ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเปอร์ซูทประชาชนชายจากสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 (ร.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , ส.ต.ต ธนชาต ยะตั๋น ,ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย พอดีงาม, และนายอดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ) ทำลายสถิติประเทศไทย ของทีมกองทัพอากาศ ที่ทำไว้เวลา 4.35.43 น. ด้วย 4.35.09 น. และสามารถค้วาแชมป์ประจำสนามที่ 1 ไปครองได้สำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเปอร์ซูทประชาชนชายจากสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเปอร์ซูทประชาชนชายจากสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 (ร.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ , ส.ต.ต ธนชาต ยะตั๋น ,ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย พอดีงาม, และนายอดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ) ทำลายสถิติประเทศไทย ของทีมกองทัพอากาศ ที่ทำไว้เวลา 4.35.43 น. ด้วย 4.35.09 น. และสามารถค้วาแชมป์ประจำสนามที่ 1 ไปครองได้สำเร็จ