วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
27 ต.ค. 2564 23:34 #00009-002847 พีรยศ ลักขณานุกุล FROMM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 23:34 #00009-002847 นัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา Bike Zone ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:56 #00009-002845 Wichanun Tantivatanakul Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:04 #00009-002838 เวียง ศรีไสว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:35 #00009-002843 กฤษฏา พันไผ่ MHP cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:35 #00009-002843 นิพันธ์ จันทร์ศรี MHP cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:14 #00009-002840 ณัฐวุฒิ ปานเอม Peter James Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 22:05 #00009-002839 สรเลข บุญเกตุ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:43 #00009-002836 ภานุวัฒน์ ไกรแสงศรี ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:27 #00009-002833 วินัย โพธิพัฒน์ อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002726 สงคราม ปราบชายแดน บุญผลา ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:29 #00009-002835 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:29 #00009-002835 กษิดิ์เดช นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:28 #00009-002834 สาริศา พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:11 #00009-002830 ชาญชาย โชติอภิสิทธิ์กุล เซมเบ้ไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 21:20 #00009-002832 Suboran Chansopit Hero Bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:58 #00009-002828 วินัย โพธิพัฒน์ อิสระ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:57 #00009-002827 มัฆวัฒน์ เหลาโชติ อุษาตุ๊กตา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:50 #00009-002813 นภัสร กุศลศิริ Grantthornton-Bike Zone Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:50 #00009-002813 กิตติกานต์ สุทโท Grantthornton-Bike Zone Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:31 #00009-002820 พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:42 #00009-002822 pipattanamongkon maneemuom ZEPHYR.CC Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:36 #00009-002821 วงจิตร ภูพวก Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 20:26 #00009-002818 บุญชิด ใสลำเพราะ เขาดินไบร์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 18:57 #00009-002811 พลพิพัฒน์ สุดเสน่หา Love Bike สายซิ่ง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:50 #00009-002813 ศิริพร โสธิกุล Grantthornton-Bike Zone Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:50 #00009-002813 Patrice Robustelli Grantthornton-Bike Zone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002816 มยุรี พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002816 ธีรเดช แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002816 ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002816 ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:57 #00009-002815 กันธิณัฏฐ์ โชติวิวัฒน์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002816 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Prime19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 15:27 #00009-002791 Thirasak Kaewwiset ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬา​แห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:34 #00009-002719 Pattaravadee Saeheng ใครขายไข่ไก่ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:13 #00009-002795 จารุกิตติ์ อุปถัมภ์ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 19:02 #00009-002812 กฤษฏิ์ดิธัช เกตุยา Trinx OKO กรุงเทพ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:12 #00009-002760 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 18:47 #00009-002810 ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล GSB 13 FNC CYCLINGTEAM ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:12 #00009-002760 เกริกเกียรติ บุญสะอาด ตำรวจ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 18:24 #00009-002809 สมศักดิ์ สังข์แก้ว เสือสงขลา - ปั่นประจำ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 นิรุช คชศรีสวัสดิ์ Kingkong Bike ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 17:57 #00009-002808 กฤตย์ เหลืองเช็ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 17:21 #00009-002806 ณภัทร กลิ่นชื่น HopinnHotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 17:21 #00009-002806 ธีรศีกดิ์ อริยกุลไชยศิลป์ CPS Alpha ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 17:08 #00009-002805 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002802 นายทวีศักดิ์ ศรีช่วย พิพัฒน์การยางทีม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:47 #00009-002803 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002802 พิพัฒน์ แซ่เตียว พิพัฒน์การยางทีม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:48 #00009-002804 เฉลิมฉัตร บุญช่วย แม่กิมไล้ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:32 #00009-002799 สุรพงศ์ อยู่ทอง แม่กิมไล้ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:38 #00009-002801 กวินนาฎ เครือทอง ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:34 #00009-002800 ณภัทร ภักดีพันธ์ เสือหอบ biker Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:34 #00009-002781 วีระชัย สิทธิโชค สิงหะ1013 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:20 #00009-002798 ฐิติขัวญ มีก่ำ แม่กิมไล้ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:17 #00009-002797 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:17 #00009-002796 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย แม่กิมไล้ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:13 #00009-002794 ธนชิต วงศ์บาตร TBC & ภูพานไบค์ By คิงส์เฟอร์นิเจอร์ สกลนคร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:08 #00009-002793 พิทวัส สีสานอก ทีมแม่กิมไล้ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 16:02 #00009-002792 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมแม่กิมไล้ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:58 #00009-002767 เจษฏา จันทร์เหลือง แม่กิมไล้ Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:54 #00009-002784 พรทิพย์ ช้างมณี โอเลย์ไบค์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:57 #00009-002786 ประทีป พวงลัดดา สิงหะ 1013 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 15:19 #00009-002790 เสาวรส สุขประสาท อบจ. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:39 #00009-002782 อพิรัตน์ กัลกุล TTL POWER ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 นาฎรภี แซ่ตั้ง Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:41 #00009-002783 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:30 #00009-002779 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Giant อมรไบค์ซิเคิล Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 ธานี แซ่ฉั่ว Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:32 #00009-002780 วิศรุต วงศ์สีลโชติ CSPD Racing Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 ทวีศักดิ์ คล้ายคลึง Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 อาทิตย์ ปานพวงแก้ว Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 ณัฐพล สระจูม ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:05 #00009-002777 มีชัย อั๊งคำ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 อิสรพงศ์ วังปรีชา ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 เอกลักษณ์ เสือนาค Kingkong Bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 13:49 #00009-002773 ธเนศ พิทยาธรเลิศ Herobike Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 สุรชัย หาจัตุรัส Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:09 #00009-002538 บรรพจน์ ภูฆัง peterjam ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 วรากร ผอบแก้ว ปั้มลุงเท่งชะอำ 100ลี้ Thor ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 กฤษฎา ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002776 กฤษณะ ช่างปัด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ กองทัพบก ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 13:40 #00009-002772 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 13:52 #00009-002774 ภูมิภัทร ทวีลาภพูนผล HeroBike ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 13:32 #00009-002771 ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ Kitchen queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 13:26 #00009-002770 GEORGES ZAFIROPOULOS Zephyr Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:19 #00009-002761 แซ่ตัน ธนกร ไม่มี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:44 #00009-002765 สงกรานต์ ขันตี ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:57 #00009-002766 ปุญญพัฒน์ ศิริปโชติ Triple a ขยับดากยามเย็น ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:08 #00009-002640 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:41 #00009-002764 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:01 #00009-002757 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:01 #00009-002757 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002763 สุบรร พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 12:07 #00009-002758 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:49 #00009-002749 มรุตม์ ประจงดี Peter's Bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:28 #00009-002485 วิทยา เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 11:40 #00009-002756 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:28 #00009-002485 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 11:29 #00009-002754 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:00 #00009-002347 ธนกร ก่อแก้ว WINSPACE Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 11:12 #00009-002753 เอกลักษณ์ กิจขจรกุล เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 11:00 #00009-002751 หทัยทิพย์ แสงผล SCT Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:46 #00009-002747 วิทวัตน์ สินมงคล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:58 #00009-002750 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:44 #00009-002745 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี Krich ปั๊มลุงเท่งชะอำ /VEE TIRECO /กองทัพบก ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:27 #00009-002740 กนกพล สอดสุข อรุณศิลป์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 11:02 #00009-002752 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:27 #00009-002740 พุฒิพงศ์ ธิเตจ๊ะ อรุณศิลป์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:46 #00009-002747 ณัฐพงศ์ ปัทมดิเรกกุล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคียนเตี้ย ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:45 #00009-002746 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:46 #00009-002747 อนู ประมวล COFFEERIDE6AM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:36 #00009-002744 Eufrasio Fondon Contreras wongsawang diamonds team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:47 #00009-002748 สาโรจน์ เจียวยี่ Lungtaeng Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:46 #00009-002747 วินัย หมื่นเอ COFFEERIDE6AM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:45 #00009-002746 นลพรรณ บุญเล็ก SKYRIDER Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:33 #00009-002743 ทัศไนย หอมจันทร์ Desing PPmaxcenter Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:25 #00009-002739 อรวรรณ สุทธิแสวง SCT Samutsongkram Cycling Team Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:31 #00009-002742 จิรายุทธ หนูวรรณะ PrinceBike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:30 #00009-002741 ปณิธาน นิลแจ้ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:55 #00009-002735 วีรชาติ นุชนุ่ม Mathurada Team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:55 #00009-002735 กอบชัย พฤกษพานิช Mathurada Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:24 #00009-002738 ถาวร ไชยเสนา Nss ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:10 #00009-002736 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:10 #00009-002736 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:10 #00009-002736 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 10:10 #00009-002736 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:55 #00009-002735 ชัยยุทธ บรรเทาทุกข์ Mathurada Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:30 #00009-002729 ณัฐพล กลิ่นนิยม Lovebike สายซิ่ง ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:55 #00009-002735 ธนกร เพ็งประโคน Mathurada Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:55 #00009-002735 มธุรดา แจ่มกลัด Mathurada Team Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:39 #00009-002731 ชนาธิป ไพรเลิศ pcs cannondale madradar ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:39 #00009-002731 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:31 #00009-002730 รณกร กันศิริ CKR กำแพงเพชร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 19:42 #00009-002328 บดินทร์ อมรไตรภพ บางลี่รัน ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002727 ภูวดล โคตพรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ HEROBIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:01 #00009-002725 ทรงกลด โพธิ์สุข Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:17 #00009-002728 สุพาดี เพ็ชรสุขใส ฟิชเชอร์แทนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:01 #00009-002725 ภานุรุจ จะเชือนรัมย์ Skyrider ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002727 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:14 #00009-002687 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:53 #00009-002721 ฐาปณันต์ ทิพเจริญ shock view Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:58 #00009-002724 ณัฐวุฒิ ชูจิตร์ แปะซ้ง ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 09:01 #00009-002725 ช่อแก้ว ชุมพล Skyrider Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:55 #00009-002723 ชนิล ไทยง้วน Mr.V bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:42 #00009-002253 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม​ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:54 #00009-002722 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:31 #00009-002717 สมสมัย มวยดี NBM หนองบุญมาก ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:23 #00009-002716 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 08:13 #00009-002715 วิภาวี ดีคาบาเลส เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:23 #00009-002645 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:23 #00009-002645 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:23 #00009-002645 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 07:02 #00009-002713 จุฑามาศ อริยะปพน Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 05:35 #00009-002711 พรเทพ ทัพศิริ Lenso Cycling (ทีมจักรยานราชบุรี) ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 05:35 #00009-002711 สุชาติ ไชยบุตร ทีมจักรยานราชบุรี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 05:35 #00009-002711 ธีรวิทย์ เหลาโชติ Lenso Cycling (ทีมจักรยานราชบุรี) Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 01:29 #00009-002709 จิรทีป ประภารัศมี Skyrider Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
27 ต.ค. 2564 01:07 #00009-002708 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:08 #00009-002667 ฐิติวัฒน์ นิลจันพันธ์ศรี Fisherman Friends Surathani Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:08 #00009-002667 โกศล รอดเจริญ Fisherman Friends Surathani Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:08 #00009-002667 ปริญญา รักษาวงศ์ Fisherman Friends Surathani Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:31 #00009-002646 ธนศาสตร์​ เขียวมณี​ GSB13 FNC Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:59 #00009-002706 บุญ​ชัย​ ศิราจันทร์​ Singha Bikenet​ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:51 #00009-002704 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:51 #00009-002703 Weeraphon Thaeochot Core cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:53 #00009-002705 กิตติคุณ ปานสายลม ปั่นลืมเมีย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:47 #00009-002702 ภัคภาคิน เหมือนแก้ว PETER JAME Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:44 #00009-002700 จิรกฤต อาจเมือง Lensocycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:30 #00009-002699 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 13:19 #00009-002249 ณัฏฐ์ เอื้อเจริญโชคสกุล Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:14 #00009-002698 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 22:02 #00009-002696 ประทีป เหมนแก้ว เสือสงขลา-ตรัง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:50 #00009-002694 บัณฑิต​ พาละคุณ​ บักฒ.เพื่อน.ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 12:18 #00009-002391 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:45 #00009-002549 เศรษฐพงศ์ นาคสระน้อย GSB13FNC Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:30 #00009-002689 บัณฑิต​ พาละคุณ​ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:36 #00009-002693 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:12 #00009-002685 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:33 #00009-002692 เชาวริน เกษมสิทธิโชค Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:31 #00009-002690 อัจฉรา แสงสูงเนิน NBM หนองบุญมาก ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:31 #00009-002691 Micheal Mulvenna AminoVital - Nich Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:31 #00009-002691 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:09 #00009-002684 เสรี เรืองศิริ Core ราชนาวี chaoyang-hero bike ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:57 #00009-002594 ไชยยันต์ พิทักษ์พรชัย SCT Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:07 #00009-002683 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:05 #00009-002682 ราเชนทร์ ปิ่นพิมาย 3R RRR Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 21:01 #00009-002681 รู้หลัก ธวัชชัย singha เถินไบค์ทีม ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002675 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E N K K U เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002675 สามารถ ภู่โต E N K K U Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:55 #00009-002680 อับดุลฮาซัน เปรมใจ รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002675 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:15 #00009-002670 พีรภัทร บุญใส่ Fisherman​ Freinds​ Chiang​ mai ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:47 #00009-002677 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:46 #00009-002676 ณฤทธิ์ คชรัตน์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002675 ธีรยุทธ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:14 #00009-002668 วิฑูร วิทยปรัชญานันท์ เสือสงขลา - ปั่นประจำ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:36 #00009-002672 Donlawat Launsawai Phuket Royal southern Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002675 เอก อินทรโฆษิต ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:36 #00009-002672 อนุพงศ์ พิทักษ์กาญจน์ Phuket Royal southern Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:38 #00009-002673 อิสมาอีล กรมเมือง รักษ์สตูลำบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:54 #00009-002665 ศิริรักษ์ คุนาพงส์ Core Cycling Community ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:15 #00009-002670 วงค์อินทร์ รัชชานนท์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​ mai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:54 #00009-002665 ฉันทนา หอมฉิน Core Cycling Community ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:20 #00009-002671 อิสมาอีล กรมเมือง รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:54 #00009-002665 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core Cycling Community เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:14 #00009-002669 มานพ เพ็ชรัตน์ ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:49 #00009-002663 สาทิศ เดโช พัทลุงโมโตครอสทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 20:06 #00009-002666 อิสมาอีล กรมเมือง รักษสตูลไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:54 #00009-002665 จินตนา เทพจันตา Core Cycling Community ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:20 #00009-002644 ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman friends surathani ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:49 #00009-002664 Hans Bart Kyndt EN KKU ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:42 #00009-002662 อัษฎาพงศ หนุนดี GSB13FNC Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:38 #00009-002661 Friedrich Pelz BMC Asia Bike ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:21 #00009-002659 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:37 #00009-002660 ธานินทร์ สืบเหม รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:13 #00009-002657 ยงยุทธ มณีชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:17 #00009-002658 ศุทธิวัติ ชูเพชร หลวงปู่cen5.30 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 19:11 #00009-002656 สุนารี การินทร์ EN KKU ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:09 #00009-002653 อิสมาอีล กรมเมือง รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:54 #00009-002655 วรวุฒิ นนตรี 8Finish เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:01 #00009-002558 ธรณินทร์ ทรัพย์เพิ่ม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:34 #00009-002647 รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ PLM/HTK/Vsports Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 18:21 #00009-002554 ศุภวิช วิภูสัตรัตนา ช่อมะเฟือง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:54 #00009-002655 พิชญะธิดา ปทุมเพชร 8Finish ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:54 #00009-002655 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ 8Finish ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 11:00 #00009-002438 เจรจา ศรีฟ้า Hi speed สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:54 #00009-002655 วัชนันทน์ นนตรี 8Finish ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:09 #00009-002653 ธานินทร์ สืบเหม รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:11 #00009-002654 ทับจันทร์ จิตตาภา - Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:02 #00009-002651 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 18:08 #00009-002652 สุวัฒน์ ลครชัย ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:12 #00009-002471 พลกฤต มนัสพล Slideaway Marin ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:38 #00009-002535 อับดุลฮาซัน เปรมใจ รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:38 #00009-002535 อิสมาอีล กรมเมือง รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 17:25 #00009-002650 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:38 #00009-002535 ธานินทร์ สืบเหม รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:37 #00009-002648 chatree Poosakul Peter Jame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:16 #00009-002643 รัฐกูร เมืองแก้ว Samui MTB ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:15 #00009-002642 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี-ยะลา ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 16:13 #00009-002641 จรัส อินทรอัมพร ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:38 #00009-002636 ธนาชัย ฉันท์ฉายา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:50 #00009-002639 จีระ จันทพุฒ Holiday Bao Bao Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:06 #00009-002631 ดลวัฒน์ เชื้อขุนทด GSB13FNCCyclingTeam Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:45 #00009-002637 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egatbike ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:46 #00009-002638 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:54 #00009-002321 พีระ ปัณฑวังกูร Je Eoy 100Kilo Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:25 #00009-002630 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:25 #00009-002630 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 11:15 #00009-002513 วรากร ธรรมคุณ GSB13 FNC Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:24 #00009-002635 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002634 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โางเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 15:11 #00009-002632 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:45 #00009-002622 วรวุฒิ นีละคุปต์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:20 #00009-002629 ควพันธุ์ ปราโมชญฯ Grantthornton bikezone Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:20 #00009-002629 ธีรชัย พูลสวัสดิ์ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:10 #00009-002625 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:20 #00009-002629 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ grantthornton bikezone ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:20 #00009-002629 กัญจพัฒน์ ปรีชาวีรกุล grantthornton bikezone ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:13 #00009-002626 วลัยภรณ๋ เล้าเจริญพนา กำแพงเพชร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:13 #00009-002627 ศักดา ธรรมภักดิ์ CKR กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002624 วารี วิทวัส สำนักงานตำรวจ​แห่งชาติ​ โกกิ​ (Grantthornton)​ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:48 #00009-002623 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:25 #00009-002619 หฤษฎ์ มาฉิม Far-Flung Fantasies Cycling ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:31 #00009-002621 ประสิทธิ์ งามสมพล ทีมหมึกแม่พะเยาว์ อยุธยา ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 12:54 #00009-002617 นาคะ ขำคง โอเล่ไบค์บ่อวิน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:31 #00009-002620 สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์ Hopin Cyclingteam Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 11:48 #00009-002516 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 13:14 #00009-002618 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002614 นุชนาฏ จูกุล Desing PPmaxcenter Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 12:50 #00009-002616 เชน กันจินะ Baby Don't Cry by Vsportsclothes Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 11:11 #00009-002611 อนันต์ ศิริป้อ โอเล่ไบค์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:24 #00009-002532 เสรี มณีโชตอ Prime19 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 11:54 #00009-002613 อานนท์ ปานนภา SORHA BIKE & PARK53 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 11:54 #00009-002613 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHA BIKE & PARK53 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 11:33 #00009-002612 นเรศ ช่างไม้ ชัยพฤกษ์ไบค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:07 #00009-002598 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:07 #00009-002598 นิรุต อรรถพรพิทักษ์ เสือเฒ่า ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:58 #00009-002610 พรสวัสดิ์ มะณี COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:07 #00009-002598 พุทธิพงษ์ โขติสุภา เสือเฒ่า ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:40 #00009-002609 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:01 #00009-002605 วิฑูรย์ แกล้วกล้า KOM-KOM Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:08 #00009-002608 สมนึก ศรีสมัย ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:01 #00009-002605 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:06 #00009-002606 มิดศักดิ์ นามตะ โอเล่ไบค์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:08 #00009-002608 ชาตรี ภัทราวุธ เขาเขียวมิตซูชลบุรี ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ทรายทอง คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:07 #00009-002607 ภาสกร สิทธิสำอางค์ ปั่นเพื่ออะไร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 10:01 #00009-002605 Alex Destribois-Coudroy KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:51 #00009-002604 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ BADBOY ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 กันตวิทย์ สืบจันทร์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:48 #00009-002602 สตรองวิลร์ ปราบชายแดน บุญผลาไบค์ทีม ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:34 #00009-002601 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:34 #00009-002601 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:32 #00009-002600 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core/ Chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:47 #00009-002365 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:02 #00009-002559 ฟัยซอล วิเศษศาสน์ ภูเก็ตรอยัลเซาเทิร์น Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:50 #00009-002593 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 09:09 #00009-002599 วรรณวิสา ดวงแก้ว โอเล่ไบค์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:50 #00009-002593 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:33 #00009-002590 ธวัชชัย รัตนพันธ์ ชายแดนโป่ง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:50 #00009-002593 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:59 #00009-002595 ทศพล ยาคำ SP FARM CYCING TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:19 #00009-002571 อภิชาติ บุญน้อย โอเล่ไบค์บ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:45 #00009-002591 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลิมไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:33 #00009-002590 ธรรมนูญ ศรีรักษา ชายแดนโป่ง ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:45 #00009-002592 ณภัทร ภักดีพันธ์ เสือหอบ biker Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:33 #00009-002590 สำรวย นูรักษ์ ชายแดนโป่ง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 08:09 #00009-002589 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี-สงขลา ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 06:42 #00009-002587 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
26 ต.ค. 2564 06:34 #00009-002586 โอกาส บัวลอย ราชนาวี herobike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:26 #00009-002585 ธนัญญา ลอดสุโข Slideaway Pathumthain ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:26 #00009-002585 ธนัญชนก ลอดสุโข Slideaway Pathumthain ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:26 #00009-002585 ศิริสุข ลอดสุโข Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 12:49 #00009-002304 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:26 #00009-002585 ปฤษชญานนท์ ลอดสุโข Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:13 #00009-002584 กันต์กนิษฐ์ ทะนงค์ Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:13 #00009-002584 ธนายุทธ ทองสุขพงศ์ Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 23:13 #00009-002584 วชิรวิทย์ ทองสุขพงศ์ Slideaway Pathumthain ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:39 #00009-002581 วราวุธ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:39 #00009-002581 สุพรรณดา หาระคุณโน Slideaway Pathumthain เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:39 #00009-002581 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:49 #00009-002583 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ en ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:45 #00009-002582 สิรภพ ไหมทอง CK3 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:35 #00009-002580 คณิศร เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:28 #00009-002579 ภัทรพงศ์ งามทรง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 22:13 #00009-002578 ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:56 #00009-002576 ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 11:13 #00009-002243 มนต์ชัย คำปนารถ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:49 #00009-002575 ขวัญตา ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:31 #00009-002564 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอแมรเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:39 #00009-002574 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:32 #00009-002573 ชัยธัช ชื่นชอบ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:32 #00009-002573 สมมาก พุ่มมาก ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:25 #00009-002572 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:30 #00009-002503 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:30 #00009-002503 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:11 #00009-002569 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:30 #00009-002503 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:12 #00009-002570 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:30 #00009-002503 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 21:03 #00009-002568 กฤษฎา สืบตั๋น โอเล่ไบค์บ่อวิน ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:31 #00009-002563 สถาพร ชวลิต Core Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002567 ภัคพล อินทร์กูล Bikenet Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:32 #00009-002565 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:32 #00009-002566 สุนิลธร เขียวสุวรรณ C2CC ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:18 #00009-002560 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ Lake cross เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 20:22 #00009-002562 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 19:59 #00009-002557 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ Lake cross ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 19:54 #00009-002556 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:44 #00009-002479 เมธี อุดมชัยกิจ รับส่งตะวัน ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 22:18 #00009-002492 มานะห์ ดำกระบี่ รักษ์สตูลไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:39 #00009-002547 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 11:26 #00009-002514 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 18:01 #00009-002553 ธเนศพล กุชเสวต Krichปั้มน้ำมันลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:34 #00009-002546 เจตณัฐ เดชปัญญาวัฒน์ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:59 #00009-002552 ธนวิชญ์ เจริญบุญ Baby Don't Cry by Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:57 #00009-002551 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:48 #00009-002550 รัฐกิตติ์ ชมบุญ Baby Don't Cry by Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002548 วันเฉลิม บัวคำ Krickปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 17:00 #00009-002545 อรนุช สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:51 #00009-002544 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:15 #00009-002539 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 ชลชัย ใจสว่าง S P A Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:15 #00009-002539 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:34 #00009-002542 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:36 #00009-002543 กิตติ ยิ้มพงษ์ อ่างทองไบค์ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 ทิพวัลย์ นาพรม S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:15 #00009-002539 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:20 #00009-002540 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:20 #00009-002540 สุลาวรรณ​ สันเรือง ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 stauffer christian S P A Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:20 #00009-002540 ชัยทัต ชมเสาร์หัศ ชมเสาร์หัศ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:53 #00009-002523 ขันธ์นาค ไทยกล้า SPECIALBOY910 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:53 #00009-002523 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 16:23 #00009-002541 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:53 #00009-002523 จรรยพร โพธิ์สุวรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:53 #00009-002523 อติวิชญ์ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 สว่างจิต แซ่โง้ว S P A Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:51 #00009-002537 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี เฉาหยาง พงศ์ไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 หิรัญ ธรรมธนจิตต์ S P A Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 พลศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 กัญญารัตน์ เกษทองหลาง S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 ภัสกร อรุณศรี S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 นพดล มาสโอสถ S P A Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:40 #00009-002536 บดินทร์ วอนฤทธิ์ แปะซ้ง ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 สราวุฒิ ศุภรทวี S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:30 #00009-002534 ฐิติพงษ์ สลีอ่อน S P A Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:26 #00009-002533 นพพล ศรีเมฆ แปะซ้ง ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:02 #00009-002531 ทศพล เวทย์กิตติพฤกษ์ แปะซ้ง ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 15:00 #00009-002530 รักษ์ชนม์​ คอยชื่น​ Lenso cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 14:48 #00009-002529 วารุณี สุนทร Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 14:40 #00009-002528 สุรเชษฐ์ ชิระกุล GEEBIKE SURIN Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 14:31 #00009-002527 ราเชษฐ สุขสงวน GEEBIKE SURIN ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 14:17 #00009-002525 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 14:07 #00009-002524 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:33 #00009-002522 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:47 #00009-002457 กิตติภูมิ สอนกล้า GEEBIKE SURIN ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:10 #00009-002521 รัฐศักดิ์ ชมแก้ว เสือชาบู Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:53 #00009-002464 ถวิล เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 13:10 #00009-002521 ไชยยงค์ เจริญสุข เสือชาบู Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:57 #00009-002520 วรพจน์ พระภายไชย ไปรษณีย์ไทย Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 11:29 #00009-002515 สำราญ อนุรักษ์ BangThongcyclingteam Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002518 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 12:08 #00009-002517 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:55 #00009-002512 อุกฤช สุขประสาท สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:49 #00009-002511 เกียรติศักดิ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:55 #00009-002512 จริยา สาระยิง สมาคมกีฬาเเก่งจังหวัดปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:49 #00009-002511 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:39 #00009-002510 มนตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง สระบุรี ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:17 #00009-002509 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 10:02 #00009-002508 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend กองบิน 46 พิษณุโลก ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 ธนภัทร เหมือนเงิน ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 ธนันญภร เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 จุฑามาศ เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:43 #00009-002506 กฤษฎา จำรูญจารีต Zeroboy Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 สมชาย เหมือนเงิน ไบท์จอยMTBมหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:37 #00009-002505 ภูมินทร์ เสือคง Zeroboy กองทัพภาคที่ 1 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:35 #00009-002504 ณัฐวรรณชัย ปุริโสดม NKTcycling ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002502 จิรพงศ์ อินทร์พิมพ์ ไบท์จอยMTBมหาชัย ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002501 พงษ์ศักดิ์ สีเขียว ซุ้มเขาลิง ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:51 #00009-002500 อุดมศักดิ์ ชัยยะ ชายแดนโป่งฯ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:28 #00009-002499 อาทิตติยา ปิดตานัง Singhabikeclub ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 01:20 #00009-002389 ธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ WC ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 17:26 #00009-002465 ธีระ วรรณสิทธิ์ ราชนาวีคอร์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:12 #00009-002497 ธนเดช เจริญพร Soidao cycling team ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:28 #00009-002498 เรณู เลขวัต Bike Zone เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:28 #00009-002498 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 08:12 #00009-002497 สุรชัช ม่วงศิริ Soidao cycling team ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 07:40 #00009-002494 คณพศ แก้วบุตร YENYEN BIKE CAFE Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 07:52 #00009-002496 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 07:43 #00009-002495 อานนท์ มารุ่งเรือง ราชนาวี คอร์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 05:53 #00009-002493 นนทิวัฒน์ จันทรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
25 ต.ค. 2564 05:53 #00009-002493 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool cycling Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 18:39 #00009-002468 ธนดล ศิริวงษ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 23:33 #00009-002387 กษิดิ์เดช จุลฬา ARANTEAM CASS FRESH Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 21:55 #00009-002491 ทศพล ประดู่ทอง - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 23:33 #00009-002387 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 18:39 #00009-002469 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี อบจ สุพรรณบุรี & อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 21:25 #00009-002488 เอกพล แย้มทับ นครอินทร์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 21:07 #00009-002487 ประเวศ หงส์เศวตร โอเล่ไบค์บ่อวิน ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 21:38 #00009-002490 วริศร ทวนนวรัตน์ - Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 23:33 #00009-002387 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 23:33 #00009-002387 ภูริช รอดวิลัย Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:51 #00009-002486 นภัสสร ไชยกิจไพบูลย์ศรี SKYRIDER Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:26 #00009-002484 ปราการ ไม้จันทร์ โอเล่ไบค์บ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:26 #00009-002484 สุริยา หน่อสีหา โอเล่ไบค์บ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 สุรนาท คงสุข LCC Little Samutsongkhram cycling club Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 ประวิทย์ รุ่งฤทธิเดช LCC Little Samutsongkhram cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:26 #00009-002484 พิชิต น้อยวงค์ โอเล่ไบค์บ่อวิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 20:26 #00009-002484 นิรุธ มัชฌิมา โอเล่ไบค์บ่อวิน ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:03 #00009-002372 พชรพล น้อยเผ่า Pumbike lopburi Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:43 #00009-002477 วรโชติ ละลี CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:53 #00009-002481 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:39 #00009-002476 ภูริวัฒน์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:43 #00009-002477 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:36 #00009-002475 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ - กองทัพภาคที่ 2 Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:44 #00009-002478 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:00 #00009-002408 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี & Aran team cass fresh & chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:26 #00009-002473 งาม พุทธภูมิ n/a Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:26 #00009-002474 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 19:09 #00009-002470 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD​ ทรายกองดิน ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 18:29 #00009-002466 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 18:32 #00009-002467 กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ BaBy​ Don't​ Cry​ By​ Vsportsclothes​ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 เกรียงไกร เจียรนัย LCC Little Samutsongkhram cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 17:26 #00009-002465 ปริยากร จันทร์ศรี Core Cycling Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 วณวัฒน์ คล้ายทอง Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 สมโภช วิศิษฎ์วัฒนกุล grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 อนันต์ไชย เชิดชูวงศ์ grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 ณัฐพล ภักดีงามสอน Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 14:57 #00009-002461 ขัวญชัย กิจกอบชัย ไก่โห่ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 14:57 #00009-002461 นิรุต โตมา ไก่โห่ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 เนติ สมานสันติ grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 กัญจพัฒน์ ปรีชาวีรกุล grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 สหรัฐ ไซมอนส์ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 วระพล ศิริ grantthornton bikezone Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 ณัฐภูมิ บุญรอด Grantthornton bikezone ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002463 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 15:09 #00009-002462 อัสรีนา อุนทรีจันทร์ Grantthornton bikezone Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 14:39 #00009-002459 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ HeroBike ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 14:39 #00009-002459 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 14:39 #00009-002459 ขนาวีร์ ธรรมจักรโยธิน HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:56 #00009-002458 เดชศรี หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:39 #00009-002456 อภิชยา หันทยุง ARANTEAM CASS FRESH ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:36 #00009-002454 สรวิศ คำแหง GEEBIKE SURIN ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:15 #00009-002453 อภิวัฒน์ พุทธนิรันดร์กุล Bikenet ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:03 #00009-002450 DANIEL CRUZ teamMaxxi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:05 #00009-002451 กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:05 #00009-002451 ฑิตถากร เค้าศรีวงษ์ Probike Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 13:05 #00009-002452 สันติกร สมนึก Geebik Surin เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:54 #00009-002449 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:31 #00009-002446 สันติกร สมนึก Geebike Surin Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:42 #00009-002448 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:41 #00009-002447 ปรีชา แน่งน้อย Tata egat bike ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:27 #00009-002445 วงศกร โนนน้อย Core cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002444 ศรัทธาโชติ นุชศิริ SINGHA Bikenet Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 17:08 #00009-002371 วิรัตน์ สุดสงวน MR.V bike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:05 #00009-002348 ชัยวัฒน์ เพชรเล็ก เสือสงขลา-ตรัง ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:03 #00009-002442 ภควัต อินทร์กูล SINGHA Bikenet ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:00 #00009-002441 นิรุจน์ บัวประทุม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 12:00 #00009-002441 รังสรรค์ แสงอภัย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 11:28 #00009-002439 วันเฉลิม ศรีวะรมย์ ชมรมประดาน้ำกองทัพเรือ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 11:47 #00009-002440 ภควัต อินทร์กูล SINGHA Bikenet ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 13:09 #00009-002393 อุดม. พวงพั่ว อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 10:00 #00009-002437 ภีคระ คำภีระ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 10:00 #00009-002437 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 ต.ค. 2564 10:00 #00009-002437 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 21:33 #00009-002384 สิทธิกร พระเดชกิ่ง 14 cycling team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 21:33 #00009-002384 นิทัศน์ พระเดชกิ่ง 14 cycling team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 21:33 #00009-002384 ชญานนท์ คำกังวาฬ 14 cycling team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:37 #00009-002412 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:37 #00009-002412 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 23:33 #00009-002434 บุญสม มโนวรกุล ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:25 #00009-002410 มัณฑนศิลป์ รื่นสุข WWC Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:36 #00009-002433 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:32 #00009-002432 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:27 #00009-002431 เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:23 #00009-002430 วิฑูล ตลอดไธสง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:18 #00009-002428 วิฑูล ตลอดไธสง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:15 #00009-002427 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:03 #00009-002424 ธวัชชัย งามสิริกุล ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:07 #00009-002425 นัทกานต์ สุกก่ำ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:01 #00009-002422 กัปตัน ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 22:02 #00009-002423 วินัย เจริญช่าง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:41 #00009-002294 ดนัย เจริญช่าง Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:57 #00009-002421 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:50 #00009-002420 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:00 #00009-002416 ปฐมพงศ์ พิพัฒน์นาคะกุล อัดสุดจี๊ด ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:42 #00009-002419 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:00 #00009-002415 ปัณณวิชญ์ เพ็ชรสังหาร ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:15 #00009-002418 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 อุดมพล แดงมณี Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 21:06 #00009-002417 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:37 #00009-002412 กฤษฎาภาณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:57 #00009-002414 วิฑูล ตลอดไธสง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 20:44 #00009-002413 เสกอนันต์ มาเมียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 18:39 #00009-002407 ศิวาพัชร์ เฟื่องฟูนวกิจ Peterjame Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 18:20 #00009-002406 กีรติ ประสมศักดิ์ PLM/HTK/Vsports Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 17:58 #00009-002405 วีระยุทธ กิจเจริญ Roman Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 ณัฐกานต์ วัฒนากลาง Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 17:31 #00009-002404 ภาคย์ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 17:29 #00009-002403 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 17:16 #00009-002402 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 17:09 #00009-002401 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 15:53 #00009-002399 ศรเทพ จันทบาล Core Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 15:29 #00009-002398 รังสรรค์ แสงอภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 15:29 #00009-002398 นิรุจน์ บัวประทุม Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 14:41 #00009-002397 นีซอมุดดีน สะอิ ไม่มี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:01 #00009-002358 รณชัย อ่อนรัสมี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 14:12 #00009-002395 ศิริชาญ ผิวอ่อน HTK Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:01 #00009-002358 อัศราวุธ อ่อนรัสมี ตาสิทธิ์ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 14:18 #00009-002396 ีศิริรักษ์ ศิริผล Woodland Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 13:53 #00009-002394 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 12:29 #00009-002392 ณัฐนันท์ อิ้วตกส้าน Ranong Classic Club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002390 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002390 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 ต.ค. 2564 09:12 #00009-002390 อนันตชัย สาลี SKD bike term Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:10 #00009-002373 ณัฐพล สิงหเสนี BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:10 #00009-002373 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:30 #00009-002355 กษิดิ์เดช อัตตวงศกร Freedom cycling ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:10 #00009-002373 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:10 #00009-002373 ธีระชาย แสงสวุรรณ BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 22:07 #00009-002385 สหรัฐ เนตรนันต์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 21:05 #00009-002383 บุริษ เดโช - ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 20:08 #00009-002379 ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุง Baac Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 15:10 #00009-002256 อุเทน ชูช่วย มะนาวหวาน เมืองเพชร Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 20:15 #00009-002380 พีระพงษ์ ตุงคะเสน สมาคมจักรยานเมืองพัทยา ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 20:16 #00009-002381 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Skyrider ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:55 #00009-002378 ภานุพงศ์ พิศิษฐ์พงษ์ Vsports Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 19:30 #00009-002374 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 22:20 #00009-002331 สานิต ร่าเริง BKB Prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:48 #00009-002370 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 พลกฤต สุขธนาลักษ์ TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 ภัทรภณ ลัดดากลม TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมHUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 ฆฤณธนัชย์ จันทร์สมบูรณ์ TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมHUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 ภูมิ เหล่าสีนาท TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 16:45 #00009-002369 ธารา เลี้ยงอำนวย TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 15:51 #00009-002368 จบเขต อุดร บ้านบึงไบค์แคร์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:08 #00009-002363 อู่สุวรรณ เริงศักดิ์ สวนธน ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:08 #00009-002363 นายพรชัย โตกระโทก การบินไทย คมคม ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:51 #00009-002366 กรรชิง ภมรศิริ FHBT Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:21 #00009-002364 ประสิทธิ์ ตาวัน อ่าวนางไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 14:58 #00009-002367 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 pumbikeloburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 เผด็จ ยินดี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:30 #00009-002362 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 วุธวัฒธ์ วงษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 พรรณี เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 ณัฐภูมิ ปั้นหุ่น ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:23 #00009-002361 ศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 13:06 #00009-002360 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 ภราดร คงสังข์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:59 #00009-002357 วีณา แต้มจันทร์ Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:52 #00009-002356 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:18 #00009-002351 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Hcct by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 วิทยา แพงป้อง HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:26 #00009-002354 ศรัณยพงศ์ ขำศรี HCCT by ลุงเท่ง Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:07 #00009-002349 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 12:11 #00009-002350 คณิ​ศร​ สระจิตร Hopinn hotel cycling team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 11:46 #00009-002345 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 11:21 #00009-002343 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 11:18 #00009-002342 พชร หอมประไพ pump track sakeao ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 10:50 #00009-002317 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 10:24 #00009-002339 จิรายุทธ ทิพย์แก้ว ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 10:05 #00009-002337 ธนโชติ ไชยสอน TNC-RB/น้าเงาะ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 09:38 #00009-002336 ณัฐวุฒิ สุขถาวร Siamfirst Group 149 cycling team ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 09:10 #00009-002335 สมโภช ฐานทองรุ่งศิริ FROMM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 05:56 #00009-002334 วรวุฒิ วงษ์แก้ว CSPD Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
22 ต.ค. 2564 04:19 #00009-002333 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 13:06 #00009-002319 กรินทร์ มนุญปิจุ Slideaway Marin ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 18:33 #00009-002325 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 19:41 #00009-002327 ระเบียบ มัชฌิมา โอเล่ไบด์สเตชั่นบ่อวิน ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 18:33 #00009-002325 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 19:26 #00009-002326 ณัฐวรรณชัย ปุริโสดม NKTcycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 18:33 #00009-002325 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 18:31 #00009-002324 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002320 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002320 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002320 สิทธิวัชร์ วิทยผโลทัย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002320 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 15:23 #00009-002320 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 12:13 #00009-002318 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 12:13 #00009-002318 บัญชา บรรดาพิมพ์ ปราจีน เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 12:13 #00009-002318 มหิธร บรรดาพิมพ์ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 12:13 #00009-002318 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 ต.ค. 2564 10:40 #00009-002316 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 09:32 #00009-002271 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 10:04 #00009-002241 วุฒิกร ลิ้นทอง ไม่มี ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 18:48 #00009-002314 ธีรวัฒน์ ช้างมณี โอเลยืไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 22:08 #00009-002300 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 22:08 #00009-002300 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 17:07 #00009-002312 พีรวัส ทรัพย์ศรี KD-BIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 16:59 #00009-002311 วรนิพิฐ อุดพ้วย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 16:59 #00009-002311 กรกนก สร้อยวัน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:33 #00009-002306 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:33 #00009-002306 พิรุณ รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:33 #00009-002306 ขวัญลดา รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:33 #00009-002306 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:50 #00009-002263 ชัยปราการ ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:50 #00009-002263 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:41 #00009-002307 คณิศร ยืนชนม์ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:50 #00009-002263 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:50 #00009-002263 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:59 #00009-002309 รังสรรค์ ลาจันทึก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:00 #00009-002251 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:50 #00009-002263 ขจรศักดิ์ สิงห์งอย ชมรมกรมทหารราบที่3 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:41 #00009-002307 สุคนธ์ ยืนชนม์ นราธิวาส เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:47 #00009-002308 พนม ศรีจันทร์ทอง n/a Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 19:44 #00009-002293 ชัยณรงค์ อ้วนถาวร n/a Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 13:11 #00009-002305 คมสันต์ อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
20 ต.ค. 2564 11:25 #00009-002303 วัฒนชัย ชวลิตชัยชาญ KUKI cycling club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 11:15 #00009-002244 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 11:15 #00009-002244 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 18:39 #00009-002290 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 22:52 #00009-002302 ทักษิณา การโชค Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 22:44 #00009-002301 ธนาวุธ งามคม Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 22:06 #00009-002299 นิติธร นิลโนรี แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:59 #00009-002298 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:56 #00009-002297 สมโภช ฐานทองรุ่งศิริ TTC ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:59 #00009-002298 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:59 #00009-002298 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:53 #00009-002296 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:53 #00009-002296 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:42 #00009-002295 ไกรสร จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 21:42 #00009-002295 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 19:00 #00009-002292 ปานพงษ์ บรรจงเปลี่ยน n/a Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 17:44 #00009-002289 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 15:58 #00009-002288 วงศกร บูรณพงศ์ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 14:06 #00009-002282 คมกริช กะลีวัง SKD team bike Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 15:29 #00009-002286 Nantapon Ponlawan Zephry.cc ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 15:05 #00009-002285 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 14:35 #00009-002284 บำรุง รุ่งวงศ์สกุล ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 14:17 #00009-002283 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 โฆษิต หว้ากลาง COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ลลิตา บุญชม COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ธรณ์ธันย์ ใจเพียร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 วิภาวรรณ เขื่อนเก้า COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ศักดิ์ดา วงค์ถึก COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 อาทิตย์ บริหารวนเขตต์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 Nan Ma Than Soe COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 กัญยา แก้วไชยา COMP MOTO CYCLING TEAM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ปารัช ศิริจำรูญวิทย์ COMP MOTO CYCLING TEAM ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ศศิภา ศิริจำรูญวิทย์ COMP MOTO CYCLING TEAM ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ชาลิจันทร์ บัวศรี COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 อิทธิพันธ์ ศรีสุข COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ณภัทร ดิษบรรจง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ปรัชญา สินชัย COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ธนิศร์ วรรณมหินทร์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 จุฑารัตน์ อินทรปัก COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 เอกภพ รอเซ็น COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 10:37 #00009-002242 สรัลธร จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 10:37 #00009-002242 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 อารีรัตน์ จิตตะคาม COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 สอีด เบญจวิเชียร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 สุชาติ พุ่มเพชร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 สุเมธ ดวงแก้ว COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 สโรชา งามขำ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 12:19 #00009-002281 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 12:12 #00009-002279 ธนาธาร งามบุญสืบ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ธนพร คูเกรียงไกร COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ปภากร พวงวงษ์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 10:24 #00009-002274 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 10:24 #00009-002274 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ประณต สินชัย COMP MOTO CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ลลิตา จันทร์พวง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 เกศกนก สีตะวัน COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ธีรชิต ปรางค์ทอง COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 ปฏิภาณ ศิริจำรูญวิทย์ COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 11:45 #00009-002278 ชัยวัฒ คงคล้าย Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:56 #00009-002239 บัณฑิต แจ่มจำรัส COMP MOTO CYCLING TEAM Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 10:59 #00009-002276 เบญจมาศ อยู่สวัสดิ์ Buriram Bike Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 12:46 #00009-002248 Unai Caro Rios TATANKA MT Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 10:59 #00009-002276 เมธี โปรยโคกสูง Buriram Bike Club Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 10:24 #00009-002274 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
19 ต.ค. 2564 09:58 #00009-002272 ปณชัย ปานทองคำ หันคา MTB ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 20:16 #00009-002228 เสฏฐนันท์ รัตนเสรี . Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 22:22 #00009-002268 อรุณ วรากรกูล Holiday bao bao ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 22:20 #00009-002267 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 21:22 #00009-002266 ศิริพงศ์ จันเสม Nakhon-in Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:59 #00009-002264 อนุชิต วิรัตน์ SKD ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 20:10 #00009-002262 จิรวัฒน์ สินธุภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 19:33 #00009-002261 จิดาภา ไชยกิตติชนะ Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 19:20 #00009-002260 ภาธิกร เรืองจิตต์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 16:46 #00009-002257 ไตร รัตนโชติ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:46 #00009-002255 พรพิพัฒน์ เรืองเมือง Bikejoy mtb.mahachai ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:44 #00009-002254 พินิจ เพียรกสิกรรม สาครไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:44 #00009-002254 กิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 14:31 #00009-002252 พูลทรัพย์ เดือนเพ็ง - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:44 #00009-002238 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team (CKK ลำพูน) เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 07:44 #00009-002238 กวิสรา อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team (CKK ลำพูน) ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 13:55 #00009-002250 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 12:30 #00009-002246 สัมฤทธิ์ เพ็งพิน CSPD Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
18 ต.ค. 2564 11:28 #00009-002245 สุกิจ วิสารทะ ตลาดโอโซนวัน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:54 #00009-002236 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:45 #00009-002235 เชน พ่วงจาด หันคา MTB ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:42 #00009-002234 ปรัชญา เสาวรส หันคาMTB ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:36 #00009-002233 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:21 #00009-002232 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 ต.ค. 2564 21:02 #00009-002230 ศรหิรัญ สมผลึก Thai-Nichi Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST