วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
15 ส.ค. 2563 NARIN LOYMA ชมรมจักรยานท่าม่วง Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
13 ส.ค. 2563 FREDERIK FARINA Ekamai Wheelers Master Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
12 ส.ค. 2563 NIRUT PHENGSAWAT Lomocycle รุ่นน้ำหนัก Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
11 ส.ค. 2563 TAWEE CHUCHUAY พัทลุง Master Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
9 ส.ค. 2563 SARA AREEYA KREBS ROYAL THAI POLICE Young Women Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
6 ส.ค. 2563 SURASAK WIANGWISET ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​กอ​งก​ำ​กับ​การ​ต​ำ​ร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​32​พะเยา​ Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 CHANATHIP JANSANGKALOK ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดกที่32 พะเยา Men Elite Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 PHITCHARAKSA AINTHARAKSA - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 JIRATEEP KERDSOMJIT - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 JIRATEEP KERDSOMJIT - ยุวชนชาย Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning
4 ส.ค. 2563 THANAKRON CHAISOMBAT Longbike Youth Athlete ยังไม่ออกบัตร Warning