วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
1 มี.ค. 2566 12:06 00040-012375 ฐานันดรศัก เตชะอศวนันท์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2566 11:54 00040-012367 ภราดร แซ่ซิ้ม GRACE CROSSFIT cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:44 00040-012376 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:36 00040-012373 ไชยพร แย้มเจริญ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:33 00040-012374 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:26 00040-012359 RIKI O'MALLEY KITABAYASHI TEAM Athlete Farm SPECIALIZED โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:26 00040-012372 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2566 11:23 00040-012371 กมลรดา ขาวปลอด A-bike walailak นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 11:23 00040-012370 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2566 11:03 00040-012365 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Thailand Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2566 10:59 00040-012347 ่่พัชสกัณห์ คมรุ่งโรจน์ GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:50 00040-012366 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2566 10:42 00040-012364 ธนาคม จูมพระบุตร แม่กิมไล้ กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:42 00040-012361 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี Core nutrition cycling team chaoyang ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:34 00040-012363 พุทธ พุทธรัตนชาติ Wareephirom optima project b ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:19 00040-012362 ติณพัตน์ เมืองเดช Fishermanfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:18 00040-012362 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:14 00040-012352 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:12 00040-012352 นาดา บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:11 00040-012357 อิสริยา ชั้นผั้น Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:10 00040-012352 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:08 00040-012352 ภูมิใจไทย นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:06 00040-012360 จารุวรรณ แสงศรี - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:06 00040-012352 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:04 00040-012352 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:03 00040-011751 วิทวัส ชูวัฒนดุล Spiral Racing โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:02 00040-012353 ภทรพล โอดพิมพ์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 10:01 00040-012352 พลอยอันดา สร่างไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:59 00040-012358 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:59 00040-012352 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:59 00040-012357 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:57 00040-012352 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:56 00040-012352 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:55 00040-012353 ฌอง เมสสานา โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:53 00040-012352 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:53 00040-012355 รัชภัณฑ์ ศรีอรุณนิรันดร์ Hindo Bike Triple-S โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:52 00040-012352 กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:51 00040-012352 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:51 00040-012353 ธีรเดช แซ่ฟู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:50 00040-012352 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:49 00040-012354 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:49 00040-012352 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:48 00040-012353 ณัฐภัทร ประเทืองบุญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:47 00040-012352 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:46 00040-012352 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:45 00040-012353 กิตติภพ แซ่ฟู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:44 00040-012352 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:43 00040-012352 กณวรรธน์ เชื้อทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (A) ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:42 00040-012352 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:40 00040-012352 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:39 00040-012352 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (C) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:38 00040-012349 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:34 00040-012350 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2566 09:33 00040-012348 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 23:39 00040-012308 อริตา สุขโฉม GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 23:38 00040-012346 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 22:55 00040-012344 อนุวัฒน์ จันทร์อินทร์ อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 22:51 00040-012345 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 22:43 00040-012343 คามิน พราหมณะนันทน์ 1LAP2WIN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 22:41 00040-012343 นนทกร อินทร์โคกสูง กองทัพบก MARINBIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 22:10 00040-012342 มานพ นพรัตน์ SKD โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 21:57 00040-012341 สุทนต์ คำคง แปดริ้วจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 21:45 00040-012218 วารินทร์ แจ้งเจริญ Pbb โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 21:35 00040-012339 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 21:30 00040-012338 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข 25cc cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 21:06 00040-012337 เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 20:05 00040-012335 นิภาพร อ่ำดอนกลอย กำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 19:46 00040-012334 นิธิวัฒน์ เลิศลักษณ์นิธิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 16:31 00040-012333 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 16:26 00040-012332 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 16:22 00040-012331 วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่/triple-s ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 15:47 00040-012330 Peter Dunbar HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 15:41 00040-012111 ปรเมศวร์ ชุมพล Aroonsilp-อรุณศิลป์นครปฐม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 15:40 00040-012328 Herbert Brand HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 15:04 00040-012327 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 14:37 00040-012313 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 14:31 00040-012241 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 14:25 00040-012241 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 14:22 00040-012241 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 14:19 00040-012241 พิชัยยุทธ ขำสกุล โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 14:16 00040-012241 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 14:14 00040-012326 ยุทธนา มะโน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 14:01 00040-012297 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 13:41 00040-012325 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 13:12 00040-012324 ธนกร ทรงนามศิริกุล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 12:43 00040-012323 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 12:30 00040-012322 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย โคกกะเทีโคกกะเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 12:24 00040-012321 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 11:49 00040-012320 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 11:15 00040-012306 เอกวิทย์ บุญหมื่น MADCYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 11:09 00040-012077 ธรรมนูญ สร้อยชะฎาเพ็ชร Rollspeed โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 11:05 00040-012318 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางกะปิ กกท จ.ชัยนาท ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 10:55 00040-012317 สมชาย ชมชื่น Skyrider ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 10:40 00040-012316 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-s เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 10:24 00040-012182 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีอมร Storywheel Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 10:16 00040-012314 ธนกร ไชยสมบัติ LONGBIKE โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 09:07 00040-012312 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 08:44 00040-012292 อนุวัจน์ เอ้ยวัน Lbh cyclig โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 08:23 00040-012311 ชัญญานุช คุตชิตา Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 08:21 00040-012311 วุฒิภัทร เพ็งพินิจ Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 08:18 00040-012311 พรรษกร ทองปลั่ง Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2566 07:41 00040-012310 สุฮัยมีน สายอ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 07:39 00040-012310 อับดุลฮากีม หะยีสามะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 07:37 00040-012310 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 07:34 00040-012310 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 07:16 00040-012309 ธนชาต ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 04:40 00040-012246 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2566 04:24 00040-012307 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 22:48 00040-012305 ชยกร มออ่อง หจก.ภูริตภัทร เมดิคอล โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:59 00040-012300 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywhee Cycling Team (SWCT) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:55 00040-012302 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 21:52 00040-012301 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 21:51 00040-012299 สถาพร กรรถาวร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:44 00040-012298 ธีรภัทร ยี่นาง Storywheel Cycling Team (SWCT) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:34 00040-012296 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:31 00040-012295 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:25 00040-012290 สุรินทร์ เลาหสินนุรักษ์ Storywheel Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:23 00040-012294 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:17 00040-012293 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 21:01 00040-012291 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 20:30 00040-012289 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 20:22 00040-012288 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 20:17 00040-012210 ภาสกร แย้มดอกบัว นายอำเภอเสือภูเขาสอยดาว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 20:06 00040-012287 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:40 00040-012286 กฤษฎา ทองบุญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:33 00040-012285 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:31 00040-012255 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:29 00040-012255 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:24 00040-012284 กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ปันยาไซกลิ้ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:07 00040-012282 Konstantin Fast Roojai online insurance cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 19:03 00040-012283 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 18:39 00040-012224 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Bike Zone โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 17:05 00040-012278 มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ CYCLE MANIA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 16:54 00040-012277 ชนะ ประไพ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Playbikeshop sportforlife ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 16:33 00040-012276 กษิดิศ ท้วมกรุง PUM BIKELOPBURI โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 16:23 00040-012275 Gerard Boyce Team Maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 16:19 00040-012274 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 16:06 00040-012273 นวพล กาสา MADAMEFIN CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 15:33 00040-012272 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวี bikenet liqui moly cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 15:24 00040-012271 ภูริเดช อินทะผิว Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 15:00 00040-012269 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 14:59 00040-012270 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 14:58 00040-012244 เกรียงไกร ขันทอง BIKE-D, UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 14:49 00040-012268 ภูวดล โคตพรม ราชนาวีHeroBike&Core-nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 14:49 00040-012267 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Beachboyteam โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 14:46 00040-012267 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 14:39 00040-012266 TEGSHBAYAR BATSAIKHAN Roojai Online Insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 14:05 00040-012262 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ Prime19 + สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:57 00040-012265 ปฏิภาณ การคนซื่อ FishermanfriendsChiangmai/Triple-S Factory โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:57 00040-012264 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:41 00040-012260 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:39 00040-012260 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:36 00040-012260 รัฐกิตติ์ ชมบุญ prime19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:33 00040-012259 ตฤณ ชัยชาญ Prime19 โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:09 00040-012257 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 13:03 00040-012256 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 12:08 00040-012253 อนุทัต ไทยลา รถนิยม/ROTNIYOM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:53 00040-012252 พชร หอมประไพ Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:44 00040-012239 ณัฐนันท์ ฉันทวุฒินันท์ SUCT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:32 00040-012251 ฐิติขวัญ มีก่ำ แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:31 00040-012163 รุจิกา แสนดี SORHABIKE SOUNDSTAR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:30 00040-012163 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:28 00040-012163 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:27 00040-012163 ปณิธิ บานชน SORHABIKE โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:26 00040-012251 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-KIMLAI KENNEL ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:25 00040-012163 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:23 00040-012163 พรเพชรไพร อรุโณรส SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:22 00040-012163 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:20 00040-012163 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE โรงเรียน.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:18 00040-012163 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 11:00 00040-012248 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 10:57 00040-012249 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 10:12 00040-012122 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 10:09 00040-012066 อำนาจ เดชศรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 10:07 00040-012247 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 09:39 00040-012121 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 09:35 00040-012121 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 09:23 00040-012245 พรชัย ดวงสมคิด EXTRIFIT HSPC BIKE99 PHRAE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:22 00040-012243 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:19 00040-012242 ปัญญวัชร์ วัชรกาฬ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:17 00040-012242 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:16 00040-012242 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:15 00040-012242 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 08:03 00040-012240 บุสริน การะมีแน โค้ชคมสันต์&มกช ยะลา เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2566 07:26 00040-011969 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 07:24 00040-011969 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 06:15 00040-012238 สายน้ำ เพ็ญประจักร์ Bike net lipuimoly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 06:10 00040-012238 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 06:06 00040-012238 ธนพร โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 06:00 00040-012238 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 05:58 00040-012238 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 05:55 00040-012238 เปรมปิติชัย คำสมศรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 05:51 00040-012238 ณัฐพร นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
27 ก.พ. 2566 05:16 00040-012124 รัชชวิช วิชญะหิรัญ ปั่นกับเพื่อน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 23:29 00040-012237 ธนินชวัล เดชผล michelin bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 22:07 00040-012236 ฉัตรชัย จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 22:04 00040-012236 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 22:02 00040-012236 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 21:12 00040-012146 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 20:52 00040-012235 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ สโมสร Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 20:43 00040-012234 ธนธานี คำมา The gangs fang ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:54 00040-012229 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี Kaze custom factory team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:24 00040-012231 Oleg Fast AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:22 00040-012231 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:20 00040-012231 William Hayden Cocksedge AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:17 00040-012231 Shane Russell Goodhew AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:13 00040-012231 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:12 00040-012231 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:11 00040-012231 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:10 00040-012231 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 19:10 00040-012231 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 18:39 00040-012230 ผาณิต วรลาภานนท์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 18:17 00040-012226 อลงกรณ์ วันดี เงาะป่า เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 16:40 00040-012198 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 16:31 00040-012227 ชัยวัฒน์ เหลืองสมบูรณ์ BIKE99 phrae โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 15:49 00040-012225 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 12:20 00040-012223 ประจวบ ดวงสามเลืศ ปั่นกับเพื่อน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:19 00040-012222 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:14 00040-012222 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:13 00040-012222 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:10 00040-012222 สุรัตน์ นันทปัญจพร Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:07 00040-012222 ขุนแผน ตุ้มทองคำ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:03 00040-012222 มาลัย นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 11:00 00040-012222 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 10:57 00040-012221 ติณณ์ วิจิตรพงษา MIRACLE GRAND 101 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
26 ก.พ. 2566 10:37 00040-012220 ปิยธิดา ทิศจันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
26 ก.พ. 2566 08:22 00040-012219 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
25 ก.พ. 2566 20:08 00040-012216 เกรียงศักดิ์ เพลงกระโทก Lanta Cycling Club โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 19:27 00040-012212 ธนพงษ์ ธีระพัฒน์สกุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 19:00 00040-012213 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 18:34 00040-012211 พัฒพงษ์ เตียวสถาพร TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 15:41 00040-012209 วิชฐ์ศรุฒ ภักดีเลิศวณิช เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 14:52 00040-011865 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 14:51 00040-012091 ศุภกิจ บุญมีมา Werewolfcycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 13:09 00040-012207 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ ISARACHON โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 13:03 00040-012206 ศิริศักดิ์ พงษ์แสน PJR เสือเมืองเลิง Toyota​Yasothon โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 12:41 00040-012205 ปณิธาน นิลแจ้ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 12:01 00040-012203 ชาญณรงค์ เขตแดน คลับหมามุ่ย&ชากังราวกำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
25 ก.พ. 2566 11:58 00040-012204 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
25 ก.พ. 2566 10:46 00040-012201 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:46 00040-012202 สุรพล สุขช่วย Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:44 00040-012202 กิตติเชษฐ์ คำเสน Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:43 00040-012201 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:41 00040-012202 ศุภานัน ปินตา Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:09 00040-012200 คณพศ ทองอ่อน ฟิชเชอร์แมนแฟรนเชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 10:08 00040-012199 เมธี ชัยพงษ์รัตนา Triple-s ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
25 ก.พ. 2566 08:22 00040-012198 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 22:59 00040-012197 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:38 00040-012196 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Chaoyang Trinx OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:37 00040-012194 ชูชีพ​ ศรีขว่าง PBB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:33 00040-012195 สุจินดา หนูอ้น นลห โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:23 00040-012193 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:18 00040-012172 วิวิธชัย ชัยตัน Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:16 00040-012172 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:15 00040-012172 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:13 00040-012172 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:11 00040-012172 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 21:09 00040-012172 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:52 00040-012191 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:52 00040-012172 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:50 00040-012172 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:39 00040-012172 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:37 00040-012172 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:33 00040-012172 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:32 00040-012172 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 20:30 00040-012172 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 19:57 00040-012190 นิธิ วงษ์ประดิษฐ์ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:24 00040-012188 ธาวิน อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:23 00040-012188 นาเดีย อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:15 00040-012187 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:11 00040-012187 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:10 00040-012187 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 18:09 00040-012187 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 17:46 00040-012186 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 17:28 00040-011982 ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก ราชนาวี tripleS backer เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 17:20 00040-012185 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 17:00 00040-012184 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 16:25 00040-012183 ประจักร สุวรรณา กองพลรบพิเศษที่1 PUM ลพบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:40 00040-012157 ชนาธิป ไพรเลิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:34 00040-012157 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:27 00040-012157 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:18 00040-012157 อำพล สายรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:15 00040-012157 นันทวิช กงเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 15:11 00040-012157 ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 14:54 00040-012180 บัญชา อินกรรไกร PBB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 14:29 00040-012174 ธัณย์ศรุต เปรมสินธนะวัตร LOEICYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 14:22 00040-012178 ทรงกฤช กิ่งโก้ MAD CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 13:14 00040-012176 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 13:00 00040-012175 อาทิตย์ จิตต์ไพบูลย์ Rollspeed Phichitcycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 12:16 00040-012173 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 11:15 00040-012150 ศิรา หอมเทียนทอง เชียงคานมทบ.28 Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 11:06 00040-012171 ก้องภพ ทิมาไชย ROOJAI ONLNE INSURACE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 10:30 00040-012170 เอกพล ภูพวก Bbl cycling club เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 10:28 00040-012170 ธงชัย เบียดนอก เพื่อนกัน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 09:52 00040-012168 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ SORHABIKE X SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:49 00040-012167 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:46 00040-012166 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:43 00040-012165 ศุภโชค แก้วสุยะ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 09:39 00040-012164 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:36 00040-012162 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:33 00040-012161 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:28 00040-012160 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:24 00040-012159 มณฑล ปรางค์สิริสกุล ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 09:19 00040-012158 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
24 ก.พ. 2566 08:56 00040-012073 จิราวัฒน์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 08:55 00040-012073 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 08:55 00040-012073 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 08:28 00040-012110 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 06:43 00040-012157 วิมล พานทวีป ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 06:00 00040-012156 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 ก.พ. 2566 05:56 00040-012156 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 22:51 00040-012154 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 22:49 00040-012154 วันเฉลิม บัวคำ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 22:47 00040-012154 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 22:44 00040-012154 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 22:12 00040-012153 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 21:22 00040-012152 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 18:14 00040-012149 Herbert Ziska . ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 18:08 00040-012148 Friedrich Pelz BMC Asia BIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 17:57 00040-012145 Hans Bart Kyndt GSB13FNC BIKEFICTION ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 17:21 00040-012144 ประสิทธิ์ มนทา SKD ทรายกองดิน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 15:34 00040-012057 Jorge Gil Vamos Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 14:36 00040-012143 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 14:16 00040-012100 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKEHOPINN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 ก.พ. 2566 09:58 00040-012140 ภูริวัจน์ วัชรไชยธนินท์ Nomalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 23:46 00040-012139 วินทกร สุขประสาท Marywitthaya Prachinburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 ก.พ. 2566 23:43 00040-012138 กีรติ สุขประสาท Rachajakkayan BikeNet Liquimoly Cycling KAZE team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
22 ก.พ. 2566 23:34 00040-012137 จริยา สาระยิง สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
22 ก.พ. 2566 22:09 00040-012134 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:49 00040-012132 ธนลภย์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:46 00040-012132 ธนกฤต หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:45 00040-012132 ปิ่นภัค เชียงสวน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:43 00040-012132 ธนภรณ์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:42 00040-012132 จริญญา สืบจากถิ่น Fisherman’s Friends - Amornbike/Walailak University เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:40 00040-012132 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:33 00040-012131 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:28 00040-012130 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 14:26 00040-012130 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 12:46 00040-012128 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 12:28 00040-012127 นันทพล พลวัน StreamBike Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 12:13 00040-012126 สุริยา แสงบุญ Pumbike liqui moly Hopinn specialized lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 12:09 00040-012126 ณัฐพล จำชาติ Pumbike Specialized Hopinn lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 12:06 00040-012125 ณัฐวุฒิ ปานเอม Peter James โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 11:32 00040-012120 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 10:57 00040-012123 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 ก.พ. 2566 00:27 00040-011990 เทพนฤมิตร ติ๊บหน่อ - เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 23:58 00040-012119 ชยณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ KOBASHI โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 20:38 00040-012116 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหมามุ่ย นครสวรรค์ ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 20:30 00040-012117 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 20:10 00040-012115 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 20:05 00040-012115 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 19:02 00040-012112 Ameer Ihsan ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 16:06 00040-012107 ฐิติพร โพวัฎฏะ คลับหมามุ่ย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 16:03 00040-012107 วินัย โพวัฎฏะ คลับหมามุ่ย เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 13:41 00040-012059 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 13:36 00040-012059 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 13:12 00040-012104 ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 13:09 00040-012104 วันชนะ ธรรมปัญญา ราชนาวี/Core nutrition cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 13:02 00040-012102 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 12:54 00040-012103 รณกฤต มั่นเที่ยง Singha lampang cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 12:50 00040-012101 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์เกาะสมุย ร.25พัน2 กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 12:35 00040-012075 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 11:49 00040-012096 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ ปราจีนบุรี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 11:34 00040-012094 ฆีณ ปิ่นแก้ว Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 10:35 00040-011781 ธนกร ธัญเจริญงาม Go easy rider x Normalize power โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 ก.พ. 2566 09:48 00040-012093 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
21 ก.พ. 2566 09:12 00040-012092 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 22:29 00040-012090 โอกาส บัวลอย ราชนาวี core nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 21:39 00040-012089 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล CASHMERE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 18:46 00040-012087 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 ก.พ. 2566 18:40 00040-012088 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี ศรีราชาแพคกิ้งวู้ด โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 15:49 00040-011811 กมลฐชา อินทร์ทอง โค้ชคมสันต์&ชมรมจักรยานสงขลา&หาดใหญ่วิทยาลัย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 15:38 00040-012085 วัสกานต์ แสงสุนานนท์ WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 15:22 00040-012084 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม MOOBIN GO EASY RIDE CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 14:11 00040-012082 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 14:02 00040-012081 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO ราชาจักรยานไบค์เน็ต เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 13:45 00040-012080 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 13:38 00040-012079 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี-Core Nutrition cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 12:34 00040-012053 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี TRINX CHAOYANG เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 12:02 00040-012078 ธราธร ภูธรารักษ์ Betong Pets Club - Budtender โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 11:01 00040-012067 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 10:55 00040-012076 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power & Go Easy โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 09:52 00040-012074 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 ก.พ. 2566 07:04 00040-012071 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ก.พ. 2566 23:11 00040-012070 กษิติ นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ก.พ. 2566 23:08 00040-012070 กษิดิ์เดช นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 ก.พ. 2566 22:09 00040-012069 ศุภกฤษ นวลจีน zuzu team race โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ก.พ. 2566 18:00 00040-012068 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 ก.พ. 2566 16:24 00040-012065 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
19 ก.พ. 2566 16:21 00040-012065 ณัฐกฤต แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
19 ก.พ. 2566 16:19 00040-012065 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
19 ก.พ. 2566 16:16 00040-012065 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ กองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
19 ก.พ. 2566 11:41 00040-012063 ปรีชา คงปลี Only You Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ก.พ. 2566 22:48 00040-012061 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี TRINX Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ก.พ. 2566 22:08 00040-012060 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ก.พ. 2566 16:59 00040-012058 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 ก.พ. 2566 07:29 00040-012056 ณัฐวุฒิ สุขถาวร Siamfirst Group SKD ทรายกองดิน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 ก.พ. 2566 05:21 00040-011959 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 ก.พ. 2566 21:43 00040-012054 ภิญญามาศ เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ก.พ. 2566 21:34 00040-012054 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 ก.พ. 2566 21:27 00040-012054 ธนภัทร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 ก.พ. 2566 13:24 00040-012050 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ก.พ. 2566 12:17 00040-012052 วชิรัตน์ จันทร - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 ก.พ. 2566 11:22 00040-012051 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 ก.พ. 2566 12:08 00040-012047 มนศักดิ์ หม่อมศิลา Momsila โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 ก.พ. 2566 12:06 00040-012048 จิณณะ ทิพยศรี Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2566 10:59 00040-012039 ดำริห์ ศูระศรางศุ์ SEE Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 ก.พ. 2566 10:14 00040-012036 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 ก.พ. 2566 10:03 00040-012034 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 ก.พ. 2566 09:39 00040-012032 ฐิติโชติ ยะอนันต์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
14 ก.พ. 2566 09:31 00040-011963 วัชระ อมรปิติเจิญ Satsun เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2566 14:54 00040-011936 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2566 14:53 00040-011936 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 ก.พ. 2566 11:52 00040-011921 VON SREYNITH Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2566 08:26 00040-011918 YOATH KANIKA Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2566 08:21 00040-011918 KHEN MALAI Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2566 08:14 00040-011918 KROUCH VA Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2566 08:07 00040-011918 MOA SOPISITH Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
13 ก.พ. 2566 07:56 00040-011918 CHHAN CHHAYFONG Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2566 18:49 00040-011910 สุทิน เลิศวัลลภ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2566 13:00 00040-011898 KHIM MENGLONG Cambodia National Cycling Team Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
12 ก.พ. 2566 12:50 00040-011899 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 ก.พ. 2566 01:05 00040-011889 นาย ฤทธิไกร ทองนาค Phetchabun Bike Lane โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
11 ก.พ. 2566 21:49 00040-011885 Gart Gaerlan Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 21:40 00040-011885 JAMES CARL DELA CRUZ Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 21:35 00040-011885 John Andre Aguja Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 21:21 00040-011885 Dhave Roa Go For Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 21:05 00040-011885 EMMANUEL DAVE MONTEMAYOR GO FOR GOLD PHILIPPINES เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 14:10 00040-011873 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 14:08 00040-011873 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 ก.พ. 2566 14:04 00040-011872 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 21:57 00040-011857 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 21:54 00040-011857 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 12:26 00040-011825 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:17 00040-011819 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:15 00040-011822 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:15 00040-011819 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:13 00040-011819 พรมนัส วัฒนปรีดา LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:12 00040-011819 มนตรี ธีระทีป LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 11:10 00040-011819 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 08:01 00040-011807 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 ก.พ. 2566 01:27 00040-011803 Shiven Shiven Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน