พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ โดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม 35 สโมสร จากทั้งหมด 44 สโมสร เกินกึ่งหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ โดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม 35 สโมสร จากทั้งหมด 44 สโมสร เกินกึ่งหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ