รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน
 
เดือนมกราคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
 18 ม.ค.58  ภูพานสกลนคร ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2  จังหวัดสกลนคร

 
 

  25 ม.ค.58 เสือภูเขาตะลุย ม่อนทานตะวันดอกคำใต้พะเยา ครั้งที่ 2  ม่อนทานตะวัน                      ตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

  

  25 ม.ค.58  ปั่นให้ไกล ใจเกินร้อย ม่วงสามสิบเกมส์ 2015    โรงเรียนม่วงสามสิบ                       อำนวยปัญญา  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 


 
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

  1 ก.พ.58  ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพระร่วง  ครั้งที่ 3  อุทยานประวัติศาสตร์                                 จังหวัดสุโขทัย 

 

   
  8 ก.พ.58  เขาค้อเอ็กซ์ตร้าทัวร์คลาสสิค 2015 ครั้งที่ 4  ป่าสัก ฮิลไซด์ รีสอร์ท 

  

  8 ก.พ.58  Centara Bangkok Cycling Championship 2015                           เยาวราช-เส้นทางลอยฟ้าต่างระดับ-ลานพระบรมรูปทรงม้า 

 


 

15 ก.พ.58  ปั่นปันน้ำใจลืออำนาจ 2558 ปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลอำนาจ  ตำบล                      อำนาจ  อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ                        
 
   
   

 
 
เดือนมีนาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

 7-9 มี.ค.58  กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 65 กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 


  


 

 

   
   
 

 


 

 
 
เดือนเมษายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

 
 
   
 
 
   
   
   

 
 
เดือนพฤษภาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
 

 

 

 


 
   
  

 

   
   
   
            
   
 
เดือนมิถุนายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง


 

 

 

   
   


 

     

  
             
   
   

 
   

เดือนกรกฎาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
 

 

   
   
   
 

 

   

          
   
 

          

 
 
เดือนสิงหาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
    
   
    
   

 

 

   

          

 

 

 

 


 

 


           

 
 

 

   
   
   

 
 
เดือนกันยายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
   
 

 


 

   
   
   
   
   
   

 
 
เดือนตุลาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

 

 

 

   
   

 

   

 
   
   

 
   
 
เดือนพฤศจิกายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
   
   
   
   
   
   

 
   
 

 

 

 


 
   
   

 
 
เดือนธันวาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

 

 

  


 

 


 

 


 

 


 

 


 


   

 
 
 
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   

 

   15 ก.พ.58
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans