สรุปผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการ TOUR DE DMZ 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

Stage 4 » Yeoncheon › Gimpo (102.8k)อันดับที่ 32 วิริยะ ยะป๋าอันดับที่ 40 กิตติกร ธีรวัฒนสาร อันดับที่ 44 สุระนาท คงสุข อันดับที่ 60 มลตรี ธีระทีปอันดับที่ 70 วิศวกร แก้วทองทีมไทยเวลารวมทีมโอเวอร์ออล อยู่อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 14 ทีม เวลารวม…

สรุปผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการ TOUR DE DMZ 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

สรุปผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการ TOUR DE DMZ 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

Stage 4 » Yeoncheon › Gimpo (102.8k)

อันดับที่ 32 วิริยะ ยะป๋า
อันดับที่ 40 กิตติกร ธีรวัฒนสาร 
อันดับที่ 44 สุระนาท คงสุข 
อันดับที่ 60 มลตรี ธีระทีป
อันดับที่ 70 วิศวกร แก้วทอง

ทีมไทยเวลารวมทีมโอเวอร์ออล อยู่อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 14 ทีม เวลารวม 29.12.08 ชั่วโมง


Cr: 수퍼바이크tv superbike magazine tv