พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน ระดับ 1 รายการ “National Basic Commissaire Course Level 1

พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน ระดับ 1 รายการ “National Basic Commissaire Course Level 1” ระหว่างวันที่ 22 - 26 เม.ย. 62 …

พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน ระดับ 1 รายการ “National Basic Commissaire Course Level 1

พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน ระดับ 1 รายการ “National Basic Commissaire Course Level 1

พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน ระดับ 1 รายการ “National Basic Commissaire Course Level 1” ระหว่างวันที่ 22 - 26 เม.ย. 62  โดยมี วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)  มาเป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62  ที่ผ่านมา