รูป ชื่อ-นามสกุล หน้าที่/ประเภท ระดับ จังหวัด
นายจิรายุ นายจิรายุ ประทุมวรรณ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นางสาวสมนึก นางสาวสมนึก ทับทิม ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
สิบเอกธนพล สิบเอกธนพล เอี่ยมบุญก่อ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
พันตำรวจโทจิราศักดิ์ พันตำรวจโทจิราศักดิ์ นนทะแก้ว ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายภูมรินทร์ นายภูมรินทร์ มุสิกรัตน์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
นายพิศลย์ นายพิศลย์ ธนินเลิศศักดิ์ ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
จ่าสิบตรีธนาชัย จ่าสิบตรีธนาชัย ฉันท์ฉายา ประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล