สถานะ # วันที่จัดการแข่งขัน รายการขออนุญาตการแข่งขัน สถานที่ ผู้แทนสมาคม เบอร์ผู้จัด ยื่นขออนุญาตสมาคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุญาตจัดการแข่งขัน ไม่รับรองการแข่งขัน ไฟล์เอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 1 11 มิ.ย. 2565 Amazing Thailand Bike Ride 2022 (จ.สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จ่าสิบตรีธนาชัย ฉันฉายา ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 2 4 มิ.ย. 2565 Prachuap Khiri Khan Fairy Run มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว… จ.ประจวบคีรีขันธ์ พันเอกเสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 3 21 พ.ค. 2565 Amazing Thailand Bike Ride 2022 จังหวัดนครพนม จ.นครพนม นายจรูญ ณ ค้อ ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 4 21 - 22 พ.ค. 2565 ปั่นวัดใจครั้งที่ 3 เขมราษฏร์ธานี Rally & Race จ.อุบลราชธานี
อนุญาตจัดการแข่งขัน 5 6 - 8 พ.ค. 2565 Tour of Songkhla 2022 จ.สงขลา
อนุญาตจัดการแข่งขัน 6 27 ก.พ. 2565 พังงา ครอสคันทรี จ.พังงา
อนุญาตจัดการแข่งขัน 7 26 - 27 ก.พ. 2565 Bike Tour De The Army 2022 จ.ราชบุรี
อนุญาตจัดการแข่งขัน 8 15 - 16 ก.พ. 2565 รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร จ.ชุมพร
อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 24 ก.ย. 2561 Test จ. สุราษฎร์ธานี 0805559333