แถลงการณ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชนเรื่องการแถลงข่าวโครงการ Exclusive Talk "Team Bridgestone Thailand"

แถลงการณ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชนเรื่องการแถลงข่าวโครงการ Exclusive Talk "Team Bridgestone Thailand"

แถลงการณ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อมวลชนเรื่องการแถลงข่าวโครงการ Exclusive Talk "Team Bridgestone Thailand"