วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สโมสร ประเภท ตำแหน่ง ปี สถานะ EXP
8 เม.ย. 2567 XIANBIN CHE - Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
7 เม.ย. 2567 GUANWEI YI QI TIAN DA SHENG Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
3 เม.ย. 2567 THANAKIAT KETSIRI RIVERDALE Men Junoir Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
28 มี.ค. 2567 KRAIWIT KHANCHAI ยักษ์เชียงใหม่ Youth Athlete 2024 ยังไม่ออกบัตร Active
25 มี.ค. 2567 ZIYUAN LUO CHONGQING Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
22 มี.ค. 2567 SAYAN JARUPATHIRUN HERO BIKE Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
20 มี.ค. 2567 XUMING HU WUHAN Master Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
18 มี.ค. 2567 YOON SANGYONG SCHOOL BMXRACING Youth Team Staff Manager 2024 ออกบัตรแล้ว Active
13 มี.ค. 2567 HAMZAH MIDAM BIKE ZONE Men Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
13 มี.ค. 2567 THIP POO SRI CYCLING TEAM : บ้านเด็กหญิงสระบุรี Youth Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
12 มี.ค. 2567 WEIWEI NI - Men Elite Team Staff ดูแลลูกทีม 2024 ออกบัตรแล้ว Active
11 มี.ค. 2567 NATTAKIT KIJNITCHEE SPECIALBOY910อุบลการแว่น Men Junoir Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
9 มี.ค. 2567 PARITSAK CHAIPHANPHONG ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ OPTIMA Youth Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
9 มี.ค. 2567 RITA FAST AMINOVITAL NICH CYCLING TEAM Women Elite Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active
9 มี.ค. 2567 PHURIT RODVILAI ทีมจักรยานกองทัพอากาศ Men U23 Athlete 2024 ออกบัตรแล้ว Active