poster image
Event

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All 2023 สนามที่ 4

9 - 10 ก.ย. 2566
สุพรรณบุรี
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All 2023 สนามที่4
316

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

164

เสือภูเขาทางเรียบ

199

Bike 4 All

100

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทชาย

15

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทหญิง

11

เสือภูเขาทางเรียบ : รุ่นน้ำหนัก

38

เสือภูเขาทางเรียบ : ประเภทเด็ก

168

Bike 4 All : ประเภทชาย

31

Bike 4 All : ประเภทหญิง

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นอายุ 15 - 16 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 17 - 18 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 30 - 34 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 35 - 39 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 40 - 44 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 45 - 49 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 55 - 59 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
450.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
450.00 บาท
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
450.00 บาท
รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นน้ำหนัก 90 ก.ก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 11 – 12 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุ 13 – 14 ปีชาย
450.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
450.00 บาท
รุ่นอายุ 13 – 14 ปีหญิง
450.00 บาท
เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
650.00 บาท
ประชาชนชาย
650.00 บาท
อายุ 30-34 ปี
650.00 บาท
อายุ 35-39 ปี
650.00 บาท
อายุ 40-44 ปี
650.00 บาท
อายุ 45-49 ปี
650.00 บาท
อายุ 50-54 ปี
650.00 บาท
อายุ 55-59 ปี
650.00 บาท
อายุ 60 ปีขึ้นไป
650.00 บาท
เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
650.00 บาท
ประชาชนหญิง
650.00 บาท
อายุ 35-44 ปีหญิง
650.00 บาท
อายุ 45 ปีขึ้นไป หญิง
650.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 7 ก.ย. 2566 12:00