วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
25 ม.ค. 2566 12:01 00037-011609 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:51 00037-011606 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:48 00037-011605 ภาคภูมิ จันทร์สวน - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:47 00037-011354 เกรียงไกร ขันทอง BIKE-D, UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:42 00037-011569 พนม ตันมาก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:38 00037-011569 นฤนาถ จันทร์มณี แปลงยาว โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:30 00037-011569 ฤทธิชัย กอบกำ @5:40am โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:18 00037-011340 ชนะ ประไพ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:18 00037-011601 ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman friends surathani โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 11:09 00037-011565 chatree Poosakul Peter Jame โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 10:28 00037-011599 บัญชา อินกรรไกร PBB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 10:08 00037-011598 Timofey Sorokin Samui MTB เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 09:26 00037-011592 กิตติภูมิ พรทรัพย์สุนทร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 ม.ค. 2566 09:11 00037-011595 เจริญวิทย์ แซ่ย่อง ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 08:49 00037-011423 Kullanit NAMJAISUK Core Nutrition CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 08:22 00037-011550 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Thailand Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 07:00 00037-011591 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 06:59 00037-011591 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 06:19 00037-011590 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIR Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 00:40 00037-011589 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ม.ค. 2566 00:15 00037-011356 พัฒพงษ์ เตียวสถาพร TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 23:39 00037-011588 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 22:57 00037-011239 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 22:31 00037-011585 รัชชวิช วิชญะหิรัญ ปั่นกับเพื่อน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 21:47 00037-011582 สุรเกียรติ บุญโสม ชมรมจักรยานมุกดาหาร รู้จริง.25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 21:26 00037-011581 สุทิน เลิศวัลลภ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 20:47 00037-011578 ธาวิน ศรีผดุง ฉะเชิงเทรา โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 20:36 00037-011577 ชาญชัย ศรีผดุง แปลงยาว โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 20:01 00037-011573 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ PBB CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 19:23 00037-011571 อัศวิน จ่าหมื่นไวย์ Floor 16 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 18:35 00037-011570 สรรพงศ์ ทานอก 347-WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 18:11 00037-011567 ปวิตร ฉายาพรเลิศ เซี่ยวลิ้มยี่ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 16:52 00037-011566 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 15:46 00037-011561 ประจวบ ดวงสามเลืศ ปั่นกับเพื่อน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 14:56 00037-011478 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 14:50 00037-011560 มานิตย์ ฉายศิริพันธ์ Old Man Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 14:23 00037-011558 ประดิษฐ ดีเพ็ง ฉะเชิงเทรา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 14:11 00037-011554 Friedrich Pelz BMC asia bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 13:47 00037-011555 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์เกาะสมุย ร.25พัน2 กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 12:58 00037-011553 กิตติเดช ไชยมุสิก แม่กิมไล้ กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 12:44 00037-011054 นภศูล มาหา วงษ์พาณิชย์ ท่าช้าง หาดใหญ่ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 12:31 00037-011551 แว่นแก้ว น้ำคำ KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 12:25 00037-011551 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:57 00037-011548 เจตดิลก คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:54 00037-011548 สายน้ำ เพ็ญประจักร์ Bike net lipuimoly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:52 00037-011547 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ Lomocycle veetireco เทศบาลเมืองหนองปรือ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:40 00037-011543 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอแมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:39 00037-011544 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 11:37 00037-011490 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland Giant amorn โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:35 00037-011540 ศิลา หอมเทียนทอง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:34 00037-011540 สมมาตร เร้าใจ เชียงคาน มทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:34 00037-011541 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:34 00037-011539 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:32 00037-011540 พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:22 00037-011537 วชิรัตน์ จันทร - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:21 00037-011535 นฤนาท สิงสมุท GSB13_FNC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:19 00037-011536 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:13 00037-011531 ธนาคม จูมพระบุตร แม่กิมไล้ กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:13 00037-011534 Oleg Fast AminoVITAL- SUMMIT Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 11:08 00037-011457 ธานี แซ่ฉั่ว HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:59 00037-011495 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:55 00037-011533 ณัฐวิชช์ แก้วรัตน์ AGC วีนิไทย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:51 00037-011530 มานพ นพรัตน์ SKD โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:43 00037-011527 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:41 00037-011529 ธนพร โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:35 00037-011526 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:21 00037-011524 วรพจน์ ฟุ้งสุข PEA-UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 10:21 00037-011522 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:21 00037-011525 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:13 00037-011521 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:06 00037-011518 กิตติชัย จันวิเศษ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:04 00037-011518 อนันดา พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:03 00037-011518 พลอยอันดา สร่างไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:02 00037-011518 ภูมิใจไทย นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:01 00037-011518 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:01 00037-011518 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 10:00 00037-011518 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:59 00037-011521 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:59 00037-011518 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:58 00037-011518 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:58 00037-011403 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีอมร Wier cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 09:58 00037-011518 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:57 00037-011518 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:55 00037-011518 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:53 00037-011518 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:53 00037-011518 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:52 00037-011518 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:51 00037-011518 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:51 00037-011518 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:49 00037-011518 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.comA โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:49 00037-011518 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:48 00037-011518 กณวรรธน์ เชื้อทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (A) ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:47 00037-011518 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:46 00037-011518 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:46 00037-011520 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:44 00037-011518 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:43 00037-011518 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:42 00037-011517 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:42 00037-011519 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:42 00037-011519 รณกฤต มั่นเที่ยง Singha lampang cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:41 00037-011518 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (C) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 09:20 00037-011516 ศุภเดช มีทอง GSB 13 F์NC Bikefiction โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:50 00037-011512 ฐิติโชติ ยะอนันต์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:44 00037-011514 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 08:44 00037-011513 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง TRIPLE-S เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:30 00037-011510 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:27 00037-011508 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข 25cc cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:25 00037-011509 จารุวรรณ แสงศรี - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:22 00037-011507 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางกะปิ กกท จ.ชัยนาท ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 08:16 00037-011504 นุชนาฏ จูกุล PPmaxcenter ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:15 00037-011505 เชษฐา ทวีศรี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 08:10 00037-011503 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:05 00037-011500 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 08:00 00037-011499 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ - เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:45 00037-011498 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:37 00037-011464 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:34 00037-011464 วรุตม์ แปะกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:32 00037-011464 สราวุฒิ สิริรณชัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:23 00037-011496 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 07:22 00037-011496 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
24 ม.ค. 2566 07:15 00037-011494 Suboran Chansopit Hero Bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:06 00037-011493 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 07:02 00037-011493 ชัชวาลย์ วิเศษ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 06:59 00037-011493 ณัฐพร นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 06:42 00037-011493 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 06:40 00037-011493 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 06:37 00037-011493 เปรมปิติชัย คำสมศรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 06:09 00037-011491 ฤชายุส์ คู่คิด อบจ.ปราจีนบุรี เขาอีโต้ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 02:49 00037-011260 ่่พัชสกัณห์ คมรุ่งโรจน์ GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ม.ค. 2566 02:43 00037-011260 อาริตา สุขโฉม GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 23:34 00037-011489 ชัยทัต ชมเสาร์หัศ อรุณศิลป์ นครปฐม อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 23:33 00037-011489 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อรูญศิลป์ นครปฐม อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 23:17 00037-011489 ปธาน บุญชู อรุณศิลป์ นครปฐม อักษะ2000 เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 23:07 00037-011487 บุสริน การะมีแน ยะลา เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:39 00037-011486 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:38 00037-011486 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:37 00037-011486 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:36 00037-011486 พิชัยยุทธ ขำสกุล โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:35 00037-011486 ธนกร เพ็งประโคน โรงเรียนกีฬาลำปาง/มธุรดาทีม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:34 00037-011486 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:32 00037-011486 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:31 00037-011486 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:24 00037-011479 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ ปราจีนบุรี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:21 00037-011377 นิธินันท์ หลวงเมือง สโมสร Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:21 00037-011485 เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:18 00037-011483 สมเกียรติ สงพะเนาว์ กรรณิการ์L&H โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 22:14 00037-011484 ภูริเดช อินทะผิว Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 21:25 00037-011410 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:43 00037-011472 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:39 00037-011475 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 20:38 00037-011474 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:30 00037-011473 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:26 00037-011443 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:23 00037-011470 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:23 00037-011469 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 20:23 00037-011468 นายปภากร อุดมฤทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี(UBCA)​ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:16 00037-011467 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:08 00037-011465 จริยา สาระยิง สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:04 00037-011459 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:03 00037-011459 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 20:02 00037-011463 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:50 00037-011424 ณัฐพล จีบถาวรธาวิต Triple-s ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:48 00037-011458 สมชาย เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 19:45 00037-011458 ธนภัทร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 19:43 00037-011459 วันเฉลิม บัวคำ Hcctปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:41 00037-011458 ภิญญามาศ เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 19:37 00037-011458 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 19:12 00037-011418 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:10 00037-011418 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:08 00037-011418 กมลรดา ขาวปลอด A-bike walailak นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:03 00037-011455 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 19:00 00037-011455 จิโรจน์ วสุหิรัญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:59 00037-011316 อัทสรณ์ พันธ์สอาด Roojai Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:59 00037-011455 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:59 00037-011455 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:57 00037-011455 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:56 00037-011455 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:55 00037-011455 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:53 00037-011455 ซูพียัน สิงมะเมิง AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:52 00037-011455 Shane Russell Goodhew AminoVital - SUMMIT Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:48 00037-011452 Herbert Brand HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:45 00037-011452 ก้องภพ ทิมาไชย ROOJAI ONLNE INSURACE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:42 00037-011394 พุทธ พุทธรัตนชาติ Wareephirom optima project b ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:39 00037-011453 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:38 00037-011446 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:38 00037-011450 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกระเทียมมหาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:35 00037-011446 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:32 00037-011451 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:28 00037-011449 ภทรพล โอดพิมพ? ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:27 00037-011446 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:26 00037-011449 ฌอง เมสสานา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:25 00037-011446 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:25 00037-011449 ธีรเดช แซ่ฟู่ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:24 00037-011449 กิตติภพ แซ่ฟู่ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:23 00037-011449 ณัฐภัทร ประเทืองบุญ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:18 00037-011441 ณฐพล หอสกุล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 18:16 00037-011446 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:15 00037-011448 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:15 00037-011446 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 18:13 00037-011444 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 17:59 00037-011440 ธนกร พัฒนกิจสิริ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 17:39 00037-011121 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power & Go Easy โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 17:30 00037-011435 สรัล แสงปวง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:59 00037-011434 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:49 00037-011433 ณัฐกฤต แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:43 00037-011395 ทรัพย์สงกรานต์ โพธิ์สิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด.ชมรมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:35 00037-011432 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:31 00037-011430 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:30 00037-011429 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:24 00037-011431 ปรีชา สุนทรารักษ์ ทีมโปร รู้จริง.25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:17 00037-011421 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:06 00037-011428 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:01 00037-011425 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 16:00 00037-011426 ปฏิภาณ การคนซื่อ FishermanfriendsChiangmai/Triple-S Factory โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:55 00037-011419 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:46 00037-011417 ติณพัตน์ เมืองเดช Fishermanfriendschiangmai / Triple-S Factory ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 15:44 00037-011393 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:43 00037-011393 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:42 00037-011399 อนุพงศ เจริญรัตน์ สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:40 00037-011417 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai / Triple-S Factory ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 15:38 00037-011417 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai / Trip-S Factory ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 15:34 00037-011415 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:33 00037-011414 ชยณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ KOBASHI โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:29 00037-011413 ณัฐนันท์ ฉันทวุฒินันท์ SUct ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:09 00037-011406 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย (PWT-FACTOR) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:04 00037-011412 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี Core nutrition cycling team chaoyang ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:03 00037-011406 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย (PWT-FACTOR) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 15:02 00037-011409 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 14:59 00037-011404 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 14:54 00037-011332 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 14:52 00037-011408 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวี bikenet liqui moly cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 14:47 00037-011402 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 14:13 00037-011398 กษิติ นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 14:13 00037-011400 จิณณะ ทิพยศรี Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 14:11 00037-011398 กษิดิ์เดช นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 13:12 00037-011392 ปฐมพร ทองสร้อย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 13:08 00037-011392 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 13:06 00037-011392 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 13:01 00037-011392 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 12:57 00037-011392 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 12:56 00037-011391 Phuwadol Kotprom ราชนาวี Hero Bike โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 12:28 00037-011388 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 12:02 00037-011387 คณพศ ทองอ่อน ฟิชเชอร์แมนแฟรนเชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:55 00037-011386 พชร หอมประไพ Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:52 00037-011384 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:52 00037-011385 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์วารีภิรมย์ Project B Optima รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:50 00037-011383 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ กองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:43 00037-011381 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:31 00037-011380 ณัฐวุฒิ พุกประทุม Aroonsilp โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:26 00037-011379 ประสาน ทองดี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:17 00037-011376 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:16 00037-011377 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ สโมสร Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:11 00037-011333 สวัสดิ์ นิลศร อบจ.&อีซูซุสุพรรณ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 11:02 00037-011375 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 10:58 00037-011333 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 10:10 00037-011372 ตฤณ ชัยชาญ Prime19 โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 10:05 00037-011371 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 10:05 00037-011369 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ Prime19 + สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:53 00037-011368 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:33 00037-011365 มนู อยู่ประจักษ์ ชมรมจักรยานกาญจนบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:29 00037-011364 สุรพล สุขช่วย Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:27 00037-011365 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Prime19 & อรุณศิลป์นครปฐม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:23 00037-011364 กิตติเชษฐ์ คำเสน Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:21 00037-011321 สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์ Cashmere โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:21 00037-011364 ศุภานัน ปินตา Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 09:04 00037-011362 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:59 00037-011363 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:58 00037-011363 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:52 00037-011362 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:51 00037-011362 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:50 00037-011362 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:49 00037-011362 เอกพล แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:47 00037-011362 ขุนแผน ตุ้มทองคำ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:47 00037-011361 จริญญา สืบจากถิ่น Fisherman’s Friends - Amornbike/Walailak University เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:46 00037-011362 สุรัตน์ นันทปัญจพร Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:46 00037-011361 ธนภรณ์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:46 00037-011362 เสวก สุขประเสริฐ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:43 00037-011361 ปิ่นภัค เชียงสวน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:42 00037-011361 ธนลภย์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:41 00037-011361 ธนกฤต หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:38 00037-011361 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:34 00037-011360 สุทนต์ คำคง แปดริ้วจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 08:11 00037-011357 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 07:42 00037-011353 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 07:36 00037-011342 ศุภกฤษ นวลจีน zuzu team race โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 07:22 00037-011351 ณัฐพล จำชาติ Pumbike Specialized Hopinn lopburi กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 06:59 00037-011164 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 06:28 00037-011349 ประสิทธิ์ มนทา SKD ทรายกองดิน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 06:22 00037-011348 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ม.ค. 2566 05:11 00037-011347 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
23 ม.ค. 2566 05:08 00037-011347 นาดา บินมูฮำหมัด ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
22 ม.ค. 2566 23:32 00037-011326 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 23:07 00037-011346 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-KIMLAI KENNEL ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 21:39 00037-011343 ธาวิน อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 21:38 00037-011343 นาเดีย อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 21:28 00037-011341 สุวัฒน์ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 20:38 00037-011338 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 19:56 00037-011257 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 19:32 00037-011334 วงษกร แสนวิเศษ - เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 19:31 00037-011335 นนทกร อินทร์โคกสูง กองทัพบก MARINBIKE VEETIRECO ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 19:11 00037-011301 นราวิชญ์ จิสกุล หม่อมศิลา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 18:12 00037-011331 สถาพร กรรถาวร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 18:11 00037-011300 พิชชากร อินทรักษา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 18:05 00037-011268 สฤษดิ์ชัย สังข์ทอง สายป่าฮารา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 16:29 00037-011329 รัฐกิตติ์ ชมบุญ prime19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 15:29 00037-011328 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 14:15 00037-011325 มนศักดิ์ หม่อมศิลา Momsila เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 14:07 00037-011323 ธนกร ทรงนามศิริกุล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 13:57 00037-011141 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ Roojai cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 13:53 00037-011322 กุมุท ลิ้มวัฒนชัย Old dog cycling x Simon bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 13:41 00037-011320 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 13:18 00037-011319 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 13:15 00037-011318 ปิยธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 12:58 00037-011317 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 12:20 00037-011315 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล CASHMERE โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 11:33 00037-011314 ธราธร ภูธรารักษ์ Betong Pets Club - Budtender โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 10:21 00037-011307 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ม.ค. 2566 09:02 00037-011311 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 + ร.ร.สำเร็จวิทยา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 21:19 00037-011304 วรวุฒิ นีละคุปต์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 20:25 00037-011303 ธนินชวัล เดชผล michelin bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 20:14 00037-011302 กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ปันยาไซกลิ้ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 16:41 00037-011143 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 15:19 00037-011295 อารี ภูฆัง - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 13:16 00037-011293 นันทวิช กงเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 09:42 00037-011287 ซาฟารี หมุดโต๊ะหมัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ม.ค. 2566 05:02 00037-011285 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 20:44 00037-011282 Holly Richter none โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 20:24 00037-011281 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 18:49 00037-011278 ปัญญวัชร์ วัชรกาฬ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 18:45 00037-011278 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 18:42 00037-011278 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 18:37 00037-011278 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 15:57 00037-011245 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 15:55 00037-011245 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 15:54 00037-011245 อภิญญา เทียงแก้ว KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 15:24 00037-011277 มานพ โพธิ์เกลี้ยง Testo เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 14:03 00037-011270 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 14:00 00037-011274 ปราโมทย์ เนเต็ก โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 13:54 00037-011275 สุชีวะ ธรรมโร ิิBanrai Bicycling เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 13:03 00037-011272 วณวัฒน์ คล้ายทอง Grantthornton bikezone โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 12:37 00037-011271 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Nutrition Cycling​ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 10:15 00037-011262 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 10:11 00037-011262 ชนาธิป ไพรเลิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 10:09 00037-011262 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 10:07 00037-011262 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 10:00 00037-011262 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:57 00037-011262 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:55 00037-011262 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:53 00037-011263 อนัน ดวงโสภา โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ม.ค. 2566 09:52 00037-011262 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:46 00037-011262 อนวัช เเซ่ลิ่ม Aeroup เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:44 00037-011262 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:42 00037-011262 อำพล สายรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:38 00037-011262 ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:35 00037-011262 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:32 00037-011262 วิมล พานทวีป ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ม.ค. 2566 09:25 00037-011262 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 ม.ค. 2566 23:07 00037-011258 พัลลภ ศรีเคน คูโบต้าบ้านดุงทีม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
รอการชำระเงิน
19 ม.ค. 2566 21:43 00037-011255 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 21:27 00037-011250 จิราวัฒน์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 21:24 00037-011250 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 21:24 00037-011250 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 21:03 00037-011252 เกรียงไกร ปรีสงค์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 20:40 00037-011249 ฟิกรี หนูทอง ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 19:08 00037-011247 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 19:02 00037-011246 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 16:41 00037-011243 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 16:12 00037-011242 วัสกานต์ แสงสุนานนท์ WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 16:11 00037-011240 สหรัฐ ไซมอนส์ Grant Thornton Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 15:59 00037-011241 เนติ สมานสันติ GrantThornton cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 15:42 00037-011236 Rinat Akhmedbekov ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 14:55 00037-011237 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 14:44 00037-011235 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 13:04 00037-011224 ภาสกร แย้มดอกบัว นายอำเภอเสือภูเขาสอยดาว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 11:42 00037-011130 พรมนัส วัฒนปรีดา LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 11:26 00037-011130 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 11:00 00037-011206 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:28 00037-011198 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:20 00037-010906 พรเพชรไพร อรุโณรส SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:18 00037-010906 รุจิกา แสนดี SORHABIKE SOUNDSTAR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:15 00037-010906 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:12 00037-010906 ปณิธิ บานชน SORHABIKE โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:09 00037-010906 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:04 00037-010906 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:03 00037-010906 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE โรงเรียน.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 10:01 00037-010906 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 09:59 00037-010906 ปริญญา รักไทย SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 09:53 00037-010906 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 08:24 00037-011179 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 08:19 00037-011179 เอกพล ภูพวก Bbl cycling club เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 07:18 00037-011174 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Chaoyang Trinx OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 07:13 00037-011176 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี Kaze custom factory team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 06:46 00037-011171 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ม.ค. 2566 06:43 00037-011171 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 21:21 00037-011151 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 20:21 00037-011149 ศิริศักดิ์ พงษ์แสน PJR เสือเมืองเลิง Toyota​Yasothon โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 19:54 00037-011117 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 19:47 00037-011117 วิวิธชัย ชัยตัน Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 18:37 00037-011145 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 18:36 00037-011145 อับดุลฮากีม หะยีสามะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 18:34 00037-011145 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 18:33 00037-011145 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 15:20 00037-011130 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 15:10 00037-011130 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 15:08 00037-011130 มนตรี ธีระทีป LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 15:07 00037-011130 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 14:51 00037-011126 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
18 ม.ค. 2566 14:48 00037-011126 ขุน ศิริ Liberty Racing เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
18 ม.ค. 2566 14:46 00037-011126 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
18 ม.ค. 2566 12:54 00037-011117 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:52 00037-011117 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:44 00037-011117 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:43 00037-011117 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:19 00037-011117 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:16 00037-011117 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:12 00037-011117 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:11 00037-011117 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 12:09 00037-011117 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ม.ค. 2566 05:50 00037-011101 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 22:47 00037-011098 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 22:46 00037-011098 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 21:46 00037-011093 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 21:45 00037-011093 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 21:44 00037-011093 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 21:40 00037-011093 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 21:05 00037-011090 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 20:25 00037-011083 Disorn Ninpetch Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 20:10 00037-011079 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 19:57 00037-011077 วันชนะ ธรรมปัญญา ราชนาวี/Core nutrition cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 18:59 00037-011073 รวิสุต ณ สมาน Narathiwat โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 18:30 00037-011070 วิชฐ์ศรุฒ ภักดีเลิศวณิช เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 18:27 00037-011069 คณิศร ยืนชนม์ Prime 19 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 17:25 00037-011048 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 15:49 00037-011061 โอกาส บัวลอย ราชนาวี core nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 15:21 00037-011057 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี TRINX Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 15:07 00037-011053 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 13:50 00037-010959 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 13:10 00037-011042 เอกพงษ์ กาญจนวิจิตร อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 13:01 00037-011041 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:59 00037-011040 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:56 00037-011014 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:35 00037-011033 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:28 00037-011026 Tommy Tantiwong Testo โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 12:17 00037-011029 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:11 00037-011028 ศุภโชค แก้วสุยะ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:08 00037-011022 Neil Challis โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:07 00037-011025 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 12:03 00037-011023 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 11:59 00037-011021 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 11:54 00037-011019 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 11:52 00037-011013 พีรศักดิ์ ใจคำ - โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 11:41 00037-011017 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ 300Watt Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 11:33 00037-011008 KHIM MENGLONG Cambodia National Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 11:32 00037-011015 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 11:28 00037-011008 KHEN MALAI Cambodia National Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 11:25 00037-011008 CHHAN CHHAYFONG Cambodia National Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 11:12 00037-011009 Bruno Walker Testo Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 11:12 00037-011012 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย โคกกะเทีโคกกะเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 10:23 00037-011003 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 10:06 00037-011000 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 10:03 00037-010993 จิรพร พิมพ์แก้ว หันคา MTB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 09:43 00037-010994 สมเทพ บุญมี เทสโต้ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 09:42 00037-010992 Tony Ventura SKD โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 09:27 00037-010991 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี SPW โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 09:04 00037-010990 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO ราชาจักรยานไบค์เน็ต เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 09:00 00037-010932 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
17 ม.ค. 2566 09:00 00037-010956 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 08:55 00037-010987 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี TRINX CHAOYANG เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 08:38 00037-010985 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core Nutrition ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 07:38 00037-010983 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ม.ค. 2566 03:24 00037-010979 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
16 ม.ค. 2566 23:28 00037-010977 กวินนาฎ เครือทอง สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง&โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 23:15 00037-010975 กมลฐชา อินทร์ทอง ชมรมจักรยานสงขลา&ร.รหาดใหญ่วิทยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 19:38 00037-010958 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี-Core Nutrition cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 19:28 00037-010957 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 19:07 00037-010955 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 19:05 00037-010955 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 17:24 00037-010949 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 15:44 00037-010938 อรรคพล พูลเพิ่ม เทสโต้ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 14:19 00037-010918 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 14:18 00037-010918 ชูศักดิ์ ทองสุข เอาท์แบ็ค โฮมสเตย์ ภูเก็ต ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 14:05 00037-010919 กิตติพล จันทวงศาทร ยูริช็อป เรซซิงทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ม.ค. 2566 11:14 00037-010888 คามิน พราหมณะนันทน์ 1LAP2WIN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน