วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
12 ส.ค. 2563 NIRUT PHENGSAWAT Lomocycle รุ่นน้ำหนัก Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
11 ส.ค. 2563 TAWEE CHUCHUAY พัทลุง Master Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
9 ส.ค. 2563 SARA AREEYA KREBS ROYAL THAI POLICE Young Women Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 CHANATHIP JANSANGKALOK ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดกที่32 พะเยา Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 PHITCHARAKSA AINTHARAKSA - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 JIRATEEP KERDSOMJIT - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 JIRATEEP KERDSOMJIT - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 THANAKRON CHAISOMBAT Longbike Youth Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 THANAKRON CHAISOMBAT Longbike Youth Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 THANAKRON CHAISOMBAT Longbike Youth Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning