“มาร์ติน สวิงเคิลส์” วิทยากรจาก “ยูซีไอ” ชื่นชมประเทศไทยจัดอบรมผู้ตัดสินดีเยี่ยม มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ประสบมา

“มาร์ติน สวิงเคิลส์” วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ชาวเนเธอร์แลนด์ ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ “Elite Road National Commissaire Course” ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยประสบมา…

“มาร์ติน สวิงเคิลส์” วิทยากรจาก “ยูซีไอ” ชื่นชมประเทศไทยจัดอบรมผู้ตัดสินดีเยี่ยม มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ประสบมา

“มาร์ติน สวิงเคิลส์” วิทยากรจาก “ยูซีไอ” ชื่นชมประเทศไทยจัดอบรมผู้ตัดสินดีเยี่ยม มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ประสบมา

“มาร์ติน สวิงเคิลส์” วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ชาวเนเธอร์แลนด์ ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ “Elite Road National Commissaire Course” ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยประสบมา ยืนยันจะรายงานไปยังสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ให้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดอบรมผู้ตัดสินประเภทถนนระดับสูงสุด International Commissaire ในอนาคต
A01
        "เสธ.หมึก" พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดฌครงการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ “Elite Road National Commissaire Course” ที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี มร.มาร์ติน สวิงเคิลส์ ผู้ตัดสินนานาชาติอาวุโสชาวเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) มาเป็นวิทยากร ซึ่ง มร.มาร์ติน สวิงเคิลส์ กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการและดำเนินการหลักสูตรที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ดำเนินการว่าเป็นหนึ่งในการดำเนินการอบรมที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ประสบมา
A02
 พลเอกเดชา กล่าวว่า มร.มาร์ติน สวิงเคิลส์ ระบุว่า การเตรียมการทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความสมบูรณ์แบบ แสดงถึงการเตรียมการและความเข้าใจในความต้องการของการอบรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้สมาธิในการเรียนภาคทฤษฎีอย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งรบกวนหรือความกังวลใจใด ๆ ในขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
A03
 “อย่างไรก็ตาม มร.มาร์ติน สวิงเคิลส์ กล่าวอีกว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ตัดสินจำนวน 20 คน จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย จะสอบผ่านเกณฑ์ที่ทางยูซีไอตั้งไว้หรือไม่ เนื่องจากข้อสอบตามมาตรฐานของยูซีไอค่อนข้างยาก มีความซับซ้อน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ในกติกาการแข่งขันจักรยานประเภทถนนอย่างถ่องแท้เท่านั้น หากแต่จะต้องมีประสบการณ์ภาคสนามและสามารถนำกติกามาปรับใช้ประกอบการตัดสิน ซึ่งเท่าที่ประมวลจากการสอบปากเปล่า ผู้ตัดสินแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์การตัดสินกีฬาจักรยานมาแตกต่างกัน ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการปฏิบัติในแต่ละประเทศ ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ซึ่งอย่างน้อยที่สุด ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Elite National Commissaire ก็จะได้เข้าใจในแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางของยูซีไอที่ใช้ในการแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติ” พลเอกเดชา กล่าว
A05
 พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า มร.มาร์ติน สวิงเคิลส์ ยังได้กล่าวยืนยันว่า จากความสมบูรณ์แบบในการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Elite National Commissaire ครั้งนี้ จะรายงานให้สหพันธ์จักรยานนานาชาติ ได้รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะในการจัดอบรมผู้ตัดสินประเภทถนนระดับสูงสุด International Commissaire ในอนาคต ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความพร้อมทุกด้าน สามารถรองรับการอบรมผู้ตัดสินนานาชาติที่จะมีผู้ตัดสินกีฬาจักรยานจากทั่วโลกที่ยูซีไอได้คัดเลือกเข้ารับการอบรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ.