วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
26 พ.ย. 2566 WIRITPHON JANCHOT R BIKE CYCLING Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
26 พ.ย. 2566 PUMIN CHALERMSRIPINYORUSH DESPRINT Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
26 พ.ย. 2566 SORRASICH PIMSAKUL - Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
25 พ.ย. 2566 THURDPONG SUNET ชัยภ Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
25 พ.ย. 2566 AMNUAI THONGVISET ลานคนเมือง Master นักกีฬา 2024 ออกบัตรแล้ว
24 พ.ย. 2566 ANUTHIN THANOMSUB เพชรวงศ์สว่าง BY ทนายหน่อย - FACTOR Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
24 พ.ย. 2566 EUFRASIO FONDONCONTRERAS เพชรวงศ์สว่าง BY ทนายหน่อย - FACTOR Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
24 พ.ย. 2566 BENCHAPHON CHIPHILAI ชมรมจักรยานหนองบัวแดง Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
24 พ.ย. 2566 NIRAN MARUEANG TCP/เมืองเก่าค้าไม้ RIDER Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
24 พ.ย. 2566 PHONGANUN KUMNAN ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอแม่ระมาด Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
23 พ.ย. 2566 NAWA SRISAK ชมรมจักรยานจังหวัดเลย Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
23 พ.ย. 2566 SUNINTHRON KIEWSUWAN สมาคมจักรยานเมืองพัทยา Women Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
23 พ.ย. 2566 TINNAKORN PREECHADIREAK ห้างทองดีจริงเยาวราชการประปา6TSF Youth Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
23 พ.ย. 2566 THONGCHAI YAKAEW SAMYAEK CYCLING CLUB Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว
22 พ.ย. 2566 PHUPHUM KAMKONG GEMBURI Youth Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว