สองล้อ ร่วมกับ กกท. จัดอบรมผู้ตัดสินลู่ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "National Basic Track Commissaire Course 2021" วันที่ 17-21 มิ.ย. ที่สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินไทยให้ต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต…

สองล้อ ร่วมกับ กกท. จัดอบรมผู้ตัดสินลู่ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

สองล้อ ร่วมกับ กกท. จัดอบรมผู้ตัดสินลู่ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "National Basic Track Commissaire Course 2021" วันที่ 17-21 มิ.ย. ที่สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินไทยให้ต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต โดยยึดมาตรการป้องกัน “โควิด-19” ตามคู่มือที่ผ่านการเห็นชอบจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด 
 “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “UCI Track Asia Cup 2021” ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ ยูซีไอ ได้ประกาศลงปฏิทินประจำปี 2021 เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชียส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหลายชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะให้แก่นักกีฬาจักรยานของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยว่ามีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดอีกด้วย
A1พลเอกเดชา_เหมกระศรี
 พลเอกเดชา กล่าวว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป โดยเฉพาะผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ดังนั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "National Basic Track Commissaire Course 2021" ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน ที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานฯ และ เรืออากาศเอก สุภัทร ศรีไสว ประธานชมรมผู้ตัดสิน ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติของ ยูซีไอ มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก นอกจากนี้ยังมี “โค้ชตั้ม” พันจ่าอากาศเอก วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เป็นผู้ช่วยวิทยากร
A3วิสุทธิ์_กสิยะพัท
 นายกสองล้อไทย กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มาจากผู้ตัดสินฝึกหัด และผู้แทนจากชมรมจักรยานในจังหวัดต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เต็มเวลา 100% โดยไม่มีการลาหรือขาด รวมทั้งมีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาจักรยานฯ สามารถทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการที่สมาคมฯ จัดการแข่งขันในระดับผู้ช่วยผู้ตัดสิน และในอนาคตผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานแล้ว มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับ Elite National หลังจากนั้นเมื่อผ่านการอบรมในระดับ Elite แล้ว ก็จะก้าวไปอบรมในระดับที่สูงขึ้นไปอีก คือ ระดับ International Commissaire หรือผู้ตัดสินระดับนานาชาติ สามารถเดินทางไปตัดสินการแข่งขันจักรยานรายการต่าง ๆ ได้ทั่วโลก นี่คือแผนการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่วางเอาไว้อย่างเป็นระบบ
A4ร-อ-สุภัทร_ศรีไสว
 “เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามคู่มือที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด ผู้ที่เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ PCR Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี และต้องมีผลตรวจเป็น “ลบ” นอกจากนี้ระหว่างการอบรมต้องยึดมาตรการหลัก 5 ข้อของ ศบค. อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, จำกัดจำนวนคน รวมทั้งมีการสแกน QR Code “ไทยชนะ” การดาวน์โหลด “หมอชนะ” และมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงแรมและห้องจัดการอบรม
A5
 พลเอกเดชา กล่าวเสริมอีกว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา หลักสูตร “National MTB Coaching Course 2021” ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ และโครงการอบรมพัฒนาช่างจักรยาน หลักสูตร “National Mechanics Course 2021” ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการอบรมทั้ง 3 โครงการ ซึ่งสมาคมฯ มั่นใจว่าผู้ที่ผ่านการอบรมทุกโครงการจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาวงการกีฬาจักรยานของไทยให้พัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป.