ขอประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สนามที่ 2 ที่สนามเขาขยาย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จากเดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.นี้ เลื่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. แทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส    โควิด-19 และเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ขอประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สนามที่ 2 ที่สนามเขาขยาย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ขอประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สนามที่ 2 ที่สนามเขาขยาย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จากเดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.นี้ เลื่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. แทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส   
โควิด-19 และเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย