Thai Cycling Association

 
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขันประจำ ปี 2561
 
เดือนมกราคม
 

วัน/เดือน/ปี

รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน

หนังสือรับรอง

 27 ม.ค. 2561

จักรยานการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าอยู่หัว ประเภททางเรียบ ณ บริเวณเส้นทางถนนเรียบคลองส่งน้ำชลประทาน จนถึงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

20-21 ม.ค. 2561

Thailand Gravity Series 2017 สนามที่5 ณ อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

        


 


 
  


 


        

 

 
     
 
 
เดือนกุมภาพันธ์
 

วัน/เดือน/ปี

รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน

หนังสือรับรอง

10 ก.พ. 2561

รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา ณ โครงการซแรย์ อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์      

4 ก.พ. 2561

Central Group Cycling Championship 2018@Central Salaya ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา

        
 2-3 ก.พ. 2561

ปั่นใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

   

รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา ณ โครงการซแรย์ อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์      

    


        
 


        


         
      
 
 
เดือนมีนาคม
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
17 มี.ค.2561

"Club Road Thailand 2018" ณ จังหวัดจันทบุรี   

 
 18 มี.ค.2561

"ถลางเสือภูเขา ครั้งที่ 1 ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก โคกชนะพม่า จังหวัดภูเก็ต   

 
 25 มี.ค.2561 "สิชลครอสคันทรี่ ครั้งที่ 4" ณ บริเวณปลายแหลมหาดหินงาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  
25 มี.ค.2561

 "ปั่นปิดเมืองชัยนาท # 5 2018" ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท

 

 

   

 

 

 
     
     
 
เดือนเมษายน
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

7-8 เม.ย.2561

"ปั่นปันบุญ ครบรอบ 180 ปี สกลนคร ณ สนามมิ่งเมือง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร   

 
8 เม.ย.2561 "หลาวเหลียงโรเตอร์" ณ สระเก็บน้ำพัฒนาชนบท ต.บางแก้ว จ.ระนอง  

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
เดือนพฤษภาคม
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เดือนมิถุนายน
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

12 มิ.ย.59

LRT Century Championship #โป่งกระทิงเดือด
ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

 12 มิ.ย.59

โครงการกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและช่วยเหลือสังคม ครั้งที่1

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี

 

12 มิ.ย.59

ปั่นด้วยจงรักและภักดี 70ปี ครองราชย์ เพื่อชาวไทย

ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

18-19 มิ.ย.59

 LANNA INTERNATIONAL MOUNTAIN BIKE สนามที่1

ณ จังหวัดลำพูน

 

 19 มิ.ย.59

 WTJ Thailand Amateur Series สนามที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 25-26 มิ.ย.59

 LANNA INTERNATIONAL MOUNTAIN BIKE สนามที่2

ณ จังหวัดลำพูน

     
     
 

เดือนกรกฎาคม
 
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

3 ก.ค. 59

เมาเท่นไบค์ปรือใหญ่พิชิตชัยถิ่นกูปรี ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 13 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 10 ก.ค.59

 พิษณุโลก คลาสสิคชาเลนท์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 

10 ก.ค. 59

ทับทันครอสคันทรี่ ประจำปี 2559 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
(วนอุทยานป่าสนหนองคู) ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลทับทัน จังหวัดสุรินทร์

 
 24 ก.ค.59
 tour of bandung 2016 ณ สนามศรีทุ่งเมือง อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

 
     
 
เดือนสิงหาคม
 
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
 6 ส.ค. 59

วันไรด์ ฟอร์ อาเซียน พรีเซ้นท์เต็ด บายซีไอเอ็มบีไทย
ณ วัดเขาอีส้านเทพประทาน จังหวัดราชบุรี

 

14 ส.ค. 59

จักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
21 ส.ค 59 โครงการปั่นเลยโขง ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย  
27-28ส.ค.59 เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ณ สนามแข่งขันเขื่อนภูมิพล
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 28 ส.ค. 59
 บ้านเพเสือภูเขา 2016 ณ บริเวณชุมชนเตาคู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
 
 
เดือนกันยายน
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
3-4 ก.ย.59

เขาอีโต้ เสือภูเขาคลาคสิค 2016 ณ วนพุทธอุทยาน
นำ้ตกเขาอีโต้ (บริเวณพระพุทธทวารดีศรีปราจีนสิรินทรโลกนาถ)
ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 
 11 ก.ย. 59
กกท สิงห์ เมาเท่นไบท์ ไทยแลนด์ โอเพ่น
เก็บคะแนนสะสมสนามที่3ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก

17 ก.ย.59 Singha Presents Bangkok Criterium series 201
by Vittoria
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น
17 ก.ย.59 Thailand Gravity Series 2016 - Mojo Downhill 1
Suphanburi ณ บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 18 ก.ย. 59
 ระยองเสือภูเขา 2016 ณ บริเวณอ่างเก็บนำ้บ้านแลง
ตำบลบ้านแลง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
24-25ก.ย.59 Tour de Pai 2016 ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
เดือนตุลาคม
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

2 ต.ค.59

นครพนมใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

9 ต.ค.59

เชียงคานครอสคันทรีครั้งที่1ณสนามแข่งขันภูทอก อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

15-16ต.ค.59 "Thailand Gravity Series 2016 - Mojo Downhil 2 Phuket"
ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต (เขาขาด)
 

 
 
เดือนพฤศจิกายน
 วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
05 พ.ย. 60 Criterium Project ครั้งที่ 2 ณ สนามทดสอบรถยนต์ Toyota Driving Experience Park (บางนา-ตราด)

05 พ.ย. 60

Toyota Petchaburi Crosscountry MTB ปั่นครอสสร้างโบสถ์ ปี 3
ณ สวนโมก หมู่่ 1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

12 พ.ย. 60

ปั่นปันบุญ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ วัดพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

12 พ.ย.60

ลพบุรี-สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2017
ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

   

19 พ.ย.60

โรตารี่กันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 

17 21-22 พ.ย. 60

จักรยานภายในกองทัพเรือ ประจำปี 2560
ณ สนามแข่งขันบริเวณหลังบ้านพักข้าราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
   
18-19 พ.ย. 60

Thailand Gravity Series 2017 สนามที่ 3                                 ณ เขายายดา อ.บ้านเพ จ.ระยอง

 
19 พ.ย. 60 ปั่นวัดใจ ไต่สันภู ดูขุนเขา เคล้าสายหมอก@ด่านซ้าย ครั้งที่ 1
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 
 26 พ.ย. 60 ปั่นท้าลม ชมสันเขื่อน เยือนลำนารายณ์ ครั้งที่ 2
ณ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
     
     
     
     
     
     

 
      

 
       

 
      
 
 
เดือนธันวาคม
 
 
วัน/เดือน/ปี รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

14-17 ธ.ค. 60

THE TOUR OF CHIANGRAI 2017 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ณ จังหวัดเชียงราย

        
 10 ธ.ค.60

 UBON BIKE 2017 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     
 3-9 ธ.ค.60

 จักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ณ จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน,จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  
 2 ธ.ค.60
  สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2017 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย     (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
      

 3 ธ.ค.60

 M2F Cycling Championship 2017 ณ จังหวัดนครราชสีมา

      
 10 ธ.ค.60
ทัวร์ ออฟ ระนอง ครั้งที่ 2 ณ จ.ระนอง    
 10 ธ.ค.60
 มวกเหล็กครอสคันทรี ชิงแชมป์ภาคกลาง สนามสุดท้าย ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
             

 9-10 ธ.ค.60

 Thailand Gravity Series 2017 สนามที่ 4 ณ เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

    

  10 ธ.ค.60

 RIDE TO ROCK 2017 ณ สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ น้ำหมานตอนบน อ.เมือง จ.เลย

    

 17ธ.ค.60

 ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบน ปี 2560 ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  

16 ธ.ค.60

 Club Race Thailand 2017 สนามที่ 4 ณ สนามแข่งขันแก่งกระจาน     เซอร์กิต จังหวัดเพชรบุรี

  
17ธ.ค.60

 BMX RACING พบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560 ณ สนามสวนแตงแทร็ค(สนามครูจ้อน) ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  
24 ธ.ค.60

 รวมพลคนติดล้อ 2017 ณ ลานริมหนองหาน บ้านดอนตาลโง๊ะ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  
23-24 ธ.ค.2560 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามจักรยานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
24ธ.ค.60 อบจ.พะเยา ภูซางเสือภูเขา ประจำปี 2560 ณ พื้นที่อ.ภูซาง จ.พะเยา  
     
 
 
 
 

read here read here women cheat on their husbands
why men cheat click here i dreamed my husband cheated on me
boyfriend cheated on me why women cheat with married men married affairs sites
women pregnant open pregnancy
married cheaters cheat on husband women that cheat with married men
my boyfriend cheated on me but i still love him go i told my boyfriend i cheated on him
i almost cheated on my boyfriend how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend should i tell him
cheat on your boyfriend link cheated on my boyfriend
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny tolobel.com horny sex stories
unfaithful spouse open women cheat husband
bdsm gay boy sex stories linotancredi.com adult forum stories
pro-choice abortion facts early medical abortion stories different types of abortion
how abortions work mipnet.dk side effects of the abortion pill
prescription coupons site free viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
discount drug coupons open free cialis coupons
plan parenthood abortion does insurance cover abortion abortion clinic los angeles
discount prescription coupons ameracorporation.com free cialis coupon
vivitrol and drinking alcohol naltrexone alcoholism medication ldn online
teenage abortion pill aspiration abortion abortion pill rights
buy abortion pill late term abortion pill abortion pill procedures
discount coupons for prescriptions cialis discount coupons online prescriptions coupons
second trimester abortion price of abortion pill medication abortion pill
medication abortion pill alternatives to abortion pill the cost of abortion
feldene flas para que sirve feldene gel feldene
lamisil pomada lamisil pastillas lamisil
clomid proviron pct clomid clomid testosterone
viagra wiki viagra torta viagra pret
duphaston 10 mg bvandam.com duphaston tablete kako se piju
priligy 30 mg priligy 60 mg priligy
half life naltrexone click naltrexone ldn
alcohol blocker pill site.cegep-rimouski.qc.ca low does naltrexone
naltrexone hair loss charamin.jp where can i buy low dose naltrexone
drug implants for addicts low dose naltrexone insomnia naltrexone nausea
trexan medication link naltrexone ms
acamprosate where to buy naltrexone order low dose naltrexone online
" data-width="205" data-height="300" data-show-faces="true" data-stream="1" data-header="1">

 11 ธ.ค.59

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans