รักษาประเพณีไทย อวยพรออนไลน์

“บีซ” ร้อยโทหญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย อวยพรออนไลน์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์แด่ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

รักษาประเพณีไทย อวยพรออนไลน์

รักษาประเพณีไทย อวยพรออนไลน์

“บีซ” ร้อยโทหญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย อวยพรออนไลน์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์แด่ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”