การแข่งขัน ประเภทแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R4 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม Timetrial R1-R4 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺELIMINATOR) R1-R4 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Downhill) R1-R4 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม MTB R1-R4 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺBMX) R1-R4 ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺBMX) R1-R3 ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R3 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม MTB R1-R3 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺBMX) R1-R2 ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม Timetrial R1-R3 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Downhill) R1-R3 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R2 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม MTB R1-R2 ประเภทเสือภูเขา 2024 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม Timetrial R1-R2 ประเภทถนน 2024 คะแนนสะสม