poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 3

28 - 30 พ.ค. 2564
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร 500 คน

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง (19 ปีขึ้นไป)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
400.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 26 พ.ค. 2564 18:00