poster image
Event

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All 2023 สนามที่2

29 - 30 ก.ค. 2566
ชัยนาท
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All 2023 สนามที่2
321

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

181

เสือภูเขาทางเรียบ

196

Bike 4 All

112

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทชาย

17

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทหญิง

12

เสือภูเขาทางเรียบ : รุ่นน้ำหนัก

40

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทเด็ก

168

Bike 4 All : ประเภทชาย

28

Bike 4 All : ประเภทหญิง

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นอายุ 15 - 16 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 17 - 18 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 30 - 34 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 35 - 39 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 40 - 44 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 45 - 49 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 55 - 59 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
450.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
450.00 บาท
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
450.00 บาท
รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 11 – 12 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 13 – 14 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
450.00 บาท
รุ่นอายุ 13 – 14 ปีหญิง
450.00 บาท
เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
650.00 บาท
ประชาชนชาย
650.00 บาท
อายุ 30-34 ปี
650.00 บาท
อายุ 35-39 ปี
650.00 บาท
อายุ 40-44 ปี
650.00 บาท
อายุ 45-49 ปี
650.00 บาท
อายุ 50-54 ปี
650.00 บาท
อายุ 55-59 ปี
650.00 บาท
อายุ 60 ปีขึ้นไป
650.00 บาท
เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
650.00 บาท
ประชาชนหญิง
650.00 บาท
อายุ 35-44 ปีหญิง
650.00 บาท
อายุ 45 ปีขึ้นไป หญิง
650.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 27 ก.ค. 2566 12:00