poster image
Event

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 3

20 - 21 ส.ค. 2565
กำแพงเพชร
รับสมัคร 900 คน
306

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

189

ใจเกินร้อย

163

Bike 4 All

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

A : รุ่นทั่วไปชาย
450.00 บาท
B : รุ่น 17 - 18 ปี ชาย
450.00 บาท
C : รุ่น 15 - 16 ปีชาย
450.00 บาท
L : รุ่น 13 - 14 ปีชาย
450.00 บาท
D : รุ่น 30 - 34 ปีชาย
450.00 บาท
E : รุ่น 35 - 39 ปีชาย
450.00 บาท
F : รุ่น 40 - 44 ปีชาย
450.00 บาท
J : รุ่น 45 - 49 ปีชาย
450.00 บาท
H : รุ่น 50 - 54 ปีชาย
450.00 บาท
K : รุ่น 55 - 59 ปีชาย
450.00 บาท
T : รุ่น 60 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
450.00 บาท
N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
W : รุ่นอายุ 15 - 16 ปีหญิง
450.00 บาท
P : รุ่นอายุ 17 - 18 ปีหญิง
450.00 บาท
R : รุ่นทั่วไปหญิง
450.00 บาท
S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
450.00 บาท
U : รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
450.00 บาท
X : รุ่นอายุ 11 - 12 ปีชาย
450.00 บาท
Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
450.00 บาท
Y : รุ่นอายุ 13 - 14 ปี หญิง
450.00 บาท
A1 : AV 40 Male
650.00 บาท
A2 : AV 40 Female
650.00 บาท
B1 : AV35 Male
650.00 บาท
B2 : AV35 Female
650.00 บาท
C1 : AV30 Male
650.00 บาท
C2 : AV30 Female
650.00 บาท
AV Premium
650.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 18 ส.ค. 2565 14:00