วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
9 ก.ค. 2564 14:41 #00005-000847 ประพจน์ แต้ลำพัว SAKAEO BIKE TEAM 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 14:34 #00005-000846 สุชล พาทอง SAKAEO BIKE TEAM 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 13:50 #00005-000845 นเรศ อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 13:41 #00005-000844 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 13:41 #00005-000844 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 13:24 #00005-000842 อังคนา อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:55 #00005-000779 อภิสิทธิ์ สุระขัน อบจ.ปราจีนบุรี / สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:55 #00005-000779 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:55 #00005-000779 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
16 ก.ค. 64 : ดาวน์ฮิลล์ : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 12:44 #00005-000840 วราภรณ์ วงษ์จักร์ Woodlandcycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 12:44 #00005-000840 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:26 #00005-000836 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:53 #00005-000837 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 10:46 #00005-000832 วรุตม์ แปะกระโทก ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:26 #00005-000836 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 10:46 #00005-000832 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:07 #00005-000834 Tawatchai Anuraksakornkul ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 10:46 #00005-000832 สราวุฒิ สิริรณชัย KAZE FACTORY-กองทัพบก 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:00 #00005-000833 พชร หอมประไพ pump track sakeao 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 11:00 #00005-000833 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 ก.ค. 2564 09:50 #00005-000828 อลงกรณ์ จงบรรดาล เพื่อนนักปั่น 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 20:42 #00005-000826 บุษรินทร์ หะหมาน Walailak University เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 20:05 #00005-000825 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 19:57 #00005-000824 ธนดล วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 17:15 #00005-000820 เควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ eastzone bike 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 13:54 #00005-000816 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกระลาโหม 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 ธนกฤต หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 จริญญา สืบจากถิ่น Samui mtb Bangkok airways and walailak university 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:59 #00005-000814 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 12:29 #00005-000812 จินตนา เทพจันตา Core cyclingcommunity 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:55 #00005-000810 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Cycling​ community 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:47 #00005-000809 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:43 #00005-000806 ฉันทนา หอมฉิน เพื่อนสัตหีบ 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 Eufrasio Fondoncontreras LCC Samutsongkhram Cycling Club 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:30 #00005-000804 โชติพัฒน์ กันพูล โรงเรียนบ้านหนองปรือ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:30 #00005-000804 สิทธิพงษ์ วงสา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:30 #00005-000804 ญาโณทัย จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:30 #00005-000804 วีน พานวรรณี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Samutsongkhram Cycling Club 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Samutsongkhram Cycling Club 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 มนตรี ธีระทีป LCC Samutsongkhram Cycling Club 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 ชนัญชิดา วุฒิธรรมกิตติ LCC Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 11:03 #00005-000807 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ LCC Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:42 #00005-000805 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 10:42 #00005-000805 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 09:44 #00005-000802 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 09:27 #00005-000800 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 09:06 #00005-000798 สกล ทองอ่อน AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 ก.ค. 2564 08:55 #00005-000797 วรพงษ์ เมืองสุข AMS Cycling Pertner 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 21:06 #00005-000785 คณพศ ทองอ่อน AMS Cycling Pertner 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 22:41 #00005-000793 สิรวิชญ์ วัยวุฒิ Beachboyphuket 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 22:43 #00005-000794 ชาญชัย ทาระบุตร TTYY ตุ๊กตายางยนต์ อุบล 16 ก.ค. 64 : ดาวน์ฮิลล์ : รุ่น Master
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 22:15 #00005-000791 ธิดา ปัญญาวัน Singhasamui downhill 18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
16 ก.ค. 64 : ดาวน์ฮิลล์ : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 22:15 #00005-000791 สุรัตติยา บุบผา โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
18 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 22:06 #00005-000790 Nantapon Ponlawan SiambikeZephry 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 21:47 #00005-000788 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Beachboyphuket 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 21:47 #00005-000788 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Beachboyphuket 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 21:47 #00005-000788 อนวัช เเซ่ลิ่ม Beachboyphuker 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 20:52 #00005-000784 ทัศนะ นิลวาศ Vince Hotel 16 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 20:07 #00005-000780 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 20:42 #00005-000782 วรพจน์ พระภายไชย ไปรษณีย์ไทย 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:22 #00005-000778 ณัฐวรรณชัย ปุนิโสดม NKTcyclingteam 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:04 #00005-000776 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม 17 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 19:22 #00005-000778 สุกฤษ ศรีเปารยะ NKTcyclingteam 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 ก.ค. 2564 18:59 #00005-000775 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง 18 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST