พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน

รายการ “National Basic Road Coaching Course 2019"ระหว่างวันที่ 15 - 19 ก.ค. โดยมี มร.มาร์ค แกรนจ์ ชาวอังกฤษ และ มร.รามลาน ราติฟ ชาวมาเลเซีย วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62…

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน

รายการ “National Basic Road Coaching Course 2019"ระหว่างวันที่ 15 - 19 ก.ค. โดยมี มร.มาร์ค แกรนจ์ ชาวอังกฤษ และ มร.รามลาน ราติฟ ชาวมาเลเซีย วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) เป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา