รายการขออนุญาตจัดการแข่งขันประจำ ปี 2557
 
เดือนมกราคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
"จอมบึง-สวนผึ้ง ใจเกิน 100" วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  นาวาโท สมศักดิ์ เกี่ยวสาน เป็นผู้แทนฯ  

   

"เมือมะขามหวานเกมส์" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยโท ปารเมศ คงรอด เป็นผู้แทนฯ   

  

 


 

 

 


 
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

"ปั่นเลยลงโขง ครั้งที่ 1 Tour de Chiang Khan 2014" วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เส้นทางเทศบาลเมืองเลย อ.เชียงคาน จ.เลย นายจรูญ ณ ค้อ เป็นผู้แทนฯ   

   
"จักรยานทางเรียบดอกคำใต้ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายประภาส ชิตามิน เป็นผู้แทนฯ   

"ราชภัฎนครฯ เมาเท่นไบค์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16" วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช น.ท.สมศักดิ์ เกี่ยวสาน เป็นผู้แทนฯ


 

"ตะลุยทุ่งทานตะวันดอกคำใต้พะเยา" วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทุ่งทานตะวัน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายประภาส ชิตามิน เป็นผู้แทนฯ  
   
"ภูพานสกลนครใจเกินร้อย ครั้งทีี 1" วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลทที่ 5 จังหวัดสกลนคร นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย เป็นผู้แทนฯ

 
 
เดือนมีนาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

"รักษ์ผาน้ำทิพย์ครอสคันทรี่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9" วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ค่ายประเสริฐสงคราม ร.16 พัน1 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร.อ.พีร์ธนะ จรัสแสงสกุล เป็นผู้แทนฯ 

 


  
รายการ “จอมบึงเสือภูเขาใจเกิน100”  ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ร.อ.เสกสิทธิ์  ฮวบเจริญ  ผู้แทน


 

“เสือภูเขานาหว้าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4”  ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ณ  สวนสาธารณะห้วยกอก เทศบาลตำบลนาหว้า  จังหวัดนครพนม นายจรูญ  ณ ค้อ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทรศัพท์หมายเลข  089 225 1931  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ
   
รายการ “ปั่นปันน้ำใจลืออำนาจ 2557 ปี 2”  ในวันอาทิตย์ที่  23  มีนาคม  2557  ณ  โรงเรียนเทศบาลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายเสน่ห์   เหล่าศักดิ์ชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 263 1807  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ 

 
รายการ "เขื่อนป่าสัก ECO MOUNTAIN BIKE" ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


 
 
เดือนเมษายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
“สว่างแดนดินถิ่นนายฮ้อยใจเกินร้อย ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557  ณ  วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   นาวาตรี พงศ์อมร  ชอนกระโทก  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  087 614 1165  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ
 

   
พิชิตใจเกินร้อย ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่  6  เมษายน  2557  ณ  บริเวณหน้าปราสาทเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรี ทนงศักดิ์ แย้มศรี  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 717 1232  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ
 
   
รายการ "PATTAYA MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2014"  ในวันอาทิตย์ที่  27  เมษายน  ณ  บริเวณสวนสาธารณะเขาพระตำหนัก  เมืองพัทยา
   

 
 
เดือนพฤษภาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
 รายการ “เสือภูเขา (ครอสคันทรี่) ต่อต้านยาเสพติด อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ครั้งที่ 2”  ในวันอาทิตย์ที่  4  พฤษภาคม  2557  ณ  อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  นาวาตรี พงศ์อมร  ชอนกระโทก  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  087 614 1165  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ 

 

 

รายการ “เฉลิมฉลอง 121 ปี จังหวัดอุดรธานี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2”  ระหว่างวันที่  3 – 4  พฤษภาคม  2557  เส้นทางจังหวัดอุดรธานี ขอมอบให้ นายจรูญ  ณะค้อ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 225 1 931   ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ
 
   
 รายการ “Satun MTB Challenge ครั้งที่ 1”  ในวันอาทิตย์ที่  4  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านนาลาน อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  นายธนาชัย  ฉันท์ฉายา  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 978 7170  ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ

   
รายการ “เสือภูเขาอดิศรคัพ ครั้งที่ 5”  ในวันอาทิตย์ที่  25  พฤษภาคม  2557  ณ  ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร  จังหวัดสระบุรี  ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ   นายวิโรจน์   อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049

 

 รายการ “สิงห์ เอ็นดูแรนซ์ เรซ 12 ชั่วโมง”  ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม – 1  มิถุนายน  2557  ณ  สิงห์ ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด)  จังหวัดเชียงราย ขอมอบให้  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1 049 ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมจักรยานฯ
 

   
            
   
 
เดือนมิถุนายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

รายการ “Shimano Trek Probike MTB Challenge 2014”  ในวันอาทิตย์ที่  1 มิถุนายน  2557  ณ  สนามจักรยานเสือภูเขา Fly Navy Adventure Club กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  จังหวัดระยอง  ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049 

 

 

รายการ “ทัว เดอะ กงไกรลาส 2014”  ในวันเสาร์ที่  21  มิถุนายน  2557 ณ  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049
   
รายการ “ม่อนพญาแช่ ลำปางเสือภูเขา 2557” ในวันอาทิตย์ที่  22  มิถุนายน  2557  ณ  บริเวณวนอุทยานม่อนพระยาแช่  ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นาวาอากาศโท สมศักดิ์  เกี่ยวสาน  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  086 739 6249

     

 

รายการ “สิงห์เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2014”  ในวันอาทิตย์ที่  22  มิถุนายน 2557  ณ  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049

             
   
   

 
   

เดือนกรกฎาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
รายการ “ย้อนรอยสนามคัดกีฬาแห่งชาติ ภาค 2”  ในวันอาทิตย์ที่  6  กรกฎาคม  2557  ณ  สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  ร้อยเอก สนาม  ลอยเมฆ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 801 7604

   
รายการ “เสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่  5”  ในวันอาทิตย์ที่  6  กรกฎาคม  2557  ณ  บริเวณแขวงการทางเลยที่ 2 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นาวาอากาศโท สมศักดิ์  เกี่ยวสาน  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  086 739 6249
   
 

 

   

          
   
 

          

 
 
เดือนสิงหาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
รายการ “ปั่นเปิดเมืองชัยนาท สมานฉันท์ 2014” ในวันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม  2557  ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง  จังหวัดชัยนาท  
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ พันตรี เสกสิทธิ์  ฮวบเจริญ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  086 330 1177

   
รายการ “สิงห์เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์โอเพ่น 2014” สนามที่ 2  ในวันเสาร์ที่  9  สิงหาคม 2557 ณ  บริเวณหน้าด่านผักกาด  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049

   

“แก่ง ดอนกลาง ใจเกินร้อย”  ในวันอาทิตย์ที่  10  สิงหาคม  2557  ณ  บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ ว่าที่ ร.อ.พีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  093 537 8118

   
รายการ  “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ”  ระหว่างวันที่  30 – 31  สิงหาคม  2557  ณ  เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ นาวาอากาศโท สมศักดิ์  เกี่ยวสาน ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  086 739 6249  และ พันตรี เสกสิทธิ์   ฮวบเจริญ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ 
          

 

 

รายการ  “พังโคน   ปั่นวัดใจ ไกลเกินร้อย ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ เส้นทางอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  ว่าที่ ร.อ.พีร์ธนะ   บุญจิราพิพัฒน์ ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  093 537 8118

รายการ “เขาอีโต้ เสือภูเขา คลาสสิค 2014”  ในวันอาทิตย์ที่  31 สิงหาคม  2557  ณ  สนามแข่งขันเขาอีโต้  ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  ร้อยตรี ทนงศักดิ์  แย้มศรี  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 717 1232

 

 


           

 
 

 

   
   
   

 
 
เดือนกันยายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
   
“เกาะสมุยเมาเท่นไบค์ ครั้งที่ 4”  ในวันอาทิตย์ที่  7  กันยายน  2557  ณ  บ้านบางรักษ์  ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์   อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049


 

รายการ “เสือภูเขาดาวน์ฮิลล์” ระหว่างวันอาทิตย์ที่  6-7  กันยายน  2557  ณ  บริเวณเขายายเที่ยง  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
   
รายการ “PC Cowboy Town The First Cycling Race”  ระหว่างวันที่  27 – 28 กันยายน  2557 ณ พีซี คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ นายจรูญ  ณ ค้อ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 225 1931

   
รายการ “จักรยานชิงแชมป์จังหวัดระยอง” Rayong Cycling Championship 2014  ในวันอาทิตย์ที่  28  กันยายน  2557  ณ  บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง  ตำบลเพ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายวิโรจน์  อำพรวิชัย  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  081 652 1049   
   

 
 
เดือนตุลาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

รายการ “สิงห์ ปั่นไป แบกไป 2014”  ในวันเสาร์ที่  4  ตุลาคม  2557  ณ  สิงห์ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด)  จังหวัดเชียงราย  ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ นายวิโรจน์ อำพรวิชัย ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทรศัพท์หมายเลข 081 652 1049

 

 

รายการ "สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2014" สนามที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ สนามแข่งรถโบนันซ่า สปีดเวย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนสมาคมฯ นาวาอากาศโท สมศักดิ์ เกี่ยวสาน ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทร. 086 739 6249
   
รายการ “ทัวร์ ออฟ ดงพญาเย็น 3”  ในวันอาทิตย์ที่  26  ตุลาคม  2557  เส้นทางโรงเรียนบ้านนา – ถนนธนะรัตช์  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ระยาทาง  110  กิโลเมตร  และเส้นทางถนนธนะรัตนช์ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – โรงเรียนบ้านนา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง 60 กิโลเมตร ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ    ร้อยตรี ทนงศักดิ์   แย้มศรี  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 717 1232

   
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ  ในวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ  นายจรูญ  ณ ค้อ  ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ  โทรศัพท์หมายเลข  089 225 1931
 
   
   

 
   
 
เดือนพฤศจิกายน
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง
รายการ "ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน (Tour of Lomsak)" ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เส้นทางถนนสระบุรี - หล่มสัก ระยะทาง 80 กิโลเมตร
   
รายการ "ราชมงคลอีสาน-เมืองช้างเสือภูเขา" ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนสมาคมฯ ว่าที่ ร.อ.พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ ผู้ตัดสินสมาคมฯ  โทร. 093 537 8118
 
   
รายการ “เชียงคานใจเกินร้อย ครั้งที่ 1”  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน  2557 ณ  ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ นายวิโรจน์ อำพรวิชัย ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทรศัพท์หมายเลข 081 652 1049  
   
รายการ "สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2014" สนามที่ 4 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา  จังหวัดพะเยา
   
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและจักรยานทางเรียบ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่  22 – 23 พฤศจิกายน 2557  ณ  จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ  และบริเวณสนามยิงปืนหมู่บ้านบ่อฝ้าย  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสมาคมจักรยานฯ นายวิโรจน์ อำพรวิชัย ผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทรศัพท์หมายเลข 081 652 1049

 

 

รายการ "สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2014" สนามที่ 5 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ  บริเวณไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย
 
   
รายการ "แม่เมาะเสือภูเขา ครั้งที่ 14" วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณสวนพฤกษชาติ เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 
 
เดือนธันวาคม
 
รายการขออนุญาตจัดการแข่งขัน หนังสือรับรอง

รายการ "พิมานปั่นพิชิตอนุสรณ์สถานฯ ภูพานน้อย ครั้งที่ 1" วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย จังหวัดนครพนม

 

 รายการ "การออกกำลังการ ปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3" วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 

 รายการ "อบจ.ชุมพร แอนด์หลังสวนเมาเท่นไบค์ ครั้งที่ 10" วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ สนามแข่งขันเสือภูเขาอวยชัย 3 (เขาเสก) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


 

 รายการ "Tour de Farm 4s" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


 รายการ "ตรัง จ้าวภูเขา TRANG KING OF MOUNTAIN 2014 ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ สวนสาธารณะศรีตรัง (เขาจำปา-สำนักสงฆ์ทุ่งปง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


 

 รายการ "ท่องเที่ยวและกีฬา ปั่น 4 อำเภอใจเกินร้อย" วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


 รายการ "มวกเหล็กครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ณ ศุนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


 รายการ "บางคล้า MTB คลาสสิค 2014" วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans