สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
16 มิ.ย. 2565 23:17 00022-007278 อนุตร ไชยวงศ์ ก๊วนชวนปั่นลำปาง ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 23:07 00022-007152 ประดิษฐ์ สวนอารัญ CKR. กำแพงเพชร. ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 22:42 00022-007277 ณัฐพล บำรุงรักษ์ P&K bike sports Phitsanulok Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 22:40 00022-007279 ธนสานส์ ไชยทองเครือ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 22:27 00022-007281 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 22:08 00022-007180 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 21:37 00022-007276 บรรพต นิ่มนวล เมืองเก่าค้าไม้ Rider Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2565 21:24 00022-007273 สุนารี การินทร์ BMC Asia bike เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 21:24 00022-007267 ณัฐพงค์ มหะพรหม P&K bike sports Phitsanulok Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2565 21:19 00022-007248 Hans Bart Kyndt ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 21:01 00022-007258 ไชยพร แย้มเจริญ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 20:20 00022-007241 บรรพต นิ่มนวล Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 20:15 00022-007268 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 18:21 00022-007266 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2565 18:00 00022-007262 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 16:00 00022-007259 กีรติ ประสมศักดิ์ VSC | Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 15:01 00022-007256 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอแมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รอการชำระเงิน
16 มิ.ย. 2565 14:11 00022-007254 เบญจพล จิตพิไลย รักปั่นจักรยานอินดี้ NBD team ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 13:03 00022-007252 ปฤษชญานนท์ ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 13:02 00022-007252 ศิริสุข ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 13:01 00022-007252 ธนัญชนก ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 12:59 00022-007252 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 11:48 00022-007251 ภัทธิญา สุทธิธรรม เซี่ยวลิ้มยี่ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 11:44 00022-007216 วสันต์ ศรีพลากิจ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 11:28 00022-007166 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend กองบิน 46 พิษณุโลก ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 09:39 00022-007247 ซูพียัน สิงมะเมิง ฟิชเชอร์แมนเฟรนดีสุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 09:25 00022-007246 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 09:25 00022-007223 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 09:25 00022-006590 ปรเมศวร์ ชุมพล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 มิ.ย. 2565 09:21 00022-007246 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 23:01 00022-007243 ไทวิชญ์ ภารา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:30 00022-007202 ลภัสวัฒน์ ปรานต์ลภัสเมธา SKYRIDER เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:28 00022-007202 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:24 00022-007202 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:18 00022-007202 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:13 00022-007202 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:03 00022-007202 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 22:01 00022-007202 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 21:53 00022-007202 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 21:51 00022-007202 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 21:49 00022-007202 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 21:46 00022-007202 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 21:33 00022-007240 ชัยวัฒน์ เครือเหมย LBH cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 20:41 00022-007239 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเชอร์แมน​เฟรนด์วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์​ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 20:23 00022-007237 สุพจน์ กลิ่นเกลี้ยง F.A.T ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 19:45 00022-007238 ธนวดี ชนะตั้งเจริญ SinghaLampang Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 19:02 00022-007235 อนุกูล ม่วงจอม Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 18:58 00022-007236 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 18:28 00022-007231 ดนุพล บัวศรี Triples Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 17:10 00022-007230 จรุญ โพธิ์ทอง rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2565 15:20 00022-007159 อนุรักษ์ เพชรรี่ ปตอ.2พัน.2 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 14:38 00022-007228 วิศณุ กลอนผา สอ.รฝ ขยับดากยามเย็นสโมสรจักรยานบางพระ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 14:33 00022-007227 มานพ แสนตา แม่สอดไซคลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 14:29 00022-007226 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 14:21 00022-007190 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 14:14 00022-007059 กรวิภา วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 13:31 00022-007167 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 13:23 00022-007167 ถิรวัฒน์ จันทร์สว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 13:03 00022-007222 ธนาชัย ฉันท์ฉายา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 12:59 00022-007221 อับดุลฮากีม หะยีสามะ Shaffbike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 12:41 00022-007220 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 10:57 00022-007208 พิมพิดา ลีละประยูร Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 10:40 00022-007215 พีรพล สำรวย Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 09:08 00022-007209 นันทใจ นนทะแก้ว ฟิตเชอร์แมนเฟรน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2565 09:01 00022-007209 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2565 08:52 00022-007209 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2565 08:44 00022-007209 วรณัน นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
รอการชำระเงิน
15 มิ.ย. 2565 06:52 00022-007207 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี CHAOYANG พงศ์ไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 05:51 00022-007127 วรรณดี จันทร์ศรีวงศ์ ปั่นไปเที่ยวไป Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 มิ.ย. 2565 00:23 00022-007206 สมเกียรติ สงพะเนาว์ ตาหนุ่มปากช่องไบค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 23:29 00022-007114 ธเนศ ทองจิตติ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:54 00022-007201 กิตติ ยิ้มพงษ์ อ่างทองไบค์ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:50 00022-007034 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:50 00022-007196 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:49 00022-007200 พรเทพ ทัพศิริ Lenso Cycling (ทีมจักรยานราชบุรี) ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:10 00022-007090 สมควร แจ้งต่าย โปรเม็ททอลชีท กำแพงงเพชร ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 21:03 00022-007182 เสรี เรืองศิริ Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 20:55 00022-007198 วสันต์ แสงศรี Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 20:31 00022-007189 ศิวัช ปั้นทิม Fisherman​freinds​ Chiang​ mai ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 20:28 00022-006901 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 20:08 00022-006894 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 19:56 00022-007191 จรัส อินทรอัมพร ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 19:37 00022-007193 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Core / TrinX Chaoyang OKO ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 19:00 00022-007186 สุทธิพงษ์ ไตรเนตร SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 18:56 00022-007189 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 18:38 00022-007185 ปวีณศิริ กุณฑล Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 18:30 00022-007185 วชิรวิชญ์ จักร์สาน Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 18:22 00022-007184 วจีพร กุณฑล Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 17:09 00022-007181 ชนม์วิศิษฎ์ ใจโลกา อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:56 00022-007177 กฤตานน อยู่เจริญ ทีมA2BIKE YAI CHAIYAPHUM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:49 00022-007177 เบญจวรรณ สุริวงษ์ ENK KKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:49 00022-007174 ชัยรัตน์ เนียมกลั่น Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:46 00022-007177 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย EN KKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:44 00022-007174 ชนกันต์ เนียมกลั่น Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:42 00022-007178 ทมพรรณ ฉายาวัฒนา Juicygang ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:34 00022-007174 ภราดล จิรวัฒน์จันทร์ Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:32 00022-006667 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลิมไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:27 00022-007174 มงคล หอมหวล Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:18 00022-007176 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน
14 มิ.ย. 2565 16:16 00022-007174 อธิวััฒน์ จักร์สาน Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 16:00 00022-007173 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:51 00022-007171 ชนก มากพันธุ์ อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:44 00022-007076 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:43 00022-007144 รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ VSC/Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:38 00022-007170 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:36 00022-007170 เจษฎาพร ใจเย็น ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:35 00022-007170 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:32 00022-007170 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:22 00022-007039 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยานไบค์เน็ต trinx Chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:22 00022-007165 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี. ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:13 00022-007165 กีรติ สุขประสาท KAZE CustomFactory Bike 4 All : AV Premium
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 15:05 00022-007158 สิริชัย พิศมัย Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 14:36 00022-007095 พิทักษ์ ชำนาญเสือ TAPOK SKT BSB BIKE ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 13:39 00022-007160 จักรพงษ์ สุขชนะ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 13:27 00022-007150 GO SENOO PCS Cannondale Madradar Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:52 00022-007020 ศุภกฤต ศรีเมือง Aran cambohoy team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:48 00022-007033 อรุณ สีเหลือง โรงเรียนกีฬาลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:46 00022-007033 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:43 00022-007033 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:40 00022-007033 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:37 00022-007033 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:36 00022-007154 เอนก จันทร์นาค ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:34 00022-007033 ธนกร เพ็งประโคน โรงเรียนกีฬาลำปาง/มธุรดาทีม ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:32 00022-007108 ณัฐวรรธน์ สิริวณิชยสกุล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:27 00022-007033 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 12:24 00022-007109 นิชานันท์ สิริวณิชยสกุล ปั่นไปเที่ยวไป Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:58 00022-006638 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:57 00022-007033 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:35 00022-007148 วิโรจน์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:33 00022-007131 ธนวัฒน์ รื่นนิมิตร Ayutthaya family Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:23 00022-006998 พงศกร ท้วมกรุง จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:22 00022-007147 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางกะปิ กกท จ.ชัยนาท ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:18 00022-007076 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 11:16 00022-007146 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 10:35 00022-007143 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 10:35 00022-007141 ประวัติชัย ไพโรจน์วิรุฬห์ Singha Lampang Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 10:26 00022-006692 เอก อินทรโฆษิต ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 10:23 00022-006692 สามารถ ภู่โต E N K K U Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 10:20 00022-006692 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:59 00022-007137 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ทีมกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:53 00022-007133 เจตพล กรีบกำไร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:53 00022-007134 ศุภชัย เถื่อนวรรณา CKR กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:42 00022-007140 ภูมินทร์ เสือคง Zeroboy กองทัพภาคที่ 1 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:38 00022-007138 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
14 มิ.ย. 2565 09:33 00022-007138 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
รอการชำระเงิน
14 มิ.ย. 2565 09:14 00022-006611 นมตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 09:10 00022-007122 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:46 00022-007067 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:44 00022-007067 นเรศ แก่นบุตร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:41 00022-007067 บุญช่วย ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:40 00022-007067 ขวัญลดา รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:35 00022-007067 โศภณ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:34 00022-006877 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:32 00022-007067 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:30 00022-007067 พิรุณ รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:29 00022-007067 กฤษฎา ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:26 00022-006859 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:25 00022-007128 ประดิษฐ์ ศรีนิธิกีรติสาธร ชมรมจักรยานลานสัก/อ้อล้อไลฟ์ไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:24 00022-007132 ธนวิน ส้มเช้า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:23 00022-007132 วิไลลักษณ์ แสนสุข Free Style Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:21 00022-007132 สำราญ ศิริ Liberty เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:19 00022-007132 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:18 00022-007132 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:18 00022-007067 ธันพิสิษฐ์ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:17 00022-007067 ณัฐภัทร บินมูฮัมหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:16 00022-007067 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:15 00022-007132 ขุน ศิริ Liberty Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:15 00022-006712 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:14 00022-007067 กฤษณะ ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:12 00022-007130 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 08:02 00022-006712 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 07:55 00022-006712 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 มิ.ย. 2565 07:16 00022-007126 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 23:26 00022-007036 บัญชา​ ถนอมศักดิ์​ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 22:50 00022-007013 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 22:22 00022-007115 จตุรวิทย์ สววนทรัพย์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:54 00022-007111 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:48 00022-007104 ณัฐชนน สรรพนุเคราะห์ TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:46 00022-007113 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:37 00022-007111 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:37 00022-007110 บุญชิด ใสลำเพราะ เขาดินไบร์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:34 00022-007107 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:19 00022-007104 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:17 00022-007103 ดนุนัย กันเพรียง Picasso bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 21:02 00022-007102 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:57 00022-006630 กฤษณะ กอบัว ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:32 00022-007093 อธิคุณ ธนูมาก F.A.T.อยุธยา ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:29 00022-007083 กิตติพงษ์ พันธานนท์ HDCYCLING เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:13 00022-007094 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:10 00022-007092 พงษ์ศักดิ์ ทุยบึงฉิม Triple-s factory team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:05 00022-007087 สิทธิกร สันดร Picasso Bike Thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 20:03 00022-007016 วิโรจน์ บุญมาก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 19:46 00022-007086 ปรีชา คงปลี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 19:45 00022-007085 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 19:24 00022-007088 พิทวัส บรรจงจัด Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 19:12 00022-007068 กมล เจียมศิริอังกูร Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 19:11 00022-006592 สุพจน์ ศรีไพรวรรณ์ AmsbikeCyclingpart ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 18:36 00022-007084 Phuwadol Kotprom สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญHero bike ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 17:54 00022-007040 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 17:51 00022-007080 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 17:28 00022-007079 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 17:05 00022-007077 ประสิทธิ์ งามสมพล T2N TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 17:01 00022-007075 อำนาจ อุทัยพร SinghaLampangCyclingClub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 16:36 00022-007070 นพดล บุญสูงเพชร SinghaLampangCyclingClub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 16:28 00022-007074 จิตราพร สายสิงห์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 16:27 00022-007073 นริศ คชพันธ์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 16:21 00022-007073 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 16:16 00022-007054 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 15:36 00022-007069 สมพงษ์ อินสว่าง SKD Bike Team ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 15:26 00022-006985 เสนอ อาจเอื้อ หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 15:18 00022-006985 สำราญ แสงจันทร์ หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:51 00022-007062 สรเลข บุญเกตุ ไม่มี ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:50 00022-007063 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:48 00022-007064 อนุวัฒน์ ศรีเมือง ทับคล้อ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:47 00022-007063 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:46 00022-007049 สุรชัย หวังปัญญา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:44 00022-007063 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:41 00022-007061 นพดล ขวดสอาด Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:35 00022-007061 สาคร คำตั๋น Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:32 00022-007060 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
13 มิ.ย. 2565 14:26 00022-007015 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:19 00022-007049 วสันต์ บู่มา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 14:15 00022-006605 เดือน แสนสุข 1014 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน
13 มิ.ย. 2565 13:46 00022-006976 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:44 00022-006897 วรวุฒิ วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:43 00022-006976 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร ป.ร.อ ปราจีนบุร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:40 00022-006976 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร ปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:26 00022-007005 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:26 00022-007053 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 13:25 00022-007057 อาทิตย์ จจิตต์ไพบูลย์ Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:55 00022-007055 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:52 00022-007053 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:43 00022-006945 กรกิจ ประสานจิตร Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:40 00022-007051 วุฒิพงษ์ อริยะเครือ Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:34 00022-007050 ณภัทร กลิ่นชื่น Herobike ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:23 00022-007045 อนุสรณ์ สุวรรญพานิช Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:16 00022-006844 เอกลักษณ์ ทองย่น CORE Nutrition Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
รอการชำระเงิน
13 มิ.ย. 2565 12:15 00022-007045 วิรัตน์ ไกรเมฆ Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:07 00022-007045 ษมาวีร์ พรกิจ Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 12:01 00022-007045 อณพัชย์ กระตุฤกษ์ Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:50 00022-007047 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:41 00022-007041 ขนาวีร์ ธรรมจักรโยธิน HeroBike X M BARBER SHOP ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:39 00022-007044 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ Chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:32 00022-007043 นนทิวัฒน์ จันทรประสิทธิ์ Socool arronsilp เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:22 00022-007042 เอกชัย ใจละออ Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 11:12 00022-007038 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool aroonsilp Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 10:55 00022-006867 พงศธร มานิตย์ Esso Uttaradit Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 10:47 00022-006999 เฉลิมพล วันชัย ESSO UTTARADIT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:24 00022-007028 สุพรรณดา หาระคุณโน Limitless เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:23 00022-007028 วราวุธ ป้องป้อม Limitless เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:19 00022-007028 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Limitless ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:18 00022-007027 ขันธ์นาค ไทยกล้า สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:15 00022-007027 อติชาติ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:09 00022-007026 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 09:04 00022-007026 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 08:59 00022-007023 อติวิชญ์ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 08:56 00022-007023 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 08:54 00022-007023 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 มิ.ย. 2565 08:50 00022-007022 วิรพงค์ ก้อนเพชร Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 23:46 00022-007019 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:55 00022-006603 นภดล ฤกษ์งาม TTL_POWER ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:29 00022-006879 กษิติ นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:27 00022-006879 กษิดิ์เดช นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:23 00022-006604 นิธินันท์ โพธิ์ภิรมย์ singhalampangcyclingclub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:14 00022-006984 ทรงพล พัฒนาศรีรัตน์ CCC ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 20:07 00022-006909 ณัฐวุฒิ สุขถาวร SKD Siamfirst Group ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:55 00022-006811 สิทธิกร พระเดชกิ่ง 346 curcuit team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:50 00022-007000 ชญานนท์ คำกังวาฬ 346 curcuit team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:40 00022-006987 ทรายทอง คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:33 00022-006987 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:10 00022-007001 ชัยวัฒน์ เหลืองสมบูรณ์ BIKE99 phrae cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 19:06 00022-007012 ศักดา ธรรมภักดิ์ CKR กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:32 00022-006585 เกรียงไกร เจียรนัย LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:27 00022-006585 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:24 00022-006585 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:22 00022-007010 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:11 00022-007011 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 18:05 00022-007009 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 17:22 00022-006908 สุวัฒน์ ลครชัย อิสระ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 16:44 00022-006585 จิรครินทร์ ทิพย์พรม LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 16:02 00022-007002 อำนาจ เสาวรส Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 13:48 00022-006997 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 13:45 00022-006585 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 13:30 00022-006585 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 13:25 00022-006585 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 13:14 00022-006995 อภิชาติ จันตะมะ ROLLSPEED Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 12:18 00022-006996 รัชภัณฑ์ ศรีอรุณนิรันดร์ Hindo Bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 11:33 00022-006993 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 11:09 00022-006991 อานนท์ บุตรแสงดี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 11:04 00022-006991 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี อบจ & อีซูซุ สุพรรณ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 10:19 00022-006917 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 09:51 00022-006990 พวัชร วงศ์เคี่ยม Bike 4 All : AV Premium
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 09:11 00022-006942 สุรชัย หาจัตุรัส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 08:51 00022-006989 ธนวิชญ์ เจริญบุญ Cherry bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 มิ.ย. 2565 08:32 00022-006715 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 22:59 00022-006988 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 22:32 00022-006979 พจน์ พจนานุวัตร Korat Stream Bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 22:13 00022-006893 รัชพล พูลทองคำ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 21:17 00022-006952 เวธิต สุนทรญาติ - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 20:11 00022-006986 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 19:38 00022-006978 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 19:27 00022-006764 ศิริชาญ ผิวอ่อน PLM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 18:58 00022-006982 เนย แสงจันทร์ ขุนหลวงพิทักษ์อาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 18:54 00022-006983 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ CHID CHOM Cafe Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 18:48 00022-006885 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 18:00 00022-006981 ฤทธิพร รักพรม Steam bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 15:22 00022-006969 กิตติธัช อมรเลิศวิทย์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 14:47 00022-006956 ภัคพล ติระพงศ์ประเสริฐ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 14:36 00022-006956 ศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 14:27 00022-006943 ธนภัทร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 14:16 00022-006943 ธนันญภร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัp ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 13:53 00022-006943 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 13:35 00022-006972 วิชาญ กลิ่นบัว ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 13:10 00022-006636 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:54 00022-006968 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Bike 4 All : AV Premium
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:45 00022-006967 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:43 00022-006966 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:40 00022-006965 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:38 00022-006964 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:34 00022-006963 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:30 00022-006962 นัทกานต์ สุกก่ำ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:25 00022-006961 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : AV Premium
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:19 00022-006960 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 11:11 00022-006960 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 10:48 00022-006958 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 10:46 00022-006958 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 10:45 00022-006957 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ TN ศรีมหาโพธิ์ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 10:45 00022-006958 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 09:28 00022-006954 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 08:36 00022-006953 รัฐกิตติ์ ชมบุญ Cherrybike Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 มิ.ย. 2565 07:12 00022-006949 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 23:11 00022-006935 ธนดล ศิริวงษ์ Cherry bike cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 21:52 00022-006947 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 21:50 00022-006947 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 21:48 00022-006947 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 21:43 00022-006946 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน
10 มิ.ย. 2565 20:35 00022-006940 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 20:31 00022-006882 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 20:26 00022-006939 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 19:35 00022-006937 อาทิตติยา ปิดตานัง Singhabikeclub ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 12:29 00022-006934 สมชาย เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 12:15 00022-006933 อนุรักษ์ บุบผามาลา ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:38 00022-006932 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 Hopinnpumbikeloburi ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:30 00022-006929 ภูมิ เหล่าสีนาท TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:28 00022-006931 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:26 00022-006929 ภัทรภณ ลัดดากลม TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมHUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:20 00022-006928 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:16 00022-006928 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:15 00022-006929 ธารา เลี้ยงอำนวย TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:12 00022-006928 ธนกร ม่วงคำ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:08 00022-006928 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 11:05 00022-006928 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 10:54 00022-006922 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 09:50 00022-006925 ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 09:29 00022-006924 ภูริวัฒน์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 08:22 00022-006921 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 มิ.ย. 2565 06:41 00022-006709 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 22:34 00022-006675 พีรวัส ทรัพย์ศรี KD-BIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 21:06 00022-006913 ยุทธพงค์ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 21:05 00022-006896 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 20:58 00022-006912 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
รอการชำระเงิน
9 มิ.ย. 2565 19:47 00022-006910 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 19:45 00022-006910 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 17:17 00022-006904 อำนาจ บัวลอย HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 17:15 00022-006907 พูลทรัพย์ เดือนเพ็ง - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 16:46 00022-006905 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 15:37 00022-006884 ชวลิต หอมมาก Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 15:31 00022-006884 อรวรรณ หอมมาก Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 15:26 00022-006903 สมบัติ พุทธสอน ชาละวันลุ่มน้ำยม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 14:42 00022-006661 อชิรวัชร์ ศรีธินันท์ ชาละวันลุ่มน้ำยม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 13:30 00022-006899 ศุภกร แพทย์ประสิทธิ์ Ziio Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 12:38 00022-006862 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 12:34 00022-006862 กวิสรา อ่ำกำเนิด gemburi ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 11:01 00022-006892 สัณฑ์ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 10:39 00022-006889 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ - ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 มิ.ย. 2565 10:26 00022-006854 อชิรวิทย์ จิตพยัค HSPC ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 22:58 00022-006886 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 20:55 00022-006883 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 20:31 00022-006881 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 19:56 00022-006864 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 19:35 00022-006878 ปิยพนธ์ วงศ์หล้า สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
8 มิ.ย. 2565 17:32 00022-006878 ธนพนธ์ วงศ์หล้า สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน
8 มิ.ย. 2565 13:46 00022-006872 นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 12:57 00022-006792 เอกพล พึ่งภูมิ A2Bike Yaichaiyaphum Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 12:55 00022-006869 พิทยา มุกดาลอย หมามุ่ย ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 11:50 00022-006870 ภูดิส เชื้อสุวรรณ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 11:49 00022-006866 อุดมศักดิ์ บำรุง ชมรมจักรยานอีสวอเตอร์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 มิ.ย. 2565 10:37 00022-006863 ธีรพล ทวีสกุลสุข คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 22:51 00022-006857 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 22:50 00022-006650 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 22:13 00022-006853 สุนิลธร เขียวสุวรรณ Corecyclingteam ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 21:56 00022-006846 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 21:46 00022-006848 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core Nutrition Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 21:05 00022-006841 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 20:38 00022-006839 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 20:08 00022-006834 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 20:03 00022-006818 ผดุงศักดิ์ ชัยเจริญ STV เมืองพล Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 19:49 00022-006832 ยุทธชัย ฉลาดคีรีกุล PLM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 18:55 00022-006807 นิเวช เอี่ยมสะอาด ฟรีเบิร์ด ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 13:35 00022-006821 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 13:33 00022-006820 ธีระ นิ่มเทียน Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 12:38 00022-006707 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 11:35 00022-006798 สุนทร คอมนันท์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 10:51 00022-006796 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา ยูริช็อป เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 09:56 00022-006785 วิทวัส วงษ์ศิลา Madamefin Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 09:48 00022-006641 พชร หอมประไพ Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:45 00022-006641 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:37 00022-006641 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:32 00022-006641 ไววิทย์ ติวัน Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:29 00022-006707 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 มิ.ย. 2565 09:27 00022-006641 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:19 00022-006641 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 09:08 00022-006641 เสรี มณีโชติ Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
รอการชำระเงิน
7 มิ.ย. 2565 07:22 00022-006775 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 22:45 00022-006745 อานนท์ กลมกล่อม Madamefin มาดามฟิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 21:55 00022-006763 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง/Air Force Junior/TWK. เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 20:11 00022-006635 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 19:47 00022-006747 ARARAT DANELYAN เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT Bike 4 All : C1 : AV30 Male
แจ้งชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 18:34 00022-006736 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 18:30 00022-006736 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 18:23 00022-006736 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 17:42 00022-006731 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 17:35 00022-006680 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 14:21 00022-006701 สุทัศน์ เสรีกุล Saim Park Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 13:06 00022-006705 อัณณ์ แสนปัญญา มาดามฟิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 12:52 00022-006617 นวพล กาสา Madamefin ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 10:23 00022-006691 สิริกร พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 มิ.ย. 2565 09:12 00022-006685 บดินทร์ วอนฤทธิ์ แปะซ้ง LCC Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 มิ.ย. 2565 15:16 00022-006673 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 มิ.ย. 2565 15:12 00022-006599 ฐนพล ชาญอนุเดช - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 มิ.ย. 2565 13:44 00022-006668 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 มิ.ย. 2565 13:38 00022-006668 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 21:41 00022-006659 สิทธิพงษ์ เผยอำนาจ อิสระชล ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 21:02 00022-006655 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 19:44 00022-006653 EUFRASIO FONDON CONTRERAS เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 19:12 00022-006648 มีชัย อั๊งคำ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 18:06 00022-006651 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 13:05 00022-006649 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 12:23 00022-006644 สงกรานต์ ขันตี ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 11:17 00022-006643 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 10:53 00022-006637 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 มิ.ย. 2565 00:15 00022-006640 จิรายุพัฒณ์ ช่วยณรงค์ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 21:41 00022-006628 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 21:12 00022-006626 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 18:57 00022-006601 กนกวรรณ ศรีนรคุตร ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 16:40 00022-006631 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 16:11 00022-006629 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 14:44 00022-006620 Weeraphon Thaeochot Core cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 มิ.ย. 2565 09:36 00022-006623 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 มิ.ย. 2565 15:14 00022-006610 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 มิ.ย. 2565 10:53 00022-006594 ธนปพน คนเที่ยง Singha Lampang cycling club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 17:18 00022-006596 ภัทรพงษ์ หาญพนม HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 17:12 00022-006589 พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์ Singha Lampang Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
รอการชำระเงิน
1 มิ.ย. 2565 15:59 00022-006598 รชฏ โกลาหะฬะ Singha Lampang Cycling CLUB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 15:28 00022-006595 พิเชฐ ร้อยสอน Singha Lampang Cycling CLUB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 15:23 00022-006593 ณรงค์ กลัดแก้ว - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 14:16 00022-006588 ไกรสร พิมพาพร HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 13:52 00022-006591 Albert Centeno HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มิ.ย. 2565 12:29 00022-006583 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน