ทีมเมาเท่นไบค์ ออกปั่น Recovery 1.30 -2 ชั่วโมง

โดยที่โค้ชปูให้คำปรึกษาแผนการฝึกซ้อม ให้นักกีฬาปั่นคลายกล้ามเนื้อหลังจากแข่งขันและเดินทางกลับ โดยมีเจ้าถิ่นเมืองภูเก็ตมานำทางให้

ทีมเมาเท่นไบค์ ออกปั่น Recovery 1.30 -2 ชั่วโมง

ทีมเมาเท่นไบค์ ออกปั่น Recovery 1.30 -2 ชั่วโมง

โดยที่โค้ชปูให้คำปรึกษาแผนการฝึกซ้อม ให้นักกีฬาปั่นคลายกล้ามเนื้อหลังจากแข่งขันและเดินทางกลับ โดยมีเจ้าถิ่นเมืองภูเก็ตมานำทางให้
S__93028385
S__93028389
S__93028390