAM ประเภทชาย : C : รุ่นทั่วไปชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 12:35 #00008-001471 Theerawat changmanee โอเลยืไบค์ ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 12:14 #00008-001469 พรทิพย์ ช้่างมณี โอเลย์ไบค์ ประเภทหญิง : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:43 #00008-001466 สมัชญ์พัส แสนธนรักษ์ GB cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 สุเมธ ดวงแก้ว COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:14 #00008-001462 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:14 #00008-001462 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 รุ่นเด็ก : X : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:14 #00008-001462 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 สุชาติ พุ่มเพชร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:06 #00008-001461 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 11:00 #00008-001458 เริงศักดิ์ อู่สุวรรณ สวนธน ประเภทชาย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 จุฑารัตน์ อินทรปัก COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:30 #00008-001451 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ณภัทร ดิษบรรจง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ธีรชิต ปรางค์ทอง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:25 #00008-001450 นายพรชัย โตกระโทก การบินไทย คมคม ประเภทชาย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 ปฏิภาณ ศิริจำรูญวิทย์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:34 #00008-001454 บัณฑิต แจ่มจำรัส COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 10:16 #00008-001448 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร รุ่นเด็ก : U : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 08:14 #00008-001434 ไกรสร จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 09:09 #00008-001443 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
30 ก.ย. 2564 07:49 #00008-001431 ธนากร สุนทรัตต์ พีแอนด์เคไบค์สปอร์ต Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
29 ก.ย. 2564 23:55 #00008-001424 คฑาภัท ปรีชากิตติกร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
29 ก.ย. 2564 23:39 #00008-001423 ณัฐดนัย ทองหมัน รุ่นน้ำหนัก : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST