วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร จังหวัด ประเภท สถานะ EXP
25 ก.ย. 2564 อนุชิต วิรัตน์ SKD ปทุมธานี ยุวชน ยังไม่ออกบัตร Warning
24 ก.ย. 2564 คณิ​ศร​ สระจิตร HOP INN HOTEL CYCLING TEAM สมุทรปราการ ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
24 ก.ย. 2564 สตรองวิลร์ ปราบชายแดน - ชลบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
24 ก.ย. 2564 ศรายุทธ มัทธโว - ชลบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Activate
23 ก.ย. 2564 ชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ - ปทุมธานี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Activate
23 ก.ย. 2564 ภวัต สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เยาวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Activate
23 ก.ย. 2564 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เยาวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Activate
23 ก.ย. 2564 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ยุวชน ยังไม่ออกบัตร Warning
23 ก.ย. 2564 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ยุวชน ยังไม่ออกบัตร Warning
23 ก.ย. 2564 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เยาวชนหญิง ยังไม่ออกบัตร Warning
23 ก.ย. 2564 ภูมินทร์ เสือคง กองทัพภาคที่1 ราชบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
23 ก.ย. 2564 ธนกฤต ดำดี ทั่วไป กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
22 ก.ย. 2564 พีระพงษ์ ตุงคะเสน สมาคมจักรยานเมืองพัทยา ชลบุรี ประชาชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning
22 ก.ย. 2564 สุนิลธร เขียวสุวรรณ CHAPTER2BIKESTHAILAND ชลบุรี ประชาชนหญิง ยังไม่ออกบัตร Warning
22 ก.ย. 2564 กฤต แก้วพวง - ราชบุรี เยาวชนชาย ยังไม่ออกบัตร Warning