ยินดีต้อนรับสู่ Welcome

สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Bicycle Sports Association The Royal Thai Government under Royal Patronage

ยินดีต้อนรับสู่ Welcome

สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Bicycle Sports Association The Royal Thai Government under Royal Patronage

ยินดีต้อนรับสู่ Welcome

สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Bicycle Sports Association The Royal Thai Government under Royal Patronage

ประเภทถนน
ประเภทลู่
ประเภทเสือภูเขา
ประเภท BMX

เกี่ยวกับสมาคม About the Association

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Bicycle Association of ThailandUnder the Royal Patronage

ในปี พ.ศ.2502 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขึ้นในครั้งนี้ด้วย แต่การจัดการแข่งขันได้นั้น จำเป็นต้องมีองค์กรเกี่ยวกับกีฬานั้นๆ เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน รวมทั้งองค์การนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI = Union Cycliste Internationale) จึงจำเป็นต้องก่อตั้งเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน นอกจากจักรยานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ ที่ไม่มีองค์กรที่จะรองรับ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีบุคคล 3 คน ที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ชนิดกีฬา In 1959, Thailand was honored to host the 1st SEA Games in Bangkok. And there is a bicycle race in this time. But the competition was. There must be a sports organization. Is the operator of the competition. The organization must be a member of the UCI (Union Cycliste Internationale). In addition to the bike. There is also a volleyball swimming pool that no organization will accommodate. For this reason, there are three people who are leading the same set of 3 types of sports.

   ข่าวสารสมาคม News society

6 ก.ย. 2561

6 September 2018

31 ส.ค. 2561

"จาย" อังค์สุทธาสาวิทย์ นักปั่นลูกครึ่ง ไทยออสเตรเลีย ปลดล็อค เหรียญทอง รายการ คีริน

ในการแข่งขันจักรยานลู่ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา

31 August 2018

"จาย" อังค์สุทธาสาวิทย์ นักปั่นลูกครึ่ง ไทยออสเตรเลีย ปลดล็อค เหรียญทอง รายการ คีริน

ในการแข่งขันจักรยานลู่ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา

25 ส.ค. 2561

น้องฟ้า ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร ควบสองล้อคู่ใจ คว้าเหรียญเงิน

ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา

24 ส.ค. 2561

เจ้าแพร เพชรดารินทร์ สมราช ปั่นสุดกำลัง

คว้าอันดับที่ 5 มาครอง ไม่เสียใจเพราะน้องทำเต็มที่สุดๆ ในการแข่งขันจักรยาน ประเภทถนนไทม์ไทรอัล กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา

24 August 2018

เจ้าแพร เพชรดารินทร์ สมราช ปั่นสุดกำลัง

คว้าอันดับที่ 5 มาครอง ไม่เสียใจเพราะน้องทำเต็มที่สุดๆ ในการแข่งขันจักรยาน ประเภทถนนไทม์ไทรอัล กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา