poster image
Event

*เลื่่อนการแข่งขัน* การแข่งขันจักรยานประเภทถนน และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3

16 - 18 ก.ค. 2564
จังหวัดจันทบุรี
รับสมัคร 700 คน
กรุณาติดตามกำหนดการจัดการแข่งขันใหม่เร็วๆ นี้ หากมีกำหนดการ และระบบเปิดรับสมัครแล้ว ท่านที่สมัครไปก่อนหน้านี้สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่
60

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

18

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

กรุณาติดตามกำหนดการจัดการแข่งขันใหม่เร็วๆ นี้ หากมีกำหนดการ และระบบเปิดรับสมัครแล้ว ท่านที่สมัครไปก่อนหน้านี้สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ลงทะเบียนได้ถึง 31 ส.ค. 2564 19:15