พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ ขั้นพื้นฐาน

National Basic Track Coaching Course 2020 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.พ. 63  โดยมีวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาเป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 16 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ ขั้นพื้นฐาน

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ ขั้นพื้นฐาน

National Basic Track Coaching Course 2020 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.พ. 63  โดยมีวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาเป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 16 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา