3,000 คนร่วม ปั่นเพื่อสุขภาพ ที่จันทบุรี สานสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ให้แน่นแฟ้น เส้นทางปั่นครอสคันทรี่ท้าทายและตื่นเต้น

นักปั่นเตรียมตัวฝึกซ้อมให้ดี ฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานฯ กำหนดเส้นทางปั่นศึกจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนาม 2 ที่จันทบุรี เรียบร้อยทุกประเภท โดยเฉพาะสนามครอสคันทรี่…

3,000 คนร่วม ปั่นเพื่อสุขภาพ ที่จันทบุรี สานสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ให้แน่นแฟ้น เส้นทางปั่นครอสคันทรี่ท้าทายและตื่นเต้น

3,000 คนร่วม ปั่นเพื่อสุขภาพ ที่จันทบุรี สานสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ให้แน่นแฟ้น เส้นทางปั่นครอสคันทรี่ท้าทายและตื่นเต้น

นักปั่นเตรียมตัวฝึกซ้อมให้ดี ฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานฯ กำหนดเส้นทางปั่นศึกจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนาม 2 ที่จันทบุรี เรียบร้อยทุกประเภท โดยเฉพาะสนามครอสคันทรี่ ซึ่งมีการปรับใหม่ สุดท้าทายและตื่นเต้น ด้านกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน “ไทย-กัมพูชา” ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยใช้การขี่จักรยานเป็นสื่อกลาง “สมศักดิ์ พะเนียงทอง” นายกเทศมนตรีตำบลทับไทร เผยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,000 คน รวมทั้งผู้ใหญ่ทางฝั่งกัมพูชายืนยันจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และ การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สมาคมกีฬาจักรยานฯ และเทศบาลตำบลทับไทร ในวันที่ 28 ก.พ. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งเป็นการลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

พลเอกเดชา กล่าวว่า ตอนนี้ฝ่ายเทคนิค ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้กำหนดเส้นทางออกมาอย่างชัดเจนและแน่นอนแล้ว ทั้งถนนและเสือภูเขา แต่ละเส้นทางมีความสนุกและท้าทายแตกต่างกันออกไป จึงฝากถึงนักปั่นที่จะสมัครเข้าแข่งขันทุกประเภทให้เตรียมตัวฝึกซ้อมและฟิตร่างกายให้ดี สำหรับกำหนดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. เป็นการแข่งขันประเภทไทม์ไทรอัล เริ่มปล่อยตัวเวลา 09.00 น. จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน บนถนนหมายเลข 317 มุ่งหน้าไปทางอำเภอสอยดาว ไปกลับรถที่ทางเข้าหมู่บ้านเขาโสม แล้วกลับมายังหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทางรอบละ 10 กม. รุ่นยุวชนชาย, รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย ปั่น 1 รอบ รวมระยะทาง 1.0 กม. / รุ่นทั่วไปหญิง, รุ่นเยาวชนชาย, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย, รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย ปั่น 2 รอบ รวมระยะทาง 20 กม. และ รุ่นทั่วไปชาย ปั่น 3 รอบ รวมระยะทาง 30 กม.

วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. แข่งขันประเภทโร้ดเรซ เริ่มปล่อยตัวเวลา 08.00 น. จากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงจิก บนถนนหมายเลข 3210 มุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ-เลี้ยวซ้ายที่แยกเรือนพริกไทยอ่อน (ซอยดงจิก 11 รอบอ่างก็บน้ำ 2)-ต่อไปยังหมู่บ้านห้าร้อย-ออกจากสามแยกหมู่บ้านห้าร้อย-เลี้ยวขวาไปเข้าเส้นชัยที่หน้าโรงเรียนบ้านดงจิก ระยะทางรอบละ 8 กม.โดยรุ่นทั่วไปชาย ปั่น 13 รอบ ระยะทาง 104 กม. / รุ่นทั่วไปหญิง, รุ่นเยาวชนชาย, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย ปั่น 11 รอบ ระยะทาง 88 กม. /  รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นยุวชนชาย, รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย ปั่น 7 รอบ ระยะทาง 56 กม.

นายกสมาคมกีฬาจักรยาน กล่าวต่อไปว่า ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. แข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทครอสคันทรี่ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ เริ่มปล่อยตัวเวลา 09.00 น. จากจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ลงมาที่สันเขื่อน แล้วปั่นขึ้นเขาคลองพระพุทธ วนกลับมาที่จุดชมวิวอีกครั้ง ระยะทางในการปั่นมีดังนี้ คลาส A ระยะทางรอบละ 4.7 กม. รุ่นทั่วไปชาย ปั่น 5 รอบ / รุ่นทั่วไปหญิง, รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย ปั่น 4 รอบ /  รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย, รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง ปั่น 3 รอบ, คลาส B ระยะทางรอบละ 4.6 กม. รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย ปั่น 5 รอบ / รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย ปั่น 4 รอบ /  รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย, รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย, รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง, รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง, รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง, รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง ปั่น 3 รอบ และคลาส C ระยะทางรอบละ 3.6 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย, รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง, รุ่นอายุ13-14 ปีหญิง ปั่น 3 รอบ

ประเภทดาวน์ฮิล เริ่มแข่งขันเวลา 12.00 น. ปล่อยตัวจากยอดเขาคลองพระพุทธ ลงมายังบริเวณทางน้ำล้น หรือ สปิลเวย์ (Spillway) ของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะทางประมาณ 1.3 กม. โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะทำการถ่ายทอดสดให้ชม 2 วันด้วยกัน คือวันเสาร์ที่ 29 ก.พ. ถ่ายทอดสดแข่งขันจักรยานถนน ประเภทโร้ดเรซ ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบ ของสถานี เวลา 08.00-10.00 น. กับ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. ถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทดาวน์ฮิล ผ่านทางช่องหลักของสถานี (กดหมายเลข 3) ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.

ด้าน นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลทับไทร เปิดเผยว่า ล่าสุด เราได้มีการปรับสนามแข่งขันเสือภูเขาประเภทครอสคันทรี่ ให้มีความท้าทายมากขึ้น รับรองว่านักปั่นที่ลงแข่งขันจะสนุกและตื่นเต้นอย่างแน่นอน สำหรับกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. ตอนนี้เราได้ตั้งเป้ายอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน เนื่องจากได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งผู้นำหมู่บ้าน และเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) มีความกระตือรือล้นอย่างมากในการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาร่วมกิจกรรม เพราะการปั่นจักรยานช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และปล่อยตัวนักปั่นเวลา 15.00 น. ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง, ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน, นายอำเภอก็อมเรียง และ นายอำเภอศาลาเกรา ของประเทศกัมพูชา ก็ตอบรับว่าจะมาร่วมกิจกรรม พร้อมกับประชาชนที่มาร่วมปั่นด้วยจังหวัดละ 100 คน ถือเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพสองแผ่นดิน กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น โดยใช้การขี่จักรยานเป็นสื่อกลาง

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวปาณี นาคะนาท, นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล และ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ จะมาร่วมปั่นจักรยานด้วย สำหรับเส้นทางการปั่นจะเริ่มจากหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน บนถนนหมายเลข 317 ไปจนถึงหน้า ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทางไป-กลับ 13 กม. ส่วนนักปั่นที่มีพละกำลังมาก จะให้ปั่นวนในชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ทฯ ก่อน แล้วจึงวนกลับมายังหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทางไป-กลับ 21.9 กม. ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลทับไทร โทร.0-3944-7317 ถึง 9

นายกเทศมนตรีตำบลทับไทร กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” ยังมีการเปิดคลินิกรับซ่อมจักรยานฟรี ให้ประชาชนนำจักรยานเก่ามาซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้ การประกวดรถจักรยานเก่าโบราณ ผู้ที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส  นายอำเภอโป่งน้ำร้อน, อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลทับไทร

นอกจากนี้ กิจกรรมประกวดรถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบประหยัด ผู้ที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ, อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกวีระกูล ทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ, ที่อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายมนตรี อัศวาจารย์ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ} รางวัลผู้ขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” ที่มีอายุมากที่สุด ฝ่ายชาย ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ฝ่ายหญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, รางวัลผู้ขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” ที่มีอายุน้อยที่สุด ฝ่ายชาย ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝ่ายหญิง ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส  นายอำเภอโป่งน้ำร้อน

ทั้งนี้ นักกีฬาที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานถนน เฉพาะประเภทไทม์ไทรอัล เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่รับสมัครที่หน้างาน) ส่วนประเภทโร้ดเรซ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครที่หน้างานได้จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 29 ก.พ. สำหรับเสือภูเขา ทั้งครอสคันทรี่ และดาวน์ฮิล สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครที่หน้างานได้จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. ขณะที่กิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” เปิดให้ลงทะเบียน ที่จุดรับสมัครตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาจักรยานฯ โทร.0-2719-3340-2.